Gå till innehållet
Laddar…

Varför är det förbjudet med registrering på grund av etnicitet?

Rättsskandalen att svensk polis har upprättat ett register över romer, inklusive barn under 18 år, slog ned som en bomb igår morse. Istället för att inse allvaret i denna kränkning av de mänskliga rättigheterna, så har polisen hamnat i ordklyveri och bortförklaringar.

Ett register där den gemensamma faktorn för de registrerade är etnicitet bryter både mot internationell rätt och svenska lagar. Anledningen till att det inte är tillåtet att registrera människor efter etnicitet är att var och en har rätt till sin integritet och att skyddas mot godtyckliga ingripanden i sitt privatliv. Det handlar om människors lika värde och att ha samma rättigheter. Detta är så grundläggande i en rättsstat att det är genant att svensk polis bryter mot det. Är det brist på kunskap om gällande rätt eller en märklig människosyn som är orsaken?

Det är centralt att förstå bakgrunden till att mänskliga rättigheter över huvud taget finns, och att se nuvarande lagar och konventioner i ett historiskt perspektiv. De mänskliga rättigheterna handlar om att staten ska skydda och garantera varje individ de fri- och rättigheter som han eller hon har rätt till. Staten ska dessutom avhålla sig från att ingripa i en människas liv utan stöd av lag.

Att skyddas mot diskriminering, åtskillnad eller indelning baserat på etniskt ursprung, är en fundamental princip inom de mänskliga rättigheterna. Att tillskriva en människa egenskaper eller beteenden på grund av härkomst är både olagligt och irrelevant. Var och en har rätt att behandlas lika inför lagen och rättsväsendet.

En av barnkonventionens grundläggande principer är just bestämmelsen om skydd mot diskriminering och bestraffning, bland annat på grund av föräldrarnas ursprung, ställning eller verksamhet. Vi lever inte i en isolerad del av historien utan vi är en del av historien. Ett demokratiskt samhälle kan aldrig tas för givet utan det måste vi alla hela tiden stå upp för. Vårt samhälle är aldrig starkare än den svagaste länken.