Gå till innehållet
Laddar…

Sex månader efter jordbävningen i Nepal

Ett halvår har gått sedan Nepal drabbades av den första av två mycket kraftiga jordbävningar. Landet har sakta men säkert påbörjat resan mot återhämtning. UNICEF har genomfört stora katastrofinsatser och finns kvar för att hjälpa barnen och deras familjer.

De kraftiga jordbävningarna drabbade Nepal mycket hårt, och arbetet med att bygga upp landet igen kommer att ta tid. De 14 hårdast drabbade distrikten har en befolkning på 2,8 miljoner, varav 1,1 miljoner (40 procent) är barn. Här har UNICEF tillsammans med partners genomfört de största humanitära insatserna.

Vad har UNICEF gjort?

Under det senaste halvåret har UNICEF samarbetat med Nepals regering och partners för att hjälpa de drabbade barnen och deras familjer. Vi har tillhandahållit rent vatten, hygienprodukter, tält och presenningar, mediciner och sjukvårdsutrustning, vaccin, myggnät, vitamintillskott och näringsrik mat, skolmaterial och material för lek och barns tidiga utveckling, samt delat ut kontantbidrag med mera.

Sajina, 9, och lillasyster Shashi, 5, är glada över sina nya varma kläder. Deras mamma köpte jackorna med hjälp av kontantbidraget familjen fått av UNICEF. Foto: © UNICEF/Shrestha

Akriti Banskota, fyra år, har varit sjuk i hela sitt liv, fram tills nu. Hon bor hos sin moster i ett av de hårdast drabbade distrikten i Nepal. När UNICEF startade sitt näringsprogram här upptäcktes det att Akriti var svårt undernärd. Hon fick snabbt behandling och springer nu glatt runt och leker som vilken frisk fyraåring som helst. Foto: © UNICEF/Shrestha

Foto: © UNICEF/Karki

Överallt där barn måste skyddas mot farliga sjukdomar finns vi på plats och distribuerar vaccin, utbildar hälsoarbetare och bidrar med den viktiga kylutrustning som krävs för att vaccinet ska hålla rätt temperatur. Till fots, på cyklar, motorcyklar eller hästar kämpar vi på alla möjliga sätt för att nå ut och skydda barnen i varenda liten by. Så även efter jordbävningarna i Nepal, ett land som redan före katastrofen var mycket svårtillgängligt. På bilden ser vi UNICEFs vaccin på väg till byn Barpak i distriktet Gorkha. Foto: © UNICEF/Panday

Några exempel på UNICEFs insatser:

 • Mer än 500 000 barn har fått vaccin mot sjukdomar som går att förebygga – som mässling, röda hund och polio – genom vaccinationskampanjer som stöds av UNICEF.
 • I juni nåddes mer än 500 000 barn och kvinnor med olika insatser inom näring.
 • I juli rapporterades det om flera fall av kolera i Kathmandu. UNICEF och andra partners agerade snabbt och delade ut vätskeersättning, testade vattnet och informerade om god sanitet och hygien med mera. Tack vare de snabba insatserna kunde ett stort utbrott av vattenburna sjukdomar undvikas.
 • I juli började vi också stötta regeringens program för att dela ut kontantbidrag till särskilt utsatta delar av befolkningen. I slutet av september hade 238 431 personer – så som barn under fem år, äldre, personer med funktionsnedsättningar och personer i särskilt utsatta etniska grupper – fått kontantbidrag.
 • 110 team med ingenjörer som får stöd av UNICEF har undersökt 55 000 klassrum i mer än 6 300 skolor i de hårdast drabbade områdena. 62 procent visade sig vara för osäkra för att kunna användas. UNICEF har satt upp 1 416 tillfälliga skolor för att se till att barn kan fortsätta med sin utbildning.
 • En stor kampanj för att få barn att fortsätta gå i skolan nådde mer än en miljon barn, via tidningar, radio och tv.
 • Mer än 16 000 barn har fått möjlighet till återhämtning, psykosocialt stöd och lek vid UNICEFs 226 barnvänliga trygga platser.

UNICEF fortsätter arbetet för att hjälpa barnen och familjerna i Nepal på sin väg till återhämtning. Den kommande vintern innebär fler utmaningar för barnen och deras familjer, varav många fortfarande bor i tillfälliga bostäder. Vi kommer att stanna så länge barnen behöver oss för att se till att insatserna för barnen blir hållbara och långsiktiga, och att barnen får det som de har rätt till.

