Gå till innehållet
Laddar…

1 av 6 barn lever i extrem fattigdom

Redan innan corona­pandemin bröt ut levde vart sjätte barn – 356 miljoner – i extrem fattig­dom, visar en analys av Världsbanken och UNICEF. En siffra som nu förväntas stiga dramatiskt.

Hälften av de som lever i extrem fattigdom är barn.

Det internationella måttet för extrem fattigdom innebär att leva i ett hushåll där man har omkring 1,9 dollar eller mindre att leva på per person och dag. Enligt Global Estimate of Children in Monetary Poverty: An Update lever två tredjedelar av dessa barn i Afrika, söder om Sahara. Omkring en femtedel lever i Sydasien.

Långsamma och ojämlika framsteg

Enligt analysen minskade antalet barn som lever i extrem fattigdom med 29 miljoner mellan 2013 och 2017. Men, framstegen som gjorts under senare år har varit väldigt långsamma, ojämlikt fördelade och är nu under hög risk på grund av coronapandemins ekonomiska konsekvenser.

– Siffrorna är chockerande och pandemin kommer att göra det hela värre, säger Sanjay Wijesekera, programchef för UNICEF. Regeringar behöver en plan för att barnen ska kunna återhämta sig, och det är bråttom. Vi måste förebygga att oräkneliga mängder barn och familjer hamnar under fattigdomsgränsen, under många år framåt.

Barn utgör ungefär en tredjedel av världens befolkning. Men hälften av de som lever i extrem fattigdom är barn.

Barns risk för att leva i extrem fattigdom är mer än dubbelt så hög som för vuxna. Och för de allra yngsta är situationen värst – nära 20 procent av alla barn under fem år i utvecklingsländer lever i extremt fattiga hushåll. Och det beskriver alltså situationen före covid-19.

Viktigt att stärka sociala skyddsnät

Barnfattigdom är mer utbrett i sårbara och konfliktdrabbade länder, där mer än 40 procent av barnen lever i extremt fattiga hushåll (jämfört med nära 15 procent i andra länder). Pandemin drabbar också barn, kvinnor och flickor på ett oproportionerligt sätt. 

Sociala skyddsnät är extremt viktiga för att mildra effekterna för utsatta barn, både i det direkta arbetet mot covid-19 och i det långsiktiga arbetet för att återuppbygga efter pandemin.

Det viktigaste och övergripande globala målet är att få slut på fattigdom och hunger. Det är bråttom och viktigare än någonsin för regeringar världen över att skala upp och anpassa sina skyddsnät för framtiden och barnens bästa.

Läs hela analysen här.

Vart tredje barn föds i Afrika år 2050

Vart tredje barn som kommer till världen år 2050, kommer att födas i Afrika. Allt fler barn kommer att födas i de allra fattigaste delarna av världen. Det visar en ny studie från UNICEF som pekar på stora demografiska förändringar.

Studien Generation 2025 and beyond: The critical importance of understanding demographic trends for children of the 21st century pekar på de stora utmaningar som väntar för politiker och beslutsfattare.

2050 kommer ett av tre barn att födas i Afrika, och nära vart tredje barn under arton år kommer att återfinnas i en enda region: Afrika söder om Sahara. Hundra år tidigare var det bara vart tionde barn som föddes i den delen av världen. Här kommer också dödsfallen bland barn under fem år att fortsätta att vara koncentrerade till de allra fattigaste och minst utvecklade länderna.

– Frågan är om världen är redo för denna fundamentala förändring? Vi måste göra allt som står i vår makt för att dessa barn ska få möjlighet att överleva och utvecklas, säger David Anthony, en av författarna bakom UNICEFs studie.

Befolkningssiffran i världen ligger nu på sju miljarder, och enligt nuvarande beräkningar kommer den att vara åtta miljarder år 2025.  90 procent av de nya världsmedborgare som föds under den perioden kommer att födas i fattiga och mindre utvecklade områden.

En fjärdedel av de två miljarder födslar som kommer att inträffa mellan 2010 och 2025, kommer att ske i de 49 länder som klassas som de allra minst utvecklade i världen.

Nigeria är det land i världen som kommer att ha den största ökningen av barn i befolkningen. Där ökar antalet barn med 41 procent mellan 2010 och 2025.

Studien slår fast att eftersom antalet barn kommer att öka så mycket i fattiga länder, så måste man satsa mer på barnens behov, särskilt inom hälsa och utbildning.

Den demografiska utvecklingen sammanfaller med att världens befolkning samtidigt uppnår en allt högre ålder. Det innebär att trycket på att föra över resurser från barn till den åldrande befolkningen kommer att öka.

– Barn får inte rösta, och deras röster hörs sällan när regeringar fattar beslut om hur pengar ska fördelas, säger Danzhen You, författare till studien.

– Därför kommer det att bli viktigare än någonsin tidigare att se till att barns rättigheter respekteras och förverkligas.