Gå till innehållet

Barnen i krigets Ukraina betalar det högsta priset

Kriget i Ukraina har nu pågått i sex månader. Miljontals barn och familjer har tvingats fly från sina hem, familjer har splittrats och städer förstörts. Som alltid är det barnen som betalar det högsta priset. UNICEF finns på plats med akuta insatser för att möta de enorma behoven.

En mamma återförenas med sin son utanför deras hem i Ukraina efter att de varit ifrån varandra i över en månad.

Istället för att gå till skolan vaknar miljontals barn i dag till verkligheten av krig och förödelse i Ukraina. Alla barn i landet har påverkats av det fruktansvärda kriget. Barn har förlorat föräldrar, befinner sig på flykt och går miste om sin skolgång. Många går och lägger sig varje kväll oroliga för att de ska vakna av ett flyglarm mitt i natten. Oroligheterna och de våldsamma striderna fortsätter främst i östra och södra Ukraina. Skolor och sjukhus har bombats och minst 972 barn har dödats eller skadats sedan kriget bröt ut. Men UNICEF befarar att siffran är betydligt högre.

Bli månadsgivare – som Världsförälder är du med och räddar barns liv.

– Skolstarten i Ukraina är en påminnelse om hur mycket barnen har förlorat. Utbildningssystem har förstörts på grund av de eskalerande våldet i landet. Skolor har blivit måltavlor och används som en bricka i spelet i kriget. Det har resulterat i att familjer inte känner sig trygga att skicka sina barn till skolan. Vi uppskattar att 1 av 10 skolor har förstörts, säger Catherine M.Russel, UNICEFs högsta chef. 

Miljontals barn är på flykt världen över

Kriget i Ukraina har även fått förödande konsekvenser för barn runt om i världen. I slutet av 2021 var 37 miljoner barn på flykt, det är den högsta siffran någonsin. Sedan kriget bröt i Ukraina har siffran ökat drastiskt. Cirka 6,6 miljoner människor beräknas vara på flykt från Ukraina till andra europeiska länder, många av dem kvinnor och barn. Samtidigt når effekterna av kriget även Afrikas horn och förvärrar en redan akut hungerkatastrof. Livsviktig export av spannmål från Ukraina har uteblivit till länder som redan befinner sig på randen till svält.

UNICEFs arbete för barnen i Ukraina 

Utmaningarna för barn i Ukraina och runt om i världen kan tyckas hopplösa. Men tack vare medmänsklighet och solidaritet från våra givare och företagspartners har vi kunnat utöka våra hjälpinsatser i Ukraina och i närliggande länder. Vi kommer fortsätta kämpa för att barnen ska få fred och vi kommer att stanna så länge de behöver oss.

Ge en gåva – Köp nödpaket till barnen i Ukraina

Barn som leker utanför ett av UNICEFs samlingscenter Blå punkter i Moldavien.

Nedan följer exempel på vad UNICEF har gjort under de senaste sex månaderna, i Ukraina och grannländerna:

  • UNICEF finns på tio platser runt om i Ukraina för att möta de humanitära behoven som finns för barn och familjer som drabbats av kriget. 
  • 3,9 miljoner människor har fått tillgång till livräddande sjukhusutrustning i krigsdrabbade områden i Ukraina. 
  • 1,4 miljoner barn och vårdnadshavare har fått psykosocialt stöd. 
  • 290 000 barn har fått tillgång till läromedel.
  • 402 000 barn har fått undervisning utanför ordinarie skolsystem.
  • Tillsammans med UNHCR har vi upprättat Blå punkter som är trygga samlingsplatser längst flyktvägen. Där kan barn och familjer bland annat få tillgång till rent vatten, förnödenheter, psykosocialt stöd och rådgivning.
  • 3,4 miljoner människor har fått tillgång till rent vatten där infrastruktur förstörts.
  • Nästan 455 000 människor har fått tillgång till hygien och sanitetspaket.

Två av tre 10-åringar kan inte läsa

Världen står inför en global utbildningskris. Miljoner barn har hamnat så långt efter i sin inlärning att de riskerar att aldrig komma ikapp. Fler än två av tre 10-åringar i världen kan inte läsa och förstå en enkel text, en rejäl ökning på bara ett par år. UNICEF arbetar för att alla barn ska få utbildning och rätt kunskap för att i framtiden kunna leva ett bra liv. Ett av de barn som har kunnat återvända till skolan med UNICEFs hjälp är 13-årige Ahmad från Syrien.

12-åriga Patrick i sin stängda skola i Uganda. Skolorna i landet var på grund av pandemin stängda under nästa två års tid, och öppnade igen först i början av 2022.

Bli månadsgivare – Som Världsförälder är du med och ger fler barn chansen att gå i skolan.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning. Utbildning ger barn möjlighet att forma sin egen framtid. Utbildning möjliggör drömmar. Men idag riskerar en hel generation att få sina drömmar krossade.

Vi står inför en global utbildningskris där miljontals elever har hamnat så långt efter i sin inlärning att de riskerar att aldrig komma ikapp. Redan innan pandemin kunde mer än hälften, 57 procent, av alla 10-åringar i världen inte läsa och förstå en enkel text. Under de senaste åren har antalet 10-åringar som inte kan läsa stigit till 70 procent. Orsaken är skolstängningar under pandemin, en förvärrad hungerkris och minskade investeringar i utbildning.

De barn som aldrig lär sig läsa, skriva och räkna har mycket små möjligheter att i framtiden få ett tryggt jobb, säkra en försörjning och förverkliga sina drömmar. Istället riskerar de att fastna i fattigdom och utsatthet.

Det är nu oerhört viktigt att fler barn får återvända till skolan. Men det räcker inte med att öppna skolor som varit stängda. Barnen måste få möjlighet att ta igen den undervisning som de har förlorat, och skolan måste bli bättre på att se till så att alla barn får de grundläggande kunskaper de behöver i framtiden.

”All sorg i mitt hjärta försvann”

UNICEF finns till för alla barn – och alla barn har rätt till utbildning. Det senaste året har UNICEF sett till att 43 miljoner barn över hela världen har fått utbildningsmaterial, och 48 miljoner barn som tidigare hoppat av skolan har genom vårt stöd fått en utbildning.

Ge en gåva – Köp skolpaket för 25 barn

Ahmad studerar inför ett slutprov i skolan samtidigt som han vallar får.

En av dem är 13-årige Ahmad från Quneitra i Syrien, ett land som slitits sönder av krig och konflikter det senaste decenniet.

Sommaren 2020 arbetade Ahmads pappa Mohammad på ett bygge när han föll från ett tak och skadade sig svårt. En olycka som förändrade Ahmads liv. När Mohammad inte längre kunde arbeta på grund av sin skada tvingades Ahmad sluta i skolan för att jobba och bidra till familjens inkomst.   

”Jag vallade våra grannars får från tidig morgon till sen kväll. Det var slitsamt, men det som gjorde mest ont var att jag behövde sluta i skolan” berättar Ahmad.

Sommaren 2021 kom två volontärer från en lokal organisation till byn, och de uppmuntrade Ahmad att besöka UNICEFs utbildningscenter i området. Centret riktar sig till barn som har hoppat av skolan.

”All sorg i mitt hjärta försvann när volontärerna berättade om utbildningscentret, och förklarade programmet för min mamma. Hon var väldigt angelägen om att jag skulle börja där. Det var en av de bästa dagarna i mitt liv” minns Ahmad.

Programmet syftar till att hjälpa barn att ta igen den undervisning som de missat, så att de ska kunna återvända till skolan. Men på centret får barnen även viss yrkeskunskap, och möjlighet att idrotta och leka för att de ska få lära sig att vara barn igen.

