Gå till innehållet
Laddar…

Med anledning av program i SVT om händelser i Centralafrikanska republiken

Onsdagskvällens Uppdrag granskning följde upp händelser som utspelades i Centralafrikanska republiken 2014 då soldater från internationella styrkor anklagades för att ha utnyttjat barn sexuellt.

Det är helt oacceptabelt att barn utsätts för övergrepp. Vi tycker att granskningar som den här är bra för att kunna förändra och förbättra vårt arbete där så behövs. Just nu får 200 barn hjälp och rehabilitering i vårt skyddsprogram i Centralafrikanska republiken. Chefen för UNICEF på plats uttryckte i programmet att vi alltid vill få information om barn inte har fått den hjälp de ska ha fått så att vi kan rätta till det. Situationen i landet är fortfarande instabil efter inbördeskriget vilket försvårar arbetet men det viktigaste är att de barn som behöver hjälp får det.

UNICEF samarbetar alltid med lokala partners på plats och direktkontakt med barnen sker därför ofta via personer som inte ses som UNICEF-personal. Många barn och familjer kan därför ha fått hjälp via en partner till UNICEF.

Vi beklagar djupt det inträffade och för att fler barn ska få den hjälp de har rätt till har UNICEF förändrat rutinerna för rapportering av sexuella övergrepp, stärkt stödet till offer och förbättrat riktlinjerna för personalen. UNICEF har sedan dess också fått ökade resurser, både för personal och i budget, för att kunna agera för de barn som drabbas.

Mer än 300 barnsoldater frigivna i Centralafrikanska republiken

Nyligen berättade vi att tusentals barnsoldater ska friges i Centralafrikanska republiken. Den första frigivningen har genomförts och UNICEF är på plats för att stötta barnen och se till att de får den hjälp de behöver.

Foto: © UNICEF/Le Du

Foto: © UNICEF/Le Du

Sammanlagt släpptes 357 barn vid tillfället, varav flera var yngre än tolv år. Frigivningen var den första som genomfördes efter att grupperna lovat att släppa alla barn, ett avtal som förhandlades fram av UNICEF.

När barnen frigavs såg vi direkt till att de fick psykosocialt stöd och de undersöktes också av sjukvårdspersonal. Vi har även inlett arbetet för att återförena barnen med sina familjer och se till att de kan återintegreras i sina samhällen. När säkerhetsläget tillåter kommer de barn som har släktingar i området att återförenas med dem. Andra kommer att få bo hos fosterfamiljer tills deras familjer hittats.

Frigivningen var den största som genomförts i landet sedan våldet bröt ut 2012. Avtalet som undertecknats innebär att de väpnade grupperna i landet lovar att släppa alla barn som på något sätt ingår i styrkorna, sammanlagt mellan 6 000-10 000 barn. Grupperna har också lovat att sluta rekrytera barn.

För att barn som utnyttjats i väpnad konflikt ska kunna återvända till ett liv utan våld, krävs stora insatser, som till exempel utbildning, bearbetning av trauman och försoningsarbete, både för barnet och för det samhälle som barnet ska återvända till. Du kan hjälpa till. Ge en katastrofgåva idag.

Tusentals barnsoldater ska släppas i Centralafrikanska republiken

Ledare för väpnade grupper i Centralafrikanska republiken har idag lovat att släppa alla barn som på något sätt ingår i styrkorna. Avtalet förhandlades fram av UNICEF och sammanlagt handlar det om mellan 6 000-10 000 barn.

 

Foto: © UNICEF/LeMoyne

Foto: © UNICEF/LeMoyne

Grupperna har även lovat att upphöra med all rekrytering av nya barnsoldater.

Enligt UNICEFs beräkningar är idag mellan 6 000 och 10 000 barn på något sätt knutna till väpnande styrkor i Centralafrikanska republiken. Barnen utnyttjas som soldater, kockar och budbärare samt även sexuellt.

– Detta är ett stort steg framåt för att skydda barnen i landet, säger Mohamed Malick Fall, chef för UNICEF i Centralafrikanska republiken. UNICEF kommer att samarbeta med lokala myndigheter för att se till att barnen kan återförenas med sina familjer.

Avtalet som förhandlades fram av UNICEF och partners skrevs under i huvudstaden Bangui, vid ett forum vars syfte är att skapa fred i det krigsdrabbade landet. Vid forumet samlas personer från regeringen och parlamentet, politiker, samhällsorganisationer, religiösa ledare och samhällsledare samt ledare för de väpnade grupperna.

Nästa steg är att ta fram ett schema för när barnen ska släppas och återförenas med sina familjer, samt för att se till att de får det skydd och stöd de behöver för att kunna återgå till ett normalt liv. UNICEF kommer att få omedelbar tillgång till de områden som kontrolleras av väpnade styrkor, för att identifiera och bekräfta antalet barn och för att stötta barnen i samband med frigivningen.

