Gå till innehållet
Laddar…

Barnen drabbas värst av våldet i Palestina och Israel

När våldet i Palestina och Israel nu går in på sin andra vecka har 60 barn dödats och 318 skadats. Omgivna av förödelse har barn och familjer förlorat anhöriga och tvingats se sina hem, skolor och arbets­platser bli jämnade med marken. Barnen är oskyldiga och drabbas hårt av vuxnas skonings­lösa våld.

Tre flickor kikar genom en grind vid en av de skolor som just nu används som tillfälligt boende för familjer som flytt våldet i Gaza.

Ge en katastrofgåva

De utdragna och nu eskalerande stridig­heterna har dödat och skadat barn och vuxna på båda sidor. Våldet är nu utbrett och får fruktans­värda konse­kvenser för barnen.

På grund av de intensiva våldsam­heterna har minst 38 000 människor i Gaza sökt skydd i skolor som drivs av UNRWA, FN:s hjälp­orga­nisa­tion för Palestina­flyktingar. 40 skolor och fyra hälso­centraler har skadats i Gaza, och tre skolor rapporteras ha skadats i Israel.

Redan innan våldet eskalerade behövde vart tredje barn i Gaza psykosocialt stöd för konfliktrelaterade trauman. Det är nu utan tvekan ännu fler.

UNICEF finns på plats och vi trappar just nu upp våra insatser i Gaza, Västbanken och östra Jerusalem. Vi ser till att barn får psyko­socialt stöd, rent vatten, vård och mediciner. Vi stöttar också arbetet för att reparera skadade vatten- och sanitets­system.

Vi arbetar för att minska risken för vatten­burna sjuk­domar och ökad spridning av covid-19, genom att bland annat till­handa­hålla hygien­produkter.

Våldet, hatet och dödandet måste få ett slut. Mänskliga rättigheter och internationell rätt måste respekteras och följas – för alla barns och deras framtids skull.

Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef

Med tanke på risken att våldet fortsätter under kommande veckor för­bereder vi för att kunna ge barnen det stöd de har rätt till. De behöver ha tak över huvudet, till­gång till näring och rent vatten, trygga platser att vistas på och skolor att lära sig i. Vi behöver din hjälp för att nå alla.

Ge en gåva till vårt katastrofarbete så är du med och räddar barns liv:

Jag vill hjälpa

Fler nyfödda räddas till livet i Gaza

Sedan UNICEF renoverade en intensivvårdsavdelning för nyfödda i Gaza har dödligheten bland de nyfödda sjunkit markant, från 30 till 4 procent.

Foto: © UNICEF/Weibel

Foto: © UNICEF/Weibel

Flickan på bilden är tio timmar gammal och väger bara ett kilo. När bilden togs hade hon ännu inte fått något namn. På en klisterlapp på kuvösen står det ”Raoula’s dotter”.

– Bebisar som hon riskerade tidigare att dö, säger doktor Alaam Abu Hamda som arbetar vid Al Shifa-sjukhusets intensivvårdsavdelning för nyfödda. Men tack vare de nya kuvöser vi har fått kan barn som hon överleva.

Sedan UNICEF renoverade avdelningen och levererade ny utrustning har dödligheten bland spädbarnen här sjunkit från 30 till 4 procent.

Det här tycker vi är fantastiskt goda nyheter! Vill du vara med och kämpa för fler framsteg för barn världen över? Bli Världsförälder.

UNICEF stöttar barnen efter sommarens konflikt i Gaza

UNICEF har beskrivit år 2014 som ett förödande år för barnen. Världen har det senaste året drabbats av fler katastrofer och konflikter än på mycket länge. En av de konflikter som många minns från året är den som drabbade barnen i Gaza.

Ett UNICEF-stött center i Gaza där flickor får en stunds avkoppling från omgivande våld och oro genom att ägna sig åt dans. UNICEF-ambassadören Mark Levengood besökte centret i samband med en resa i Palestina för ett år sedan. Foto: © Melker Dahlstrand

Ett UNICEF-stött center i Gaza där flickor får en stunds avkoppling från omgivande våld och oro genom att ägna sig åt dans. UNICEF-ambassadören Mark Levengood besökte centret i samband med en resa till Palestina för ett år sedan. Foto: © Melker Dahlstrand

54 000 barn blev hemlösa i samband med kriget i somras. 538 barn dödades och mer än 3 750 skadades. UNICEF kunde snabbt förse barnen i Gaza med förnödenheter, exempelvis 90 ton vaccin och medicinsk utrustning. Det som hände under den 50 dagar långa konflikten har fått långtgående följder för barnen. 187 allmänna skolor förstördes. Det råder brist på skolmaterial, rent vatten och sanitet. Att bygga upp igen kommer att ta tid.

