Gå till innehållet
Laddar…

Fler har fått rent vatten men nu måste vi nå alla

Just nu pågår Världsvattenveckan där experter från hela världen samlas i Stockholm för att prata om hur vi ska ta utvecklingen vidare inom vatten och sanitet. Sedan 1990 har 2,6 miljarder fler människor fått tillgång till rent vatten – vilket framsteg!

Fatouma med lille Barage, två år. Nu får familjen rent vatten från den nya brunnen och kan undvika sjukdomar. Foto: © UNICEF/Sarkozi

Fatouma med lille Barage, två år. Nu får familjen rent vatten från en ny brunn och kan undvika sjukdomar. Foto: © UNICEF/Sarkozi

Alla dessa barn, kvinnor och män har nu tillgång till rinnande vatten via en kran eller en täckt brunn i närheten av sitt hem. En av dem är 36-åriga Fatouma som bor i byn Kore i västra Burkina Faso. Kore ligger i en fattig del av landet med stora, torra slätter och där människorna fram till nu har hämtat sitt vatten via öppna brunnar eller vattendrag.

Genom stöd från UNICEF har byborna fått kunskap och verktyg att borra brunnar och att installera handdrivna pumpar. Inte med hjälp av stora maskiner, utan med billiga, enkla och lokalt producerade verktyg. Några bybor får utbildning och genomför sedan det mesta jobbet själva. De får en liten lön för arbetet och har anlitats av närliggande byar för att borra brunnar även där.

Fatouma är mamma till fem barn:

– Förut tog vi vatten från en öppen brunn. Men vattnet från den nya smakar så mycket bättre, det går inte att jämföra. Av vattnet från den gamla brunnen blev mina barn ofta sjuka av diarré och magsmärtor. Speciellt den lilla här, säger hon och pekar på sonen Barage, två år.

Metoden att borra brunnar med manuella verktyg och metoder kan ske till ungefär en tiondel av kostnaden jämfört med anlita ett företag som borrar med avancerade maskiner. Brunnarna är dessutom lättare att underhålla, vilket gör att byborna kan göra det själva.

Foto: © UNICEF

Fatouma hämtar vatten vid den nya brunnen, som bara ligger några meter från familjens hus. Foto: © UNICEF/Sarkozi

Fortfarande saknar 663 miljoner människor rent vatten

2015 är det sista året för de åtta millenniemålen. Det mål som handlar om vatten och sanitet – att halvera andelen av befolkningen som saknar vatten och toaletter – uppnåddes redan för flera år sedan på global nivå. Men jobbet är inte klart. Fortfarande saknar 663 miljoner människor tillgång till rent vatten och 2,4 miljarder människor har inte tillgång till en toalett eller latrin.

Detta tar de nya globala utvecklingsmålen sikte på. Målen kommer att klubbas av FN om en månad och de ska gälla till 2030. Mål 6 handlar bland annat om att alla människor ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och bra hygien. Hur detta ska ske planeras nu för fullt på Världsvattenkonferensen i Stockholm. Långt ifrån, men ändå så nära Fatouma och hennes barn i Kore.


Moustapha är bara två och ett halvt år. Han behandlas på ett UNICEF-finansierat näringscenter i Tchad. Han är ett av de barn i Sahel som riskerar att dö av akut undernäring.

Över en miljon barn i Sahelområdet i Västafrika saknar tillräckligt med mat och riskerar att dö inom några månader.

UNICEF varnade i mitten av mars för att det snart är för sent att avvärja en svältkatastrof i området. Men omvärldens reaktioner har uteblivit och idag går därför flera UNICEF-kontor ihop och gör en gemensam vädjan om ökat stöd och ökad uppmärksamhet.

Vad gör UNICEF?
Vi finns på plats i alla berörda länder. Vi gör så mycket vi kan för att hjälpa till. Vår personal och våra samarbetsorganisationer är på plats i hela området och ser till att familjer och barn får ekonomiska matbidrag, förnödenheter och vård.

Du kan rädda barns liv!
Det kostar 690 kronor att behandla ett undernärt barn i Sahel. Behandlingen varar i ungefär 60 dagar och består av näringsrik mat och mjölk, vitaminer och antibiotika.

Bara 50 kronor räcker till 13 påsar näringsrik nötkräm mot undernäring eller 29 påsar vätskeersättning. Tre påsar nötkräm om dagen kan vara allt som krävs för att rädda livet på ett undernärt barn i Västafrika. SMS:a LIV till 72 900 och ge just 50 kr!

Eller klicka här och ge ditt bidrag nu och rädda barns liv.

Du kan också hjälpa barnen genom att sprida det här inlägget via facebook och twitter. Medierna rapporterar inte om den här katastrofen. Låt oss göra det tillsammans. Gilla, kommentera och dela denna post vidare. Tack.

Två mammor i Burkina Faso

Jag är i Burkina Faso, ett land som tillhör Sahelområdet där en hungerskris är under uppsegling och beräknar nå sin peak i mars.

Det är svårt att tro att det kan bli värre än vad det redan är. Närmare 44% av befolkningen här lever redan i fattigdom och var tredje barn dör innan de hunnit fylla fem år. Precis som i Afrikas Horn är torkan den utlösande faktorn. Uteblivna regn har lett till dåliga skördar och nu gäller det att klara sig fram till nästa skörd.

Jag träffar många mammor här på landsbygden som berättar att det redan nu är omöjligt att få ihop två måltider om dagen och att de snart inte har någon mat alls att ge till sina barn. Jag möter också mammor på olika hälsocenter där man tar hand om undernärda barn. Än så länge är situationen någorlunda under kontroll. Tack vare organisationer som UNICEF finns det mediciner, vaccin och mattillskott som räcker för de som tar sig dit. Men det är långt från alla som har råd eller ork att ta sig till dessa hälsoposter. Och alla är oroliga för hur det kommer att bli framöver.

Mammorna, som även de är undernärda, bär sina barn på ryggen eller i famnen. Barnen är  små för sin ålder, utmärglade och håglösa. Undernäringen gör att de lätt utvecklar många andra sjukdomar. De flesta barn jag ser har luftvägsinfektioner: näsan rinner och de hostar. Det är enkla sjukdomar för våra barn i Sverige, men här är de dödliga. Och värre blir det. Snart.

FN-organisationerna förbereder sig för krisen. Man har fördelat arbetet mellan organisationerna och det finns förråd med mediciner. Men det kommer inte att räcka. Återigen kommer det att ställas krav på solidaritet och generositet. När man ser barnen, när man håller i dem, och när de, utan ord, förmedlar sitt lidande skäms man över deras situation. Ett barn ska inte dö. Ett barn ska inte dö av hunger i en värld som har alla nödvändiga resurser för att ta hand om sina barn.

/Véronique Lönnerblad, generalsekreterare UNICEF Sverige

Läs mer om UNICEFs arbete på plats i Sahel.

Skänk en gåva till UNICEFs katastrofarbete här