Mer än två år av våld i Centralafrikanska republiken har skapat en av världens värsta, och mest osynliga, humanitära katastrofer. Mer resurser behövs för att möta behoven i landet och för att hjälpa barnen att återhämta sig och få tillbaka sina liv.

Var med och kämpa för barnen i Centralafrikanska republiken och i andra katastrofer. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!

UNICEF når ut till barn i Centralafrikanska republiken

Våldet i Centralafrikanska republiken har förvärrats och det har skett flera attacker mot hjälparbetare i landet. UNICEF kämpar för att nå ut med livräddande förnödenheter till tusentals barn som tvingats fly från sina hem.

Kvinnor och barn köar för att få vård vid en klinik som stöds av UNICEF, i den konfliktdrabbade staden Bambari i Centralafrikanska republiken. Sammanlagt har 2,3 miljoner barn drabbats av konflikten. Foto: © UNICEF/Bindra

Kvinnor och barn köar för att få vård vid en klinik som stöds av UNICEF, i den konfliktdrabbade staden Bambari i Centralafrikanska republiken. Sammanlagt har 2,3 miljoner barn drabbats av konflikten. Foto: © UNICEF/Bindra

UNICEF är mycket oroade över den fortsatt svåra humanitära situationen i Centralafrikanska republiken. Konflikten har lett till att 488 000 människor är på flykt inom landet, och totalt påverkas 2,3 miljoner barn. Nya våldsamheter har brutit ut i de norra och västra regionerna, och detta i kombination med ökat våld i huvudstaden Bangui har förvärrat situationen och försvårar hjälparbetet.

– Vi vägrar att låta hot tvinga oss att avbryta vårt arbete för att skydda barnen, särskilt de som är svårast att nå, säger Ms Judith Léveillée, vice chef för UNICEF i Centralafrikanska republiken. Barnen här riskerar att glömmas bort av världen. De är i akut behov av stöd och vi måste göra allt vi kan för att nå dem.

UNICEF gör bland annat följande för att nå barnen som drabbas av våldet:

  • UNICEF har säkrat vattentillgången för 55 000 människor i den nordvästra delen av landet, genom att leverera tillräckligt med bränsle och klor för att vattenreningsverken i Bossangoa och Bouar ska fungera under de kommande två månaderna.
  • Då vi fruktar att situationen kan komma att förvärras ytterligare har vi sett till att ännu mer förnödenheter finns tillgängliga och redo att distribueras – bland annat presenningar, vattendunkar och filtar – vid våra fältkontor.
  • I onsdags landade ett flygplan från Norwegian i Bangui, fyllt med livräddande produkter – däribland mediciner för att behandla hiv, material för att bygga latriner, och näringstillskott för att behandla svårt undernärda barn.
  • UNICEF arbetar just nu med att ordna 78 tillfälliga utbildningsplatser för omkring 15 600 barn som tvingats på flykt, bland annat vid Kaga Bandoro, Batangafo och Dekoa.

Omständigheterna gör dock att arbetet blir allt svårare att utföra för UNICEF och våra partners.

– Ett flertal attacker har skett mot hjälparbetare under den senaste månaden i Centralafrikanska republiken, säger Judith Léveillée. Vi behöver säkert och obehindrat tillträde för att nå fram med den humanitära hjälpen till barnen och deras familjer, och uppmanar alla parter i konflikten att garantera oss det.

UNICEF har bekräftat att tidigare i oktober dödades sex barn och 22 skadades i den åtta dagar långa upptrappningen av våldet i huvudstaden Bangui. Två av barnen dödades brutalt efter att ha anklagats för att spionera. Skadade barn och gravida kvinnor ska också inte ha haft möjlighet att nå sjukhus på grund av det svåra läget.

Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen i Centralafrikanska republiken, och för andra barn som drabbas av katastrofer. Ge en gåva idag.

Brutalt våld drabbar barn i Centralafrikanska republiken

Våldet och de oerhörda grymheterna mot barn i Centralafrikanska republiken fortsätter. Ett halvår efter att striderna nådde huvudstaden Bangui har barn dödats och stympats, och tusentals barn befinner sig på flykt.

Foto: © UNICEF/Menezes

Foto: © UNICEF/Menezes

– Våldet i Centralafrikanska republiken är extremt upprörande i sin brutalitet, och barnen har inte skonats, säger Souleyman Diabaté, chef för UNICEF i Centralafrikanska republiken. I genomsnitt har minst ett barn dödats eller stympats varje dag under de senaste sex månaderna. Denna spiral av brutalitet och vedergällning måste få ett slut.

UNICEF har kunnat bekräfta att 277 barn har stympats och 74 barn har dödats under det senaste halvåret. Men det verkliga antalet är betydligt högre än så. Beroende på det oavbrutna våldet och säkerhetsläget i vissa delar av landet, har UNICEF dock inte kunnat bekräfta alla fall av våld mot barn.