I Gaza finns det nära 900 000 barn som lever instängda med sina familjer på en yta som inte är större än den svenska ön Orust i Bohuslän. Det gör Gaza till ett av de allra mest befolkningstäta områdena i världen. Stor fattigdom, våld, arbetslöshet och en känsla av hopplöshet är vanligt bland barn och unga. De svåra levnadsvillkoren och våldet skapar en stress som gör att barnen blir oroliga, aggressiva och inte klarar av skolan. Antalet unga som hoppar av skolan stiger hela tiden och det finns inte utrymme för positiva fritidsaktiviteter.

Sommarens krig har ökat den psykiska pressen på barnen och gjort en redan tidigare svår situation ännu svårare. UNICEF Sverige stöder ett projekt i Palestina som vänder sig till barn mellan 10 och 18 år, ett projekt som kan drivas tack vare ett bidrag från Svenska Postkodlotteriet. Insatserna behövs nu mer än någonsin.

För att bryta de destruktiva följderna som den långvariga konflikten för med sig för barnen behövs meningsfulla fritidsaktiviteter. Barnen behöver också få psykosocialt stöd och utbildning i frågor som barns rättigheter. UNICEF stöder en rad olika center för barn och unga där de i en skyddad miljö får möjlighet att utvecklas. Det kan handla om teaterprojekt där barnen kan ta upp problem som de har i sina dagliga liv. Andra center erbjuder möjlighet till kreativt skapande, läsning och dans eller ger barnen möjlighet att bedriva egen forskning i olika ämnen. Idag når de här aktiviteterna ut till 30 000 barn i Gaza varje år. Minst hälften är flickor.

UNICEFs insatser fokuserar på att stärka ungas deltagande, se till att de går kvar i skolan, minska våldet och öka kunskapen om risker med droger och hur man skyddar sig mot hiv/aids.

Vill du också vara med och kämpa för barnen? Bli Världsförälder. Då ger du pengar varje månad och är med oss dygnet runt, året om, i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Tack!

UNICEF hjälper barnen i Gaza tillbaka till skolan

Det nya skolåret börjar den 14 september för barnen i Gaza. UNICEF spelar en nyckelroll i förberedelserna för att göra det möjligt för barnen att gå tillbaka till skolan.

Skolstarten har blivit försenad för de 395 statligt drivna skolorna i området på grund av den 50 dagar långa konflikten med Israel. Den 26 augusti kom parterna överens om eld upphör.

En volontär läser för barn som sökt skydd i en skola på flykt från våldet i Gaza. UNICEF arbetar nu för att se till att barnen ska kunna gå tillbaka till skolan. Foto: © UNICEF/d'Aki

En volontär läser för barn som sökt skydd i en skola på flykt från våldet i Gaza. UNICEF arbetar nu för att se till att barnen ska få möjlighet att gå tillbaka till skolan igen. Foto: © UNICEF/d’Aki

I dagarna kommer UNICEFs team på plats att fokusera på fyra viktiga områden:

 • Se till att barn som flytt undan striderna, eller som fått sina skolor förstörda, får en möjlighet att gå i en skola i sitt närområde.
 • Utföra reparationer och städa skolor som användes som skydd för familjer på flykt undan våldet.
 • Planera och organisera en vecka med särskilda fritidsaktiviteter för alla skolor, med avsikten att utbildad personal ska kunna identifiera och ge stöd till barn som traumatiserats särskilt svårt av konflikten.
 • Införskaffa skolväskor, skrivböcker, pennor och utbildningsmaterial, samt skoluniformer och skor till stöd för särskilt utsatta familjer.

– Barnen har lidit svåra förluster på grund av konflikten, säger Pernille Ironside, chef för UNICEFs fältkontor i Gaza. Därför är det oerhört viktigt att få så många barn som möjligt tillbaka i skolan omedelbart, så att de kan börja återhämta sig i en miljö de är vana vid.

Blandade känslor inför skolstart

För en del barn kommer skolstarten att bli svår.

– Jag känner mig väldigt ledsen inför att gå tillbaka till skolan, säger 17-åriga Hanadi som lever med sin familj i Gaza stad. Jag vet inte om mina vänner ens lever fortfarande. Jag är väldigt ledsen och vet inte hur jag ska kunna gå tillbaka till skolan. Jag känner inte riktigt för att studera just nu.

