Gå till innehållet
Laddar…

Varje år har de som engagerar sig som frivillig eller barnrättsinformatör för UNICEF Sverige möjlighet att ansöka om att åka med på en fältresa för att hämta hem inspiration och kunskap inför det fortsatta arbetet på hemmaplan.

Just nu är Josephine Alvén från Helsingsborgsgruppen, Cecilia Engdahl från Umeågruppen och barnrättsinformatörerna Joel Crawford och Lovisa Fhager Havdelin i Paraguay för att studera UNICEFs arbete på plats. Intrycken och känslorna är många och blandade.

Under de första dagarna har gruppen besökt dagcenter för barn som annars tvingas jobba vid hårt vid trafikerade vägar eller hjälpa sina föräldrar att sortera sopor för att tjäna pengar till hushållet. De har också besökt barnen och familjerna i deras hemmiljö. Cecilia från Umeå sammanfattar sina intryck såhär:

– Kontrasterna jag upplever är stora. Jag tycker å ena sidan att det är fruktansvärt att se hur över 60 familjer lever i en miljö där det finns mer sopor än jag någonsin sett förut. Men samtidigt känner jag ändå hopp. Det finns liv, det finns lek, det finns familjegemenskap och det finns ändå någon slags ordning och reda i kaoset även här. Jag slutar aldrig att förvånas över människors förmåga att göra det bästa av situationen hela tiden och hur otroligt anpassningsbara barnen ändå är.

Cecilia Engdahl håller Tania 6 månader som får vara på dagcentret då mamman måste jobba med att sortera och sälja sopor. Foto: © UNICEF/Lisa Ericson

På dagcentret får barnen mat, de får lära sig om hygien och barnets rättigheter och de får framförallt leka i en trygg miljö.

Joel Crawford, barnrättsinformatör i Örebro, passade på att spela lite fotboll med barnen.

Men trots lek och skratt tillsammans med barnen kände sig Joel ganska ledsen efter dagen på centret:
– Det är tråkigt att se att barnen har tvingats att bli så hårda och att de verkar ha en så tuff uppväxt. Det är ett så vackert land men samtidigt är hela systemet så dåligt och det saknas politiskt vilja till förändring. Det är svårt att smälta alla upplevelser och man känner sig maktlös och vill göra mer för barnen.

Josephine som är aktiv som frivillig i Helsingborg tycker att fältresan är viktig för hennes frivilligarbete på hemmaplan:
– Det känns bra att jag har egna exempel från UNICEFs arbete när jag ska sprida information som frivillig. Även om man kan läsa sig till hur UNICEF jobbar så är det en helt annan sak att säga att man vet hur det är för att man har sett det själv och har bilder att visa.

Josephine målar tillsammans med barnen på dagcentret och får en möjlighet att ställa lite frågor. Foto: © UNICEF/Cecilia Engdahl

Lovisa, som är aktiv som barnrättsinformatör, tycker också att det är viktigt med egna upplevelser i sitt arbete med att föreläsa i skolor:
– Det är vanligt att elever frågar vad man själv har sett när man föreläser om UNICEF och det är värdefullt att ha möjligheten att använda erfarenheterna från den här resan.

– Kontentan av allting är att detta är enormt inspirerande! Nu vill jag bara hem och övertyga alla mina vänner att bli Världsföräldrar för man ser verkligen på plats att UNICEF gör skillnad, inte minst genom att låta staten ta över verksamheten för att på så sätt skapa långsiktiga förändringar, säger Lovisa.

Lovisa tar fram en ballong och leker med Fatima på dagcentret för barn som riskerar att hamna på gatan. Foto: © UNICEF/Cecilia Engdahl

Vill du veta mer om vad det innebär att vara frivillig? Besök unicef.se

”Målet är att barnkonventionen ska vara en allmän kännedom”

Lina Carlsson är en av UNICEFs barnrättsinformatörer. Här berättar hon om sitt engagemang och hur hon motiveras av mötet med barn och unga.

Lina Carlsson är en av UNICEFs utbildade barnrättsinformatörer. Foto: UNICEF.

Lina Carlsson är en av UNICEFs utbildade barnrättsinformatörer. Foto: UNICEF.

Vad är en Barnrättsinformatör?

En barnrättsinformatörs uppdrag handlar om att nå ut till barn och unga i det svenska samhället, för att informera om och reflektera kring barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Det viktigaste målet med arbetet är att sprida bred kunskap om Barnkonventionen hos både hos barn och vuxna, vilket är grundläggande för att i sin tur dessa rättigheter ska kunna uppfyllas.

Vad har du fått för utbildning via UNICEF?

UNICEF har organiserat flera utomordentliga utbildningsdagar, där fokus legat på förbättrad kännedom om Barnkonventionen och UNICEF:s arbete, samt retorik och praktiska tillvägagångssätt.

Hur ser en föreläsning ut rent praktiskt?

I upplägget ingår inledande information om UNICEF som organisation, samt interaktiva övningar kring FN:s barnkonvention, vilka involverar eleverna och uppmuntrar till reflektion kring barns rättigheter, både i Sverige och i övriga världen. Det är viktigt att skapa en god atmosfär där alla elever får utrymme att diskutera och reflektera.

Vad brukar du lyfta upp i dina föreläsningar?

Det kan finnas en poäng i att lyfta upp verklighetsberättelser, för att illustrera hur barns rättigheter uppfylls i praktiken, samt för att bidra med nya perspektiv från alla delar av världen.

Var har du föreläst och hur har reaktionerna varit?

Jag har arbetat en del med utländska och handikappade barn, och sammanfattningsvis är kunskapsnivån inledningsvis låg kring barns rättigheter. Under hösten kommer jag besöka högstadie- och gymnasieskolor runt om i Stockholm. Kontakta mig gärna för ett besök på er skola!

Hur mycket kan svenska elever om barnkonventionen och UNICEFs arbete?

Målet är att barnkonventionen ska vara en allmän kännedom. Tyvärr så är det inte så i dagens läge.

Vad motiverar dig?

Det personliga mötet med alla fantastiska barn och unga. Det är en fulländad lycka om så bara en enda ung människa ökar sin kännedom om sina rättigheter, och därmed förbättrar sin livssituation. Barndomen är kort och det är viktigt att samhället ser till att alla barns rättigheter faktiskt uppfylls innan det är för sent.

Låt en barnrättsinformatör besöka din skola, boka besöket här.

”Energin från eleverna driver mig att fortsätta”

Lovisa Fhager Havdelin är en av alla de engagerade tjejer och killar som föreläser om barns rättigheter. Hon menar att en barnrättsinformatör i första hand är en människa som ställer sig bakom alla rättigheter i barnkonventionen.

Vad är en Barnrättsinformatör?

Vi Barnrättsinformatörer är ett gäng unga, engagerade tjejer och killar som vill nå ut med budskapet om barnkonventionen till alla barn och unga i Sverige. Men en Barnrättsinformatör är framförallt en människa som ställer sig bakom alla rättigheter i barnkonventionen och tycker det är viktigt alla barn och unga erhåller dessa rättigheter.

Vad har du fått för utbildning via UNICEF?

Förutom de förkunskaper i barnkonventionen från Universitet och genom engagemang i människorättsorganisationer jag hade när jag sökte till att bli Barnrattsinformatör har UNICEF fördjupat mina kunskaper i hur barnkonventionen appliceras och gett mig en bra grund att stå på beträffande hur UNICEF arbetar och har för visioner, i Sverige och globalt. Vad som UNICEF verkligen bidragit med och som varit viktigast för mig under utbildningen är arbetsätt i form av värderingsövningar och annat för att nå ut till elever med innehållet i barnkonventionen.

Vad brukar du lyfta upp i dina föreläsningar?

För mig är det viktigt att de jag talar till får information om barnkonventionen i ett sammanhang. Därför berättar jag alltid lite historia, bakgrund samt skildringar från verkligheten. Utöver detta tycker jag det är viktigt att belysa barnkonventionens principer samt att eleverna när passet är klart vet vad UNICEF står för, hur och var de arbetar.

Var har du föreläst och hur har reaktionerna varit?

Jag har förelast på förskole-, grundskole- och gymnasienivå i Helsingborg med omnejd. Reaktionerna har enbart varit positiva. Men framförallt har jag märkt att elever blivit engagerade och inspirerade då det kommit fram till mig efter lektionspass och efterfrågat att jag ska komma igen osv.

Hur mycket kan svenska elever om barnkonventionen och UNICEFs arbete?

Svenska elevers kunskap kring barnkonventionen är högst varierande. Tyvärr är den generella vetskapen låg men det finns skolor jag varit på där man märker att lärare och rektorer arbetar aktivt med eleverna ska förstå att de har rättigheter.

Många barn är entusiastiska över att få berätta vad de vet om UNICEF och har en god och rättvis syn på hur UNICEF arbetar i världen.

Vad motiverar dig?

Jag har alltid uppskattat barn och ungas spontanitet och ärlighet vilket har inspirerat mig att få arbeta för och med barn och unga. Den energi jag får av alla de elever jag träffat driver mig till att vilja fortsatta. För all framtid.

Workshop om barnkonventionen

I april 2011 besökte UNICEFs barnrättsinformatörer en gymnasieklass för att hålla en workshop om barnkonventionen. Besöket innehöll en föreläsning om barns rättigheter, både på nationell och internationell nivå, samt tankeväckande och intressanta diskussioner. Eleverna deltog även aktivt i olika övningar.

Adam och Kristijan spelar "Barnkonventionen-in-a-box". Foto: UNICEF

Adam och Kristijan spelar ”Barnkonventionen-in-a-box”. Foto: UNICEF

Kristijan och Adam diskuterar Barnkonventionen

Kristijan Cosic och Adam Elmallah båda 16 år, sitter och diskuterar utifrån UNICEF:s kortlek om barn och ungas rättigheter. Kortleken innehåller 54 olika kort, lika många som artiklarna i Barnkonventionen och används som ett hjälpmedel för att öka kunskapen bland barn och unga om deras egna och andra barns rättigheter i världen. Kortleken kan användas till många olika varianter av övningar, som bra diskussionsunderlag och är ett praktiskt sätt att arbeta med konventionens innehåll.

Kristijan – Jag tycker att handikappade ska ha lika mycket rätt till ett vanligt liv som jag.
Adam – Sjukvården tycker jag är bra i Sverige, många här har ett hem också.
Kristijan – Vi har en bra levnadsstandard, men alla behandlas inte rättvist i Sverige.
Adam – Vi ligger högt upp på listan, vi är fria att tänka hur vi vill och det är viktigt. Det gör att vi har större möjligheter att utvecklas. Det är viktigt att barn och unga känner till sina rättigheter och att de ska veta var de kan vända sig.
Kristijan – Men om barn ska lära sig om sina rättigheter och om Barnkonventionen så måste det synas där barn och unga är, som i tunnelbanan eller i skolan.

Kristoffer Knutsson 16 år, Vittra, berättar om workshopen

Känner du till Barnkonventionen sedan tidigare?
– Jag har hört talas om den men vet inte så mycket om vad den handlar om.

Vad har du lärt dig idag?
– Om hur UNICEF arbetar, vad ni står för och kämpar för och vad ni försöker göra. Hur arbetet mot orättvisor ser ut och vad barn och unga har för rättigheter.

Vad var mest intressant?
– Det var givande, jag tänkte till lite. Alla har inte samma chanser och möjligheter i livet. Jag tänker på vad vi har och vad andra inte har. Nu uppskattar jag skolan, sjukvården och mat mer.

Varför är det viktigt att barn och unga känner till sina rättigheter?
– För att de ska kunna försvara sig från att bli utnyttjade. Man ska känna till sina rättigheter så att man inte blir orättvist behandlad.

Känner du till UNICEF:s arbete sedan tidigare?
– Lite koll hade jag.

Johanna Bondesson 16 år, Vittra, berättar om workshopen

Kände du till barnkonventionen sedan tidigare?
– Jag kände till UNICEF innan men jag kände inte till barnkonventionen.

Vad har du lärt dig idag?
– Jag har lärt mig att det finns väldigt många rättigheter för barn och jag har lärt mig att UNICEF gör så många olika saker.

Vad fick ni göra?
– Först fick vi se en film som handlade om UNICEF och vad de gör. Sedan fick vi diskutera kring kortleken om barnkonventionen och välja ut vilka som vi tyckte var de tio viktigaste rättigheterna för barn.

Vad var mest intressant?
– Att det finns så många olika punkter för barns rättigheter och att UNICEF är en så stor organisation. Man förstår hur många de hjälper genom att de finns i hela världen.

Varför är det viktigt att barn och unga känner till sina rättigheter?
– För att man som barn ska veta när man ska säga ifrån. Om någon exempelvis mår dåligt eller behandlas illa och man känner till sina rättigheter kan man förstå att det inte är okej. Man har rätt till trygghet!

Du kände till UNICEFs arbete sedan tidigare, vad visste du?
– Ja, jag visste att de hjälper till i krigssituationer och att de har personer som finns på plats. De delar också ut bland annat skolmaterial och ser till att det finns vatten.