Gå till innehållet
Laddar…

FN fyller 75 år

I 75 år har FN kämpat för att skapa en rättvis och mer håll­bar värld för fram­tida genera­tioner. Arbetet är nu viktigare än någonsin, när vi gemen­samt måste bekämpa covid-19, klimat­för­änd­ringar och ojäm­lik­het, och ge barn och unga möjlig­het att delta i frågor som rör dem och deras framtid.

Sedan FN bildades för 75 år sedan har många och stora fram­gångar uppnåtts. Några exempel:

 • Hundra­tusen­tals människor får sitt enda mål mat om dagen genom FN:s humani­tära hjälp­sändningar. Miljoner barn har överlevt tack vare FN:s och UNICEFs vaccinations­program.
 • FN står för den enda handlings­plan som finns i världen när det gäller jäm­ställd­het. FN sätter tryck på medlems­staterna att genom­föra de här åtagandena för att öka och stärka kvinnors rättig­heter i världen.
 • FN har skapat regler, platser och platt­formar för att barn och unga ska få mer plats att uttrycka sig, delta, och komma till tals i frågor som berör dem.

Som FN:s barnfond har UNICEF ett unikt inflytande världen över och kan skapa lång­siktiga föränd­ringar i barns liv. Till­sammans med alla er som är med och kämpar uppnår vi varje år fantastiska resultat för barn världen över.

Men fortsatt står världen inför stora utmaningar, och FN har kanske nu – mer än någonsin tidigare – en avgörande roll att spela för att vi ska kunna hantera och stoppa klimat­föränd­ringarna, ojäm­lik­het och corona­pandemin.

Globala problem behöver globala lösningar, och vi kan bara göra det till­sammans. Tack till alla er som är med och kämpar med oss, för en mer rätt­vis, håll­bar och hopp­full framtid för alla barn.

Världsorganisationen FN – viktigare än någonsin

Antalet väpnade konflikter i världen är stort och FN är viktigare än någonsin. Som FN:s barnfond hjälper UNICEF, tillsammans med alla ni som ger, miljontals barn att överleva och utvecklas varje dag. Idag, på FN-dagen, uppmärksammar vi våra fantastiska resultat extra.

Om en 90-årig man skulle berätta om hur han flydde för sitt liv under andra världskriget skulle många av dagens barn och ungdomar känna igen sig. För sorgligt nog är historierna desamma – över 70 år senare.

Fortfarande pågår många väpnade konflikter i världen och lämnar hundra­tals miljoner människor i behov av akut hjälp. Därför behövs FN-organisationerna, som UNICEF, mer än någonsin.

Vi kämpar världen över för att människor ska få mat, vatten och säkerhet. Med våra mandat och vår storlek har vi ett unikt inflytande på världens regeringar och makthavare i arbetet med att förverkliga allas lika värde och rättigheter.

Och arbetet ger resultat! Under 2018 fick till exempel:

1,7 miljoner barn på flykt livsviktigt skydd tack vare UNICEFs insatser.

18,6 miljoner barn och vuxna fick tillgång till rent vatten. Våra insatser gav också 10,8 miljoner människor bättre toaletter och möjlighet att tvätta sig.

6,9 miljoner barn och unga som drabbats av krig och katastrofer fick möjlighet att gå i skolan.

65,5 miljoner barn fick så kallat pentavalent vaccin, som bland annat innehåller skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Trots att läget är kritiskt i många delar av världen är det viktigt att påminna sig om att utvecklingen går framåt i de allra flesta länder. Vi hoppas att du som är med och kämpar för barnen är riktigt stolt över allt som du har gjort och gör för barnen varje dag.

Stort tack!

Se fler resultat

Fantastiska resultat för barn världen över

Idag är det FN-dagen, och som FN:s barnfond har UNICEF ett unikt inflytande världen över och kan skapa långsiktiga förändringar i barns liv. Tillsammans med alla er som ger kan vi på bara ett år uppnå fantastiska resultat för barn världen över. Se vår film och bli stolt!

