Gå till innehållet
Laddar…

Samtal om barn och business i Almedalen

Tillsammans med Veckans Affärer anordnade UNICEF igår ett välbesökt seminarium i Almedalen. Opinionsbildare och företrädare från näringslivet träffades för att lära sig mer om hur företag kan skapa långsiktig hållbarhet genom att se sin verksamhet ur ett barnperspektiv.

Barnrättsprinciperna med Veckans Affärer

Till hjälp för företag finns sedan ett år tillbaka barnrättsprinciperna som UNICEF tagit fram tillsammans med FNs Global Compact och Rädda Barnen. På plats på seminariet fanns bland andra Ida Hyllested, CSR-expert från UNICEF i Genève, för att berätta mer om vad de nya barnrättsprinciperna för företag betyder för företagens hållbarhetsarbete.

Att det är viktigt för textilindustrin att ta hänsyn till barnen i hela värdekedjan är inget nytt, men även för ett företag som utvecklar kylskåp är barnen en viktig intressent i affärsverksamheten. Är det lönsamt? Vad betyder det för de anställda? Vilka är svårigheterna?

Anna Gedda, Social Sustainability Manager på H&M, som var med på plats, betonade vikten av att företag, stat och allmänhet har ett gemensamt ansvar för att säkra barns barns rättigheter och hållbarhetsarbete. Valerie Binner, Executice HR Director på Dometic group, också med i panelen, menade att vi har passerat checklistornas tid när det gäller barns rättigheter.

Läs mer om vad barnrättsprinciperna för företag är och hur företag kan samarbeta med UNICEF.

UNICEF på plats i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby nästa vecka finns vi på plats för att lyfta och debattera barnrättsfrågor och CSR med politiker, opinionsbildare och företag.

För andra året i rad är vi med på Barnrättstorget – en plats där viktiga aktörer inom barnrättsfrågor samlas. Vi vill skapa goda förutsättningar för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och bidra till att utveckla barnrättsområdet. På Barnrättstorget möts vi, Barnombudsmannen, BRIS, Migrationsverket och Rädda Barnen i samarbete med Stiftelsen Idéer för livet.

UNICEF Sverige medverkar i följande:

En eftermiddag om barn i socialt och ekonomiskt utanförskap

Tid: Måndag 1 juli kl. 13.00-16.45
Adress: Barnrättstorget, Tage Cervins gata 3.

Tillsammans med Rädda Barnen och BRIS tar vi ett gemensamt helhetsgrepp kring barn och unga i socialt och ekonomiskt utanförskap i Sverige. Vi vill belysa problematiken utifrån tre olika perspektiv:

• Hur ser utanförskapet ut?
• Vilka konsekvenser får det?
• Hur bryter vi utanförskapet?

Vi visar bland annat  vår dokumentärfilm ”Mitt liv som barn” och avslutar eftermiddagen med en lösningsinriktad diskussion: Vilka insatser behövs här och nu och vilka förebyggande insatser krävs?

Vill du vara med och twittra använd #barnrättstorget och #utanförskap.
Seminariet på Facebook.

Moderator: Soledad Pinero Misa

Medverkande:
Marie Köhler, kommissionär i Malmökommissionen, barnhälsovårdsöverläkare och verksamhetschef Region Skåne
Ingvar Nilsson, nationalekonom med fokus på utanförskapets ekonomi
Krister Hammarbergh, gruppledare för Moderaterna i justitieutskottet
Anna Johansson, bitr. kommunalråd Göteborgs stad, Socialdemokraterna
Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet
Deltagare från Harakat Café samt representanter från UNICEF, Rädda Barnen och BRIS.

Dags att lyssna på eleverna i skoldebatten!

Tid: Onsdag 3 juli kl. 15-16
Adress: Trädgården, Tunnbindaregatan 16

Nätverket för barnkonventionen bjuder in till debatt, samtal och nätverkande. I år ger vi oss in i skoldebatten och ger plats åt den grupp som har varit minst synlig i debatten hittills – eleverna. Barn och unga från våra medlemsorganisationer kommer att ge sin syn på skoldebatten och diskutera hur alla nya skolreformer de senaste åren har påverkat deras vardag. Efter samtalet blir det fika och nätverkande bland grenar och blad.

Se din affär med barnets ögon – Så skapar du äkta, långsiktig hållbarhet

Tid: Onsdag 3 juli kl. 17.30-18.30
Adress: Restaurang Vinäger, Hästgatan 4

Barnrättsprinciperna för företag ger ett verktyg till att inkludera barnets perspektiv i hållbarhetsarbetet. I samarbete med Veckans Affärer anordnar vi ett seminarium där vi bjuder in klädjätten H&M samt Dometic group, som berättar om hur de använder barnets perspektiv för att bygga en långsiktigt hållbar affärsverksamhet.