Andra, som 16-åriga Sami, säger att det är ett tecken på en mer normal tillvaro att gå tillbaka till skolan.

– För mig är skolan ett andra hem, det känns skönt att gå tillbaka.

Konflikten drabbade barnen hårdast

Minst 501 barn dödades i Gaza under konflikten och mer än 3 374 skadades. Enligt utbildningsministeriet förstördes 26 statligt drivna skolor fullständigt. Minst 207 andra (varav 75 som drivs av UNRWA – FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar) fick skador av varierande grad.

En man undersöker skolbänkarna i en skola som skadades svårt under konflikten. UNICEF arbetar bland annat för att reparera och städa skolor som skadats och använts som skydd för människor på flykt undan våldet. Foto: © UNICEF/El-Baba

En man undersöker skolbänkarna i en skola som skadades svårt under konflikten. UNICEF arbetar bland annat för att reparera och städa skolor som skadats och använts som skydd för människor på flykt undan våldet. Foto: © UNICEF/El-Baba

– UNICEF kommer att spela en viktig roll i det långsiktiga återuppbyggandet av skolor och hela infrastrukturen när det gäller utbildning, säger Ironside. Men mer resurser behövs.

Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen i Gaza till en mer normal tillvaro efter konflikten, och för andra barn som drabbas av katastrofer. Du kan också köpa till exempel skrivböcker i vår gåvoshop för att hjälpa fler barn till utbildning.

Rekordstora katastrofinsatser under augusti

Under augusti månad har UNICEF totalt distribuerat över 1000 ton livräddande produkter till några av världens mest akuta katastrofer. Detta är den största insatsen i organisationens historia.

En fraktplan med 68 ton produkter för att bekämpa ebolautbrottet landade tidigt i lördags. Insatsen är en av många som UNICEF genomfört under den senaste månaden.

En fraktplan med 68 ton produkter för att bekämpa ebolautbrottet landade i Liberia i lördags morse. Insatsen är en av många som UNICEF genomfört under den senaste månaden.

”UNICEFs insatser i drabbade länder kämpar för att tillgodose enorma behov”, säger Shanelle Hall, chef för UNICEFs lager- och logistikavdelning. ”Det viktiga nu är att se till att dessa humanitära broar hålls öppna så att katastrofhjälp kan fortsätta nå utsatta barn.”

De senaste 27 dagarna har UNICEF säkrat tillgången till flygplan för att möta de ökande behoven i samband med konflikten i Irak och utbrottet av ebola i Västafrika. Sammanlagt har 33 fraktplan med katastrofmaterial lyft från vårt katastroflager i Köpenhamn.

 • Till Centralafrikanska republiken har UNICEF levererat 26 ton medicinsk utrustning, vaccin, matpaket och utrustning för att gräva brunnar. På grund av att malaria är landets vanligaste dödsorsak har distribueringen av malariamedicin varit viktig.
 • Till norra Irak har vi levererat 500 ton vatten, matpaket, tält och mediciner till familjer på flykt. I leveransen ingår 4 miljoner doser vaccin på grund av ökad smittorisk i och med konflikten i Syrien.
 • Liberia, ett av de länder som kämpar mot utbrottet av ebola, har fått stärkta resurser i form av 248 ton material. Vi har levererat handskar, skyddsglasögon och overaller för att skydda hälsoarbetare i landet samt desinficering och en rad viktiga mediciner.
 • I Gaza har UNICEF levererat 3,5 ton mediciner till sjukhus i hårt drabbade områden. Vi har även distribuerat vaccin för att skydda utsatta barn på flykt undan konflikten.
 • Sydsudan har mottagit 34 ton livräddande produkter, bland annat näringsrik mat till utsatta barn. Bara i år riskerar 50 000 barn i landet att dö av undernäring.
 • I Syrien levererade UNICEF i augusti månad 89 ton vattenreningstabletter och utbildningsmaterial. Samtidigt levererade vi 156 ton mediciner, utbildningsmaterial och vattenrening till syriska familjer som lever på flykt i Libanon och Jordanien. Förberedelser inför den kommande vintern pågår även och vi införskaffar vinterkläder från leverantörer i regionen.

”Barnen måste komma först när det pågår så här många katastrofer av denna storlek. UNICEF arbetar hårt för att så ska bli fallet. Så länge som vi behövs kommer vi fortsätta med dessa komplexa men livsnödvändiga insatser.” sa Shanelle Hall i sitt uttalande.

UNICEF arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med och kämpar för att hjälpa drabbade barn. Stort tack för din hjälp.

