Gå till innehållet
Laddar…

Mer än 16 000 barn har blivit föräldralösa på grund av ebola

I Guinea, Sierra Leone och Liberia har omkring 16 600 barn blivit föräldralösa på grund av ebola. UNICEF arbetar för att identifiera ensamma barn och ser till att de får det stöd de behöver i en familj.

Tamba Manzare, 1,5 år, sitter i Rose Komanos knä vid ett center där barn som utsatts för ebola tas omhand. Tambas mamma dog i ebola och han tas omhand vid centret under 21 dagar. Rose har överlevt ebola och riskerar inte att smittas. Foto: © UNICEF/Naftalin

Tamba Manzare, 1,5 år, sitter i Rose Komanos knä vid ett center där barn som utsatts för ebola tas omhand. Tambas mamma dog i ebola och han observeras nu vid centret under 21 dagar. Rose har överlevt ebola och kan vara nära Tamba utan att smittas. Foto: © UNICEF/Naftalin

UNICEF hjälper till att identifiera barn som förlorat sina föräldrar eller andra vårdnadshavare, och ser till att de omedelbart får vård och stöd. Antingen genom släktingar, andra vuxna i barnens närhet, eller hos fosterfamiljer. I mitten av januari hade omkring 3 600 barn förlorat båda sina föräldrar i ebola. Men i till exempel Guinea kunde alla 773 barn flytta hem till släktingar.

Nästan alla barn som registrerats som föräldralösa bor nu hos familjemedlemmar eller andra vuxna i barnens närhet. Mindre än tre procent har fått nya hem utanför sina familjer och samhällen.

– Många familjer har nu kommit över den ursprungliga rädslan och misstron som fanns kring ebola, och visar nu ett oerhört stöd för de barn som förlorat sina föräldrar, säger Manuel Fontaine, regionchef för UNICEF i Väst- och Centralafrika. Det visar på starka familjeband och motståndskraft i de samhällen som drabbats hårt av ebola.

Barnen, och de familjer som tar hand om dem, får bland annat kontantbidrag och hjälp till utbildning. De får också psykosocialt stöd och hjälp att hantera sina upplevelser. Det är mycket viktigt att följa upp de barn som förlorat sina närstående, och stötta dem i sorgearbetet.

Ensamma barn som kan ha kommit i kontakt med någon som smittats av ebola får stöd vid olika hälsocenter, där de också observeras under 21 dagar (virusets inkubationstid). Sammanlagt i Liberia, Sierra Leone och Guinea har 250 ensamma barn hittills tagits omhand på detta sätt, och mer än 90 procent av dem kunde efter karantänperioden flytta hem till släktingar.

UNICEF har också utvecklat ett nätverk av personer som överlevt ebola. De spelar en mycket viktig roll i arbetet med att stötta drabbade barn.  Eftersom de överlevande är immuna mot sjukdomen kan de stötta och vara nära barn som befinner sig i karantän, utan att riskera att smittas.

Att se till att utsatta och ensamma barn får hjälp är en utmaning i länder som redan före ebolakrisen hade svaga skyddsnät för utsatta barn.

– I arbetet med att återuppbygga länderna som drabbats av ebola måste vi också se till att förbättra skyddsnäten, säger Manuel Fontaine. Vi har en chans att åtgärda de problem som fanns redan före ebolautbrottet, så som barnäktenskap, barnarbete, sexuellt våld och utnyttjande.

Var med oss och kämpa för barnen som drabbats av ebola, ge en gåva idag. Tack.

Skolorna öppnar igen i eboladrabbade Guinea

Skolorna i Guinea, Liberia och Sierra Leone fortsatte hålla stängt efter sommarlovet på grund av ebolautbrottet. Men nu öppnar skolorna i Guinea igen. UNICEF hjälper till att minska risken för spridning av ebola, genom att bland annat utbilda lärare och se till att barnen kan tvätta händerna.

En kvinna mäter temperaturen på barn när de anländer till skolan Coleyah Centre Primary School, i Guineas huvudstad Conakry. Foto: © UNICEF/Perret

Barnens temperatur mäts när de anländer till skolan Coleyah Centre Primary School, i Guineas huvudstad Conakry. Om någon har över 38 grader får man inte gå in i skolan, för att undvika risk för smitta. Foto: © UNICEF/Perret

– Att skolorna tvingats hålla stängt har allvarligt påverkat en region som redan före ebolautbrottet hade en stor andel barn som inte går i skolan, säger Dr. Peter Salama, global koordinator för UNICEFs ebolainsatser. Nu när skolorna öppnar igen är det extremt viktigt att de utgör en skyddande miljö där risken för smitta minimeras. Kunskap är verktyget för att stoppa spridningen.

När skolorna fortsatte hålla stängt i Liberia, Guinea och Sierra Leone efter sommarlovet berövades fem miljoner barn på flera månaders utbildning. Men nu öppnar alltså de offentliga skolorna i Guinea igen, och i de andra två länderna arbetar UNICEF med samhällen och regeringar för att förbereda inför en eventuell skolstart.

UNICEF har tillsammans med partners och utbildningsministeriet utvecklat säkerhetsåtgärder för att undvika smittspridning. Bland annat utförs screening vid skolornas entréer och ingen får komma in som har en temperatur över 38 grader, eller som under de senaste 21 dagarna har varit i kontakt med någon som smittats av ebola, eller har symptom som skulle kunna tyda på ebola – som feber, diarré och kräkningar. Rutiner har också tagits fram för hur man ska hantera ett misstänkt fall genom att personen hänvisas till närmaste vårdcentral.

Mer än 80 000 lärare har utbildats för att säkert kunna öppna skolorna, hjälpa till att informera barn, föräldrar och andra med den kunskap som krävs för skydda sig mot ebola, och minska ytterligare spridning. UNICEF och partners har också sett till att 12 000 skolor har fått hygienpaket med utrustning som tvål och hinkar, samt möjlighet att få vatten till skolan.

