Gå till innehållet
Laddar…

Alice Bah Kuhnke kommenterar Röster från bänken

Inför lanseringen av UNICEFs poddserie Röster från bänken skickade vi varje avsnitt till en minister som berörs av ämnet i poddarna med barnen. Här svarar demokratiminister Alice Bah Kuhnke på några frågor efter att ha lyssnat på det första avsnittet, om två systrar som känner att de tvingas till umgänge med en av sina föräldrar och att ingen lyssnar på dem.

Alla ministrar har fått samma frågor och dessa berör inte de enskilda fallen som tas upp i poddarna.

Tycker du att barn idag får komma till tals i tillräcklig utsträckning i beslut som berör deras liv och/eller inom det politikområde som du ansvarar för? Om inte hur tror du att detta kan förbättras?

– Självklart ska barn kunna delta i beslut som berör dem. Det är inte bara en åsikt utan något som vi tagit på oss i barnkonventionen. På många sätt är Sverige en föregångare på det här området, men vi behöver bli bättre. Det är precis därför som vi arbetar för att barnkonventionen ska bli lag. Det kanske låter tekniskt, men är en viktig fråga för att barns perspektiv ska genomsyra beslut som berör dem, säger Alice Bah Kuhnke.

Vad kan du som politiker göra konkret för att barn ska få större möjlighet att påverka beslut som berör dem?

– I mitt arbete som demokratiminister är det viktigt att även de som inte har rösträtt ska ha rätt att göra sin röst hörd. Det handlar till exempel om att barn och unga ska kunna delta i demokratiska processer tack vare de organisationer som man är med i, allt från idrottsföreningar till intresseorganisationer.

Delar du UNICEF Sveriges uppfattning om att barnrättsperspektivet ska genomsyra inom alla politikområden, det vill säga att barnfrågorna inte enbart bör hanteras som ett eget isolerat politikområde utan inbegripas i alla berörda politikområden? Kan du ge ett exempel på hur det bättre kan genomsyra ditt politiska ansvarsområde, eller ge ett exempel på hur detta görs redan idag?

– Ja och det är precis därför som barnkonventionen ska bli lag. I den finns det ju tydligt att barns rättigheter inte bara ska bli något som en enda minister jobbar med, det är något som vi tillsammans har ansvar. Däremot tycker jag att det är rätt att en minister har ett särskilt ansvar för att samordna och hålla koll på arbetet.

Kan du skriva under på UNICEF Sveriges krav om att införa en klagorätt för barn? Så att barn får rätt att klaga i de fall barnet/barnen upplever att deras rättigheter kränks och att de inte blivit lyssnad på?

– Tyvärr inte just i detta nu, frågan bereds just nu i regeringskansliet, avslutar demokratiministern.

UNICEF Sveriges programchef, Christina Heilborn, kommenterar svaren från demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

– Det är tydligt att regeringen har en ambition att stärka barns rättigheter och där reformen att göra barnkonventionen till svensk lag ses som avgörande. Men det är märkligt att man är så tveksam till att införa klagorätt för barn.

Här kan du lyssna på podden som UNICEF skickade till Alice Bah Kuhnke:

Inga fler barn ska behöva hamna på bänken och bli åskådare i sina egna liv. Lyssna på barnen och skriv under vårt krav till regeringen om att barn måste få rätt att klaga när deras rättigheter kränks.