Behovet av katastrofhjälp rekordstort

Just nu pågår en rad konflikter och katastrofer runt om i världen. Behovet av hjälpinsatser är rekordstort och UNICEF varnar för att de insamlade pengarna inte räcker.

Flyktinga i Irak

Irak är ett av alla de länder där barn och familjer tvingas på flykt på grund av pågående konflikt.

Vi är på plats i Syrien, Centralafrikanska Republiken och Sydsudan som bedöms ligga på nivå 3, den högsta, på FN:s katastrofskala. Utöver dem hanterar UNICEF 290 lokala katastrofer. Läget i Gaza och Irak är dessutom akut.

– Aldrig tidigare har UNICEF hanterat så många katastrofer samtidigt som vi gör just nu, säger Per Westberg, vice generalsekreterare UNICEF Sverige.

Förutom utmaningarna att hjälpa så många barn samtidigt är det svårt att få in tillräckligt med pengar för att finansiera de insatser som krävs. Av de 2,4 miljarder dollar som behövs har UNICEF bara fått in 41%.

Flera pågående och utdragna konflikter är svårare att kommunicera till allmänheten jämfört med de direkta insatser som krävs efter en naturkatastrof som till exempel en jordbävning. Istället för att öronmärka pengar för en specifik katastrof, behöver UNICEF få in pengar till sin katastroffond så att pengarna kan fördelas och snabbt kunna användas där de för tillfället behövs mest.

– Det är viktigt att våra insatser inte styrs av hur medias fokus ser ut just för stunden. Vi uppmanar nu att inte ge till en specifik insats utan i stället till vårt katastrofarbete i stort, säger Per Westberg i Dagens Nyheter.

Per Westberg intervjuades även av TV4 Nyheterna om ökningen av katastrofer i världen och svårigheten att hantera dessa parallellt.

Ge en gåva till vår katastroffond och var med och kämpa för att hjälpa barnen som drabbats av våldet i Irak, och i andra katastrofer. Stort tack för din hjälp.

Hundratusentals barn drabbade i Gaza

429 barn har hittills dödats i kriget i Gaza. Minst 2 744 barn har skadats fysiskt och så många som 400 000 har fått psykiska men, enligt UNICEF.

Familjer kämpar nu för att klara sig efter de 28 dagar av våld och förstörelse som har lämnat 65 000 människor hemlösa.

– Av de tre senaste konflikterna i Gaza, har denna varit den längsta, dödligaste och mest destruktiva, säger June Kunugi, chef för UNICEF i Palestina. De humanitära och materiella förlusterna går inte att beskriva i ord.

Mer än en fjärdedel av invånarna i Gaza har tvingats fly från sina hem under flyganfallen och striderna. Under den tre dagar långa vapenvilan har familjer åter kunnat besöka sina hem, men många har fått återvända till de platser där de tidigare sökt skydd eftersom deras hus har varit förstörda.

Dessa FN-stödda flyktingboenden, ofta inrymda i skolor, är överfulla och det är svårt att se till att familjerna får sina hygieniska behov tillgodosedda, vilket skulle kunna förhindra spridning av sjukdomar. Bland barnen ökar nu antalet fall av diarré och hudsjukdomar som skabb.

Grundläggande samhällsservice har blivit allvarligt skadad. Tillgången till vatten är begränsad för 1,5 miljoner invånare, och bristen på elektricitet påverkar till exempel vattendistribution, sanitet och sjukvård.

Runt 400 000 barn visar symptom på ångest, vilket kan yttra sig som sängvätning, mardrömmar eller att de klänger sig fast vid sina föräldrar. Dessa barn, som har traumatiska upplevelser bakom sig, är i stort behov av psykosocialt stöd. UNICEF-stödda katastrofteam har under konflikten inlett detta arbete, och har hittills nått ut till 1 870 barn på Gazaremsan. Hälften av Gazas befolkning på 1,8 miljoner människor, är barn under 18 år.

Tillsammans med palestinska Röda halvmånen har UNICEF distribuerat 1 500 hygienpaket till olika flyktingboenden, samt 1 000 hygienpaket avsedda för bebisar, 1 388 dunkar och 4 000 filtar. Kläder till 24 000 kvinnor och barn kommer att levereras inom kort.

– Det mödosamma arbetet med att läka barnens fysiska och psykiska skador, och samtidigt återuppbygga Gazas förstörda infrastruktur är en gigantisk uppgift, säger June Kunugi.