Liberia och Sierra Leone

I Liberia och Sierra Leone stöttar UNICEF myndigheterna i att utveckla utbildningsprogrammen på radio för att se till att barnen inte helt missar sin utbildning. Vi har också beställt 17 000 soldrivna radioapparater som kommer delas ut till de mest utsatta hushållen, sammanlagt kommer 50 000 att levereras. Även efter att skolorna öppnar igen kommer radioprogrammen – med ämnen som matematik och samhällskunskap – att fortsätta sändas och spela en viktig roll, bland annat för att nå barn som inte går i skolan alls.

Var med oss och kämpa för barnen som drabbats av ebola, ge en gåva idag. Du kan också köpa ett skolpaket för fyra barn, eller ett vatten- och hygienpaket, i vår gåvoshop. Allt du köper skickas till de barn som behöver det mest.

UNICEF hjälper eboladrabbade länder att återuppta vaccinationer mot mässling

Sjukvården i de eboladrabbade länderna är mycket hårt ansatt och en våg av mässlingsfall sveper nu över länderna. UNICEF hjälper regeringar och samhällen att återuppta vaccinationerna mot mässling, för att skydda barn mot den dödliga sjukdomen.

Foto: © UNICEF

Foto: © UNICEF

– Mässling är en dödlig sjukdom, men barn kan enkelt räddas med hjälp av ett säkert och effektivt vaccin, säger Manuel Fontaine, UNICEFs regionchef för Väst- och Centralafrika. Men vaccinationerna har minskat kraftigt, något som hotar barns liv.

I Guinea bekräftades 215 fall av mässling under 2014, en nästan fyrfaldig ökning från de 59 fall som rapporterades 2013. I Sierra Leone tredubblades fallen under samma period, från 13 fall 2013 till 39 fall förra året. Liberia hade inga fall av mässling under 2013, men i Lofa County – ett av de områden som drabbats hårdast av ebola – har fyra fall nu bekräftats.

Ökningen av mässlingsfall är mycket oroande då bristande vaccinering gör att barn är särskilt utsatta. Dessutom ökar spridningen av mässling – som är en mycket smittsam sjukdom – traditionellt sett i Västafrika mellan december och mars.

Sjukvården hårt ansträngd

Sjukvården i de eboladrabbade länderna är mycket hårt ansträngd och människor undviker sjukvårdsinrättningar av rädsla för att smittas av ebola. Detta är en av orsakerna till att täckningen för vaccinationer mot mässling har minskat kraftigt i år.

Vaccinationskampanjer som innebär att många människor samlas på samma plats undviks än så länge, men UNICEF samarbetar med partners för att få igång rutinvaccinationerna igen och snabbt öka antalet vaccinerade barn.

Vaccinatörer hjälper till att stoppa ebola

I samband med att vaccinatörer ger sig ut för att ge livräddande vaccin, hjälper de också till att kontrollera utbrottet av ebola. De följer WHO:s riktlinjer för vaccinationer under ett utbrott av ebola, och UNICEF tillhandahåller inte bara vaccin, utan också viktiga produkter som handskar och termometrar. Vaccinatörerna tränas också i hur man kan förebygga smitta. Att stoppa spridningen av ebola och förbättra sjukvården måste gå hand i hand för att besegra sjukdomen och rädda barns liv.

UNICEF spelar en viktig roll i kampen mot ebola. Bland annat informerar vi om hur man kan minska spridningen, bygger upp vårdcentraler där drabbade kan få stöd från sina familjer och samhällen, och tillhandahåller livräddande förnödenheter. UNICEF utbildar också hälsoarbetare och ger psykosocialt stöd till barn som drabbats av ebola.

– Det bästa vi kan göra för att hjälpa barn är att stoppa ebola, och samtidigt stärka ländernas hälsosystem, säger Manuel Fontaine. Vi måste se till att människor åter vågar söka vård, och erbjuda samhällen möjligheter där barn regelbundet kan få det vaccin de behöver för att hålla sig friska.

Var med oss och kämpa för barnen som drabbats av ebola, ge en gåva idag. Du kan också köpa livräddande produkter som mässlingsvaccin i vår gåvoshop. Allt du köper skickas till de barn som behöver det mest.

UNICEF vädjar om mer resurser till kampen mot ebola

Sedan ebolautbrottet startade har UNICEF arbetat hårt för att bekämpa sjukdomen och förhindra ytterligare spridning. Men mer resurser behövs för att besegra viruset och för att stärka samhällena för framtiden.

Ernest, 7 år, lutar sig mot en mur i staden Kenema i Sierra Leone. Här har många drabbats av ebola. – Det är så tråkigt att skolan är stängd, säger Ernest. Jag saknar verkligen min lärare, han skojade alltid med oss. Jag hoppas att ebola försvinner snart, så vi kan gå tillbaka till skolan. Foto: © UNICEF/Bindra

Ernest, 7 år, lutar sig mot en mur i staden Kenema i Sierra Leone. Här har många drabbats av ebola. – Det är så tråkigt att skolan är stängd, säger Ernest. Jag saknar verkligen min lärare, han skojade alltid med oss. Jag hoppas att ebola försvinner snart så vi kan gå tillbaka till skolan. Foto: © UNICEF/Bindra

UNICEF kommer att trappa upp insatserna mot ebola under de kommande sex månaderna. Pengarna som nu efterfrågas kommer att användas till arbetet för att stoppa två av de stora orsakerna till att ebola sprids – att det tar för lång tid innan patienter isoleras, och osäkra begravningar. Mer resurser kommer också gå till att stärka grundsjukvården och de sociala skyddsnäten i Västafrika, en av världens fattigaste regioner.