”Det var en överväldigande känsla att få återuppta min utbildning, men det var inte bara det. Jag kände att jag fick ett normalt liv igen. Jag fick träffa kompisar, idrotta och måla. Jag fick mer självförtroende och glädjen tillbaka” säger Ahmad.    

Tre månader efter att Ahmad började på UNICEFs utbildningscenter kunde han återvända till skolan, men han besöker fortfarande centret för aktiviteter och kompletterade utbildning.

”Jag vill bli lärare när jag blir stor, för att kunna hjälpa andra barn som också hoppat av skolan. Jag vill hjälpa vartenda barn här, och förändra deras liv som mitt liv har förändrats.”

Sedan 2021 har 4000 barn i Syrien kunnat återvända till skolan efter att ha fått hjälp på UNICEFs olika utbildningscenter i landet.

UNICEF räddar barns liv – men också deras framtid.

På UNICEFs utbildningscenter får Ahmad möjlighet att läsa ikapp det som han har missat i skolan.

Ett år efter talibanernas övertagande – så är situationen i Afghanistan idag

Ett år efter att talibanerna tog makten i Afghanistan är situationen för landets barn värre än på länge. Afghanistan är idag en av de värsta platserna i världen för ett barn att växa upp på, och extra svårt är det för flickor.

UNICEF/Haya Burhan

Sedan några månader tillbaka få flickor inte längre gå i skolan efter årskurs 6. Beslutet förvägrar över en miljon flickor rätten till en utbildning, men det leder också till att fler flickor gifts bort och utnyttjas säger Mohamed Ayoya, UNICEFs chef i landet.  

– Beslutet att inte låta flickor gå tillbaka till skolan var chockerande och djupt nedslående. Det kränker inte bara flickors grundläggande rätt till utbildning utan utsätter dem även för ökad ångest och större risk för utnyttjande och övergrepp, inklusive barnhandel och tidiga tvångsäktenskap, säger Mohamed Ayoya.

Afghanistan befinner sig i en svår ekonomisk kris och miljoner människor lider av hungersnöd. En miljon barn beräknas vara så svårt akut undernärda att de riskerar att dö utan behandling. För att överleva tvingas desperata familjer sälja sina barn och gifta bort flickor i allt yngre åldrar.

När många andra lämnade landet för ett år sedan valde UNICEF att stanna och leverera. De senaste månaderna har vi distribuerat över 38 miljoner läroböcker och utbildat 1200 kvinnliga lärare. UNICEF driver också alternativa utbildningar för de flickor som inte längre får gå i skolan, och för pojkar som hoppat av skolan av olika anledningar. Totalt får en halv miljon barn undervisning genom våra utbildningsinsatser.

Två flickor studerar på ett utbildningscenter som stöttas av UNICEF.

Vi har också utökat våra insatser för att rädda livet på de barn i landet som lider av undernäring. Bara i juni undersökte UNICEF 1,2 miljoner barn för undernäring, och totalt har över 300 000 barn fått behandling genom näringstillskott.

– Detta är en avgörande tidpunkt för en hel generation barn i Afghanistan. Flickors rättigheter är under attack och deras barndom präglas av nöd. Det är därför som UNICEF skalar upp arbetet, levererar och uppnår resultat som aldrig förr, säger Mohamed Ayoya.

“Utan borrhålet hade mina barn varit döda idag”

Kameler som dricker. Barn som leker. Människor som överlever. Eftersom de har vatten. I Somalia har UNICEF borrat efter vatten som under torkan räddar barns liv.

Abdirizaks dotter Fatuma ger vatten till familjens getter.

Torkan i Somalia är den värsta på 40 år. När vattenkällorna torkar ut dör människors boskap. När boskapen dör svälter barnen. Eller så tvingas de på flykt. Bort från sina hem. Bort från skolan och tryggheten.

I Somalia lider 3,5 miljoner människor just nu av akut brist på vatten. 386 000 barn är i desperat behov av behandling mot livshotande undernäring om de ska överleva. Tusentals barn har tvingats på flykt i sökandet efter vatten, mat och sjukvård.

Står emot torkan med borrhål

Men på vissa platser kan människor stå emot torkan. Platser som byn Haji Khair i Somalia. Där har UNICEF tillsammans med partnerorganisationer borrat ett 400 meter djupt borrhål som når grundvattnet, samt konstruerat en pumpstation och vattenledningar som drivs av solceller. 

Vårt borrhål är som en oas i en stor öken utan vatten, säger boskapsskötaren Abdirizak Yusuf.
Vid tidigare svåra torrperioder, när regnet har uteblivit, har Abdirizak som så många andra tvingats fly. Fly för att rädda sina barns liv. 

Innan vi fick hållbar tillgång till rent vatten kunde vi bara stanna här ett par månader i taget. Sen behövde vi flytta vidare eftersom våra barn blev svaga av vattenbrist.

Men att ständigt behöva flytta runt för att hitta vatten riskerade istället att förstöra barnens framtid. De kunde inte gå i skolan. De var ofta svaga och sjuka. Och det var innan den värsta torkan på decennier drabbade området. Utan borrhålet som UNICEF varit med och borrat tror Abdirizak att hans barn inte hade levt idag.

Borrhålet som ger oss rent vatten blev klart i december. Utan det hade mina djur, och kanske också mina barn, varit döda idag. 

Vattensystemet i Haji Khair ser till att både människor och djur har tillgång till vatten även vid svår torka.

Borrhålet ser till att 18 000 människor i området får rent dricksvatten. Dessutom kanaliseras vatten till speciella djurtråg där boskapsdjuren kan dricka. Vattensystemet skapar därför ekonomisk stabilitet trots torkan, och håller både människor och djur friska.

Så kan du hjälpa barnen i Somalia 

På andra platser i Somalia, i byar utan borrhål och vattenpumpar, dör nu barn av undernäring och vattenbrist. UNICEF är på plats även i dessa byar. Under de senaste månaderna har vi nått 1,7 miljoner människor, varav 1,2 miljoner barn, med livräddande insatser. Vi har räddat 260 000 barns liv genom behandling mot svår akut undernäring, framförallt med näringstillskott i form av näringsrik nötkräm. Vi har sett till att 900 000 människor har fått rent vatten.

Vi måste rädda barns liv här och nu – men samtidigt fortsätta se till att fler samhällen får hållbar tillgång till rent vatten. 

Som Världsförälder är du med och räddar barns liv genom behandling mot akut undernäring. Men du ser också till att fler människor som Abdirizak och hans barn får hållbar tillgång till rent vatten så att de kan stå emot framtida torrperioder. 

Läs mer om UNICEFs arbete med vatten och sanitet här.

Barn vittnar om rasism, diskriminering och utsatthet i rapport till regeringen

I en rapport till FN:s barnrättskommitté, som presenteras idag för regeringen, berättar barn om sina upplevelser av rasism, diskriminering, våld och utsatthet. Flera av barnen beskriver även hur de blivit svikna av samhället när de behövt stöd. Rapporten är framtagen av barn själva och innehåller rekommendationer för hur regeringen kan förbättra situationen för barn i utsatthet.

Ladda ner rapporten här

Just nu granskas Sverige av FN om hur väl Sverige lever upp till barnkonventionen. Tillsammans lämnar 31 organisationer som arbetar med barns rättigheter idag en alternativrapport till FN:s barnrättskommitté och till socialminister Lena Hallengren som underlag till granskningen.