Läget i landet har på nytt förvärrats, och tvingar åter ett ökande antal människor att fly från sina hem. Mer än en halv miljon människor befinner sig nu på flykt inom landet – minst hälften av dem är barn.

Ytterligare 347 000 människor, varav två tredjedelar är barn, har flytt från landet och befinner sig nu främst i Kamerun, men även i Tchad, Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville.

UNICEF arbetar för att skydda barnen från våld och skapa trygga platser där de mest drabbade barnen kan få utbildning och psykosocialt stöd. Barn som har skilts från sina familjer registreras så att de ska kunna återförenas med dem så fort som möjligt. UNICEF förhandlar också med väpnade grupper som har rekryterat barn för att se till att de släpps, och om möjligt, återföra dem till deras hemmiljö.

UNICEF ger också humanitär hjälp till familjer på flykt, till exempel rent vatten, sanitet och andra nödvändigheter som presenningar, mattor och dunkar.

Bristen på finansiering är dock stor. För att täcka kostnaderna för UNICEFs insatser under 2014 behövs drygt 800 miljoner kronor, och när halva året nu har gått har endast 25 procent av pengarna kommit in.

– Vi har åtagit oss att finnas här och göra allt vi kan för barnen i Centralafrikanska republiken, säger Souleyman Diabaté. Men det internationella samfundet måste bidra med sin del också.

Hjälp barn som drabbas av konflikter och katastrofer, din gåva behövs nu.

Antoinette brinner för barns utbildning i Centralafrikanska republiken

På söndag är det Mors dag. Det vill vi fira genom att hylla alla starka, fantastiska mammor som finns i världen. Antoinette i Centralafrikanska republiken är en av dem. Trots att hon förlorat både en dotter, sitt hem och sitt arbete, så kämpar hon vidare för barns utbildning som en kraft för en bättre framtid.

Antoinette brinner för barnens utbildning i konfliktdrabbade Centralafrikanska republiken. Foto: © UNICEF/Logan

Antoinette brinner för barnens utbildning i konfliktdrabbade Centralafrikanska republiken. Foto: © UNICEF/Logan

– Jag vill se till att barnen inte agerar med våld och hämnd i tankarna, utan med ärlighet och godhet, säger Antoinette. Att unga kan läsa, skriva och tänka kritiskt är livsviktigt för en fredlig framtid i landet.

När Antoinettes hem plundrades tvingades hon fly tillsammans med sina tolv barn och barnbarn till en säkrare del av staden Bangui, Centralafrikanska republikens huvudstad. Något senare blev hennes dotter dödad när hon var på universitetet, en fruktansvärd förlust av en utbildad ung kvinna i ett land där bara 15 procent av flickorna går ut gymnasiet. Två månader senare tvingades familjen fly igen, och kom då till flyktinglägret där de bor idag.

I samband med flykten fick Antoinette lämna även sitt arbete som lärare bakom sig, och den sista lönen kom i december. Idag leder hon arbetet vid en tillfällig utbildningsplats som stöds av UNICEF i ett av flyktinglägren i Bangui. Där kämpar hon för att eleverna ska få en chans att återhämta sig från sina traumatiska upplevelser. Antoinette ser en framtid av mer våld om de unga inte får komma tillbaka till skolan.

– Krisen i landet har förstört utbildningen. Skolbänkar används för att elda med, och studenterna har utsatts för våld. För ett land utan utbildning finns ingen framtid, bara kaos. Att återuppbygga utbildningen är grunden för allt, säger Antoinette. Jag hoppas att genom att jag bryr mig om barnen i klassrummet så får de tillbaka självförtroendet. Jag vill att de ska återhämta sig från allt de har upplevt.

Har du en fantastisk mamma i din närhet som du vill hylla? Köp Mors dag-presenten i UNICEFs gåvoshop. Där hittar du till exempel skrivböcker och skolpaket för fyra barn. Utbildning är en väg ut ur fattigdom, och när barn kan gå i skolan hjälper det inte bara dem utan också deras mammor, pappor och länderna i stort. När du köper något i gåvoshopen förändrar du barns liv, och du får ett fint gåvokort att ge bort i present.

Inspirerande leenden i Centralafrikanska republiken

Möt Amina, Sara och Ariel. Tre flickor som alla drabbats svårt av konflikten i Centralafrikanska republiken. Men trots allt som hänt, så ler flickorna och vägrar att ge upp. Idag gästbloggar UNICEFs Kent Page, kommunikationsspecialist i katastrofer, och berättar om sina möten med de leende barnen.

CARPhoto Sara

Centralafrikanska republiken. Sara sitter med sin lillasyster utanför familjens tillfälliga hem. Foto: © UNICEF/Kent Page

Jag har mött så många underbara och inspirerande barn i Centralafrikanska republiken de senaste dagarna. Då menar jag inte barn som går i skolan, det finns knappt några skolor öppna. Jag menar inte heller barn som är trygga i sina hem, för så många bor nu i flyktingläger. Jag menar inte barn som är friska och starka, jag har sett så många med fruktansvärda skador. Jag menar barn med vackra leenden, med drömmar och hopp inför framtiden, trots det svåra de möter varje dag.