– UNICEF arbetar hårt i de eboladrabbade samhällena för att stoppa utbrottet. Vi arbetar för att öka kunskapen om viruset och de risker som finns, säger Dr. Peter Salama, UNICEFs koordinator i kampen mot ebola. Men i kampen mot sjukdomen finns också en möjlighet att stärka samhällena för en bättre framtid för barnen och deras familjer när ebola har besegrats.

Bland annat är följande insatser planerade:

 • Främja säkrare begravningar och tidigare isolering av sjuka, genom massmediakampanjer, dörrknackning och utbildning av cirka 60 000 frivilliga.
 • Stöd till omkring 300 behandlingscenter på landsbygden.
 • Se till att 10 000 barn som förlorat föräldrar i ebola får stöd.
 • Se till att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och andra livräddande förnödenheter, för att förhindra och kontrollera nya infektioner.
 • Upprätthålla eller se till att återuppbygga grundläggande service inom vård och utbildning.

– Det är ingen slump att ebola har dykt upp i tre länder med svaga vårdsystem, säger Peter Salama. Om vi gör rätt investeringar på rätt sätt nu kan sjukvården komma ur den här krisen starkare än innan, med bättre system för att leverera vacciner och behandla undernäring, med förbättrad mödravård och säkrare förlossningar.

Stödet till kampen mot ebola innefattar också andra områden förutom vården. Skolorna är stängda och UNICEF samarbetar med utbildningsdepartementen och andra partners för att se till att barn kan få fortsatt utbildning via bland annat radio och självstudier. Arbete pågår också för att förbereda en eventuell nyöppning av skolor. Tiotusentals lärare får utbildning i psykosocialt stöd, att förebygga spridning av ebola och se till att skolan är trygg och skyddande.

UNICEF arbetar också för att förbereda länder som riskerar utbrott av ebola, genom informationskampanjer och stöd till system för att upptäcka och hantera sjukdomsfall.

UNICEF vädjar om drygt 3,7 miljarder kronor till kampen mot ebola och för att stärka länderna som drabbats. Hittills har 24 procent av behovet finansierats. Ge en gåva idag och var med oss och kämpa för barnen som drabbats av ebolautbrottet. Du kan också köpa skyddspaket mot ebola i vår gåvoshop, så hjälper du familjer att ta hand om sina drabbade anhöriga på ett säkert sätt.

11 000 lärare sprider kunskap om ebola i Liberia

Tillsammans med Liberias utbildningsdepartement har UNICEF utbildat tusentals lärare för att sprida information om hur man kan skydda sig mot ebola. Lärarna utbildas över hela landet för att sprida kunskap och stoppa spridningen av sjukdomen.

Alphonso informerar om riskerna med ebola och om hur man kan skydda sig från att bli smittad. Foto: © Ryeng

Läraren Alphonso informerar om riskerna med ebola och om hur man kan skydda sig från att bli smittad. Foto: © Ryeng

Alphonso S Kanboh går tillsammans med fyra andra lärare genom en labyrint av smala stigar i ett samhälle i Paynesville, utanför Liberias huvudstad Monrovia. Strax kommer de fram till ett litet gult hus. På gården står en kvinna lutad över en bubblande gryta och några barn springer omkring. Alla stannar upp och samlas när Alphonso och hans team närmar sig.

– God morgon, säger Alphonso och håller upp en affisch som visar symptom och information om ebola. Vi är här för att vi har ett mycket viktigt budskap. Som ni kanske vet är ebola fortfarande ett stort hot här i vår stad. Därför är det mycket viktigt att tvätta händerna innan man äter, att man inte rör någon som är sjuk, och att ni ringer numret på affischen om någon i er familj blir sjuk.

Alphonso har gjort besök som det här många gånger förut. Bara under den senaste månaden har hans team nått 300 hushåll och närmare 1 500 personer. Sammanlagt har 11 000 lärare utbildats över hela landet för att sprida kunskap och stoppa spridningen. Alphonso känner att som lärare har han ett särskilt ansvar för att skydda samhället, och därför anmälde han sig som frivillig. Skolan där han arbetar har vanligtvis 300 elever, men håller nu stängt på grund av ebola. Trots det är Alphonso där varje dag för att se till att allt är som det ska.

– Jag har varit lärare i 22 år och människorna här litar på mig. Därför är det mer troligt att de lyssnar när jag kommer med mina kollegor för att informera, förklarar han. Jag saknar mina studenter – hela mitt liv går ut på att utbilda nästa generation. Jag älskar att hjälpa barnen med allt de kan behöva, och som tur är träffar jag några av dem nu när jag går runt med mitt team. Jag uppmuntrar dem att fortsätta läsa, så det blir lättare för dem när skolan öppnar igen, säger Alphonso.

Familjer samlas för att lyssna på Alphonso och de andra lärarna som går omkring i samhället för att sprida livräddande information. Foto: © Ryeng

Familjer samlas för att lyssna på Alphonso och de andra lärarna som går omkring i samhället för att sprida livräddande information. Foto: © Ryeng

Tillsammans med Liberias regering leder UNICEF insatserna för att informera om ebola. Sånger, radiopjäser, filmer och affischer har tagits fram för att budskapet om ebola ska nå ut till alla.

– Insatserna har varit effektiva, säger Adolphus Scott, UNICEFs specialist inom utvecklingskommunikation i Liberia. Vi har sett att människor ändrar sitt beteende när de får informationen. Och insatser som leds inom samhällena av människorna som bor där har starkt bidragit till att minska antalet ebolafall.

Men faran är långt ifrån över. Under de senaste månaderna har UNICEF arbetat med alla länder i Väst- och Centralafrika för att se över ländernas beredskap och förebyggande åtgärder. Vi har fokuserat på att minska ryktesspridningen, sprida livräddande information och dela ut förnödenheter som madrasser, tvål, hinkar, handskar, sprutor och tält med mera.