Vill du vara med och twittra under seminariet använd #barnrättsprinciperna.
Seminariet på Facebook.

Moderator: Emma Sjöström, Veckans Affärer

Medverkande:
Anna Gedda, Social Sustainability Manager, H&M
Ida Margarita Hyllested, Corporate Social Responsibility Specialist, UNICEF Genève
Valerie Binner, Executive HR Director, Dometic Group.

Pilotprojekt får företag att ta ansvar för barns rättigheter

Svenska företag ligger i framkant när det gäller CSR (företagens sociala ansvar). UNICEFs nya pilotprojekt, som involverar företag i arbetet kring Barnrättsprinciperna för företag, visar glädjande att det också är många som tar arbetet med barns rättigheter på allvar.

Nu är det ett år sedan UNICEF, Rädda Barnen och FN:s Global Compact lanserade en serie riktlinjer som ska hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter.

Barns livssituation påverkas av företag, både direkt och indirekt. Barnrättsprinciperna lyfter företagens påverkan på arbetsplatsen, på marknaden samt när det gäller miljön och samhället i stort. Barnrättsprinciperna är ett verktyg för att företagen ska kunna fördjupa sitt CSR-arbete och för att minska riskerna att barns rättigheter kränks. Intresset från företag att ta del av innehållet i de nya principerna har varit stort.

Pilotprojekt med några av Sveriges största företag

Med stöd av PostkodLotteriet har vi under det senaste året drivit ett pilotprojekt med syfte att utbilda bland annat CSR-ansvariga på några av Sveriges största internationella företag. Under en serie workshops med deltagare från företag som exempelvis IKEA, H&M, SCA, Atlas Copco och Electrolux har ett 20-tal företagsledare och CSR-ansvariga fått en möjlighet att ta del av ny kunskap och utbyta erfarenheter. Företagen har fått inspiration och vägledning, men de har också fått hjälp att applicera de nya riktlinjerna i det egna företagets arbete med mänskliga rättigheter.

Långsiktigt arbete

Att få företag att helt och fullt ta in Barnrättsprinciperna i sitt löpande hållbarhetsarbete kommer att ta tid. För oss handlar det om att ständigt påminna företagen om barnets rättigheter, få dem att ta del av det material som vi tillhandahåller och utforma ett hållbarhetsarbete som även omfattar barnkonventionen.

Barnrättsprinciperna i världen

Även i andra delar av världen pågår ett arbete med att sätta Barnrättsprinciperna på agendan. Ett arbete som samordnas av UNICEFs kontor i Genève. Imorgon deltar vi i ”World Child and Youth Forum” i Stockholm. Med på talarlistan står bland annat Yoka Brandt som är biträdande chef för UNICEF i Genève. Temat för årets forum är ”Children’s rights – any of your business?”.

Vi anser att företag har en unik möjlighet att påverka – och vi vill med Barnrättsprinciperna hjälpa företagen ta sitt CSR-arbete till en högre nivå.

Läs mer eller ladda ner UNICEFs handbok som hjälper företag implementera Barnrättsprinciperna.

Ett uppskattat inslag på CSF konferensen under Rio + 20 var när barnrättsprinciperna för företag presenterades av de samverkande organisationerna som arbetat fram principerna, UNICEF, FN:s Global Compact och Rädda Barnen.

Med en satsning på barnrättsprinciperna tar UNICEF ett nytt grepp för att förändra nästa generations framtid positivt, genom att inspirera företag att börja arbeta med barnrättsprinciperna för hållbart företagande.

Att påverka barns framtid genom att få företag att agera ansvarsfullt är en spännande investering som när den får effekt kan få en svindlande positiv inverkan för många barn och unga.

Redan förra veckan startade en workshopserie för 12 stora svenska företag med internationell marknad. Dessa företag ska få inspiration och vägledning samt konkreta redskap som stöd för att implementera barnrättsprinciperna i sina verksamheter.  Att dokumentera processen och generöst dela med sig av erfarenheter från ”implementationsresan” är en viktig del i projektet, då dessa företag kommer att bli en pilotgrupp.

Denna pilotsatsning med företag är en del i projektet, Barnrättsprinciperna för företag – i praktiken, som är ett samverkansprojekt mellan Playing for Change och UNICEF med stöd av PostkodLotteriet. Projektet drivs under två år och har som mål är att genom kunskap, verktyg och motivation ge svenska företag bättre förutsättningar att respektera och stärka barns rättigheter genom hela värdekedjan.

/Anna Karin Törnberg
Projektledare Barnrättsprinciper UNICEF Sverige