Rapporten innehåller en analys av de mest angelägna barnrättsfrågorna i Sverige idag, genomförd av 31 organisationer som arbetar med barns rättigheter. Bland annat varnar organisationerna för att ojämlikhet, diskriminering och rasism ökar i Sverige.   

Huvudrapporten Hör barnens röst är framtagen av barn själva, utan vuxnas analys eller tolkning. Det är första gången någonsin som civilsamhället i Sverige skickar en rapport framtagen av barn som huvudrapport till FN:s barnrättskommitté. I rapporten berättar barnen om erfarenheter av rasism och diskriminering, om att vara barn på flykt och inte höra hemma någonstans, om våld och om andra former av utsatthet. Barnen berättar även om hur myndigheterna inte lyssnar på dem eller tar barn på allvar. Hör barnens röst bygger på 120 barns berättelser, alla med egna upplevelser av utsatthet och övergrepp.

Jag hatar när vuxna säger ‘det du gick igenom gjorde dig stark, det gjorde dig klok’. Nej jag vill inte vara stark, klok eller street smart. Jag vill vara ett barn som inte behöver tänka över allt jag gör. Se på världen som om det vore en lek inte behöva oroa mig om vilken person ska lämna mig. Inte behöva oroa mig om vad ska hända.

Citat ur rapporten där ett barn berättar om upplevelser av familjehem.

En gång någon frågade mig vart jag kommer ifrån och när jag sa Afghanistan så sa personen ‘Är din pappa taliban?’

Citat ur rapporten där ett barn berättar om upplevelser av rasism.

Socialtjänsten bara släppte det efter, gjorde ingenting. Jag hade velat att de tog tag i det egentligen. Än idag vet han inte hur mycket han har skadat mig.

Citat ur rapporten där ett barn berättar om hur socialtjänsten hanterade rapporter om våld i hemmet.

Om rapporten

Rapporten Hör barnens röst lämnas till FN:s barnrättskommitté som granskar hur Sverige lever upp till barnkonventionen. Den presenteras idag 1 juli för regeringen genom att lämnas över till socialminister Lena Hallengren. FN:s barnrättskommitté övervakar att länder som ratificerat barnkonventionen lever upp till den, och genomför regelbundet granskningar. Kommittén granskar just nu Sverige, och rapporten Hör barnens röst är ett underlag till den granskningen. För första gången någonsin är barns egna röster huvudunderlag i en sådan alternativrapport till FN:s barnrättskommitté.  

Hör barnens röst bygger på samråd med 120 barn i åldrarna 5-17 år. Barnen beskriver alla att de har upplevt någon form av utsatt situation, såsom diskriminering, psykiskt och fysiskt våld, placering i familjehem eller att vara på flykt. Varje barn har deltagit i egenskap av expert på sina egna erfarenheter. Efter samråden fick tolv barn under en helg strukturera rapporten, planera layout, identifiera rekommendationer och skriva en introduktion utifrån det material som kommer från samråden med de 120 barnen. Detta gjordes med hjälp och stöd av vuxna men utan inblandning i innehållet.

Som en bilaga presenterar 31 civilsamhällesorganisationer som arbetar med barns rättigheter en analys av de viktigaste frågorna och områdena som kräver förbättring för att skapa ett bättre samhälle för barn.

UNICEF Sverige har samordnat arbetet med att ta fram rapporterna. Organisationerna som står bakom rapporterna, och som har hjälpt barnen sammanställa Hör vår röst, är:

ECPAT, Rädda Barnen, Unizon, Child 10, Civila plattformen mot människohandel, Bris, Maskrosbarn, Rädda Barnens Ungdomsförbund (RBUF), Nätverket för barnkonventionen, SOS Barnbyar, Knas Hemma, Barnrättsbyrån, Civil Rights Defenders, Friends, Asylrättscentrum, Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF), RFSL Ungdom, Unga rörelsehindrade, Svenska samernas riksförbund (SSR), Saminuorra, Unga Örnars Riksförbund, Erikshjälpen, Synskadades riksförbund, Riksförbundet FUB, Sveriges elevkårer, RBU, Frälsningsarmén, BUFFF, Solrosen Räddningsmissionen, Kumulus Umeå Stadsmission och UNICEF Sverige.

Vill du veta mer om rapporten? Kontakta våra barnrättsexperter:
maj.fagerlund@unicef.se eller shanti.ingestrom@unicef.se

UNICEF Sverige i Almedalen

UNICEF Sverige är på plats i Almedalen för att möta makthavare, diskutera med andra barnrättsorganisationer och tillsammans med barn och ungdomar sätta barns rättigheter i fokus för den politiska debatten. Vi deltar i, och arrangerar, flera seminarier och evenemang om barns rättigheter. Är du på plats? Här är UNICEF Sveriges program under Almedalsveckan. Varmt välkommen till våra evenemang!

Söndag 3 juli

Workshop: Vilka är de viktigaste barnrättsfrågorna 2022?

Barnkonventionen har varit lag i Sverige i drygt två år, men fortfarande är det många barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Vad behöver förändras och vad händer framöver?

Tid: 14:00 – 15:30

Plats: Hamnplan, H218, ”Barnrättstorget”

Medverkande:

– Lena Hallengren, socialminister, Socialdepartementet

– Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris

– Bengt Söderström, sakkunnig våld, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

– Sandra Skoog, utredare med programansvar för rättsväsendet, Barnafrid vid Linköpings universitet

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Mona Örjes, förbundsordförande, Junis

– Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten

– Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare, Ecpat

– Sandra Patel Seropian, påverkanschef, Maskrosbarn

– Erik Ulnes, rådgivare, Rädda Barnen 

Länk till kalendariet: https://www.almedalsveckan.info/program/66125 

Måndag 4 juli

Panelsamtal: Sänk rösträttsåldern?

Unga är mer engagerade och mer samhällsintresserade än någonsin. Samtidigt sjunker ungas engagemang i de politiska partierna. Tio länder har sänkt rösträttsåldern till 16 år med goda resultat – är Sverige näst på tur?

Tid: 08:00 – 08:45

Plats: Strandgatan 14, Gotlands museum

Medverkande:

– Mayson Joachimsbarn Persson, vice ordförande, Youth 2030 Movement

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Elias Fjellander, vice ordförande, LSU

– Camilla Hansén, Riksdagsledamot och demokratitalesperson, Miljöpartiet

– Stefan Holmgren, chef för avdelningen för kunskapsstöd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Länk till kalendariet: https://www.almedalsveckan.info/program/65766 

Panelsamtal: The role of the UN – Is it being challenged or more needed than ever?

Based on the UN agency’s everyday work around the world, we are opening a conversation about the UN: Is the UN really needed today? Or is the UN more important than ever?

Tid: 15:00 – 15:45

Plats: Donnersgatan 6, Sida, Sverige i Världen, Globala mötesplatsen

Medverkande:

– Ulrika Modeer, UN Assistant Secretary-General and Director of the Bureau of External Relations and Advocacy, UNDP

– Stefan Swartling Petersen, Health Specialist, UNICEF Sweden

– Anne Poulsen, Director Nordic Office, WFP

– Henrik Nordentoft, Representative for the Nordic and Baltic Countries, UNHCR

– Annelie Börjesson, President, UNA Sweden

Länk till kalendariet: https://www.almedalsveckan.info/program/64391 

Panelsamtal: Ökar skolan den psykiska ohälsan bland unga?

Allt fler barn och unga uppger att de lider av psykiska besvär. Undersökningar har pekat ut skolstressen som den enskilt viktigaste orsaken. Vilken roll spelar skolan för barn och ungas psykiska hälsa?