UNICEF behöver mer resurser för att kunna hjälpa ännu fler barn. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen som drabbas av våldet i Gaza, och i andra katastrofer. Stort tack för din hjälp.

Ingen plats är trygg för barnen i Gaza

Antalet barn som skadas och dör i Palestina blir allt fler. Mer än tusen palestinier har rapporterats döda, varav minst 245 barn. Det är mer än tio barn om dagen, och den yngsta var tre månader gammal. UNICEF finns på plats och arbetar dygnet runt för att hjälpa barnen och deras familjer.

Barn, kvinnor och män söker skydd i en skola, i södra Gaza, som drivs av FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar. Attacker mot FN-skolor visar dock att ingen plats längre är trygg för barnen i Gaza. Foto: © UNICEF/El Baba

Barn, kvinnor och män söker skydd i en skola, i södra Gaza, som drivs av FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar. Attacker mot FN-skolor visar dock att ingen plats längre är trygg för barnen i Gaza. Foto: © UNICEF/El Baba

– Det fysiska och psykiska våldet som människorna här utsätts för går nästan inte att beskriva, säger Pernille Ironside, chef för UNICEFs fältkontor i Gaza. Konsekvenserna blir mycket svåra.

Våldet har krävt hela familjers liv. Den 20 juli dödades en familj bestående av 25 personer i ett enda luftanfall mot deras hem. 18 av dem var barn, mellan fyra månader och 14 år gamla.

Våldet orsakar bestående skada

Barndomen blir förstörd, när barnen för tredje gången på sex år får uppleva våld som ger dem svåra känslomässiga och fysiska skador.

– Vanligtvis är barn ganska motståndskraftiga och har lätt för att återhämta sig. Men när episoderna av våld blir för många blir våldet det normala, och det blir mer sannolikt att de själva upprepar vad de har varit med om senare i sina liv, säger Bruce Grant, chef för skydd av barn vid UNICEF i Palestina.

Skolor under attack

Mer än 173 000 människor har sökt skydd i FN-skolor, men ingen plats i Gaza är säker längre. Förra veckan skadades en UNRWA-skola och 15 personer dödades, varav sex barn. Tidigt i morse har fler människor rapporterats döda i en ny attack mot en FN-skola.

Minst 130 skolor har nu skadats i luftanfall, och en skola rapporterades ha använts av väpnade grupper för att lagra raketer.

– Att använda eller attackera skolor där barn har sökt skydd är oacceptabelt under alla omständigheter, sade Maria Calivis, UNICEFs regionchef för Mellanöstern och Nordafrika. Mycket mer måste göras för att skydda barnen, och UNICEF uppmanar alla parter i konflikten att respektera barn och skolor.

UNICEF är på plats

UNICEF arbetar dygnet runt för att hjälpa barnen och deras familjer. Vi tillhandahåller psykosocialt stöd, levererar hygienpaket och tillsammans med WFP (FN:s livsmedelsprogram) har vi sett till att mer än 1 300 familjer har fått värdecheckar för att köpa mat, vatten och hygienprodukter vid lokala affärer. Vi ser över behovet och arbetar för att leverera livsviktiga mediciner, samt ser över kylkedjan för vaccin och vaccinationer. Tillsammans med WFP kommer vi också att leverera högenergikex för 10 000 barn under två år.

Den humanitära situationen fortsätter att förvärras, och minst hälften av infrastrukturen för vatten och sanitet är ur funktion. Två tredjedelar av befolkningen saknar tillgång till rent vatten, vilket ökar risken för sjukdomar. UNICEF försöker utföra reparationer när det är möjligt, men läget gör det mycket svårt och riskfyllt. Fyra kommunala reparatörer har dödats i tjänsten. UNICEF har än så länge levererat tre stycken vattentankar om 5 000 liter, och kommer att leverera tio till.

Uppskattningsvis är 200 000 barn nu i akut behov av psykosocialt stöd. De fem katastrofteam som arbetar med stöd av UNICEF fortsätter arbetet för att nå ut till dem. Hittills har 1 350 barn nåtts.

UNICEF behöver mer resurser för att kunna hjälpa ännu fler barn. Vi arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen som drabbats av våldet i Palestina, och i andra katastrofer. Stort tack för din hjälp.

UNICEFs insatser i Palestina

Den humanitära situationen i Palestina har försämrats sedan upptrappningen av våldet i juni, och utgör ett allvarligt hot mot barns liv, frihet och säkerhet. I Gaza har dussintals barn och kvinnor rapporterats döda och många fler har skadats som ett resultat av det ökande våldet. UNICEF finns på plats och gör allt vi kan för att hjälpa barnen.