Även om det inte alltid känns så, är det viktigt att påminna sig om att världen varje år blir en bättre plats för många barn. Allt i filmen, och mycket mer, upp­nådde vi till­sammans under 2017.

Här har vi samlat ännu fler fantas­tiska exempel på hur vi till­sammans för­ändrat barns liv, kolla in dem och bli glad:

Se fler resultat

Vi hoppas att du som är med och kämpar för barnen är riktigt stolt över allt som du har gjort och gör för barnen varje dag. Dela gärna sidan eller filmen vidare och berätta för alla du känner.

Stort tack!

Världen blir bättre, trots många utmaningar

Även om det inte alltid känns så är det viktigt att påminnas om att världen blir bättre. Utvecklingen går stadigt framåt på många områden, skriver Eva Dalekant, programhandläggare internationell utveckling på UNICEF Sverige, idag på FN-dagen.

Akut humanitär kris i bland annat Jemen, Syrien och Bangladesh. 15 000 små barn som dör varje dag av enkla orsaker som hade gått att förebygga. 2,1 miljarder människor som saknar tillgång till rent vatten. Flera hundra miljoner barn som inte kan gå i skolan. Det saknas inte utmaningar för världssamfundet att arbeta med.

Men, mot den här dystra bilden måste den motsatta ges – utvecklingen i världen går stadigt framåt på många områden. Även om det sker i olika takt i olika delar av världen.

 • Barnadödligheten minskar stadigt.
 • Fler barn vaccineras mot enkla sjukdomar.
 • Fler människor får tillgång till rent vatten.
 • Fler mammor som lever med hiv får behandling under sin graviditet
 • Den extrema fattigdomen minskar.

Den här pojken, som är på flykt från Syrien, får psykosocialt stöd och en möjlighet att gå i skolan vid ett center som stöds av UNICEF i Istanbul, Turkiet. Foto: © UNICEF/Rich

Foto: © UNICEF/Rich

FN har en nyckelroll att spela i att uppmuntra, kräva, driva på och ge stöd till regeringar i deras åtagande att uppfylla alla människors grundläggande rättigheter. De globala målen för hållbar utveckling som världens alla ledare åtog sig att arbeta för började gälla för ett och ett halvt år sedan. De hjälper regeringar, företag och organisationer att kraftsamla och samarbeta bättre på många olika områden.

På Bokmässan i Göteborg genomförde vi en omröstning bland besökarna i vår monter om de globala målen. Tusentals människor fick lägga tre röster på vilka av de 17 målen de tycker är viktigast att arbeta med. På frågan om vad som bör prioriteras i världen fick följande tre mål flest röster:

 1. God utbildning för alla
 2. Bekämpa klimatförändringen
 3. Avskaffa all fattigdom överallt

På frågan om vad som bör prioriteras här i Sverige fick följande områden flest röster:

 1. Uppnå jämställdhet
 2. God utbildning för alla
 3. Bekämpa klimatförändringen

I verkligheten väljer förstås inte världens regeringar ut vilka mål de ska välja att arbeta med, då de utgör en helhet. Men vår undersökning visar att de tre dimensioner som målen i stort täcker – ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling – också ansågs högst prioriterade av besökarna på Bokmässan.

Vill du få mer information om hur vi på UNICEF arbetar för att förbättra barns situation, i Sverige och i världen? Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

 

FN är nu viktigare än någonsin

När det känns som om världen brinner är det viktigt att påminna sig om att utvecklingen sedan länge stadigt går framåt i de allra flesta länder. Samtidigt är behovet av en världsorganisation större än någonsin, skriver UNICEF Sveriges programhandläggare internationell utveckling, Eva Dalekant, på FN-dagen.

Ibland känns det som om hela världen brinner och att nya konflikter regelbundet blossar upp. Det är plågsamt att se medias bilder av bombade sjukhus, och barn som längtar tillbaka till den skola de inte längre kan gå till. Då är det extra viktigt att påminna sig om att utvecklingen i världen sedan flera decennier stadigt går framåt i de allra flesta länder.