Tid: 15:00 – 16:00

Plats: Hästgatan 2

Medverkande:

– Josefine Fälth, ordförande, Sveriges elevkårer

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Anders W Jonsson, riksdagsledamot och gruppledare, Centerpartiet

– Gunilla Svantorp, riksdagsledamot och ordförande i Utbildningsutskottet, Socialdemokraterna

– Kristina Taylor, ordförande, Psykologförbundet

– Helka Widengren, vice ordförande, Skolläkarföreningen

– Dahlia Rezai, moderator, Mind

Länk till kalendarium: https://www.almedalsveckan.info/program/65919  

Panelsamtal: Hur kan vi säkra barns rätt till liv och utveckling i spåren av pandemin?

I spåren av pandemin har skolstängningar, uteblivna rutinkontroller och färre vaccinationer lett till en barnrättskris. Hur kan innovationer hjälpa UNICEF att ge fler barn tillgång till livsviktiga vaccinationer och säkra barns rätt till liv och utveckling? Samtalet hålls på engelska.

Tid: 16:00 – 16:45

Plats: Donnersgatan 6, Sida, Sverige i Världen, Globala mötesplatsen

Medverkande:

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Carl Björkman, Head of Nordics, Bill and Melinda Gates Foundation

– Thomas Davin, Global Innovation Director, UNICEF

– Moderator: Stefan Swartling Peterson, Professor of Global Transformation for Health, Karolinska institutet.

Länk till kalendarium: https://www.almedalsveckan.info/program/64615   

Tisdag 5 juli

Debatt: Hur löser vi tillsammans de viktigaste barnrättsutmaningarna som Sverige och världen står inför?

Behovet av att prioritera, investera i och säkra alla barns rättigheter såväl nationellt som globalt har aldrig varit viktigare. Katastrofer och krig fortsätter att skörda liv och hota miljontals barns liv, utveckling och framtid. Inför det svenska riksdagsvalet i september har UNICEF Sverige tagit fram ett valmanifest där vi presenterar konkreta förslag på de viktigaste barnrättsutmaningarna Sverige och världen står inför. Vi har bjudit in representanter från riksdagspartiernas ungdomsförbund till ett samtal med utgångspunkt från UNICEF Sveriges valmanifest. Fokus kommer vara på hur vi kan arbeta tillsammans för att stärka barn och ungas rättigheter, inte minst rätten för barn och unga att komma till tals i frågor som rör dem.

Tid: 08:00 – 08:45

Plats: Hamnplan, H218, ”Barnrättstorget” 

Medverkande:

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Dalila Alibasic, styrelseledamot, Moderata ungdomsförbundet

– Aida Badeli, språkrör, Grön ungdom

– Stefan Sarmes, vice ordförande, Kristdemokratiska ungdomsförbundet

– Réka Tolnai, förbundsordförande, Centerpartiets ungdomsförbund

– Romina Pourmokhtari, ordförande, Liberala ungdomsförbundet

– Pavlos Cavelier Bizas, styrelseledamot, Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund

Länk till kalendarium: https://www.almedalsveckan.info/program/66387  

Seminarium: Hur väl lever Sverige upp till barnkonventionen? 

I år ska Sverige genom regeringen rapportera till FN:s barnrättskommitté om Sveriges efterlevnad av barnkonventionen. UNICEF Sverige har tillsammans med ett trettiotal civilsamhällesorganisationer tagit fram en alternativrapport där vi granskat Sveriges och regeringens efterlevnad av barnkonventionen. Rapporten bygger på intervjuer med barn som själva varit i kontakt med bland annat socialtjänsten. Under seminariet kommer vi att ha en diskussion om rapportens innehåll och slutsatser.

Tid: 15:00 – 15:45

Plats: Hamnplan, H218, ”Barnrättstorget” 

Medverkande:

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare åt socialminister Lena Hallengren, Socialdepartementet

– Maj Fagerlund, barnrättsjurist, UNICEF Sverige

– Karin Sjömilla, barnrättsjurist, Rädda Barnen

Länk till kalendariet: https://www.almedalsveckan.info/program/66621  

Alarmerande ökning av barnäktenskap på Afrikas horn – varnar UNICEF

Flickor så unga som tolv år tvingas in i barnäktenskap och riskerar att bli könsstympade när den värsta torkan på 40 år tvingar människor till desperata åtgärder för att överleva.

UNICEF stöttar flera skyddade boenden där flickor som riskerar att giftas bort får hjälp.

I de områden i Etiopien som är värst drabbade av torkan har barnäktenskap mer än fördubblats på ett år visar UNICEFs analys. Dessutom har antalet barn i Somalia, Kenya och Etiopien som på grund av torkan riskerar att hoppa av skolan tredubblats bara de senaste månaderna. Det ökar risken ytterligare för barnäktenskap, könsstympning och barnarbete.

Fyra misslyckade regnsäsonger på rad har skapat en humanitär katastrof på Afrikas horn. Torkan, som förvärras av klimatförändringarna, torkar ut vattenkällor, dödar boskap och förstör skördar. Kriget i Ukraina har ytterligare förvärrat situationen eftersom det driver på de stigande mat- och bränslepriserna. 1,8 miljoner barn är nu i behov av vård om de inte ska dö av undernäring, och i Somalia riskerar 213 000 människor svält. 

För att överleva gifter fler och fler föräldrar bort sina unga döttrar för att få in pengar att köpa mat och vatten för, få färre munnar att mätta eller i ett försök att säkra flickans försörjning. 

– Vi ser en alarmerande ökning av barnäktenskap och könsstympning. Vi ser hur utblottade familjer gifter bort flickor så unga som tolv år, till män mer än fem gånger så gamla, säger Andy Brooks, UNICEFs barnrättsexpert i regionen.

– Barnäktenskap och könsstympning tar död på barndomen. Det driver flickor från skolan och lämnar dem sårbara för våld och ett liv i fattigdom. Det här är en kris som drabbar barnen värst, och vi är i akut behov av mer finansiering för att både kunna rädda barns liv här och nu, och samtidigt kunna skydda dem på lång sikt, säger Andy Brooks.

Den här 12-åriga flickan skulle giftas bort med en 70-årig man. Hon räddades i sista stund av sin styvbror och lever idag på ett skyddat boende som stöttas av UNICEF.

Exakt hur många barn som gifts bort är svårt att veta eftersom system för att fånga upp och rapportera barnäktenskap till stor del saknas i Somalia, Etiopien och Kenya. UNICEFs analys av den tillgängliga data som finns, och våra egna bedömningar från det humanitära arbetet på plats, visar att:

• Över hela Afrikas horn riskerar fler och fler flickor att tvingas hoppa av skolan i takt med att krisen fördjupas, vilket gör att de löper högre risk för barnäktenskap och könsstympning. Antalet barn som riskerar att hoppa av skolan i Etiopien, Kenya och Somalia på grund av torkan har tredubblats på tre månader – från 1,1 miljoner till uppskattningsvis 3,3 miljoner barn.

• I Etiopien har barnäktenskap enligt lokala myndigheter ökat med i genomsnitt 119 procent i de regioner som drabbats värst av torkan.

• Enligt bedömningar och intervjuer från Somaliland i Somalia rapporterade nästan en fjärdedel av de intervjuade en ökning av könsbaserat våld på grund av torkan, inklusive barnäktenskap, våld i hemmet och sexuellt våld.  

• I Kenya löper flickor också större risker för barnäktenskap och könsstympning. I 14 av de 23 områden som drabbats av torka var könsstympning redan innan väldigt utbrett. Flickor i dessa områden riskerar nu att skäras i allt yngre åldrar eftersom familjer förbereder dem för äktenskap.