En pojke bläddrar i sin skolbok, bland rasmassorna från en förstörd byggnad i södra Gaza. Foto: © UNICEF/El-Baba

En pojke bläddrar i sin skolbok, bland rasmassorna från en förstörd byggnad i södra Gaza.<br />Foto: © UNICEF/El-Baba

Luftanfall och raketattacker utsätter barn för fara, både fysiskt och psykiskt. Den förvärrade situationen har försämrat det redan svåra humanitära läget för barnen i Gaza.

Vatten och sanitet

Vattenledningssystemet i Gaza har skadats i luftanfallen, vilket ytterligare har förvärrat situationen gällande vatten och sanitet. Dessutom har elnätet skadats, vilket har lett till att 75 procent av Gaza City är strömlöst – något som också påverkar vattenpumparna.

Hotet om vattenburna sjukdomar ökar och 400 000 människor i Gaza City har inte tillgång till kranvatten på grund av skadorna i systemet. 600 000 människor riskerar att förlora tillgången till drickbart vatten. UNICEF kommer inom de kommande dagarna att:

 • leverera hygienpaket till 1 255 familjer som har blivit hemlösa och nu bor med släktingar
 • föra ut vatten till samhällen vars tillgång till vatten avbrutits och tillhandahålla vattenreningstabletter
 • undersöka hur stora skadorna blivit på vatten- och sanitetssystemen och, beroende på säkerhetsläget, utföra reparationer

Skydd av barn

UNICEF har bekräftat att minst 35 barn i Gaza har dödats i luftanfall, och minst 269 har skadats. Det har också rapporterats att flera israeliska barn skadats på grund av raketattacker. 25 000 barn är i akut behov av psykosocialt stöd i Gaza.

Tusentals människor har tvingats lämna sina hem. 17 000 har hittills sökt skydd vid 20 skolor som stöttas av UNRWA (FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar).

För att lindra påverkan på barnen och deras föräldrar eller vårdnadshavare har UNICEF:

 • tagit fram 60 000 pedagogiska häften för att informera vuxna om hur de kan skydda sina barn
 • gjort radioreklam för att informera om riskerna med krigsmaterial som inte exploderat
 • Vi stödjer också fem katastrofteam som kan ge psykosocialt stöd till minst 25 000 barn, hittills har 262 hembesök gjorts och 302 barn har nåtts

UNICEF utvärderar ständigt situationen och hur barnen påverkas, och under de följande dagarna kommer UNICEF att:

 • återaktivera 21 familjecenter för att nå barn och deras familjer med bland annat psykosocialt stöd och erbjuda fritidsaktiviteter för barn och unga
 • sprida information till vårdnadshavare om hur man kan hjälpa barn hantera ångest

Hälsa och näring

Sjukhusen har fortsatt knappa resurser och ett begränsat antal platser, vilket gör att patienter – även barn – skickas hem tidigt. För att bidra till att de skadade tas om hand kommer UNICEF att:

 • leverera 13 viktiga läkemedel som det finns ett akut behov av, och ytterligare 23 läkemedel i ett senare skede
 • tillhandahålla det bränsle som behövs för att upprätthålla den kylkedja som håller vaccinet kallt i utökade vaccinationsprogram
 • tillhandahålla produkter och material som nålar, handskar, sprutor och gasväv
 • informera om vikten av att amma sina barn, och göra hembesök till nyblivna mammor och spädbarn

Utbildning

Minst 72 skolor som får stöd av UNICEF och UNRWA har fått skador. Detta har drabbat mer än 50 000 studenter. UNICEF kommer att undersöka skolor som har skadats och beroende på säkerhetsläget utföra reparationer. Vi kommer också att:

 • tillhandahålla bland annat leksaker och fotbollar för att barn som nu sökt skydd i skolor ska få en chans till lek och återhämtning
 • stötta specialaktiviteter för 20 000 ungdomar, genom ungdomsvänliga trygga platser, för att de unga ska få en chans att uttrycka sig och hjälp att hantera situationen

Bristen på finansiering är mycket stor

För att täcka kostnaderna för UNICEFs insatser i området under 2014 behövs drygt 97 miljoner kronor, och när halva året nu har gått har endast 1 procent av pengarna kommit in. Bristen på pengar har hittills allvarligt påverkat UNICEFs möjligheter att hjälpa de hårdast drabbade kvinnorna och barnen.

Barn drabbas alltid hårdast av konflikter och katastrofer, och UNICEF har uppmanat alla parter i konflikten att ta sitt ansvar och skydda barnen.