Men det är också ett faktum att antalet väpnade konflikter ökar igen efter att ha minskat under lång tid. Mer än 100 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp och antalet människor på flykt är rekordhögt. Därför är behovet av en världsorganisation större än någonsin.

UNICEF och andra FN-organisationer finns på plats och kämpar för mänskliga rättigheter i katastrofområden runt om i världen. Karin Aaen arbetar för UNICEF i Danmark. Här är hon på plats i Gevgelija med lille Rital som föddes under familjens flykt från Syrien. Foto: © UNICEF

UNICEF och andra FN-organisationer finns på plats och kämpar för mänskliga rättigheter i katastrofområden runt om i världen. Karin Aaen arbetar för UNICEF i Danmark. Här är hon på plats i Gevgelija med lille Rital som föddes under familjens flykt från Syrien. Foto: © UNICEF

I hundratals kriser runt om i världen kämpar FN-organisationer som UNICEF, FN:s utvecklingsprogram och FN:s livsmedelsprogram för att människor ska få sin rätt till mat, vatten och säkerhet uppfylld. Med våra mandat och vår storlek har vi ett unikt inflytande på världens regeringar och makthavare i arbetet med att förverkliga allas lika värde och rättigheter.

Med risk för sina egna liv arbetar UNICEFs personal och våra samarbetspartners dygnslånga arbetsdagar för att till exempel:

 • Installera mobila latriner i flyktingläger i Syrien och dess grannländer.
 • Köra ut vatten i tankbilar till tyfondrabbade områden.
 • Sätta upp mobila näringskliniker för att behandla undernärda barn i områden som drabbas av torka i östra och södra Afrika.
 • Vi delar ut vattenreningstabletter och hygienpaket för att hindra spridningen av kolera i Haiti, och sätter upp trygga platser där mammor kan amma i fred och barnen får tillfälle att leka och känna sig trygga.
 • I till exempel Jemen sätter vi upp mobila hälsovårdsteam som ger grundsjukvård till barnfamiljer, reparerar vattenreningsverk och ger kontantbidrag till familjer för att de ska kunna köpa livsnödvändiga förnödenheter.
 • Vi förhandlar med krigsherrar för att få in nödhjälp till instängda och lidande människor och för att de ska släppa barn som tvingats bli soldater.

Skolbarn som idag ritar fredsduvor i sina klassrum är kanske inte medvetna om allt detta. Men FN:s grund är ändå densamma – ett försvar av de grundläggande mänskliga rättigheterna och vår gemensamma strävan efter en värld utan konflikter och våld, där ingen behöver vara undernärd, utsättas för sexuella övergrepp, giftas bort som barn eller tvingas hoppa av skolan.

Det är så viktigt att vi borde påminna om oss om det varje dag, men framför allt en dag som denna.

Vill du få löpande information om UNICEFs arbete för barns rättigheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Globalt samarbete krävs för att nå målen om en bättre värld

Lördag den 24 oktober firas åter FN-dagen. I år när FN fyller 70 år är det viktigt att påminna om behovet av en samordnande kraft. Det kommer att krävas enorma resurser, modigt politiskt ledarskap och stora systemförändringar för att nå de nya utvecklingsmålen. Men också globalt samarbete.

Foto: © UNICEF/Hallahan

Foto: © UNICEF/Hallahan

”Varför firade vi inte på gatorna och badade i fontänen på Sergels torg?”. Orden kommer från miljöexperten Johan Rockström och syftar till beslutet inom världssamfundet i slutet av september då de 17 nya globala målen för hållbar utveckling antogs. Det är stort.

Och det som är nytt jämfört med tidigare mål är att de sociala och ekonomiska målen ska nås inom ramen för vad vår planet och vårt klimat klarar av. På UNICEF är vi glada för att vissa känsliga frågor som vi kämpat för kom med. Som till exempel att få ett slut på könsstympning, barnäktenskap, de värsta formerna av barnarbete samt våld och övergrepp mot barn.