Amina är åtta år. Hon sköts i låret under en attack mot hennes hemby, och båda hennes föräldrar dödades. Hon bor nu med en familj som tar hand om henne, men de har det mycket svårt. Instängda i ett område där de omringas av män som hotar att döda dem om de inte lämnar landet. Men Amina kan inte ens gå utan hjälp av små kryckor av plast. Ärret på hennes lår är fult och stort. Men hon ler så vackert där hon kämpar sig fram och lyckas vingla några steg längre idag än igår. Hon vet hur viktigt det är att hon lär sig att gå igen.

Saras leende är bestämt där hon sitter utanför familjens tillfälliga hem. Ett flygplan som övergivits, där familjen hängt upp lakan till skydd. Hon är elva år och flydde tillsammans med tusentals andra då deras byar attackerades. Hennes föräldrar tar alla småjobb de kan för att få livet att gå runt. Sara vet hur svår situationen är och hjälper till genom att sopa, tvätta och ta hand om lillasyster. Hon hämtar ved och ser till elden där hennes faster kokar kaffe som hon sedan säljer. Sara är en allvarlig flicka som inte har tid att leka. Det enda hon vill är att få gå tillbaka till skolan så att hon en dag kan bli polis. ”Så att jag kan skydda min mamma och pappa.”

 

Brännskadade Ariel ler bakom sitt myggnät. Foto: © UNICEF/Kent Page

Brännskadade Ariel ler bakom sitt myggnät. Foto: © UNICEF/Kent Page

Ariel är nio år. När jag träffade henne vid landets enda barnsjukhus, satt hon i sin säng under ett vitt myggnät. Jag trodde att hon bar en orange tröja, men när jag kom närmare såg jag att det var hennes hud. Hon var svårt brännskadad över bröstet och ryggen. Hon har varit på barnsjukhuset i flera månader, och delar rum med många andra barn som skadats i skottlossningar eller olyckor. Hon är van vid sjukhusrutinerna och de andra barnens föräldrar kallar henne ”bychefen”. Ariel ber mig att fota henne med min mobil och ler när jag visar henne bilden genom nätet. Jag säger att hon har samma namn som Disneyprinsessan Ariel. ”Åh, det vet jag redan”, säger hon, ”hon är vacker.” Jag säger att jag tycker att hon är mycket vackrare än prinsessan. Hon tittar bort en liten stund. Sedan ler hon blygt och viskar ”tack”.

Kent Page, kommunikationsspecialist i katastrofer, UNICEF.

UNICEF arbetar hårt i Centralafrikanska republiken för att hjälpa de 2,3 miljoner barn som drabbats av konflikten. Vi samarbetar med andra FN-organ, hjälporganisationer och övergångsregeringen. Vi kämpar för att alla barn ska få vård, näringsriktig mat, utbildning, skydd, rent vatten och sanitet.

Vill du hjälpa oss att hjälpa fler barn som drabbats av krig och katastrofer? Ge en gåva här. Tack.

Kidnappade syskon tillbaka hos sin pappa

Den 24 februari kidnappades fyra syskon av milis i Bangui i Centralafrikanska republiken. Barnen hölls under dödshot, mot en lösensumma. Men UNICEF har tillsammans med UN-OCHA lyckats rädda barnen som nu har återförenats med sin pappa.

NYHQ2012-2308

Barnen, två flickor och två pojkar, är mellan tre och 13 år gamla. Deras kidnappare krävde en lösensumma, men UNICEF och UN-OCHA förhandlade med milisen och barnen överlämnades till slut utan att summan betalades. Barnen togs genast om hand och fick psykologiskt stöd. Nu är de trygga igen och har återförenats med sin pappa.

Det är mycket oroande att kidnappning kan utgöra ännu ett hot mot barnen som drabbats av konflikten i Centralafrikanska republiken. Barn som kommit ifrån sina familjer i tumultet är särskilt sårbara för våld, människohandel eller att utnyttjas på andra sätt.

– Den här händelsen visar hur barns rättigheter kränks, och hur barnen fortsatt är de mest utsatta i konflikten, sade Souleymane Diabaté, UNICEFs representant i landet.

UNICEF utökar närvaron

UNICEF förstärker nu fältkontoren i Centralafrikanska republiken med mer personal, och vi har trappat upp våra insatser för att kunna svara mot de ökande behoven i krisens spår. Vi vädjar till myndigheterna att göra allt de kan för att förhindra och utreda attacker mot barn, och se till att ansvariga ställs inför rätta.

Hjälp oss att hjälpa fler barn i krig och katastrofer, ge en gåva här.

Våldet mot barn i Centralafrikanska republiken måste upphöra

Under de senaste två månaderna har minst 133 barn dödats eller lemlästats i Centralafrikanska republiken. Många av dem har medvetet attackerats. UNICEF vädjar nu till alla inblandade att sätta stopp för det brutala våldet mot barnen.