Du kan hjälpa till, ge en gåva till vårt arbete för barn som drabbas av konflikter och katastrofer. Tack.

UNICEF fördömer våldet mot barnen i Gaza och Israel

Det ökande våldet i Gaza och Israel är ett förödande hot mot alla barn i området och UNICEF uppmanar alla parter i konflikten att skydda barnen.

En flicka tar sig fram genom rasmassorna. Hennes hem i södra Gaza förstördes i ett luftangrepp. Foto: © UNICEF/El Baba

En flicka tar sig fram genom rasmassorna. Hennes hem i södra Gaza förstördes i ett luftangrepp.<br />Foto: © UNICEF/El Baba

Under de senaste tre dagarna har minst 19 palestinska barn dödats i luftangrepp mot Gaza, och många fler har skadats. Kustenklaven är stängd vilket gör det svårt för civila att fly området. Raketerna från Gaza hotar också de israeliska barnens liv.

Luftanfall och raketattacker utsätter barnen för enorm fara, inte bara fysiskt men också psykiskt. Många har redan upplevt våld och förstörelse under tidigare upptrappningar i området.

UNICEF uppmanar alla parter i konflikten till största möjliga återhållsamhet och påminner dem om deras rättsliga och moraliska skyldighet att skydda barnen från allt våld.

Minireningsverk räddar barns liv i Gaza

Nu finns en lösning på den akuta vattenbristen i Gaza där kranvattnet är odrickbart och priserna hos privata vattenförsäljare skjutit i höjden. UNICEF installerar minireningsverk som redan nu ger 95 000 människor gratis dricksvatten och förhindrar att barn blir sjuka och dör av diarré.

Sjuåriga Ahmad hjälper sin pappa Ramadan att lasta av flaskor med dricksvatten från det nya reningsverket. Tidigare var han och hans syskon tvungna att gå jättelångt varje dag för att hjälpa till att bära hem dyrt vatten från en privat försäljare. Nu har de mer tid att leka och gå i skolan och de blir inte lika ofta sjuka.

Sjuåriga Ahmad hjälper sin pappa Ramadan att lasta av flaskor med dricksvatten från det nya reningsverket. Tidigare var han och hans syskon tvungna att gå jättelångt varje dag för att hjälpa till att bära hem dyrt vatten från en privat försäljare. Nu har de mer tid att leka och gå i skolan och de blir inte lika ofta sjuka.

UNICEF anlitas som vattenexperter över hela världen för att förbättra gamla vattensystem och utveckla nya smarta tekniska lösningar och billiga metoder som familjer i fattiga länder har råd med och som är enkla att använda och underhålla. Som till exempel nu i Gaza där över 90 procent av grundvattenreservoarerna har visat sig vara otjänligt som dricksvatten, på grund av föroreningar från avlopp och havsvatten.

Många familjer har tvingats använda så mycket som en tredjedel av sin inkomst på att köpa dricksvatten som inte bara är dyrt, utan också riskerar att göra deras barn sjuka. Fyra femtedelar av vattnet som säljs av privata försäljare är nämligen smutsigt. Men nu blir det ändring.

En av dem som nu kan hämta gratis dricksvatten till sin familj är Ramadan Al-Essawi (till vänster) som bor i Nuseirat, ett område för palestinska flyktingar i centrala Gaza. Han cyklar varje dag till det lilla reningsverket för att fylla sina vattenflaskor. Det ger honom mer pengar i plånboken och räddar hans barns liv.

En av dem som nu kan hämta gratis dricksvatten till sin familj är Ramadan Al-Essawi (till vänster) som bor i Nuseirat, ett område för palestinska flyktingar i centrala Gaza. Han cyklar varje dag till det lilla reningsverket för att fylla sina vattenflaskor. Det ger honom mer pengar i plånboken och räddar hans barns liv.

18 reningsverk och fler på gång

I områden där vattnet är som mest förorenat och där Gazas allra fattigaste bor, installerar UNICEF en ny typ av minireningsverk i bostadskvarter och flyktingläger. Redan nu är 18 stycken på plats. Tre av dem har en en kapacitet att kunna rena så mycket som 50 000 liter bräckt vatten (blandat sött och salt vatten) i timmen och resten kan rena 50 000 liter om dagen. Tillsammans förser de redan nu 95 000 människor med rent vatten.

