Gå till innehållet
Laddar…

Barnen drabbas värst av våldet i Palestina och Israel

När våldet i Palestina och Israel nu går in på sin andra vecka har 60 barn dödats och 318 skadats. Omgivna av förödelse har barn och familjer förlorat anhöriga och tvingats se sina hem, skolor och arbets­platser bli jämnade med marken. Barnen är oskyldiga och drabbas hårt av vuxnas skonings­lösa våld.

Tre flickor kikar genom en grind vid en av de skolor som just nu används som tillfälligt boende för familjer som flytt våldet i Gaza.

Ge en katastrofgåva

De utdragna och nu eskalerande stridig­heterna har dödat och skadat barn och vuxna på båda sidor. Våldet är nu utbrett och får fruktans­värda konse­kvenser för barnen.

På grund av de intensiva våldsam­heterna har minst 38 000 människor i Gaza sökt skydd i skolor som drivs av UNRWA, FN:s hjälp­orga­nisa­tion för Palestina­flyktingar. 40 skolor och fyra hälso­centraler har skadats i Gaza, och tre skolor rapporteras ha skadats i Israel.

Redan innan våldet eskalerade behövde vart tredje barn i Gaza psykosocialt stöd för konfliktrelaterade trauman. Det är nu utan tvekan ännu fler.

UNICEF finns på plats och vi trappar just nu upp våra insatser i Gaza, Västbanken och östra Jerusalem. Vi ser till att barn får psyko­socialt stöd, rent vatten, vård och mediciner. Vi stöttar också arbetet för att reparera skadade vatten- och sanitets­system.

Vi arbetar för att minska risken för vatten­burna sjuk­domar och ökad spridning av covid-19, genom att bland annat till­handa­hålla hygien­produkter.

Våldet, hatet och dödandet måste få ett slut. Mänskliga rättigheter och internationell rätt måste respekteras och följas – för alla barns och deras framtids skull.

Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef

Med tanke på risken att våldet fortsätter under kommande veckor för­bereder vi för att kunna ge barnen det stöd de har rätt till. De behöver ha tak över huvudet, till­gång till näring och rent vatten, trygga platser att vistas på och skolor att lära sig i. Vi behöver din hjälp för att nå alla.

Ge en gåva till vårt katastrofarbete så är du med och räddar barns liv:

Jag vill hjälpa

UNICEF fördömer våldet mot barnen i Gaza och Israel

Det ökande våldet i Gaza och Israel är ett förödande hot mot alla barn i området och UNICEF uppmanar alla parter i konflikten att skydda barnen.

En flicka tar sig fram genom rasmassorna. Hennes hem i södra Gaza förstördes i ett luftangrepp. Foto: © UNICEF/El Baba

En flicka tar sig fram genom rasmassorna. Hennes hem i södra Gaza förstördes i ett luftangrepp.<br />Foto: © UNICEF/El Baba

Under de senaste tre dagarna har minst 19 palestinska barn dödats i luftangrepp mot Gaza, och många fler har skadats. Kustenklaven är stängd vilket gör det svårt för civila att fly området. Raketerna från Gaza hotar också de israeliska barnens liv.

Luftanfall och raketattacker utsätter barnen för enorm fara, inte bara fysiskt men också psykiskt. Många har redan upplevt våld och förstörelse under tidigare upptrappningar i området.

UNICEF uppmanar alla parter i konflikten till största möjliga återhållsamhet och påminner dem om deras rättsliga och moraliska skyldighet att skydda barnen från allt våld.

Fortsatt stöd till Gaza

Det är vapenvila i regionen och UNICEF samarbetar med lokala partners för att kunna nå ut med hjälpen snabbt.

Foto: © UNICEF/El Baba

Runt 1 200 barn i Gaza beräknas ha förlorat en familjemedlem eller har någon nära sig som har skadats. 4 800 barn har fått sina hem förstörda. UNICEF finns på plats och vi ökar nu våra insatser.

Behov av säkerhet, mediciner och vatten

Blindgångare (ammunition och granater som inte har exploderat) måste oskadliggöras på ett säkert sätt. En viktig del av UNICEFs arbete är därför att omgående sprida kunskap bland folk om att dessa blindgångare finns för att undvika fler dödsfall och skador. Radioannonser, utbildningsmaterial och affischer används för att öka medvetenheten bland barn och vuxna i området.

Ett stort antal drabbade, i kombination med en redan tidigare existerande brist på läkemedel, har gjort att det nu är brist på viktiga mediciner. Behandling och läkemedel saknas för barn och deras familjer och hälsovårdsministeriet vädjar om hjälp. UNICEF har tidigare levererat ett antal livsviktiga mediciner och lovar nu att distribuera läkemedel och förnödenheter till ytterligare 30 000 patienter.

I samarbete med lokala partners bedömer UNICEF bristen på rent vatten och tillräcklig sanitet. Dysenteri och andra vattenburna sjukdomar utgör en särskilt allvarlig risk för barn. 189 000 invånare påverkas av skador på vatten- och avloppsystem. Det finns även en oro för att en akut bränslebrist kommer göra det svårt med el- och vattenförsörjning.

Viktigt att återvända till skolan

UNICEFs erfarenhet från konflikter är att det är oerhört viktigt för barnen att återvända till skolan. Rapporter visar att 43 skolor och förskolor har fått omfattande skador och behöver repareras. 25 000 barns möjlighet att återvända till skolan påverkas. UNICEF ser till att skolor repareras, dela ut skolmaterial och återupprätta 15 extra trygga och barnvänliga platser där barnen får undervisning, chans att leka och kan få hjälp att bearbeta sina traumatiska upplevelser.

Hjälpbehoven är stora

De kommande sex månaderna kommer 50 miljoner kronor behövas för att möta de akuta behoven och för att kunna fortsätta det långsiktiga arbetet.

Stöd UNICEFs katastrofinsatser världen över. Ge en gåva här.

Ett projekt vi sedan tidigare driver i området är ett projekt för att stärka ungdomar och ge dem fritidsaktiviteter såsom sport, konst och drama. Projektet drivs med stöd av Svenska PostkodLotteriet.

Skydda barnen i Gaza och Israel

UNICEF är djupt oroade över den försämrade situationen i Gaza och Israel och dess inverkan på barnen i området.

Foto: © UNICEF/El Baba

UNICEF har personal på plats i Gaza. Psykosociala team har i den mån de kunnat besökt sjukhus och hushåll för att tala med barn och familjer som bevittnat eller utsatts för våld. UNICEF tillhandahåller också 14 viktiga läkemedel som Gazas hälsoministerium rapporterar saknas. Större delen av UNICEFs hjälpinsatser kan dock inte utföras på grund av det svåra säkerhetsläget.

– 88 palestinier har rapporterats dödade varav 57 civila (18 barn och 12 kvinnor). 742 palestinier, mestadels civila, har rapporterats skadade (252 barn och 139 kvinnor). (Siffra från 19 nov).

– 3 israeler har dödats och 89 rapporterades skadade, däribland 80 civila och många barn. (Siffra från 18 november).

I södra Israel stängdes skolorna i tisdags inom en radie av 40 kilometer från Gazaremsan på grund av raketbeskjutning. Både raketattacker och flyganfall sätter barn och deras familjer i riskzonen, och lämnar dem utsatta för fysisk skada och psykisk ohälsa.

UNICEF uppmanar alla parter att göra allt de kan för att visa återhållsamhet och skydda barns rättigheter och välbefinnande.

Stöd UNICEFs katastrofinsatser världen över. Ge en gåva här.