Gå till innehållet
Laddar…

”En situation utan motstycke”

Nästan en miljon barn är i behov av behandling mot akut undernäring i östra och södra Afrika. Väderfenomenet El Nino, översvämningar och torka har drabbat de mest utsatta barnen hårt.

Väderfenomenet El Nino håller i sig några månader men effekterna kommer påverka barnen under många år. Miljoner barn är drabbade av matbrist och vattenbrist i östra och södra Afrika. Fler barn blir sjuka och många tvingas sluta gå i skolan. Situationen förvärras av stigande matpriser som gör att familjer måste hoppa över måltider och sälja sina tillhörigheter för att överleva.

Bild på ett litet barn som tittar över sin mammas axel.

Lubaba köar med sitt barn till en hälsokontroll och för att delta i UNICEFs lokala näringsprogram i Siltezonen i södra Etipoien. I bakgrunden syns en bebisvåg sin används för att övervaka undernärda barns viktuppgång. Foto: © UNICEF/Tesfaye

Efter två år av översvämningar, skyfall och torka i en del länder förstör El Nino liv och hem. Under 2014 och 2015 förstördes många skördar av en rad svåra väderförhållanden som lämnade många barn och deras familjer beroende av humanitärt stöd för att överleva.

– Väderfenomenet El Nino kommer att avta men kostnaden för barnen […] kommer att kännas i flera år framöver, säger Leila Gharagozloo-Pakkala, UNICEFs chef i östra och södra Afrika. Regeringar svarar med de resurser de har, men det här är en situation utan motstycke. Om barnen ska överleva måste vi agera idag.

Katastrofläge för många

I både Lesotho, Zimbabwe och stora delar av Sydafrika har katastrofläge utlysts. De extrema väderförhållandena gör att miljoner barn drabbas i länder som redan är drabbade av konflikter och fattigdom:

  • I Etiopien behöver nästan sex miljoner barn livsmedelsstöd och fler barn är akut undernärda nu än under svältkatastrofen i Afrikas Horn för fem år sen.
  • I Somalia är 1,1 miljoner människor på flykt inom landet och mer än två tredjedelar av dem behöver akut humanitärt stöd.
  • I Kenya har skyfall och översvämningar har lett till kolerautbrott och att 100 000 människor har tvingats fly från sina hem.
  • I Zimbabwe uppskattas 2,8 miljoner människor lida brist på mat och näring. Torkan har resulterat i brist på vatten och ökad risk för vattenburna sjukdomar som diarré och kolera. Sjukdomar som snabbt kan bli livshotande för små barn.
  • Malawi går mot den värsta matkrisen på nio år – 2,8 miljoner människor riskerar att drabbas av svält. Antalet barn med akut undernäring har dubblerats de senaste två månaderna.
  • I Angola riskerar 800 000 människor att inte ha tillräckligt med mat.
Tillgång till vatten ett stort problem. Mekdes dricker vatten från en nyinstallerad vattenpump som UNICEF byggt i Sirezonen i Etiopien. Under torkan tvingas många samhällen gå flera timmar för att hämta vatten i hettan.

Tillgång till rent vatten är ett stort problem i många länder. Mekdes dricker vatten från en nyinstallerad vattenpump som UNICEF byggt i Sirezonen i Etiopien. Under torkan tvingas många samhällen gå flera timmar för att hämta vatten i hettan. Foto: © UNICEF Ethiopia/2016/Sewunet

FNs kontor för humanitärt bistånd (OCHA) uppskattar att det kommer ta de drabbade områdena två år att återhämta sig från torkan som El Nino har orsakat, om skördarna förbättras under årets andra halva. Hittills har UNICEF bara fått in knappt 15 procent av de pengar som behövs för att hjälpa alla drabbade barn i områdena i södra Afrika.

Läget är akut för drygt en miljon akut undernärda barn. Om de ska överleva måste vi agera nu. Ge en katastrofgåva idag och var med och rädda barns liv.

Allt fler flickor riskerar att giftas bort i Afrika

Antalet flickor som gifts bort i Afrika riskerar att stiga från 125 miljoner till 310 miljoner år 2050 om inget förändras, visar en ny rapport från UNICEF.

I Afrika har antalet unga kvinnor som gifts bort som barn minskat från 44 procent år 1990, till 34 procent idag. Men eftersom det totala antalet flickor beräknas öka från 275 miljoner idag till 465 miljoner år 2050 krävs mer kraftfulla åtgärder. Minskningen av antalet barnäktenskap går för långsamt.

Framstegen har inte heller skett jämlikt – det är lika sannolikt idag att en flicka som tillhör den fattigaste femtedelen av befolkningen gifts bort, som det var för 25 år sedan. I alla andra regioner i världen kan vi se en minskande trend år för år.