Tioåriga Adamou Bouba, hans mamma och tre år äldre bror tvingades fly efter att hans andra äldre bror och pappa mördades vid en attack mot familjen. Amadou skadades av en machete men överlevde. Foto: © UNICEF/Menezes

Tioåriga Adamou, hans mamma och tre år äldre bror tvingades fly efter att hans andra äldre bror och pappa mördades vid en attack mot familjen. Adamou skadades av en machete men överlevde. Foto: © UNICEF/Menezes

Under de senaste veckorna har våldet mot barn i landet trappats upp. UNICEF-representanter i Västafrika rapporterar att de är chockade över dessa mycket allvarliga brott mot barn.

– Barnen blir måltavlor på grund av sin religion eller på grund av vilken samhällsgrupp de tillhör, sade Manuel Fontaine, UNICEFs regionchef för Väst- och Centralafrika. Våldet har intensifierats, både i huvudstaden Bangui, och i de västra och centrala delarna av landet.

UNICEF har bekräftat fall där barn avsiktligen har halshuggits eller stympats. Andra har skadats i striderna och fått amputera kroppsdelar då det osäkra läget har hindrat dem från att kunna söka vård.

Våldshandlingar har begåtts av alla grupper, men de senaste attackerna mot den muslimska befolkningen har lett till att hela samhällen har evakuerats. Det har gjort att antalet barn som kommit ifrån sina familjer har ökat kraftigt, och dessa barn är särskilt utsatta för risker.

UNICEF vädjar nu starkt till regeringen, alla samhällsgrupper och ledare att hjälpa till för att sätta stopp för våldet, och att samarbeta för försoning. Våldshandlingarna mot barn måste utredas, och de ansvariga måste åtalas och straffas.

– Det finns ingen framtid för ett land där vuxna så hänsynslöst kan attackera barn utan att straffas, sade Fontaine. Alla barn i Centralafrikanska republiken måste skyddas. Attackerna måste fördömas av alla parter, internationella organisationer och media.

Hjälp barn i krig och katastrofer, ge en gåva här. Tack!

23 barnsoldater har frigivits i Centralafrikanska republiken

23 barn i åldrarna 14-17 år släpptes igår från väpnade grupper i Bangui i Centralafrikanska republiken. Frigivningen är ett resultat av förhandlingar mellan FN-representanter och övergångsmyndigheterna. Barnen befinner sig nu på ett transitcenter som får stöd av UNICEF.

Ett av alla de transitcenter som UNCIEF stödjer finns i Bria i Haut-Kotto i Centralafrikanska republiken. Centret rymmer 45 barn i åldrarna 10-18 år. Foto: © UNICEF/Matas

Ett av alla de transitcenter som UNCIEF stödjer finns i Bria i Haut-Kotto i Centralafrikanska republiken. Centret rymmer 45 barn i åldrarna 10-18 år. Foto: © UNICEF/Matas

Det senaste årets kris i Centralafrikanska republiken har utvecklats till en humanitär katastrof med brutala konsekvenser för barnen. Antalet barn som rekryterats till väpnade grupper misstänks ha ökat kraftigt i takt med att konflikten eskalerat. Det är svårt att säga exakt hur många barnsoldater som för tillfället finns i landet, men UNICEF uppskattar att de nu kan vara så många som 6 000.

– Våld och osäkerhet i ett land gör barnen mer sårbara och risken ökar för att de ska rekryteras till väpnade styrkor, säger Souleymane Diabaté, UNICEFs representant i Centralafrikanska republiken. Risken är särskilt stor om de kommit bort från sina familjer, fått lämna sina hem och inte kan gå i skolan. Ibland utnyttjas även deras sorg över att ha förlorat föräldrar och syskon.

Barnen får rehabilitering och stöd vid transithem

De 23 barn som frigavs igår, varav sex är flickor, tas om hand vid ett transitcenter som stöttas av UNICEF. Här får de tillgång till utbildning, vård och samtalsterapi och en möjlighet att leva som barn igen. Samtidigt eftersöks deras familjer och man förbereder för att de ska kunna återintegreras i samhället.

För att komma ikapp i skolan får barnen grundläggande undervisning i språk och matematik. Foto: © UNICEF/Matas

För att komma ikapp i skolan får barnen grundläggande undervisning i språk och matematik. Foto: © UNICEF/Matas

– Barn har ingen plats i väpnade konflikter, och det är uppmuntrande att vi kan samarbeta med övergångsmyndigheterna för att ge barnen deras barndom tillbaka, säger Souleymane Diabaté. UNICEF arbetar i Bangui och i hela landet för att alla grupper i konflikten ska släppa barnsoldater så de kan återförenas med sina familjer så snart som möjligt.