På gång är också ett större reningsverk som kan rena saltvatten från Medelhavet. Det ska klara av att ge sex miljoner liter rent vatten om dagen till 75 000 människor.  Det här är bara början. Vi fortsätter kämpa och ger oss inte förrän alla barn i Gaza kan dricka rent vatten. Det är deras självklara rättighet.

Hjälp oss fortsätta kämpa för barns rätt till rent vatten genom att bli Världsförälder eller köpa vattenreningstabletter som hjälper barn och deras familjer att rena sitt vatten och undvika sjukdomar.

Fortsatt stöd till Gaza

Det är vapenvila i regionen och UNICEF samarbetar med lokala partners för att kunna nå ut med hjälpen snabbt.

Foto: © UNICEF/El Baba

Runt 1 200 barn i Gaza beräknas ha förlorat en familjemedlem eller har någon nära sig som har skadats. 4 800 barn har fått sina hem förstörda. UNICEF finns på plats och vi ökar nu våra insatser.

Behov av säkerhet, mediciner och vatten

Blindgångare (ammunition och granater som inte har exploderat) måste oskadliggöras på ett säkert sätt. En viktig del av UNICEFs arbete är därför att omgående sprida kunskap bland folk om att dessa blindgångare finns för att undvika fler dödsfall och skador. Radioannonser, utbildningsmaterial och affischer används för att öka medvetenheten bland barn och vuxna i området.

Ett stort antal drabbade, i kombination med en redan tidigare existerande brist på läkemedel, har gjort att det nu är brist på viktiga mediciner. Behandling och läkemedel saknas för barn och deras familjer och hälsovårdsministeriet vädjar om hjälp. UNICEF har tidigare levererat ett antal livsviktiga mediciner och lovar nu att distribuera läkemedel och förnödenheter till ytterligare 30 000 patienter.

I samarbete med lokala partners bedömer UNICEF bristen på rent vatten och tillräcklig sanitet. Dysenteri och andra vattenburna sjukdomar utgör en särskilt allvarlig risk för barn. 189 000 invånare påverkas av skador på vatten- och avloppsystem. Det finns även en oro för att en akut bränslebrist kommer göra det svårt med el- och vattenförsörjning.

Viktigt att återvända till skolan

UNICEFs erfarenhet från konflikter är att det är oerhört viktigt för barnen att återvända till skolan. Rapporter visar att 43 skolor och förskolor har fått omfattande skador och behöver repareras. 25 000 barns möjlighet att återvända till skolan påverkas. UNICEF ser till att skolor repareras, dela ut skolmaterial och återupprätta 15 extra trygga och barnvänliga platser där barnen får undervisning, chans att leka och kan få hjälp att bearbeta sina traumatiska upplevelser.

Hjälpbehoven är stora

De kommande sex månaderna kommer 50 miljoner kronor behövas för att möta de akuta behoven och för att kunna fortsätta det långsiktiga arbetet.

Stöd UNICEFs katastrofinsatser världen över. Ge en gåva här.

Ett projekt vi sedan tidigare driver i området är ett projekt för att stärka ungdomar och ge dem fritidsaktiviteter såsom sport, konst och drama. Projektet drivs med stöd av Svenska PostkodLotteriet.

Skydda barnen i Gaza och Israel

UNICEF är djupt oroade över den försämrade situationen i Gaza och Israel och dess inverkan på barnen i området.

Foto: © UNICEF/El Baba

UNICEF har personal på plats i Gaza. Psykosociala team har i den mån de kunnat besökt sjukhus och hushåll för att tala med barn och familjer som bevittnat eller utsatts för våld. UNICEF tillhandahåller också 14 viktiga läkemedel som Gazas hälsoministerium rapporterar saknas. Större delen av UNICEFs hjälpinsatser kan dock inte utföras på grund av det svåra säkerhetsläget.

– 88 palestinier har rapporterats dödade varav 57 civila (18 barn och 12 kvinnor). 742 palestinier, mestadels civila, har rapporterats skadade (252 barn och 139 kvinnor). (Siffra från 19 nov).

– 3 israeler har dödats och 89 rapporterades skadade, däribland 80 civila och många barn. (Siffra från 18 november).

I södra Israel stängdes skolorna i tisdags inom en radie av 40 kilometer från Gazaremsan på grund av raketbeskjutning. Både raketattacker och flyganfall sätter barn och deras familjer i riskzonen, och lämnar dem utsatta för fysisk skada och psykisk ohälsa.

UNICEF uppmanar alla parter att göra allt de kan för att visa återhållsamhet och skydda barns rättigheter och välbefinnande.

Stöd UNICEFs katastrofinsatser världen över. Ge en gåva här.