Det kommer att krävas enorma resurser, modigt politiskt ledarskap och stora systemförändringar för att nå målen. Men också globalt samarbete.

I år när FN fyller 70 år är det viktigt att påminna om behovet av en samordnande kraft. Många politiska hinder står i vägen för FN:s fredsmäklande arbete. Men inom den sociala utvecklingen görs stora framsteg i det tysta. Jämfört med för 25 år sedan går många fler barn i skolan, färre flickor tvingas gifta sig, många fler har tillgång till vatten och toaletter, många fler barn överlever sina första år i livet och fler kvinnor föder barn med hjälp av utbildad personal.

På Bokmässan i Göteborg i september fick besökarna rösta om vilka tre mål de tycker är viktigast. Ungefär 2 500 personer deltog i omröstningen. Följande blev resultatet:

 1. Flest röstade för att öka människors tillgång till vatten och toaletter.
 2. Som tvåa kom god utbildning för alla.
 3. Trea kom att utrota fattigdom i alla dess former.

Det var också möjligt att rösta på vilka mål som är viktigast för Sverige:

 1. Här kom god utbildning för alla i topp.
 2. På andra plats kom jämställdhet mellan kvinnor och män.
 3. På tredje plats kom en hållbar konsumtion och produktion.

Att omvandla de fina orden

Idag är det FN-dagen. Vi lyfter upp de viktiga principerna som FN står för; de mänskliga rättigheterna som gäller alla flickor, pojkar, kvinnor och män i världen. Uppdraget att som nationer samarbeta för fred och säkerhet i världen.

Om du frågar gemene man på gatan vilken FN:s roll är kommer säkert de flesta att svara ”att arbeta för fred i världen”. Detta är ett lika viktigt som svårt uppdrag som FN har. Men låt oss också lyfta upp det omfattande arbete som FN:s olika organ och fonder bedriver för långsiktig utveckling i världen.

FN-organ och fonder som UNICEF (barnrättsfrågor), UNHCR (för flyktingar), WHO (för global hälsa) och UNFPA (arbetar till exempel mot mödradödlighet) har en unik ställning i att få regeringar att arbeta hårdare för att förbättra livsvillkoren för människorna i sina länder. Att få dem att ta ansvar för och förverkliga de rättigheter som tydligt står i de konventioner som de själva antagit.  Här gäller det att omvandla de fina orden i dokumenten till individers verklighet och livsförutsättningar.

Jenny och Musa

För mig handlar FN:s arbete om 12-åriga Jenny och Musa i Sierra Leone som nu har vatten och fina toaletter på sin skola. De har nu fått sin rätt till vatten och sanitet uppfylld. Deras klasskompisar är piggare, lider inte lika ofta av diarré och känner sig betydligt tryggare i sin skola än förut.

Det handlar om 17-åriga Aasha i östra Nepal som istället för att börja skolan fick ta hand om syskon och hushåll när hon var sex år. När hon var åtta år kunde hon dock börja i en UNICEF-stödd skola med undervisning på tider anpassade till barn som arbetar. Några år senare kunde hon hoppa in i vanliga skolan. Hon studerar nu flitigt och hoppas på att bli läkare.

Det handlar om 22-åriga Malekena i Lesotho som lever med hiv. Hennes första barn dog vid ett års ålder av aids. När hon väntade sitt andra barn fick hon information och nödvändig behandling på vårdcentralen, trots att hon tvingades gå flera timmar genom bergen för att nå den. Malekenas dotter Mankhube föddes frisk. Liknande program införs nu på många vårdcentraler i landet med stöd av UNICEF.

Det handlar om Aminata i östra Gambia som hade svårt med amningen när hon födde sitt första barn Jenaba. Jenaba blev snabbt undernärd och hade troligen dött om hon inte blivit undersökt av en lokal hälsoarbetare som remitterade Aminata och hennes dotter till sjukhuset. På avdelningen för undernärda barn som UNICEF varit med och byggt upp fick Jeneba snabbt behandling med högenergimjölk och är idag helt frisk.

