Gå till innehållet

UNICEF Sverige i Almedalen

UNICEF Sverige är på plats i Almedalen för att möta makthavare, diskutera med andra barnrättsorganisationer och tillsammans med barn och ungdomar sätta barns rättigheter i fokus för den politiska debatten. Vi deltar i, och arrangerar, flera seminarier och evenemang om barns rättigheter. Är du på plats? Här är UNICEF Sveriges program under Almedalsveckan. Varmt välkommen till våra evenemang!

Söndag 3 juli

Workshop: Vilka är de viktigaste barnrättsfrågorna 2022?

Barnkonventionen har varit lag i Sverige i drygt två år, men fortfarande är det många barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Vad behöver förändras och vad händer framöver?

Tid: 14:00 – 15:30

Plats: Hamnplan, H218, ”Barnrättstorget”

Medverkande:

– Lena Hallengren, socialminister, Socialdepartementet

– Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris

– Bengt Söderström, sakkunnig våld, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

– Sandra Skoog, utredare med programansvar för rättsväsendet, Barnafrid vid Linköpings universitet

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Mona Örjes, förbundsordförande, Junis

– Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten

– Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare, Ecpat

– Sandra Patel Seropian, påverkanschef, Maskrosbarn

– Erik Ulnes, rådgivare, Rädda Barnen 

Länk till kalendariet: https://www.almedalsveckan.info/program/66125 

Måndag 4 juli

Panelsamtal: Sänk rösträttsåldern?

Unga är mer engagerade och mer samhällsintresserade än någonsin. Samtidigt sjunker ungas engagemang i de politiska partierna. Tio länder har sänkt rösträttsåldern till 16 år med goda resultat – är Sverige näst på tur?

Tid: 08:00 – 08:45

Plats: Strandgatan 14, Gotlands museum

Medverkande:

– Mayson Joachimsbarn Persson, vice ordförande, Youth 2030 Movement

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Elias Fjellander, vice ordförande, LSU

– Camilla Hansén, Riksdagsledamot och demokratitalesperson, Miljöpartiet

– Stefan Holmgren, chef för avdelningen för kunskapsstöd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Länk till kalendariet: https://www.almedalsveckan.info/program/65766 

Panelsamtal: The role of the UN – Is it being challenged or more needed than ever?

Based on the UN agency’s everyday work around the world, we are opening a conversation about the UN: Is the UN really needed today? Or is the UN more important than ever?

Tid: 15:00 – 15:45

Plats: Donnersgatan 6, Sida, Sverige i Världen, Globala mötesplatsen

Medverkande:

– Ulrika Modeer, UN Assistant Secretary-General and Director of the Bureau of External Relations and Advocacy, UNDP

– Stefan Swartling Petersen, Health Specialist, UNICEF Sweden

– Anne Poulsen, Director Nordic Office, WFP

– Henrik Nordentoft, Representative for the Nordic and Baltic Countries, UNHCR

– Annelie Börjesson, President, UNA Sweden

Länk till kalendariet: https://www.almedalsveckan.info/program/64391 

Panelsamtal: Ökar skolan den psykiska ohälsan bland unga?

Allt fler barn och unga uppger att de lider av psykiska besvär. Undersökningar har pekat ut skolstressen som den enskilt viktigaste orsaken. Vilken roll spelar skolan för barn och ungas psykiska hälsa?

Tid: 15:00 – 16:00

Plats: Hästgatan 2

Medverkande:

– Josefine Fälth, ordförande, Sveriges elevkårer

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Anders W Jonsson, riksdagsledamot och gruppledare, Centerpartiet

– Gunilla Svantorp, riksdagsledamot och ordförande i Utbildningsutskottet, Socialdemokraterna

– Kristina Taylor, ordförande, Psykologförbundet

– Helka Widengren, vice ordförande, Skolläkarföreningen

– Dahlia Rezai, moderator, Mind

Länk till kalendarium: https://www.almedalsveckan.info/program/65919  

Panelsamtal: Hur kan vi säkra barns rätt till liv och utveckling i spåren av pandemin?

I spåren av pandemin har skolstängningar, uteblivna rutinkontroller och färre vaccinationer lett till en barnrättskris. Hur kan innovationer hjälpa UNICEF att ge fler barn tillgång till livsviktiga vaccinationer och säkra barns rätt till liv och utveckling? Samtalet hålls på engelska.

Tid: 16:00 – 16:45

Plats: Donnersgatan 6, Sida, Sverige i Världen, Globala mötesplatsen

Medverkande:

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Carl Björkman, Head of Nordics, Bill and Melinda Gates Foundation

– Thomas Davin, Global Innovation Director, UNICEF

– Moderator: Stefan Swartling Peterson, Professor of Global Transformation for Health, Karolinska institutet.

Länk till kalendarium: https://www.almedalsveckan.info/program/64615   

Tisdag 5 juli

Debatt: Hur löser vi tillsammans de viktigaste barnrättsutmaningarna som Sverige och världen står inför?

Behovet av att prioritera, investera i och säkra alla barns rättigheter såväl nationellt som globalt har aldrig varit viktigare. Katastrofer och krig fortsätter att skörda liv och hota miljontals barns liv, utveckling och framtid. Inför det svenska riksdagsvalet i september har UNICEF Sverige tagit fram ett valmanifest där vi presenterar konkreta förslag på de viktigaste barnrättsutmaningarna Sverige och världen står inför. Vi har bjudit in representanter från riksdagspartiernas ungdomsförbund till ett samtal med utgångspunkt från UNICEF Sveriges valmanifest. Fokus kommer vara på hur vi kan arbeta tillsammans för att stärka barn och ungas rättigheter, inte minst rätten för barn och unga att komma till tals i frågor som rör dem.

Tid: 08:00 – 08:45

Plats: Hamnplan, H218, ”Barnrättstorget” 

Medverkande:

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Dalila Alibasic, styrelseledamot, Moderata ungdomsförbundet

– Aida Badeli, språkrör, Grön ungdom

– Stefan Sarmes, vice ordförande, Kristdemokratiska ungdomsförbundet

– Réka Tolnai, förbundsordförande, Centerpartiets ungdomsförbund

– Romina Pourmokhtari, ordförande, Liberala ungdomsförbundet

– Pavlos Cavelier Bizas, styrelseledamot, Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund

Länk till kalendarium: https://www.almedalsveckan.info/program/66387  

Seminarium: Hur väl lever Sverige upp till barnkonventionen? 

I år ska Sverige genom regeringen rapportera till FN:s barnrättskommitté om Sveriges efterlevnad av barnkonventionen. UNICEF Sverige har tillsammans med ett trettiotal civilsamhällesorganisationer tagit fram en alternativrapport där vi granskat Sveriges och regeringens efterlevnad av barnkonventionen. Rapporten bygger på intervjuer med barn som själva varit i kontakt med bland annat socialtjänsten. Under seminariet kommer vi att ha en diskussion om rapportens innehåll och slutsatser.

Tid: 15:00 – 15:45

Plats: Hamnplan, H218, ”Barnrättstorget” 

Medverkande:

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare åt socialminister Lena Hallengren, Socialdepartementet

– Maj Fagerlund, barnrättsjurist, UNICEF Sverige

– Karin Sjömilla, barnrättsjurist, Rädda Barnen

Länk till kalendariet: https://www.almedalsveckan.info/program/66621