Gå till innehållet
Laddar…

Alarmerande ökning av barnäktenskap på Afrikas horn – varnar UNICEF

Flickor så unga som tolv år tvingas in i barnäktenskap och riskerar att bli könsstympade när den värsta torkan på 40 år tvingar människor till desperata åtgärder för att överleva.

UNICEF stöttar flera skyddade boenden där flickor som riskerar att giftas bort får hjälp.

I de områden i Etiopien som är värst drabbade av torkan har barnäktenskap mer än fördubblats på ett år visar UNICEFs analys. Dessutom har antalet barn i Somalia, Kenya och Etiopien som på grund av torkan riskerar att hoppa av skolan tredubblats bara de senaste månaderna. Det ökar risken ytterligare för barnäktenskap, könsstympning och barnarbete.

Fyra misslyckade regnsäsonger på rad har skapat en humanitär katastrof på Afrikas horn. Torkan, som förvärras av klimatförändringarna, torkar ut vattenkällor, dödar boskap och förstör skördar. Kriget i Ukraina har ytterligare förvärrat situationen eftersom det driver på de stigande mat- och bränslepriserna. 1,8 miljoner barn är nu i behov av vård om de inte ska dö av undernäring, och i Somalia riskerar 213 000 människor svält. 

För att överleva gifter fler och fler föräldrar bort sina unga döttrar för att få in pengar att köpa mat och vatten för, få färre munnar att mätta eller i ett försök att säkra flickans försörjning. 

– Vi ser en alarmerande ökning av barnäktenskap och könsstympning. Vi ser hur utblottade familjer gifter bort flickor så unga som tolv år, till män mer än fem gånger så gamla, säger Andy Brooks, UNICEFs barnrättsexpert i regionen.

– Barnäktenskap och könsstympning tar död på barndomen. Det driver flickor från skolan och lämnar dem sårbara för våld och ett liv i fattigdom. Det här är en kris som drabbar barnen värst, och vi är i akut behov av mer finansiering för att både kunna rädda barns liv här och nu, och samtidigt kunna skydda dem på lång sikt, säger Andy Brooks.

Den här 12-åriga flickan skulle giftas bort med en 70-årig man. Hon räddades i sista stund av sin styvbror och lever idag på ett skyddat boende som stöttas av UNICEF.

Exakt hur många barn som gifts bort är svårt att veta eftersom system för att fånga upp och rapportera barnäktenskap till stor del saknas i Somalia, Etiopien och Kenya. UNICEFs analys av den tillgängliga data som finns, och våra egna bedömningar från det humanitära arbetet på plats, visar att:

• Över hela Afrikas horn riskerar fler och fler flickor att tvingas hoppa av skolan i takt med att krisen fördjupas, vilket gör att de löper högre risk för barnäktenskap och könsstympning. Antalet barn som riskerar att hoppa av skolan i Etiopien, Kenya och Somalia på grund av torkan har tredubblats på tre månader – från 1,1 miljoner till uppskattningsvis 3,3 miljoner barn.

• I Etiopien har barnäktenskap enligt lokala myndigheter ökat med i genomsnitt 119 procent i de regioner som drabbats värst av torkan.

• Enligt bedömningar och intervjuer från Somaliland i Somalia rapporterade nästan en fjärdedel av de intervjuade en ökning av könsbaserat våld på grund av torkan, inklusive barnäktenskap, våld i hemmet och sexuellt våld.  

• I Kenya löper flickor också större risker för barnäktenskap och könsstympning. I 14 av de 23 områden som drabbats av torka var könsstympning redan innan väldigt utbrett. Flickor i dessa områden riskerar nu att skäras i allt yngre åldrar eftersom familjer förbereder dem för äktenskap.

• I hela regionen måste kvinnor och flickor gå allt längre sträckor för att hitta vatten, bränsle och mat, vilket gör dem sårbara för sexuellt våld. I Kenya går kvinnor och flickor mer än tre gånger längre än tidigare för att hitta vatten, upp till 30 kilometer på vissa platser, enligt en analys från Röda Korset i Kenya.

UNICEF planerar att utöka vårt arbete för att skydda och hjälpa de barn som riskerar att utsättas för, eller har utsatts för, könsbaserat våld. Det inkluderar att driva samhällsbaserade program för att minska riskerna för våld, exploatering, övergrepp och barnäktenskap, och tillhandahålla tjänster för att hjälpa kvinnor och barn att återhämta sig efter våld.

Samtidigt finns vi på plats för att hjälpa de barn som riskerar att dö av undernäring. UNICEF har hittills i år nått 1,7 miljoner människor, varav 1,2 miljoner barn, med livräddande insatser. 260 000 barn har behandlats för svår akut undernäring, 600 000 barn och kvinnor har fått akut sjukvård och 900 000 människor har fått rent vatten.

Men behoven är enorma, och UNICEF har hittills bara fått en tredjedel av den finansiering som krävs för att vi ska kunna svara upp mot behoven. Vi vädjar därför om mer pengar från stater, företag och individer för att vi ska kunna fortsätta rädda barns liv och hjälpa flickor som riskerar att giftas bort.