I jul kan du vara med oss och agera för att rädda barns liv. I vår gåvoshop hittar du till exempel skyddspaket mot ebola som hjälper familjemedlemmar att själva kunna ta hand om sina drabbade anhöriga på ett säkert sätt. Allt du köper i gåvoshopen skickas till de barn som behöver det mest. Som tack får du fina gåvobevis att ge bort i julklapp.

3 000 ton livräddande förnödenheter mot ebola

Under de senaste tre månaderna har UNICEF levererat 3 000 ton livräddande förnödenheter till Liberia, Sierra Leone och Guinea för att bekämpa ebola. UNICEF är en av de största leverantörerna av material i kampen mot sjukdomen, men ännu mer behövs.

Personal vid UNICEFs stora katastroflager i Köpenhamn arbetar för att sätta ihop skyddspaket mot ebola. Foto: © UNICEF

Personal vid UNICEFs stora katastroflager i Köpenhamn arbetar för att sätta ihop skyddspaket mot ebola. Foto: © UNICEF

UNICEF fortsätter att trappa upp insatserna för att stoppa spridningen och besegra ebolaviruset. Bland annat startar vi fler vårdinrättningar för att behandla ebolapatienter. Men flera delar av skyddsutrustningen för hälsoarbetare kan bara användas en gång i behandlingen av personer som har eller misstänks ha ebola, för att förhindra att smittan förs vidare. En enda hälsoarbetare kan behöva 6-9 uppsättningar per dag.

– Det här är den mest komplexa katastrof vi någonsin har upplevt, säger Shanelle Hall, chef för UNICEFs globala katastroflager. Leverantörskedjorna måste vara mycket flexibla och möta de extremt höga kraven på kvalitet. UNICEF samarbetar med regeringar och olika partners för att göra det möjligt att leverera dussintals nya produkter till nya platser.

UNICEF har kallat till ett stort möte i veckan för att diskutera situationen och skapa opinion för globalt samarbete när det gäller att leverera förnödenheter till kampen mot ebola. Flera nyckelaktörer kommer att vara på plats, däribland WHO, Läkare utan gränser och representanter för USA:s och Storbritanniens regeringar med flera.

UNICEF skickar regelbundet skyddsmaterial och livräddande produkter med hjälp av flyg, och nyligen även livräddande mediciner, medicinsk utrustning, klor och tvål med båt. För att stötta regeringarna i att starta nya vårdcentraler där ebolapatienter kan vårdas utanför hemmet, tillhandahåller vi också bland annat tält, sängar och madrasser.

9 000 skyddspaket för familjer levereras till UNICEFs lager i Monrovia, Liberia. Härifrån skickas de sedan vidare till barn och familjer i områden som drabbats svårt av ebola. Foto: © UNICEF/Aaen

9 000 skyddspaket för familjer levereras till UNICEFs lager i Monrovia, Liberia. Härifrån skickas de sedan vidare till barn och familjer i områden som drabbats svårt av ebola. Foto: © UNICEF/Aaen

I till exempel Liberia används de förnödenheter som UNICEF skickar för att behandla patienter och för att se till att sjukvården kommer igång igen. Sedan utbrottet började har hundratusentals engångshandskar och annat material levererats till hälsoministeriet i landet. UNICEF levererar också klor till center där man behandlar mot ebola.

I Sierra Leone levereras skyddsutrustning – skyddskläder, handskar och skyddsglasögon, livräddande medicin och klor – till sjukhus, vårdcentraler och center där man behandlar mot ebola. Även här bygger UNICEF upp särskilda vårdcentraler där ebolapatienter kan vårdas utanför hemmet, och hit levereras skyddsutrustning och medicin, liksom tält, sängar och madrasser.

Läget är akut och mer hjälp behövs. Ge en gåva och hjälp till att stoppa spridningen av ebola och rädda barns liv. Tack! Här kan du läsa mer om hur vi arbetar på plats i de olika länderna.

”Jag blev livrädd för en tvååring”

Barn som blivit föräldralösa på grund av ebola behöver särskilt stöd. Det bästa är om de kan bo hos släktingar, men det är inte alltid möjligt. I Liberia har UNICEF utbildat personer som överlevt ebola för att ge barnen stöd och omvårdnad vid särskilda vårdcentraler. Idag gästbloggar Laurent Duvillier, kommunikationsspecialist vid UNICEF, om sitt besök vid en sådan vårdcentral i Monrovia.

För en vecka sedan fyllde min yngsta son två år. Men jag kunde inte vara där med honom på hans dag, jag kunde inte hålla om honom, leka med honom eller göra någon av de saker som pappor ska göra när deras barn fyller två.

I stället befann jag mig långt därifrån, vid en vårdcentral för barn i Monrovia, Liberias huvudstad. Här finns många barn som nyligen varit i direkt kontakt med en ebolapatient. Många av dem har också förlorat en eller båda föräldrarna. Jag blev tillsagd att hålla ett avstånd till barnen för att minska risken att smittas, men aldrig hade jag kunnat tro hur svårt detta skulle vara i praktiken. Att inte ta i hand eller ge en kram. Jag började till och med tänka mig för innan jag satte mig i en stol.

Ebola drabbar barnen två gånger. Först förlorar de sina föräldrar och sedan utsätts barnen för den stigmatisering som följer med sjukdomen. Ibland är barnens släktingar för rädda för att ta hand om dem, och de får inte den omvårdnad och tröst som ett sörjande barn behöver.

Det bästa för barnen är att få stanna hos familjemedlemmar, men med det allt ökande stigmat är det inte alltid möjligt. Som ett alternativ har Liberias regering, med stöd av UNICEF och Child Fund, startat en första vårdcentral för barn som blivit föräldralösa på grund av ebola. Där bor nu 14 barn i åldrarna åtta månader till 17 år, som inte har någon annanstans att ta vägen.