Arbete pågår också ständigt för att förbättra FN. Bland annat pågår ett omfattande arbete för att stärka samordningen mellan de olika organen och se till att resurserna används så effektivt som möjligt i en ständigt föränderlig värld.

Låt oss idag tänka på alla de flickor, pojkar, män och kvinnor som kan läsa och skriva, som kan dricka rent vatten, som slipper utsättas för könsstympning, som slipper drabbas av enkla infektioner och som överlever sin första tid i livet tack vare FN:s arbete.

Utbildning och vattenfrågor i topp på FN-dagen

På FN-dagen 24 oktober hade UNICEF tillsammans med sex andra organisationer inom FN-familjen i Sverige ett event på Centralstationen i Stockholm. Under hela dagen kunde förbipasserande se en informativ utställning om de åtta nuvarande millenniemålen. De kunde även lyssna till inspirerande tal av bland annat Carolina Klüft, Margareta Winberg och EU-minister Birgitta Olsson.

Bild Centralen

På FN-dagen 24 oktober hade UNICEF tillsammans med sex andra organisationer inom FN-familjen i Sverige ett event på Centralstationen i Stockholm. Under hela dagen kunde förbipasserande se en informativ utställning om de åtta nuvarande millenniemålen. De kunde även lyssna till inspirerande tal av bland annat Carolina Klüft, Margareta Winberg och EU-minister Birgitta Olsson.

I vår monter gav vi även besökarna en möjlighet att rösta på tre av 16 områden som man tycker bör prioriteras högre inom de kommande utvecklingsmålen som ska ersätta de nuvarande millenniemålen. Denna omröstning är en del i den globala processen för att ta fram de nya utvecklingsmålen. Alla kan gå in och rösta på denna sajt: www.myworld2015.org.

Det blev många intressanta möten och samtal med människor om FN och utvecklingsfrågor.

Under FN-dagen tog ungefär 370 personer tillfället att rösta på de områden de tycker är viktigast att prioritera. De tre områden som fick flest röster var:

 1. Utbildning (18 procent av rösterna)
 2. Vatten och sanitet (12 procent)
 3. Sjukvård (11 procent)

Alla som arbetar med utvecklingsfrågor hanterar så klart inte dessa områden så här separat. Men röstningen gav ändå upphov till mycket intressanta samtal om vad som driver utveckling. Vi kunde också informera många människor om millenniemålen.

Gå in du också och rösta!

www.myworld2015.org

Träffa oss på Stockholms centralstation på FN-dagen!

På FN-dagen den 24 oktober finns vi tillsammans med resten av FN-familjen i Sverige på plats på Stockholms centralstation. I år lyfter vi fram millenniemålen som FN och FN:s medlemsstater satt upp, utvecklingsmål som ska vara uppnådda 2015. Kom förbi och ta chansen att påverka vilka som ska bli de nya hållbarhetsmålen genom att rösta på vilka områden du tycker är viktigast.

I vår monter kan du bland annat ta del av information om FN:s arbete och diskutera med företrädare för de deltagande organisationerna. Besök vår utställning om utvecklingsmålen och lär dig om de nya hållbarhetsmålen som kommer efter 2015. Du kan också lära dig mer om de nya hållbarhetsmålen som kommer efter 2015 samt rösta på de utvecklingsområden som du tycker är viktigast, antingen i vår monter eller på nätet.

FN-förbundets goodwill-ambassadör Carolina Klüft finns på plats i montern från kl 14. Hon berättar om betydelsen av att sätta upp mål såväl i idrotten som i utvecklingsarbetet för en bättre värld.

Vi har även en ”Speakers Corner” mellan kl 15-17 där bland annat Martin Schibbye, Margareta Winberg och Amelie von Zweigbergk medverkar.