Under 2013 frigavs 229 barnsoldater i åldrarna 14-17 år i Centralafrikanska republiken, ett resultat av UNICEFs hårda arbete tillsammans med partners. Alla 229 barn togs om hand vid UNICEF-stödda transithem.

Hjälp barn i krig och katastrofer genom att ge en gåva till UNICEFs katastrofarbete.

Barnen fortsatt mycket utsatta i Centralafrikanska republiken

885 000 människor är just nu på flykt på grund av konflikten i Centralafrikanska republiken. Situationen för barnen är fortsatt mycket svår. De skadas både direkt av våldet, och indirekt genom undernäring. UNICEF finns på plats i landet och vi gör allt vi kan för att hjälpa barnen och deras familjer.

Foto: © UNICEF/Page

Foto: © UNICEF/Page

Ett barn sover tätt intill sin mamma i en av sängarna vid näringscentret på barnsjukhuset i Bangui, Centralafrikanska republiken. Näringscentret har byggts ut med stöd av UNICEF. Utbyggnaden var mycket viktig då konflikten inte bara har resulterat i att barn skadas av våld, utan också i att allt fler barn drabbas av undernäring.

Enligt läkaren Simplice Kanago har antalet barn som vårdas här för svår undernäring nästan tredubblats den senaste tiden. För närvarande får 125 svårt undernärda barn livsviktig vård vid barnsjukhuset i Bangui, med stöd av UNICEF och Action Contre la Faim. Alla barn som kommer hit får gratis sjukvård.

Foto: © UNICEF/Page

Foto: © UNICEF/Page

Vid landets enda barnsjukhus i Bangui vårdas barn som skadats av den svåra konfliktens våld. Bruno, 11 år, sköts på nyårsafton i huvudet av män som attackerade hans hem, när de inte kunde hitta hans pappa. Röntgenbilden visar tydligt var kulan fastnade. Nu har kulan tagits bort av läkare vid det UNICEF-stödda barnsjukhuset, och Bruno återhämtar sig sakta. Hans mamma är orolig då han fortfarande lider av viss förlamning på sin högra sida.

Bruno är bara ett av flera barn som skadats av våldet i Bangui och som nu vårdas på sjukhuset. Det är chockerande och förkastligt att många av dem verkar ha skadats avsiktligen. UNICEF stöttar sjukhuset genom att tillhandahålla sjukvårdsutrustning, support vid akutsjukvård och produkter för vård vid undernäring.

*Bruno heter egentligen någonting annat.

Hjälp oss att hjälpa fler barn som drabbats av katastrofer genom att ge en gåva till vårt katastrofarbete.

Tina Thörner träffar barn i Centralafrikanska republiken

Rallyprofilen och Let's dance-deltagaren Tina Thörner reste i slutet på mars med UNICEF till Centralafrikanska republiken, som räknas som väldens fjärde fattigaste land. Hon besökte bland annat landets enda barnsjukhus.

Barnen lyssnar intensivt när Tina berättar om sitt jobb som kartläsare. Foto: Melker Dahlstrand

Barnen lyssnar intensivt när Tina berättar om sitt jobb som kartläsare. Foto: Melker Dahlstrand

Drygt 11 av 100 barn dör vid födseln

Centralafrikanska Republiken ligger inträngt mellan Tchad, Södra Sudan, Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville och Kamerun. Landet är ungefär en och en halv gång så stort som Sverige och här bor drygt 4,4 miljoner människor, varav drygt 700 000 i huvudstaden Bangui. Hälften av befolkningen är barn och ungdomar.

Landet är hårt präglat av årtionden av våld och vanstyre. Mer än var fjärde invånare är på flykt inom landet eller påverkas på annat sätt av våld. Grundläggande samhällsfunktioner saknas, vilket bland annat lett till att sjukvården är otillräcklig. Drygt 11 av 100 barn dör vid födseln och nästan en av 100 mödrar dör i barnsäng. En femtedel av alla barn får aldrig uppleva sin femte födelsedag.

– För mig är svält, misär och döende barn något som jag lärt mig försöka förstå under alla åren i Afrika. Men det är så svårt och man vill bara hjälpa hjälpa hjälpa, säger Tina Thörner.

Dieu Fera 2 månader riskerar att dö i malaria

På en av de endast nio befintliga vårdcentralerna i distriktet Pètèvo i huvudstaden Bangui träffar Tina 17-åriga Guilande Gbafon som är sjuk i malaria. För ett är sedan dog hennes första barn i sjukdomen och nu har hon kommit hit för att hon är orolig för att hennes två månader gamla son Dieu Fera också har smittats.

Läkaren kan efter en undersökning konstatera att även lille Dieu Fera har malaria, som är en av de främsta dödsorsakerna i landet . 22 procent av dödsfallen bland barn under fem år orsakas av malaria. Chanserna att överleva ökar med medicinering, men det mest effektiva sättet att skydda sig mot malaria är att sova under UNICEFs impregnerade myggnät. Hittills har vi delat ut en miljon nät i landet men ytterligare två miljoner nät behövs för att alla barn ska kunna sova tryggt om natten.