Under tiden de bor på centret undersöks de regelbundet för symptom på ebola, och under 21 dagar – virusets inkubationstid – riskerar barnen att själva bli sjuka. Detta är anledningen till att ingen av säkerhetsskäl bör röra vid dem. Ingen förutom de som själva har överlevt ebola.

Personer som överlevt ebola utvecklar en immunitet mot sjukdomen och kan därmed vara en bra tillgång i vården av andra som drabbas av ebola. Här har UNICEF utbildat 20 överlevare i att ge stöd och omvårdnad till barnen som finns här. Totalt kommer 50 överlevare att involveras i arbetet vid andra vårdcentraler som denna under de kommande veckorna.

Decontee Davies, 23 år, är en av de överlevare som utbildats av UNICEF. ”När jag fick veta att jag hade ebola trodde jag att jag skulle dö”, berättade Decontee för mig, ”och ingen ville ha med min mamma eller mina bröder att göra för att jag var sjuk. Jag vill inte att de här barnen ska behöva gå igenom samma lidande som jag. Därför arbetar jag här, för att hjälpa dem.”

Jag är van vid att barn ofta kommer springande för att möta besökare och hålla deras händer. Men för första gången i mitt liv var jag tvungen att avstå från all fysisk kontakt, och från att visa det allra mest naturliga tecknet på medmänsklighet. Jag har aldrig varit så nära, men ändå så långt ifrån ett barn. Det var en mycket obehaglig känsla.

Martha, 11 år, ser ut genom ett fönster i vårdcentralen där hon nu bor med sina bröder. Martha förlorade båda sina föräldrar i ebola. Foto: © UNICEF/Duvillier

Martha, 11 år, ser ut genom ett fönster i vårdcentralen där hon nu bor med sina bröder. Martha förlorade båda sina föräldrar i ebola. Foto: © UNICEF/Duvillier

Jag försökte ändå skapa kontakt med barnen, även om det var svårt på två meters håll. Jag träffade till exempel Martha. Hon är elva år och har bott på centret i en vecka, med sina yngre bröder som är fem och nio. ”Min mamma och pappa dog på grund av ebola”, sade hon. ”Jag vill åka hem, men jag vet inte om det är möjligt just nu. Jag vet inte om jag fortfarande är välkommen där. Jag vet att jag måste stanna här, men jag är i alla fall tillsammans med mina bröder. De har bara mig nu.”

Plötsligt, när jag talar med Martha, kommer ett av barnen närmare. Han heter Daniel och är kanske två eller tre år. Han kommer för nära. Jag slutar prata och tar försiktigt ett steg tillbaka. Han märker att jag backar och jag förstår att han ser skräcken i mina ögon. Jag blev livrädd för en tvååring!

Jag samlar mig efter en stund, och jag ser ingen rädsla i hans ögon. Jag ser hur han tänker: ”jag är inte farlig”, och min rädsla minskas något. Men varken beväpnade rebeller i Centralafrikanska republiken eller efterskalven efter jordbävningen på Haiti har skrämt mig så mycket som tanken på att han skulle röra vid mig. Det gör mig så ledsen att jag inte kunde ge honom en kram, eller ens rufsa om i hans hår.

Som tur är finns Decontee och de andra överlevarna här för att ge barnen den mänskliga närhet de behöver, så att de får känna att de inte är ensamma.  UNICEF samarbetar med Liberias regering för att minst en sådan här vårdcentral ska finnas i vart och ett av de fem värst drabbade områdena i landet, så att föräldralösa barn ska ha en trygg plats att komma till. Varje center kommer att ha personal som själva överlevt ebola, så att barnen kan få de kramar de så innerligt behöver.

Laurent Duvillier
Kommunikationsspecialist för UNICEF

Läget är akut och mer hjälp behövs. Ge en gåva och hjälp till att stoppa spridningen av ebola och rädda barns liv. Tack! Här kan du läsa mer om hur vi arbetar på plats i de olika länderna.

16-åriga Jessica räddar liv i eboladrabbade områden

"Jag kan vara rädd ibland, men det stoppar mig inte från att gå ut", säger Jessica som är en av de otroligt modiga unga frivilliga som går runt och undervisar andra hur de kan skydda sig själva, sin familj och samhället från ebola.

I filmen berättar hon bland annat att ”i West Point är det många människor som fortfarande inte tror att ebola är på riktigt.”

Du kan också hjälpa till att stoppa smittspridningen och rädda barns liv genom att ge en gåva på: http://bit.ly/1FpyUHe. Tack.

Kampen mot ebola har blivit en kamp mot klockan

UNICEF trappar nu upp insatserna i de eboladrabbade länderna för att försöka stoppa spridningen och hjälpa alla de barn som förlorat sina föräldrar eller själva insjuknat.

Sierra Leone är ett av de värst drabbade länderna i Västafrika. Här hjälper en hälsoarbetare en ebolasmittad kvinna på ett sjukhus som stöds av UNICEF.

Ebolans spridning i Västafrika har fått fruktansvärda konsekvenser för barns och familjers liv. Hela samhällen har lamslagits och antalet bekräftade fall stiger i allt ökande takt. Det är nu en kamp mot klockan för att få kontroll över läget och stoppa smittspridningen.

UNICEF är på plats i alla de eboladrabbade länderna och trappar nu ytterligare upp insatserna.

 •  Vi levererar hundratals ton med medicin, mat, sjukhussängar, masker, skyddshandskar, klor, tvål mm.
 • Vi genomför massiva informationssatsningar för att sprida kunskap om hur farlig sjukdomen är, hur det smittar, vikten av hygien, hur man skyddar sig och var man får hjälp.
 • Barn som förlorat sina föräldrar får psykosocialt stöd att bearbeta vad som hänt samt blir omhändertagna på trygga och barnvänliga platser
 • Barn och föräldrar som på grund av situationen kommit ifrån varandra får hjälp att återförenas.
 • I Sierra Leone utbildar vi människor som överlevt ebola, och därför är immuna mot sjukdomen för att kunna arbeta som frivilliga.