FN-montern ligger på gatuplanet till höger om huvudentrén från Vasagatan och vi har öppet kl 8-18.

I fredags firade UNICEF och övriga FN-organ FN-dagen på Stockholms Centralstation. Temat för dagen var de åtta millenniemålen som sattes upp för tio år sedan för att halvera fattigdomen till år 2015. Det var många resenärer som stannade upp och lyssnade till de intressanta talen under Speakers Corner i FN-montern.

En av talarna var vår UNICEF-ambassadör Mark Levengood som belyste vikten av millenniemålen genom att berätta om ett möte med en liten pojke som heter Pedro. Mark mötte Pedro i El Salvador under en resa som han gjorde tillsammans med UNICEF. Pedro var väldigt fattig och levde under svåra förhållanden och när Mark tänker på millenniemålen så får han en förhoppning om att utsatta barn som Pedro kommer att få en bättre framtid.

Även UNICEFs egen generalsekreterare Veronique Lönnerblad var på plats och talade om hur viktigt det är att världen håller löftet att infria millenniemålen till världens barn.

Många av besökarna passade på att skriva ned sina åsikter om hur världen kan bli rättvisare på klotterplanket och hundratals personer stannade och skrev på uppropet för världens fattiga.
Läs mer om uppropet här och var med och skriv på du också!

Var du på plats på centralen? Skriv gärna en kommentar och berätta vad du tyckte!

För tredje året i rad arrangerar UNICEF och övriga FN-familjen i Sverige ett event på Stockholms centralstation i samband med FN-dagen och i år uppmärksammar vi att det är fem år kvar innan millenniemålen ska vara uppnådda. Vårt krav är att världens ledare måste hålla sitt löfte till världens fattiga! Kom till Stockholms Central och ge ditt stöd till millenniemålen!

FN-familjen i Sverige finns på Stockholms Centralstation från kl. 08.00 till kl. 18.00 fredagen den 22 oktober (FN-dagen infaller söndagen den 24e). Arrangemanget blir en manifestation för millenniemålen och en samlingsplats för intresserade människor och organisationer.

Aktiviteter du kan ta del av på centralen:

 • Upprop att skriva under till förmån för millenniemålen. Kom och påverka! (Ps. Du kan också skriva under här på webben!)
 • Klottervägg för besökarnas tankar om millenniemålen – Hur gör vi världen rättvisare?
 • Speakers Corner kl. 14.00-16.00 – Reflektioner av och diskussioner med inbjudna talare (se lista lite längre ned).
 • Utställning om millenniemålen.
 • Material att bläddra i.
 • Vykort att skicka till någon som du vill påverka.
 • Möten och diskussioner med arrangörerna och övriga medverkande.

Bland talarna i Speakers Corner finns;

Schema Speakers Corner 2010 hittar du här!

Carolina Klüft, idrottare och FN-förbundets ambassadör
Mark Levengood, författare och UNICEF-ambassadör
Veronique Lönnerblad, UNICEF Sverige
Margareta Winberg, UNIFEM nationell kommitté i Sverige
Jesper Bengtsson, Reportrar utan gränser
Lise Bergh, Amnesty
Helena Chreisti, Världsarvet Drottningholms slott
Mats Djurberg, Svenska Unescorådet
Hans ten Feld, FN:s flyktingorgan UNHCR
Roland Håkansson, Shia
Lena Klevenås, FIAN Sverige
Emma Rung, Fairtrade Sverige
Linda Nordin Thorslund, FN-förbundet
Ann-Katrine Stenbeck, WaterAid
Seher Yilmaz, LSU

Och förutom UNICEF kan du träffa organisationer som:

FN-förbundet www.fn.se
FN:s flyktingorgan UNHCR www.unhcr.se
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO www.faonorden.se
FN:s utvecklingsprogram UNDP www.undp.se
Stockholms FN-förening www.fnstockholm.se
Svenska Unescorådet www.unesco.se
UNIFEM nationell kommitté i Sverige www.unifem.se