Gå till innehållet
Laddar…

Staffan Landin och Claes Johansson

Det var en tapper skara besökare som trotsade kylan och deltog på vårt och UNDPs seminarium ”Afrika och millenniemålen – framgångssaga eller fiasko? i Almedalen idag. Staffan Landin, föreläsare med bakgrund i UNDP och Claes Johansson, statistikexpert, UNICEF New York inledde men en imponerande genomgång av hur statistiken kring millenniemålen ser idag.

Åsikterna gick inte helt isär. I 62 länder är utvecklingen på väg åt rätt håll enligt Staffan Landin. Han menade också att millenniemålen är svåra att använda på samma sätt för alla länder, eftersom utgångspunkterna när man började mäta såg helt olika ut i olika länder. De länder som idag ligger på genomsnittet kan dölja stora framsteg inom t ex barnadödlighet. Staffan nämnde Niger som exempel där barnadödligheten ändå gått från 31 till 17 %. Fantastiska framsteg, men inte tillräckliga var alla eniga om.

Claes Johansson förklarade att i Afrika som helhet har man t ex inte nått sanitetsmålen, men ändå går utvecklingen långsamt framåt. Han betonade också vikten av att satsa på att nå de allra fattigaste först och främst. Tekniska lösningarna är inte allt, t ex att bara dela ut myggnät till alla barn, utan kulturen måste också följa med, dvs. vikten av att också lära ut hur myggnätet används och följa upp.

Efter statistikgenomgången följde en diskussion mellan Staffan Landin och Claes Johansson tillsammas med Carin Jämtin (S), Mattias Johansson, vice vd för den gröna, liberala tankesmedjan Fores och Mikael Olsson, programledare för P1:s Konflikt. UNDP-moderatorn Monica Lorensson berättade om en tidigare undersökning från UNDP om svenskarnas felaktiga bild av situationen i utvecklingsländerna. Vilket ansvar har medierna, undrade hon. Mikael Olsson menade att organisationerna måste bli bättre på att kommunicera statistiken och att berätta historierna. Göra dig mer attraktiv för media och paketera ditt budskap med andra ord. Carin Jämtin avslutade med att trycka på att man måste satsa på utveckling inom handels- och jordbrukspolitik för att gynna de allra fattigaste länderna.

P.S. Dagen efter, på ett annat seminarium som UNDP anordnade för att presentera de senaste millenniesiffrorna från FN, sade fd utrikesminstern och ordförande i FN:s generalförsamling Jan Eliasson så här: ”Om vi ska kunna klara millenniemålen så måste man ta hjälp av UNICEF eftersom UNICEF är en organisation som når ut i varenda by och gör skillnad till väldigt låga kostnader”. D.S.

Väldigt roligt tycker vi!

/Petra Hallebrant, Informationschef