Issa Souleymane Madougou, i UNICEF-tröja, pratar med Habsatou, 13, och hennes pappa, i Rounga Hardo Oro i Niger. Pappan var nära att gifta bort Habsatou med en medelålders man, men ändrade sig efter att Issa talat med honom om de negativa effekterna av barnäktenskap. Issa arbetar för en lokal organisation som stöds av UNICEF. Han ordnade även så att Habsatou nu får gå en fyraårig utbildning till sömmerska och hon tjänar redan egna pengar. Gifta sig vill hon inte göra förrän hon blivit vuxen. Foto: © UNICEF/van der Velden

Issa Souleymane Madougou, i UNICEF-tröja, pratar med Habsatou, 13, och hennes pappa, i Rounga Hardo Oro i Niger. Pappan var nära att gifta bort Habsatou med en medelålders man, men ändrade sig efter att Issa talat med honom om de negativa effekterna av barnäktenskap. Issa arbetar för en lokal organisation som stöds av UNICEF. Han ordnade även så att Habsatou nu får gå en fyraårig utbildning till sömmerska. Gifta sig vill hon inte göra förrän hon blivit vuxen. Foto: © UNICEF/van der Velden

Barnäktenskap är ett brott mot mänskliga rättigheter

När barn gifts bort minskar deras möjligheter till ett hälsosamt och framgångsrikt liv drastiskt. Ofta innebär det snarare en generationscykel av fattigdom. En flicka som gifts bort som barn riskerar i större utsträckning att hoppa av skolan, att bli utsatt för våld eller smittas med hiv, och saknar ofta nödvändiga kunskaper för att få ett jobb. Hon riskerar också att få barn medan hon själv är ett barn, och löper högre risk att dö under graviditet och förlossning.

Afrikanska unionen och många afrikanska regeringar har erkänt barnäktenskap som en skadlig sedvänja – något som har följts upp med flera initiativ över kontinenten. En kampanj som lanserades i maj 2014 av Afrikanska unionen ledde bland annat till en plan för regeringarna för att minska antalet barnäktenskap genom att bland annat förbjuda äktenskap före 18 års ålder, öka antalet flickor som registreras vid födseln, ge fler flickor tillgång till utbildning av god kvalitet och stärka lagar som skyddar flickors rättigheter.

Konkreta åtgärder behövs nu

Den politiska viljan för att stoppa barnäktenskap är nu starkare än någonsin, men den måste omsättas i konkreta åtgärder för att skydda miljontals flickor.

– Varje barnäktenskap är en individuell tragedi, en förlorad barndom och en förstörd framtid, säger UNICEFs högste chef Anthony Lake. Statistiken visar att vi måste fokusera på de fattigaste och mest utsatta för att utrota sedvänjan en gång för alla.

Här kan du läsa mer om hur UNICEF arbetar för att stoppa barnäktenskap.
Den nya rapporten hittar du här.

UNICEF kämpar över hela världen för att alla barn ska få allt som de har rätt till. Bli Världsförälder idag så är du med oss och förändrar barns liv.

Förra veckan samlades över 120 ungdomar från 40 olika afrikanska länder för det första African Youth Forum någonsin. Mötet ägde rum strax utanför Ugandas huvudstad Kampala. Temat för forumet var bland annat mödravård, spädbarnsvård och barnhälsa.

Delegaten Helia Joyce, 16 år, från Mozambique, får hjälp med översättningen under African Youth Forum.

Ungdomarna hade workshops i tre dagar. Förutom forumets fokusfrågor diskuterade de hiv och aids, barns rättigheter, klimatförändring, tillgång till bra utbildning för alla, könsbaserat våld och fattigdomens påverkan på barnadödlighet. Tillsammans enades de om krav på förbättring som ska framföras till kontinentens politiska ledare.

Unga vill vara del av lösningen

UNICEFs chef i värdlandet Uganda, Dr. Sharad Sapra, höll tal under forumet.

– Ungdomar vill vara med och förändra världen, det har jag sett i mitt arbete och det ser jag på den här konferensen. Ni vill vara en del av lösningen. Ni vill att era röster och idéer ska bli  hörda, sa Dr. Sharad Sapra.

Ungdomarnas krav når Afrikas ledare

Nästa vecka har Afrikanska Unionen (AU) möte i Kampala, då kommer kontinentens politiska ledare att samlas. Två representanter från African Youth Forum har fått i uppdrag att läsa upp ungdomarnas budskap till politikerna på AU:s möte.

Kända deltagare på ungdomsforumet var bland andra Ugandas president Yoweri Museveni, som deltog i öppningsceremonin, och UNICEF-ambassadören Mia Farrow.

I Mia Farrows tal uppmanade hon ungdomarna att ta framtiden i egna händer och hon beskrev sin syn på Afrika.

– Jag har rest till olika platser på denna gigantiska kontinent i nära två decennier nu. Jag har sett krig. Jag har sett våld. Jag har sett svält. Jag har hållit döende bebisar i min famn, som har dött av undernäring, eller på grund av aids. Jag har sett det värsta människor kan göra mot varandra. Men jag har också sett, och blivit inspirerad av, det största modet, generositeten och vänligheten. Jag har bevittnat ojämförlig godhet här. På denna kontinent har jag fått se mänsklighetens finaste sidor, sa Mia Farrow.

Läs mer på UNICEFs internationella hemsida.

Se en video från African Youth Forum (på engelska) här: