Gå till innehållet
Laddar…

”För några dagar sen hade vi Hamid här. Hamid är nu 18 år gammal men han kom till Sverige från Afghanistan som ensamkommande flyktingbarn och var då 16 år. Hamid har tre bröder i Afghanistan som han försöker få hit till Sverige eftersom deras föräldrar dog i en vägbomb. Hamid fick ganska snabbt uppehållstillstånd men det går inte för syskon som inte har några föräldrar att ta hit sina yngre syskon. För att kunna göra det behövs en lagändring. Krävs det en ny lag när det gäller syskoninvandring?

-Det är säkert så med utgångspunkt ifrån hur utlänningslagen är konstruerad men man måste också försöka förstå varför man skriver lagarna och hur vi som har till uppgift att se till att vi har välfungerande lagar på asylområdet tänker. Det är klart att det är lätt att känna med en person som gärna vill återförenas med de släktingar som han har i Sverige men det är också angeläget att inte alltid titta på det enskilda fallet utan se på helheten. Vi vill trots allt att människor ska få komma hit om de har skyddsskäl men familjeåterförening är en annan sak, svarade Tobias Billström.

”Men är inte det behjärtansvärt att tre barn i Afghanistan inte har någon annan än storebror i Sverige som vill ta hand om dem?

-Det finns en bortre gräns även i fråga om familjeåterförening. Man måste fundera över varför vi har de lagar som vi har. Vi har en reglerad invandring till Sverige. Man får familjeåterförenas om man har skäl till det samtidigt som vissa villkor måste uppfyllas, förklarade ministern.

”Förra året avvisades en grupp romer p.g.a. tiggeri men tiggeri är inte olagligt i Sverige. Hur ser du på deras rättssäkerhet?

-Det är väldigt viktigt att understryka det positiva i just det fallet där länspolismästaren i Stockholm, Carin Götblad, överlämnade tre fall till åklagaren för att undersöka om polismyndigheterna tillämpade utlänningslagen på rätt sätt. Det är också ett uttryck för rättssäkerhet att man internt på en myndighet har bestämt sig för att hantera ärendet på det viset, hävdade ministern.

”Den typ av trafficking som ökar mest i Sverige är barn som kommer hit och tvingas tigga och stjäla. Vad kan regeringen göra för de här barnen?

-Det är väldigt negativt att vi har en utveckling där människor exploaterar barn på det sättet. Man måste komma till rätta med det genom att ingripa. Tyvärr visar sig de fallen vara svåra att bevisa. Det är inte så mycket en migrationsfråga utan snarare en bevisfråga, förklarade Tobias Billström.

”Vi hade även Henry här som flydde från Uganda pga. sin homosexualitet. Henry tvingades sälja sex till män men har nu fått avslag. Hur kan han skyddas?

-Vi arbetar för att Migrationsverket ska bli bättre på att kunna ha medarbetare som är HBT -kompetenta när man ska avgöra denna typ av ärenden. Men det finns även problem som har att göra med rättstillämpningen. Det är väldigt sällan att man ifrågasätter trovärdigheten om en persons sexuella läggning utan det handlar om att bedöma hotbilden mot den enskilde. Där kan det ibland uppkomma problem när den enskilde uppger andra orsaker till varför man söker asyl. Vi har gett i uppdrag till Migrationsverket att utbilda sin personal som ska se till att de anställda ställer rätt frågor och får fram relevant information tidigt i processen, svarade Tobias Billström.

Avslutningsvis förklarade Tobias Billström att det är angeläget att lyssna på Migrationsverkets invändningar men att han inte tänker utlova några lagändringar.

-Ibland är vi lite snabba i Sverige på att kräva lagändringar. Väldigt mycket handlar även om praxis och den formas av våra domstolar, inte av riksdagen, avslutade ministern.