Tina blir skådis i kampen mot malaria

UNICEFs lokala samarbetspartner i arbetet mot malaria heter The Mentor Initiative. De har engagerat ett antal arbetslösa för att spela teater som handlar just om malaria. På lokalspråket Sango ger de en föreställning om hur mygg sprider malaria och hur man skyddar sig genom att sova under behandlade myggnät.

Tina Thörner engageras som skådespelare och blir stucken av en malariamygga i en teaterföreställning som handlar om vikten av att sova under UNICEFs impregnerade myggnät. Foto: Melker Dahlstrand

Tina Thörner engageras som skådespelare och blir stucken av en malariamygga i en teaterföreställning som handlar om vikten av att sova under UNICEFs impregnerade myggnät. Foto: Melker Dahlstrand

Tina spelar med i föreställningen denna förmiddag med över 100 åskådare på den trånga gårdsplanen. Hon sover utanför nätet och när mannen utklädd till mygga kommer och sticker henne skrattar många, men lyssnar också noggrant när andra medspelare skriker ut sin sorg över att hon blivit sjuk. Här förklarar Tinas ”anhöriga” för en doktor att hon blivit sjuk och att det inte är trolldomen som orsakat det utan en mygga. På det här sättet sprids kunskapen och myterna avlivas: det är inte bananer och mango man blir sjuk av – det är myggorna som sticks när man samlar in dem som bär på viruset.

– Jag har besökt olika länder i Afrika sedan 1986, och jag kan intyga om att det skett en helt beundransvärd förändring för barnen tack vare den hjälp och stöd som sätts in här, om jag jämför med mina första resor – men det är fortfarande långt kvar, säger Tina.

Landets enda barnläkare

Den sista dagen innan avfärd åker Tina till Bangui General Hospital Pediatric Centre, som är det enda barnsjukhus i Centralafrikanska republiken. Där träffar hon landets enda utbildade barnläkaren, Dr. Jean-Chrysostome Gody. Han berättar att akutmottagningen varje år tar emot ca 17 000 barn – från för tidigt födda upp till 15 år. Av dessa kan endast ett fåtal läggas in och behandlas på sjukhuset. Många av fallen är allvarlig undernäring som följd av infektioner orsakade av orent vatten och sanitära förhållanden och malaria.

Sjukhuset som byggdes 1986 av den italienska regeringen har bra dränering och är därför torrt året runt, men i övrigt är det slitet och luftkonditioneringen har sedan länge slutat fungera. När luften står stilla i rummen på vårdavdelningarna söker sig familjerna med barnen utomhus. På gårdsplanen av jord och under stekande sol söker de svalka under schalar, och lagar även sin mat om man inte kan ta del av det som sjukhuset delar ut.

I Centralafrikanska republiken finns endast ett enda barnsjukhus och en enda barnläkare. Dr. Jean-Chrysostome Gody gör ett fantastiskt jobb med de små resurser som finns. Foto: Melker Dahlstrand

I Centralafrikanska republiken finns endast ett enda barnsjukhus och en enda barnläkare. Dr. Jean-Chrysostome Gody gör ett fantastiskt jobb med de små resurser som finns. Foto: Melker Dahlstrand

UNICEF bygger en ny vårdavdelning

Den nya avdelningen ska kunna ta emot fler barn under bättre förhållanden. UNICEFs chef i Centralafrikanska republiken, Tanya Chapusiat berättar:

– Vi har lyckats budgetera 600 000 USD för vårdavdelningen, men jag hoppas få fram ytterligare 60 000 USD så jag kan cementera gårdsplanen mellan husen, bygga bänkar och bord och sätta ett soltak över, så att de som kommer hit kan få det lite bättre.

Det är det här som det handlar om. Att steg för steg hitta var de begränsade pengarna kan göra största möjliga nytta för det största möjliga antalet barn. En cementerad gårdsplan under tak kan man hålla ren, vilket gör att risken för nya eller förvärrade infektioner minskar.

– Det syns ju tydligt vilken förändring – förbättring – det görs när organisationer som UNICEF samlar ihop pengar och kan hjälpa på bredare och strukturerad front, säger Tina Thörner.

Barnhem för de allra mest utsatta

Teamet anländer till ett barnhem som UNICEF stödjer. Här finns barn som förlorat en eller båda föräldrarna. Det drivs av organisationen Action Chrétienne pour la Compassion (ACC). Här bor regelbundet ett 30-tal barn och ytterligare 270 barn finns placerade i familjer i området. Barnen på ACC får delta i skolundervisning och får viss hälsovård. Framförallt får de en möjlighet att få vara barn i en annars otrygg stad. I landet finns cirka 415 000 barn som lever utan en eller båda föräldrarna eller under extremt utsatta förhållanden.