Läget är akut och mer hjälp behövs, ge en gåva och hjälp till att stoppa smittspridningen och rädda barns liv. Tack! Här kan du läsa mer om hur vi arbetar på plats i de olika länderna.

Ebolan lämnar tusentals barn föräldralösa

Minst 3 700 barn i Guinea, Liberia och Sierra Leone har förlorat en eller båda föräldrarna i ebola sedan sjukdomsutbrottet startade i Västafrika. UNICEF uppskattar också att många barn lämnas ensamma då släktingar tar avstånd från barnen av rädsla för att smittas.

Två barn sitter vid en vägkant i Freetown, Sierra Leone. Foto: © UNICEF/Bindra

Två barn sitter vid en vägkant i Freetown, Sierra Leone. Foto: © UNICEF/Bindra

– Tusentals barn tvingas nu genomleva att deras föräldrar eller andra familjemedlemmar dör i ebola, säger Manuel Fontaine, UNICEFs regionchef för Väst- och Centralafrika. De här barnen behöver nu genast särskild omvårdnad och stöd, men många av dem känner sig oönskade eller överges till och med. Det vanliga är att barn som blivit föräldralösa tas om hand av någon släkting, men på vissa ställen har nu rädslan för ebola vuxit sig starkare än familjebanden.

Antalet dödsfall i ebola stiger och preliminära rapporter från Guinea, Liberia och Sierra Leone visar att antalet barn som blivit föräldralösa har stigit snabbt under de senaste veckorna. I mitten av oktober misstänker man att antalet kommer att ha fördubblats.

Vad gör UNICEF för barnen som drabbas?

Ebolautbrottet har fått svåra konsekvenser för barnens välmående, särskilt när familjemedlemmar avlider eller måste isoleras för att få behandling. UNICEF trappar upp insatserna mot ebolan, och använder både traditionella och nya sätt för att ge barnen psykologiskt och känslomässigt stöd:

 • Liberia: UNICEF hjälper regeringen att utbilda ytterligare 400 hälsoarbetare som ska kunna ge barnen socialt och psykologiskt stöd. Vi samarbetar också med lokala myndigheter i de hårdast drabbade områden för att stärka stödet för familjer och samhällen med drabbade barn – och se till att de som blivit föräldralösa eller förskjutits får omvårdnad och stöd.
 • Sierra Leone: Under de närmaste sex månaderna kommer fler än 2 500 personer som överlevt ebola – och därmed är immuna mot sjukdomen – att utbildas för att kunna ge stöd till barn som isolerats vid behandlingscenter. UNICEF samarbetar också med partners för att återförena ensamma barn med deras familjer och ge barnen psykosocialt stöd.
 • Guinea: UNICEF kommer tillsammans med partners att ge psykosocialt stöd till 60 000 utsatta barn och familjer i eboladrabbade områden.

– En så vanlig mänsklig reaktion som att trösta ett sjukt barn innebär en potentiell dödsdom. Det är vad ebolan gör, säger Fontaine, och majoriteten av barnen som drabbats saknar fortfarande den vård de behöver. Vi kan inte bemöta den här krisen på vårt vanliga sätt. Vi behöver mer mod, och mycket mer resurser.

UNICEF har vädjat om 1,4 miljarder kronor för att kunna bemöta krisen och ge barn och familjer det stöd de behöver, liksom till förebyggande och skyddande insatser. Än så länge har bara 25 procent kommit in.

Hjälp barnen som drabbas av ebola och andra katastrofer. Ge en gåva till vår katastroffond idag. Tack!

50 000 skyddspaket mot ebola till familjer i Liberia

Antalet bekräftade fall av ebola stiger allt snabbare i Liberia och har nu nått 3 500. Nu har den första leveransen av skyddspaket för familjer anlänt. Totalt planerar UNICEF att leverera 50 000 paket som ska skydda familjer som själva vårdar sina anhöriga mot ebola.

En av UNICEFs nödleveranser för att bekämpa ebolautbrottet lastas av vid flygplatsen i Monrovia, Liberia. Foto: © UNICEF/Jallanzo

En av UNICEFs nödleveranser för att bekämpa ebolautbrottet lastas av vid flygplatsen i Monrovia, Liberia. Foto: © UNICEF/Jallanzo

Varje skyddspaket innehåller skyddsrockar, handskar och masker, samt tvål, klor och en sprayflaska. Instruktioner för hur man säkert ska använda de olika produkterna medföljer också. Paketen ska delas ut till familjer vid nya behandlingscenter som ska etableras för att avlasta de redan kritiskt fulla vårdcentralerna.

De vårdcentraler som redan behandlar mot ebola är överfulla, och tanken är att skyddspaketen ska hjälpa familjemedlemmar att vid de nya centren själva se efter sina drabbade anhöriga på ett säkert sätt.

De nya behandlingscentren kommer att etableras nära redan existerande vårdinrättningar runt om i Liberia. Här kommer anhörigvårdare att få grundläggande träning i hur de på ett säkert sätt kan ta hand om sina sjuka anhöriga, hur skyddsutrustningen fungerar och hur man på ett säkert sätt hanterar avfall. Paketen kan också användas för att desinficera hemmet efter att en sjuk familjemedlem isolerats.

– Den här epidemin saknar motstycke och att bekämpa den kräver enorma insatser, säger Sheldon Yett, chef för UNICEF i Liberia. Det är extremt viktigt att fler särskilda vårdcentraler för ebolapatienter inrättas, med utbildad personal. Men innan vi nått dit måste vi stötta samhällsinsatser för att säkert vårda dem som smittats och stoppa spridningen.