• I hela regionen måste kvinnor och flickor gå allt längre sträckor för att hitta vatten, bränsle och mat, vilket gör dem sårbara för sexuellt våld. I Kenya går kvinnor och flickor mer än tre gånger längre än tidigare för att hitta vatten, upp till 30 kilometer på vissa platser, enligt en analys från Röda Korset i Kenya.

UNICEF planerar att utöka vårt arbete för att skydda och hjälpa de barn som riskerar att utsättas för, eller har utsatts för, könsbaserat våld. Det inkluderar att driva samhällsbaserade program för att minska riskerna för våld, exploatering, övergrepp och barnäktenskap, och tillhandahålla tjänster för att hjälpa kvinnor och barn att återhämta sig efter våld.

Samtidigt finns vi på plats för att hjälpa de barn som riskerar att dö av undernäring. UNICEF har hittills i år nått 1,7 miljoner människor, varav 1,2 miljoner barn, med livräddande insatser. 260 000 barn har behandlats för svår akut undernäring, 600 000 barn och kvinnor har fått akut sjukvård och 900 000 människor har fått rent vatten.

Men behoven är enorma, och UNICEF har hittills bara fått en tredjedel av den finansiering som krävs för att vi ska kunna svara upp mot behoven. Vi vädjar därför om mer pengar från stater, företag och individer för att vi ska kunna fortsätta rädda barns liv och hjälpa flickor som riskerar att giftas bort. 

Skriv under för att rädda stödet till miljoner barn

Barnen i världen möter idag större utmaningar än på mycket länge. Krig, katastrofer, klimatkrisen och effekterna av pandemin gör att utvecklingen för barn går bakåt. 100 miljoner fler barn lever i fattigdom jämfört med 2020. 23 miljoner fler barn får inte vaccin mot de vanligaste dödliga barnsjukdomarna jämfört med innan pandemin. 70 procent av 10-åringarna i världen inte kan läsa eller förstå en enkel text, en ökning från 53 procent sedan 2020.

Unicef visar support för Rädda Biståndet

Problemen vi står inför kan bara tacklas tillsammans. Rika länder har ett särskilt ansvar att bidra. Därför ger Sverige sedan flera decennier tillbaka en procent av vår bruttonationalinkomst (BNI) i bistånd. Det är ett stöd som är erkänt effektivt och som är avgörande för miljoner barns framtidsutsikter.

Samtidigt som investeringar i skola, rent vatten, sjukvård och vaccinationsprogram är akuta har regeringen valt att använda flera miljarder kronor från biståndsbudgeten till att finansiera mottagandet av flyktingar till Sverige. Pengar som tas från arbetet för att hjälpa de allra mest utsatta barnen i världen.  

Andra partier går till val på att skära ner ännu mer. Sådana sänkningar får katastrofala följder, som att 760 000 människor som hungrar inte får mat, två miljoner barn inte kan gå i skolan och två miljoner människor inte får tillgång till rent vatten.

Våra politiker behöver veta att vi är många som inte accepterar att Sverige sviker dessa människor. Sverige ska inte vara ett land som vänder världen ryggen.

Därför har UNICEF Sverige tillsammans med ett stort antal organisationer tagit initiativ till ett upprop för att rädda biståndet. Syftet är att samla tusentals namnunderskrifter och visa våra politiker att det finns en stark opinion för ett Sverige som tar ansvar och visar solidaritet med de i störst utsatthet. Efter valet den 11 september kommer samtliga namnunderskrifter att lämnas över till de valda riksdagsledamöterna.

Uppropet samordnas av plattformen CONCORD Sverige som arbetar för en rättvis och hållbar värld.

Skriv på för att rädda biståndet här:

Läs mer om Rädda biståndet här.

Tusentals barn drabbade av den förödande jordbävningen i Afghanistan – UNICEF finns på plats

Tidigt den 22 juni drabbades östra Afghanistan av en kraftig jordbävning. Omfattningen av förödelsen är fortfarande osäker, men hundratals människor tros ha dödats, många av dem barn. Dessutom har hem och andra byggnader förstörts.

UNICEF levererar nödhjälp till de områden som drabbats av jordbävningen

I alla katastrofer drabbas barnen värst. Barn i området är nu i desperat behov av sjukvård, rent vatten, tak över huvudet och trygghet.  

UNICEF finns redan på plats för att hjälpa barnen. Vi har skickat flera mobila hälsoteam till området som ger barn och familjer sjukvård. Dessutom delar våra kollegor på plats ut nödhjälp i form av vattendunkar, köksutrustning, tält, varma kläder, filtar och hygienartiklar som tvål och mensskydd.

Vill du ge en gåva för att hjälpa de drabbade barnen i Afghanistan? Ge en gåva här:

Hjälp barnen i Afghanistan

Nästan 37 miljoner barn på flykt i världen 

Konflikter, våld och andra akuta kriser har tvingat fler barn än någonsin att lämna sina hem. I slutet av 2021 uppskattade UNICEF att 36,5 miljoner barn var på flykt. Det var det högsta antalet som registrerats sedan andra världskriget. Sedan dess har antalet barn på flykt ökat ytterligare, bland annat på grund av kriget i Ukraina och akuta klimat- och miljökatastrofer som torkan på Afrikas horn.

Polen/Ukraina. 8-åriga Eliza är ett av alla barn som tvingats fly från kriget i Ukraina och som nu befinner sig i Medyka, Polen. I väntan på den fortsatta resan till Frankrike befinner sig Eliza och hennes mamma vid ett av UNICEFs stödcenter Blå punkter. Dessa center är en trygg plats för barn på flykt och vi tillhandahåller viktig information till familjer, ensamkommande barn samt ger psykosocialt stöd.

Inför internationella flyktingdagen den 20 juni uppmanar UNICEF regeringar att agera – och att göra det nu. 

– Vi kan inte ignorera detta längre, antalet barn som fördrivs på grund av konflikter och kriser växer snabbt och det är vårt ansvar att nå dem, säger UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell. Jag hoppas att detta alarmerande antal får regeringar att agera genom att arbeta för att förhindra att barn tvingas på flykt. Men om de måste fly så måste vi säkerställa barns tillgång till utbildning, skydd och annat viktigt stöd för att säkra deras välbefinnande och utveckling nu och i framtiden.

Statistiken över antalet människor på flykt  är ofattbar och fortsätter att öka, för tionde året i rad. 41 procent av världens alla flyktingar är barn. Varje dag tvingas ett barn fly från sitt hem på grund av krig, konflikter, katastrofer och konsekvenser av klimatförändringar. Därför jobbar UNICEF med akuta insatser över hela världen och kämpar varje dag för att barn på flykt ska få rätt till ut­bild­ning, hälsa och trygg­het.

Hjälp barn på flykt

Situationen för barn på flykt är akut 

FN:s flyktingorgan UNHCR släppte nyligen den årliga Global Trend-rapporten där de beskriver flyktingsituationen på djupet. Sedan årsskiftet har humanitära kriser och krig försatt miljontals familjer och barn på flykt. Kriget i Ukraina har lett till en av de största flyktingkriserna sedan andra världskriget. Nästan två av tre barn från Ukraina är på flykt undan kriget. Afrikas horn hotas av stor hungerkris och situationen i Afghanistan fortsätter att vara akut. Den senaste statistiken visar att totalt 100 miljoner människor världen över har flytt sina hem.

