Gå till innehållet
Laddar…

När ska gömda barn i Sverige få gå i skolan?

I dagarna börjar skolan. De barn som lever gömda eller som papperslösa i Sverige har dock fortfarande inte laglig rätt till skolgång trots år av löften om detta.

Foto: © UNICEF/Emma von Corswant

Samtidigt som skolstarten ska regeringen lämna in en rapport till FN:s barnrättskommitté i Genève för granskning av hur barnkonventionen följs i Sverige. En sådan rapport lämnas vart femte år. FN-kommittén har gång på gång kritiserat Sverige för att inte leva upp till barnkonventionens bestämmelse om skydd mot diskriminering och rätt till utbildning när det gäller barn som är gömda eller papperslösa. Det blir genant för regeringen att åter igen behöva förklara och försvara varför man inte respekterar samtliga bestämmelser i barnkonventionen.

Det handlar om ca 2 000 – 3 000 barn enligt den statliga utredningen som gjordes förra året (SOU 2010:5 Skolgång för alla barn). Förutom den kunskapsmässiga och pedagogiska betydelsen av utbildningen så är skolan viktig för att utvecklas socialt och psykiskt. Ett barn som lever gömd befinner sig i extrem osäkerhet, ovisshet och hopplöshet. De vuxna som finns runt omkring är själva förtvivlade och klarar ofta inte att ge barnet struktur och rutiner i vardagen. Det kan skolan hjälpa till med. Skolan kan bli ett andrum för barnet och skapa någon form av ordning i kaoset.

Det krävs att ord blir handling. UNICEF förväntar sig därför att denna fråga finns med i höstens budgetproposition.

Nu är det skolstart för alla barn i Sverige. Eller nästan alla. Barn som lever gömda eller papperslösa i vårt land har inte rätt till skolgång. Detta trots att vi förbundit oss att följa barnkonventionen som slår fast att alla barn som befinner sig i ett land har samma rättigheter. Inget barn får diskrimineras. Det innebär att oavsett om ett barn är svensk medborgare, fast bosatt eller lever här utan tillstånd, så har han eller hon rätt till utbildning. Anledningen till detta är att inget annat land än just det land som barnet nu befinner sig i kan garantera barnet skolgång.

Flera utredningar har gjorts angående detta, FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för diskriminering av barn och organisationer som UNICEF har drivit på i frågan under flera år. Men från regeringen hörs nu inget. Detta trots att det har gått ett år sedan remissvar lämnades på ett konkret lagförslag om alla barns rätt till skolgång.

Det är av förklarliga skäl svårt att få fram uppgifter om hur många barn det handlar om. Enligt den statliga utredningen som gjordes förra året (SOU 2010:5 Skolgång för alla barn) handlar det om ca 2 000 – 3 000 barn. Förutom den kunskapsmässiga och pedagogiska betydelsen av utbildningen så är skolan viktig för att utvecklas socialt och psykiskt. Ett barn som lever gömd befinner sig i extrem osäkerhet, ovisshet och hopplöshet. De vuxna som finns runt omkring är själva förtvivlade och klarar ofta inte att ge barnet struktur och rutiner i vardagen. Det kan skolan hjälpa till med. Skolan kan bli ett andrum för barnet och skapa någon form av ordning i kaoset.

Det handlar om alla barns lika värde.

/Christina Heilborn, Chef Opinion och påverkan

Lyssna på Christina i SR Ekot när hon intervjuas om frågan.

Var med och stöd vårt krav på gömda och papperslösa barns rätt till skolgång genom att gilla/dela denna bloggpost. (Har du ej Facebook, ge ditt stöd i kommentarsfältet).