Gå till innehållet

Så gör du om ett barn far illa

Liten barnhand

CC/Treehouse1977

Vid misstanke om att ett barn far illa eller om du själv är ett barn som far illa kan du vända dig hit:

Socialtjänsten i varje kommun har det yttersta ansvaret att skydda barn som far illa.

För kontaktuppgifter kontakta respektive kommun www.skl.se.

Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvårdsfrågor. För kontaktuppgifter kontakta respektive landsting www.skl.se.

BRIS Barnens Rätt i Samhället

www.bris.se

BRIS telefon för barn 116 111

BRIS vuxentelefon om barn – 077 150 50 50

Polisen

www.polisen.se

Tel: 114 14

Barn och elevombudet

www.skolinspektionen.se/sv/BEO/

Tel: 08-586 080 00

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor om asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och övriga frågor som rör den svenska utlänningslagen).

www.sweref.org

Tel: 0200-88 00 66 (telefontid mån-tors 09.00 – 10.30)

Rädda Barnens kriscentrum

Tel: 08-698 90 00

www.rb.se

Barnrättsbyrån

http://www.erstadiakoni.se/barnrattsbyran

Tel: 08- 714 61 00