Över fem miljoner barn behöver akut hjälp på grund av kriget i Ukraina

De ukrainska barnens humanitära behov är enorma och antalet barn och familjer som flyr landet fortsätter att öka. Över fem miljoner barn behöver akut hjälp för att överleva, få mat för dagen, kunna gå i skolan och få psykosocialt stöd. Av de 13 miljoner människor som flyr Ukraina är 90 procent kvinnor och barn som  behöver skydd och stöd när de söker hjälp i grannländer. UNICEF finns därför på plats vid gränsövergångarna för att ge välbehövligt stöd längst flyktvägen. 

Afghanistan. Arifa, 7 år och Safa, 2 år, var bosatta i Zhari-distriktet men de flydde till IDP-lägret i Haji. Deras pappa, Ahmadullah, dog för ett drygt ett år sedan. Men barnen bor nu med sin mor och bror. Den eskalerande konflikten i Afghanistan har lämnat 10 miljoner barn i behov av akut hjälp. UNICEF har funnits på plats i 65 år och planerar inte att lämna landet.

UNICEFs arbete för barn på flykt

När barn tvingas på flykt får de många av sina rättigheter kränkta. UNICEF gör därför stora insatser i krigshärjade områden, i flyktingläger och på flyktvägen för dessa barn. Vi prioriterar de barn och områden där behoven är allra störst. Vi stannar kvar i länder där krig bryter ut, även om det ofta innebär stora utmaningar och risker att nå ut med humanitär hjälp till barnen och deras familjer. Vi fokuserar på att säkerställa tillgången på rent  vatten, sanitet och hygien, hälsa och vaccinering, näring, utbildning samt skydd mot våld och övergrepp.

Läs mer om UNICEFs arbete för barn på flykt här.

Varje minut räddar vi ett barns liv på Afrikas horn

Mammor som begraver sina barn längs vägen när de flyr i desperat jakt på mat och vatten. Föräldrar som tvingas gifta bort sina unga döttrar för att kunna köpa mat och vatten så att resten av familjen ska överleva.

386 000 barn i Somalia riskerar att dö av undernäring den närmaste tiden. Tio månader gamla Ubah är ett av tusentals barn som fått behandling mot undernäring med hjälp av UNICEF.

Torkan på Afrikas horn, i Somalia, Etiopien och Kenya, är den värsta på 40 år. Fyra regnsäsonger på rad har uteblivit. Miljoner boskap är döda. Skördar är förstörda. Vattenkällor är uttorkade.

Barn dör nu av undernäring och vattenbrist. Många barn. 386 000 barn i Somalia är i desperat behov av behandling mot livshotande svår akut undernäring om de ska överleva. I Etiopien, Kenya och Somalia behöver 1,7 miljoner vård mot undernäring.

Regn behövs, men regn kommer inte. Väderprognoser tyder på att även regnperioden i höst kommer att utebli. Fler skördar kommer förstöras. Fler människor kommer tvingas på flykt. Fler barn kommer dö.

Om inte hjälpen kommer nu.

UNICEF finns på plats i Somalia, Etiopien och Kenya. Varje dag räddar vi barns liv med näringstillskott, rent vatten och sjukvård. Men pengarna för att kunna nå alla de barn som nu är i desperat behov av hjälp har till stor del uteblivit. UNICEF har bara fått in en tredjedel av den finansiering som vi behöver.   

”Om världen inte vidgar sin blick bortom kriget i Ukraina, och agerar omedelbart, kommer vi se en explosion av barnadödlighet på Afrikas horn.”

Det sade vår biträdande chef för regionen, Rania Dagash, efter ett besök i Somalia i förra veckan.

Rania Dagash leker med nio månader gamla Farah vid hälsocentret i Dollow, Somalia, som UNICEF finansierar. Farahs mamma och syskon gick i flera dagar i hettan för att hon skulle kunna få vård. Med behandling mot undernäring kunde Farahs liv räddas.

Under de senaste månaderna har UNICEF nått 1,7 miljoner människor, varav 1,2 miljoner barn, med livräddande insatser. Vi har räddat 260 000 barns liv genom behandling mot svår akut undernäring, framförallt med näringstillskott i form av näringsrik nötkräm. Vi har sett till att 900 000 människor har fått rent vatten.

Varje minut räddar vi ett barns liv genom att behandla dem mot undernäring. Men det är inte nog. Inte nu när situationen är så desperat.

Varje barn har rätt att utvecklas och överleva. Vi vägrar ge upp nu när barnen behöver oss som mest. Men vi behöver din hjälp.

Det gör du bäst genom att bli Världsförälder. Då stöttar du både våra akutinsatser för att rädda barns liv, och det långsiktiga arbetet för att vi återigen inte ska hamna i samma desperata situation. 183 kronor kan räcka till 50 påsar med nötkräm till barn som lider av svår undernäring.

Köp nödpaket

Nu krävs handlingskraft för att förändra placerade barns situation

UNICEF Sverige har under lång tid pekat på behovet av ökad trygghet och kontinuiteten för placerade barn. I dag är det mer regel än undantag att barn som placeras i samhällets vård tvingas till upprepade uppbrott. Detta är ett allvarligt rättighetsproblem som innebär stora påfrestningar för redan utsatta barn. Något samhället måste lägga stor kraft och energi på att motverka.

Bild barn med vuxen

Frågan om hur barnets bästa ska kunna ges större tyngd när bedömningar görs om en placering ska kunna avslutas eller inte har varit föremål för flertalet översyner sedan 1990-talet. Det har rått delade meningar om möjligheten att låta barnets bästa självständigt vara avgörande vid bedömning av om vården ska kunna avslutas eller inte. Förbättringar har skett till förmån för barnets bästa. Men vi menar att alltför stort fokus har hamnat på föräldrarna och deras förmåga att ombesörja barnets behov, inte på barnets rätt till utveckling, trygghet och stabilitet. 

Senast aktualiserades frågan efter den fruktansvärda tragedi som ledde fram till att den treårig flicka som kallades Lilla Hjärtat, Esmeralda, avled hemma hos sina biologiska föräldrar. Detta efter att ha ryckts upp från den enda familj hon kände till, familjehemmet. Vi var många som reagerade starkt på tragedin och vi satte vårt hopp om förändring till regeringens tillsatta utredning, Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat (Prop. 2021/22:178). Flera förstärkningar har skett genom utredningen vilket vi välkomnar och är glada för. Problemets kärna förblev dock olöst när utredningen inte valde att gå vidare med förslaget som innebar att barnets bästa självständigt skulle kunna vara helt avgörande vid beslut om vårdens upphörande. Istället valde utredningen bland annat ökad möjlighet till prövning av överflytt av vårdnaden till familjehemmet, något som kan vara önskvärt men som ofta inte är möjligt. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är lag i Sverige sedan den 1 januari 2020. Trots det har vi nu en lagstiftning som vid bedömningar av vårdens avslut inte fullt ut säkerställer ett agerande i enlighet med det som bedöms vara barnets bästa.  

Jag är ingen lånebok som ska lämnas tillbaka när lånetiden har gått ut

Ung flicka som tidigare varit LVU-placerad

Vi är därför glada att socialutskottet tagit det ovanliga initiativet att själva tillsätta en utredning med uppgift att återigen se över frågan. Utredningen har nu överlämnats till socialutskottet. UNICEF Sverige har tillsammans med en rad andra barnrättsorganisationer varit pådrivande i frågan och är nu en av remissinstanserna som ombetts lämna synpunkter på förslaget. Vårt remissvar återfinns i sin helhet nedan i denna blogg. 