Lek och arbete

När vi anländer pågår en febril aktivitet där pojkar och flickor är uppdelade i grupper och sjunger, dansar och spelar fotboll. Tina hakar på i dansen men har svårt att hänga med flickorna. Solen kommer över molnen och värmen blir intensiv, men barnen fortsätter.

Leken är en avkoppling från de dagliga sysslorna där de lär sig sy på gamla handvevade maskiner. Det som tillverkas när det finns tyg och tråd, säljs för att ge inkomster till barnhemmet. Man odlar också mycket av det som äts på barnhemmet. På fält som ligger upp till tre kilometer från barnhemmet får ett antal av de lite äldre barnen några timmar om dagen hjälpa till i det primitiva jordbruket och även med att köra hem grödorna på kärror.

Så här års är Mangon mogen och överallt ser man frukten till försäljning. UNICEF-kollegorna i Bangui berättar att barnen får massor med vitaminer i sig så här års eftersom det finns mangoträd överallt – ingen blir utan. Ett viktigt tillskott.

– När jag frågade barnen vad de ville bli, så var det lärare, doktor, ambassadör, sjuksköterska, nunna och lite allt möjligt, säger Tina.

Föräldrar som lärare

Man bryter leken för skolundervisning. Under plåttak mellan tegelväggar står gammaldags bänkar uppsatta. Tre vid varje bänk lyssnar barnen intensivt när läraren går igenom grundläggande matematik.

Utbildningssystemet i landet är i det närmaste obefintlig. I de flesta fall är det föräldrar som är lärare och eftersom hälften av dessa inte själva gått ut grundskolan, håller nivån på skolorna en alltför låg nivå. Idag kan hälften av befolkningen inte läsa och skriva. Brist på lärare och resurser gör att endast vartannat barn får någon form av regelbunden skolundervisning.

Precis som i andra länder i världen kämpar UNICEF för att alla barn i landet ska få gå i skolan. Vi försöker bland annat påverka och övertala regeringen att satsa mer på utbildning än de 1,5 procenten av BNP som man gör idag. Tillsammans med lokala samarbetspartners stödjer vi de mest utsatta områdena i landet med resurser för att bedriva skolor.

– Jag är helt imponerad av dessa hjältar och hjältinnor som knappt äger någonting, men som ändå försöker att göra det bästa av situationen, säger Tina.

Barnen frågar ut Tina

Barnen på ACC får en chans att ställa frågor till Tina. De blir oerhört förvånade när hon berättar att hon inte är gift eller har barn, och att hon kör rally. De känner till Paris-Dakar-rallyt och smälter informationen med häpna ansikten.

På ACC träffade Tina också en flicka som tre månader tidigare flytt från gerillagruppen LRA (Lord’s Resistance Army). Hon kidnappades när hon var 16 år och tvingades under två är arbeta som slav åt gerillan, och utsattes för regelbundna övergrepp. På ACC får flickan terapi och får även lära sig sömnad för att kunna skapa sig en ny framtid.

Centralafrikanska Republiken är ett land som sedan länge är härjat av interna konflikter. Över en miljon kvinnor och barn lever under hot och det är så mycket som en fjärdedel av landets befolkning. I landets östra och norra delar finns fortfarande tiotusentals barnsoldater trots stora insatser för förhandlingar.

– En självständig arbetande kvinna utan barn har ingen hög status i det här landet. Men när jag berättade om mitt jobb som kartläsare så ville hälften av alla i klassen (både flickor och pojkar) också bli det, säger Tina.

Vad gör UNICEF?

UNICEFs arbete i Centralafrikanska republikan går ut på att försöka möta de behov som uppstår i de områden som är mest utsatta och drabbade av de interna konflikterna i norra delarna. Attacker bland annat från Ugandan Lord’s resistance Army (LRA)gör framför allt de östra delarna närmast otillgängliga.

Över 600 000 människor är i direkt behov av skydd, tillgång till vård och näring, rent vatten och sanitet i de här områdena och 240 000 av dessa är barn! Fokus ligger även på att få de här barnen till skolan eller åtminstone till så kallade ”child friendly spaces”, fredade barnvänliga platser där barn kan få leka och vara barn. UNICEF arbetar även med förebyggande katastrofarbete i de här delarna av landet, bland annat genom att ha katastroflager redo med bland annat filtar, hinkar samt tillbehör för att kunna hämta vatten och tillaga mat för 25 000 personer.

Över hela landet arbetar UNICEF med vård och näring, vatten och sanitet, utbildning, stoppa hiv och aids och skydda barn mot våld och övergrepp.

Rallyprofilen och Let’s dance-deltagaren Tina Thörner reste i slutet på mars med UNICEF till Centralafrikanska republiken, som räknas som väldens fjärde fattigaste land. Hon besökte bland annat landets enda barnsjukhus. Filmreportaget visas i Humorgalan i TV4 den 1 maj.

Se det fantastiska bildspelet från resan
För att se bildspelet i full storlek tryck på den lilla knappen med fyra pilar på, längst ner till höger på bildspelet.