Gå till innehållet
Laddar…

Borås tingsrätt frikände nyligen föräldrarna till den flicka som uppgett att hon i elvaårsåldern blivit utsatt för hot, kränkningar, misshandel och psykisk nedbrytning i hemmet av sina föräldrar då de varit övertygade om att hon är en häxa och besatt av demoner.

Enligt åklagarens gärningsbeskrivning har flickan under ca ett års tid bl.a. blivit slagen, utfryst och isolerad från den övriga familjen, hon har förvägrats mat och sömn och blivit utsatt för andeutdrivning. Föräldrarna, som stod åtalade för bl.a. grov fridskränkning och grov misshandel, frikändes på alla punkter.

Föräldrar eller andra vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ett barns utveckling och välmående. Ett barn som inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda i sin hemmiljö, utan t.o.m. löper som störst risk att skadas i hemmet, är helt och hållet beroende av ett samhälle som tydligt står upp för dess rättigheter. Samhället ska erbjuda dessa barn skydd, stöd och kompensation för att det har fråntagits sina mest grundläggande rättigheter – rätten till liv och utveckling, rätten till skydd mot fysiskt och psykiskt våld (artikel 6 och 19 i barnkonventionen).

Sverige ratificerade barnkonventionen för över 20 år sedan men den gäller fortfarande inte som svensk lag. Genom vår verksamhet på UNICEF vet vi att det finns ett akut behov av att ta barns rättigheter och barnkonventionen på större allvar. Det blir särskilt tydligt sådana dagar då man svart på vitt ser det formulerat i ett domskäl som i målet ovan – ”det torde inte vara straffbart att uppträda på ett kränkande eller otrevligt sätt gentemot ett barn i familjen” – ”att frysa ut och isolera ett barn från övriga familjen och inte tillåta barnet att vistas i närheten av sina syskon torde inte utgöra någon straffbar gärning”.

Vi gör ingen bedömning av bevisvärderingen eller av skuldfrågan i det här fallet. Men vi konstaterar att synen på vad barn är, behöver och har rätt till behöver uppdateras inom bl.a. den dömande verksamheten. Svensk lagstiftning och myndighetsutövning har många hål genom vilka samhällets mest utsatta barn tillåts falla igenom och för dessa barn behövs barnkonventionen.

/Emma von Corswant
Barnrättsjurist UNICEF Sverige