Förslaget innebär i huvudsak att vårdens upphörande ska prövas i två steg. Det första steget innebär en prövning av om förutsättningarna för vård fortfarande är uppfyllda. Här ligger fokus på om det skett en varaktig och genomgripande förändring hos föräldrarna eller hos den unge själv. Det kan exempelvis handla om en bedömning av om situationen för en förälder med psykisk ohälsa eller missbruksproblem förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Det andra steget innebär att det införs en helt ny grund för vård enligt LVU. En prövning ska då göras av om det finns en risk för att ett barns hälsa eller utveckling allvarligt skadas genom att vården upphör. Vid bedömningen av denna risk ska vad som bedöms vara bäst för barnet vara avgörande. Utredaren föreslår även att en lista förs in i LVU där det framgår vilka omständigheter som bland annat ska beaktas vid bedömningen av om barnets hälsa eller utveckling allvarligt riskerar att skadas. 

Vi välkomnar förslaget som vi menar sätter barnets rättigheter i centrum. Förslaget innebär att även om den problematik som låg till grund för placeringen, till exempel en förälders drogmissbruk, är löst så kan barnet fortsätta vara placerad om det finns en risk att barnets barnets hälsa eller utveckling allvarligt skadas av ett uppbrott. Vi har förståelse för att detta skifte är ett stort steg att ta, men vi menar att det är nödvändigt för att vi ska kunna stärka barnets ställning som rättighetsbärare. Syftet är inte att fler barn ska tvångsvårdas eller att föräldrar ska lämnas utan stöd. Tvärtom, anser vi, att det förslag som nu ligger på bordet behöver gå hand i hand med andra satsningar såsom en tillgänglig socialtjänst med tydligt fokus på förebyggande insatser och stöd till barn, föräldrar och familjehem. 

Det kan låta som en självklarhet att beslutsfattare aldrig ska ta beslut som skadar ett barn när samhället tagit över ansvaret för barnet. Men det är tyvärr långtifrån en självklarhet för de barn som befinner sig i samhällsvård i dag. För att trygghet och kontinuitet för placerade barn ska bli verklighet krävs politisk initiativkraft, investeringar i samhällsvården där ett barnrättsperspektiv integreras i alla delar och där barn ges inflytande och utrymme att vara en självklar del av utvecklingen. 

Vi hoppas nu att riksdagen ställer sig bakom förslaget! 

LÄS REMISSVARET I SIN HELHET HÄR

Mer än två barn om dagen har dödats under kriget i Ukraina

Den 3 juni har det gått 100 dagar sedan kriget i Ukraina startade. 100 dagar som har skapat förödelse för barn i Europa i en omfattning som inte setts sedan andra världskriget. Minst 262 barn har dödats, förmodligen långt fler. Det betyder att minst två barn om dagen har dödats under de 100 dagar som kriget har pågått.

Kriget är en katastrof för alla barn i Ukraina. Hundratals skolor och sjukhus har förstörts. Miljoner människor saknar rent vatten och el. På mindre än tre månader har två tredjedelar av alla barn i landet tvingats lämna sina hem, antingen till andra platser i Ukraina, eller på flykt till andra länder.

Barnens humanitära behov är enorma. 5,2 miljoner barn behöver akut hjälp för att överleva, få mat för dagen, kunna gå i skolan och få stöd att hantera svåra trauman.

Under de 100 dagar som kriget ha pågått har UNICEF funnits på plats på många platser i Ukraina och i grannländer dit miljoner barn har flytt, för att hjälpa de mest utsatta.

Hundratals skolor har blivit förstörda under kriget.
14-årige Yaroslavs skola är en av dessa

Stödet till vårt arbete för barnen i Ukraina har varit större än någonsin tidigare. När ropen på hjälp har varit som störst har hela Sverige svarat.   

Tack vara det långsiktiga stödet från våra Världsföräldrar och partners, och tack vare generösa gåvor från företag och privatpersoner, har UNICEF kunnat hjälpa barn dag och natt. Vårt arbete har nått fram i massiv skala. Under de senaste månaderna har vi sett till att:

– 2,1 miljoner människor har fått sjukvård

– 2,1 miljoner människor har fått rent vatten

– 290 000 barn har fått skolmaterial så att de kan fortsätta sin utbildning

– 4 000 ensamkommande barn på flykt har identifierats och fått skydd

– Över 3 000 ton med nödhjälp som mediciner, vatten och sjukvårdsutrustning har levererats till Ukraina

Värst är situationen för barn i östra Ukraina där det pågår intensiva strider på många platser. Inte bara riskerar barn att dödas av beskjutning, bomber och minor, deras liv hotas även av brist på mat, vatten, mediciner och sjukvård. 

Dmytro är en av minst 15 000 människor som har tagit skydd i sovjettidens tunnelbanestationer i staden Kharkiv, utformade för att stå emot kärnkraftsexplosioner, i nästan två månader.

UNICEF och våra samarbetspartners finns på plats i några av de värst drabbade områdena i östra Ukraina för att nå barn med hjälp. Exempelvis i Zaporizhzhia dit tusentals barn och familjer har evakuerats från Mariupol. Där ser vi till att de får rent vatten, mat och sjukvård. På bara en vecka kunde vi hjälpa över 10 000 människor som evakuerats från Mariupol och andra platser vid frontlinjen.   

UNICEF har funnits på plats i Ukraina sedan 1997 för att hjälpa barn. Och vi kommer fortsätta finnas på plats i landet så länge barnen behöver oss.

Tack till alla som fortsätter stötta vårt arbete för barnen i Ukraina.
Hjälpen når fram. 

Nioåriga Viktoriia håller i sin katt Caramel i den tunnelbanestation i Kharkiv där Viktoriia, hennes mamma och mormor har bott de senaste månaderna. Dagarna flyter ihop och tiden blir svårare och svårare att hålla koll på berättar Viktoriia.

Valet 2022 måste bli ett val för barn och unga – är ni med oss politiker och väljare?

Valet 2022 måste bli ett val som sätter barns rättigheter i centrum. Detta då många barn, både i Sverige och i andra länder, upplever en negativ utveckling och att de inte blir hörda av politiker och beslutsfattare. Här är UNICEF Sveriges valmanifest med konkreta politiska förslag inom sju områden.

Läs hela valmanifestet här

Flicka med megafon

Barns rättigheter är under större hot än på mycket länge. Kriser, katastrofer och krig fortsätter att hota miljontals barns liv. Klimatförändringarna påverkar över en miljard barns livsvillkor redan här och nu. Utbildningsnivåerna sjunker på grund av omfattande skolstängningar under pandemin.

Även Sverige står inför stora utmaningar. Ojämlikheten mellan barn ökar mer än i jämförbara länder. Skolsegregationen har förvärrats under de senaste decennierna. Den mentala ohälsan är hög och självmord är den vanligaste dödsorsaken för unga. Flera rapporter och uppmärksammade fall visar att barn i samhällsvård inte får det skydd som de har rätt till.

Många barn och unga upplever också att de inte blir hörda eller involveras i beslut som rör dem. Både globalt och i Sverige känner barn och unga att politiker har svikit dem i klimatfrågan och att de inte har någon möjlighet att påverka.

Valet 2022 måste bli ett val för alla barn och unga. Det måste bli ett val om hur vi kan vända den negativa utveckling som många barn upplever.

I UNICEF Sveriges valmanifest finns konkreta förslag på förändringar som måste göras inom sju olika områden:

–          Barns rätt till upprättelse

–          En jämlik skola

–          En god psykisk hälsa

–          Trygg och säker samhällsvård

–          Barn och unga i kriminalitet

–          Klimatförändringarnas påverkan på barn

–          Behovet av ökade investeringarna för barns rättigheter globalt

De sakfrågor vi har valt att fokusera på är högt prioriterade på den politiska dagordningen. Det är även frågor som engagerar många barn och unga själva.