Under de kommande veckorna kommer de första 9 000 paketen att distribueras av UNICEFs partners på plats – i samarbete med hälsoministeriet och USAID – i de områden i Liberia som är hårdast drabbade av sjukdomen.

Tillsammans med Liberias regering stöttar UNICEF en massiv samhällsinsats för att stoppa spridningen av ebola. Med hjälp av särskilda informationsteam, tryckt material och i radio sprids information till samhällen över hela landet om utbrottet och hur man skyddar sig.

UNICEF ger psykosocialt stöd och vård till barn som drabbas av ebola, samt levererar livräddande förnödenheter. Vi gör också insatser inom vatten och sanitet för att stötta arbetet med att kontrollera utbrottet, och har levererat 300 ton skyddsutrustning och förnödenheter till hälsoarbetare.

UNICEF arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen som drabbats av ebolautbrottet i Västafrika, och i andra katastrofer.

Informationskampanj mot ebola ska nå alla hushåll i Sierra Leone

Idag påbörjas en informationskampanj mot ebola i Sierra Leone. Målet är att nå ut till alla hushåll med livräddande information och stoppa spridningen av ebola. UNICEF har utbildat volontärer och tillhandahåller korrekt information om sjukdomen och hur man skyddar sig.

En grupp frivilliga i Freetown, Sierra Leone, informerar om ebola och hur man skyddar sig mot sjukdomen. De bär informationsaffischer som UNICEF tillhandahåller. Foto: © UNICEF/Davies

En grupp frivilliga i Freetown, Sierra Leone, informerar om ebola och hur man skyddar sig mot sjukdomen. De bär informationsaffischer från UNICEF. Foto: © UNICEF/Davies

– Vi har skickat ut information i tv, radio och tidningar, men det räcker inte, säger Roeland Monasch, chef för UNICEF i Sierra Leone. Nu måste vi ta informationen direkt till människorna.

Kampanjen kommer att pågå under tre dagar och genomförs av 28 500 utbildade volontärer och unga. Genom att knacka dörr är målet att nå 1,5 miljoner hushåll, och informera om hur familjer kan skydda sig mot ebola och förhindra att smittan sprids.

Det är kritiskt viktigt att nå ut till alla med informationen och se till att drabbade får vård.

– Det här är en möjlighet att prata med familjer och få reda på vad de vill veta om ebola. Om människor inte har tillgång till rätt information måste vi nå ut till dem. Kampen mot ebola måste föras i varje hem, i varje samhälle och i varje behandlingscenter, säger Monasch.

UNICEF arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen i de eboladrabbade länderna, och i andra katastrofer.

Mer resurser behövs för att bekämpa ebola i Västafrika

Omkring 8,5 miljoner barn och unga lever i områden som nu är drabbade av ebola, i Guinea, Sierra Leone och Liberia. UNICEF vädjar nu om 200 miljoner dollar för att bekämpa den dödliga sjukdomen som hittills krävt mer än 2 400 liv.

En hälsoarbetare från UNICEF informerar om ebola vid en marknad där många människor samlats i Liberia. Foto: © UNICEF/Jallanzo

En hälsoarbetare från UNICEF informerar om ebola vid en marknad där många människor samlats i Liberia. Foto: © UNICEF/Jallanzo

– Ebola dödar människor och förstör framtiden för många, säger Afshan Khan, UNICEFs chef för katastrofprogram. Sjukdomen stänger skolor, förstör sjukvårdssystem och hotar hela samhällen. Det är en enorm katastrof.

UNICEF vädjar nu om sammanlagt 200 miljoner dollar för att kunna bemöta krisen. Pengarna kommer gå till arbetet mot ebola i Liberia, Guinea och Sierra Leone, och till att stärka grannländernas förmåga att kunna bemöta sjukdomen om den skulle spridas ytterligare.

UNICEF trappar upp insatserna för att bekämpa ebolan och vi är på plats i alla de drabbade länderna. Sedan de första dagarna av utbrottet har vi tillhandahållit livsnödvändiga förnödenheter och spridit information om sjukdomen och hur man skyddar sig.

Tillsammans med partners utför UNICEF följande arbete:

 • Vi har levererat sammanlagt 544 ton livräddande förnödenheter till Liberia, Sierra Leone och Guinea, bland annat skyddsutrustning, hygienprodukter och medicin.
 • Utbildar volontärer och tillhandahåller korrekt information om ebola, för att stötta regeringen i Sierra Leone i att genomföra en tredagars informationskampanj som kommer äga rum 19-21 september.
 • Installerar vatten- och sanitetsanläggningar vid behandlingscenter mot ebola i de tre länderna.
 • Utbildar hälsoarbetare, lärare och andra för att sprida livräddande information om ebola.
 • Vi kämpar för att hindra utbrott av andra sjukdomar, och se till att barn och kvinnor har tillgång till grundläggande sociala tjänster.
 • Ger psykosocialt stöd till barn som drabbas av ebola.

– Vi måste arbeta med samhällena, säger Khan. Om alla länder och organisationer som kan hjälpa till gör det, så kan vi rädda liv.

UNICEF arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen i de eboladrabbade länderna, och i andra katastrofer.

Ebolakrisen drabbar barn på flera sätt varnar UNICEF

Samtidigt som insatserna för att stoppa spridningen av ebola trappas upp, varnar UNICEF för de långtgående effekterna spridningen av sjukdomen får för barn. I Liberia har barns tillgång till vård och skola allvarligt begränsats, och tusentals har förlorat föräldrar. UNICEF kämpar nu för att se till att barnen får vård, omsorg och utbildning.