Är ni med oss politiker och väljare? 

Läs valmanifestet här

Vi mammor måste göra skillnad – Maja Nilsson Lindelöf

Under graviditeten med min äldsta son var jag aldrig riktigt nervös. Genom åren som gått har jag fått många många meddelanden från kvinnor som är oroliga över missfall, och resan fram till födseln. Men jag har aldrig kunnat relatera. Naivt nu i efterhand men just där och då ganska så skönt. Jag var så lycklig bara och stannade i den känslan. Så bra som jag mådde under min första graviditet hade jag inte gjort på många år och jag spenderade tiden med att vila, baka alla jordens kakor, boa in mig och sova sova sova. Jag njöt av varje spark, njöt av varenda sekund.

Köp en mors dag present

Men sen kom slutet av graviditeten. Jag hade lite ont i magen. Jag blödde lite. Och det kändes som att han låg väldigt långt ner för att ha en del tid kvar inne i magen.

Vi åkte in och jag förklarade min oro, så min läkare gjorde en extra kontroll. Den där timmen kändes som en evighet innan vi fick svar, men jag kände mig ändå trygg. Jag hade min läkare där, Victor var där och min privata barnmorska som jag hade träffat kontinuerligt sen vecka 7 var där.

Ted Louie, som vi redan då visste skulle få det namnet, hade slutat växa. Huvudet växte men kroppen hade stannat av. Det var svårt att ta in och alla möjliga katastroftankar började komma, såklart. Var det mitt fel? Mår han bra? Hur gör vi? Vi gjorde en tydlig plan för tiden framåt . Han skulle få växa på sig lite till och sen skulle jag bli igångsatt en vecka senare. Jag kan tänka på den veckan och minns tydligt alla våra känslor. Först grät jag bara men sen fick jag samla mig och lita på min läkare. Lita på att situationen var under kontroll. Jag har svårt att ta in att jag kände den oron, trots alla kontroller vi gjorde varje dag och trots den tydliga planen. Om jag kände mig så orolig, hur känner sig då andra kvinnor med inte alls samma slags goda förutsättningar som jag. Det känns så orättvist och fruktansvärt. Jag kan inte föreställa mig den rädslan. 

Sen kom dagen för igångsättning. Ted Louies eventuella födelsedag. Tabletterna jag fick för att sätta i gång allting lurade min livmoder, så från 18 på lördagskvällen kändes det som krystningsvärkar. Nu kommer han!!!!!! Tänkte jag. Barnmorskan förklarade tydligt hur livmodern lurade hjärnan och kroppen och att jag endast var 3 cm öppen. Det var många timmar kvar även om värkarna just nu kändes som att det är dags att krysta. GE MIG ALLT NI HAR skrek jag och efter det fick jag testa både lustgas, epidural och ett annat preparat i en kanyl som gjorde susen (jag vet faktiskt inte namnet men det var verkligen magiskt). Jag sov sen mesta delen av natten och öppnade mig 6 cm på bara en timme. Kroppen slappnade av till slut och smärtan var inte lika fruktansvärd. 

07.12 kom han efter några få krystningar. Och han var så liten. Och vacker. Och världen lös helt plötsligt på ett helt annat sätt. Livet började nu. 

Redan dagen efter förlossningen med Ted Louie hade jag glömt smärtan och jag ville bara föda barn igen och igen och igen. För det var en sådan otrolig upplevelse. Tänk vilken ynnest, att få ha den känslan i kroppen. Jag gav hela mitt förtroende till våra två barnmorskor och jag kommer aldrig att glömma dom. Laura och Anna. Återigen kan jag ofta tänka på hur många miljontals kvinnor i världen som varken kan ha tryggheten av en utbildad barnmorska vid sin sida, sterila miljöer, bedövning eller en doktor i samma byggnad, som finns där om någonting skulle gå fel. 

Som födande kvinna känner man sig redan så otroligt utsatt, liten och hjälplös och då kan jag endast relatera till hur det är att föda barn i England. Hur är det då i andra, betydligt mer utsatta och fattiga länder. 

Veckorna efter blev lite tuffa dom med. Ted Louie fick inte i sig tillräckligt med mat och han var så liten liten liten. Han fick gulsot och vi åkte in och ut på sjukhus i två veckor. Nu i efterhand kan man se på bilder att han verkligen såg sjuk ut men vi som förstagångsföräldrar kunde inte riktigt se det, vi hade ju ingen aning om hur liten en bebis skulle vara. 

Vi fick fantastisk hjälp och efter två, tre veckor var vi hemma igen. TL åt ersättning och började äntligen växa på sig och alla kläder vi hade köpt till månad 1 passade nästan nu. 

Jag slogs av hur viktig vården verkligen är och vilket fantastiskt jobb alla barnmorskor gör. Jag lyssnade knappt på Victor under förlossningen när det gjorde som ondast utan det var dom två kvinnorna som gjorde mig mest lugn. Mest för att dom förklarade för mig gång på gång att allting var under kontroll. Att allting är som det ska. Och att det här barnet kommer att komma ut frisk och kry och jag kommer att må bra. Det kommer att gå bra. Veckorna efter på sjukhuset var det likadant. Det kommer att gå bra. Vi ser efter er. 

Med min andra son var jag mer orolig hela graviditeten. Jag visste vad jag kunde förlora och förstod mer att det var en liten människa där inne i magen. I slutet bokade min läkare in fler kontroller med tanke på historiken med Ted Louie och det kändes också så skönt och kontrollerat. Jag var inte ensam i min oro utan jag, tillsammans med min läkare, hade stenkoll. Francis kom i vecka 38, vi åkte in vid sju på morgonen och 15.15 tittade han ut. Jag fick lite som en revansch den här förlossningen och den blev allt jag någonsin har drömt om. Vi bestämde tidigt vilken slags bedövning jag skulle få och även om jag kämpade på länge med lustgas så var det barnmorskorna som sa att: nej Maja, nu är det dags för någonting annat så att du kan få lite hjälp med smärtan. Jaha, redan? Tänkte jag. Tacksam över att få den hjälpen och att det inte fanns någon prestige i att ”hålla ut”. Vi åkte hem bara några timmar senare, åt på McDonalds och kramades med svärmor som hade varit hemma hela dagen med Ted Louie. Den här gången njöt jag mer. Av allting. Vi hade koll på läget. Vi visste om han åt eller inte. Vi visste att han såg frisk ut. Så veckorna som kom bestod bara av bebisgos, hormoner och sniffandes av Francis huvud. En fantastisk tid i livet. 

Jag har haft två riktigt bra graviditeter. Jag har knappt mått illa, känt mig pigg och glad. Jag är så tacksam över min kropp som har lyckats skapa dom här två små barnen och det har verkligen varit en ynnest att få ha varit med om dels graviditeterna men även mina förlossningar. Jag vet ju bara hur förlossningsvården i England har varit och den har varit över all förväntan. 

Jag hoppas att jag tillsammans med mitt arbete med UNICEF och alla mina följare som månad efter månad är Världsföräldrar eller skänker pengar till UNICEF gör en skillnad för världens andra mammor, kvinnor och barn där ute. Det är redan en så otroligt omtumlande upplevelse och även om vi kvinnor, och våra kroppar, är starka så behöver vi all hjälp vi kan få. Vi behöver hjälp innan, under och efter en förlossning. Och vi kan hjälpas åt så att fler kvinnor får den hjälp dom behöver. Det är vår skyldighet som privilegierade kvinnor att hjälpa andra mammor, kvinnor och barn. Och att kunna ge en chans till att fler får vara med om samma utmanande men ändå underbara upplevelse som vi.