En hälsoarbetare från UNICEF i Liberia informerar en grupp studenter om ebolaviruset, symptom och hur man förhindrar spridning. Foto: © UNICEF/Jallanzo

En hälsoarbetare från UNICEF i Liberia informerar en grupp studenter om ebolaviruset, symptom och hur man förhindrar spridning. Foto: © UNICEF/Jallanzo

Den bristande tillgången till vård gör nu att barn dör av mässling och andra sjukdomar som kan förebyggas. För gravida kvinnor saknas också platser där de säkert kan föda sina barn.

– Under det senaste årtiondet har Liberia gått från att vara ett land hårt drabbat av konflikt, till ett land som kunde fira den största nedgången av barnadödlighet i Afrika, säger Sheldon Yett, chef för UNICEF i Liberia. Nu hotar ebola att utplåna dessa framgångar för barnen och för landet i stort.

Nästan alla vårdinrättningar är nu stängda eller fungerar bara delvis. Barnen vaccineras inte och får inte heller behandling mot vanliga barnsjukdomar som ligger bakom majoriteten av dödsfallen hos barn under fem år: malaria, lunginflammation, diarré och svår akut undernäring.

UNICEFs insatser i Liberia

Hittills har UNICEF flugit närmare 248 ton med livräddande förnödenheter till Liberia. Där ingår skyddsutrustning, hygienpaket, klor (den största leveransen av klor i UNICEFs historia), vätskeersättning för att behandla diarré, och andra förnödenheter som det finns ett akut behov av.

Under den senaste veckan har UNICEF, tillsammans med partners i Liberia, distribuerat 9 000 hygienpaket till 45 000 människor i West Point, ett fattigt och tätbefolkat område i Monrovia som drabbats hårt av ebolautbrottet. Området drabbas också ofta av diarrésjukdomar. Varje hygienpaket innehåller två hinkar (tioliters), vattenreningstabletter och tvål.

För att kunna kontrollera utbrottet av den farliga sjudomen är det förebyggande arbetet oerhört viktigt. UNICEF hjälper till med vatten och sanitet vid behandlingscenter och informerar om goda rutiner för hygien i byar och städer. Vi utbildar också personal i att ge psykosocialt stöd, samt arbetar för att återställa grundläggande hälsovård för barn och mödrar.

– De största hjältarna i det här landet är hälsoarbetarna som kämpar i frontlinjen mot ebolan, säger Yett. Liberia har det minsta antalet hälsoarbetare per capita och 15 procent av de som drabbats av sjukdomen är just hälsoarbetare. Det är en svår förlust för landet.

En kvinna visar en ung pojke informationsaffishen från UNICEF, och berättar om ebolaviruset och hur man skyddar sig. Foto: © UNICEF/Jallanzo

En kvinna visar en ung pojke informationsaffishen från UNICEF, och berättar om ebolaviruset och hur man skyddar sig. Foto: © UNICEF/Jallanzo

Barnen drabbas hårdast

Barn som förlorat familjemedlemmar i ebola stigmatiseras och utestängs, då deras samhällen ser dem som smittobärare och att de för med sig otur och problem. Många lever ensamma på gatorna utan föräldrar, skydd, hälsovård eller mat. Omkring 20 procent är så unga som under två år och därmed särskilt utsatta.

UNICEF har kallat samman experter för att ge psykosocialt stöd till alla patienter som vårdas för ebola och till deras familjer. Personer som varit i kontakt med någon som smittats av ebola måste isoleras och observeras under 21 dagar. Vi stöttar särskilda trygga hem för barn under deras 21-dagars isolering, och också hem för barn som överlevt eller inte varit i kontakt med smitta men som förlorat sina föräldrar.

Skolorna håller stängt, något som påverkar 1,5 miljoner barn. UNICEF samarbetar med myndigheterna och andra partners för att se till att barnen ändå har möjlighet att fortsätta sin utbildning, även om de inte fysiskt kan gå till skolan.

UNICEF arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen i de eboladrabbade länderna, och i andra katastrofer.

Livsviktig utrustning till hälsoarbetare som bekämpar ebolautbrottet

Ett lastplan fyllt med medicinsk utrustning landade i fredags i Sierra Leone. Totalt var det 48 ton utrustning som skyddshandskar, antibiotika och annan viktig medicin som nu ska distribueras ut. Utrustningen ska användas i UNICEFs insats mot ebolautbrottet i Västafrika.

En hälsoarbetare från UNICEF informerar lokalbefolkningen om symptom på ebola och sätt att minska smittospridningen. Foto: © UNICEF/Jallanzo

En hälsoarbetare från UNICEF informerar i en by i Liberia om symptom vid ebola och sätt att minska smittospridningen. Foto: © UNICEF/Jallanzo

Inkluderat denna har UNICEF totalt distribuerat över 402 ton livräddande produkter uppdelat på 32 leveranser till de tre länder som drabbats hårdast av ebolautbrottet. Av dessa har 70,6 ton levererats till Guinea, 213,8 till Liberia och 117,7 till Sierra Leone.

Exempel på produkter som levererats är skyddsutrustning i form av handskar och masker, koncentrerad klorin, antibiotika och medicin för smärtlindring. Katastrofinsatsen i de tre länderna förväntas fortsätta leverera livräddande produkter både via flyg och båt.

Denna vecka kommer UNICEF bland annat börja distribuera 50 000 skyddspaket till lika många hushåll i Liberia. Paketen är utformade för att familjer ska kunna ta hand om drabbade familjemedlemmar hemma.

UNICEF arbetar även tillsammans med lokala samhällen, religiösa ledare och ungdomsföreningar för att sprida korrekt information och bekämpa vanliga missuppfattningar om smittan. Vi levererar också vatten- och sanitetsutrustning till drabbade byar.

UNICEF arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen som drabbats av ebolautbrottet i Västafrika, och i andra katastrofer.