Var med oss och kämpa för barn som drabbas av konflikter och katastrofer. Ge en katastrofgåva idag.

Nu är det skolstart. Men inte för alla.

I dagarna går tusentals barn i Sverige till skolan för terminens första dag. För många barn i Nepal ser verkligheten annorlunda ut. När jordbävningarna slog till tidigare i år totalförstördes många skolor. UNICEF kämpar för att alla barn i landet ska få komma tillbaka till skolbänken.

Foto: © UNICEF

13-åriga Pavrita bor i byn Ramche och är ett av de barn som drabbades i katastrofen. Fyra av hennes lärare dog när skolan raserade – allt som finns kvar är en dörr. Varenda skolbok, bord och stol förstördes.

Pavrita längtar tillbaka till sin skola. För att snabbt komma igång med undervisningen får hon nu gå i en tillfällig byggnad gjord av bambu. Livet kommer aldrig bli detsamma för många familjer i Nepal, men tack vare UNICEF får barnen en möjlighet till undervisning igen.

UNICEF finns på plats och kämpar för barnen

När katastrofen slog till fanns UNICEF redan på plats och kunde omedelbart ställa om till katastrofarbete. Utöver livräddande insatser har vi byggt tillfälliga skolor, försett barnen med skolmaterial och utbildat lärare att ge psykosocialt stöd. Över 100 team av ingenjörer har arbetat intensivt med att se över vilka klassrum och skolor som är säkra att vistas i och vilka som behöver byggas om. Och vi har jobbat hårt för att få så många barn som möjligt tillbaka till skolan snabbt.

Skolan är enormt viktig för att bearbeta traumatiska upplevelser 

För barn som har drabbats av en katastrof är skolan den bästa medicinen för att bearbeta de traumatiska upplevelserna. Men, de snabba lösningarna är ofta tillfälliga och inte hållbar på lång sikt. Vi måste därför se till att tusentals skolbyggnader byggs upp på nytt, och att de förses med undervisningsmaterial, så att skolan åter kan bli en trygg plats för barnen.

Nästan en miljon barn i Nepal väntar på att få återvända till trygga skolor. Behoven är enorma. Men pengar saknas för att kunna fortsätta det viktiga arbetet. Du kan se till att fler barn får gå i skolan. Ge en gåva idag.Tack. 

Tre månader efter jordbävningen i Nepal – barn fortsatt utsatta

Idag är det tre månader sedan den mycket svåra jordbävningen skakade Nepal. Katastrofen, liksom efterföljande skalv, har drabbat barn och deras familjer mycket hårt. Mycket har gjorts men behovet av hjälp är fortsatt stort, särskilt för de fattigaste och mest utsatta, rapporterar UNICEF idag.

Foto: © UNICEF/Sokol

Foto: © UNICEF/Sokol

Den humanitära situationen har förbättrats sedan april, men hundratusentals barn är fortsatt i stort behov av skydd, mat, vatten och sanitet, vård och utbildning.

Omkring en miljon barn som drabbats av jordbävningarna lever fortfarande i områden som är mycket utsatta för jordskred och översvämningar. När regnsäsongen börjar blir dessa områden allt svårare att nå, vilket ökar risken att barn inte får tillgång till allt de behöver. De riskerar också i högre utsträckning att utsättas för våld, utnyttjande och människohandel.

Mer än 10 000 barn har upptäckts lida av akut undernäring sedan den första jordbävningen, varav mer än 1 000 drabbats av svår akut undernäring. Mer än 600 barn har förlorat en eller båda föräldrarna, och mer än 200 saknar fortfarande någon som tar hand om dem. Mer än 32 000 klassrum har förstörts och nära 900 000 hus har skadats eller förstörts.

Mellan 700 000 och en miljon människor i de hårdast drabbade områdena riskerar att hamna under den internationella fattigdomsgränsen (då man lever på mindre än 1,25 dollar om dagen), enligt en undersökning från Nepals regering.

Kontantbidrag till utsatta familjer

– När en stor katastrof inträffar är det inte bara liv som tar slut. Även tillgångar och arbeten går förlorade vilket drabbar särskilt de fattigaste mycket hårt, säger Tomoo Hozumi, chef för UNICEF i Nepal. När det händer vet vi att fattiga hushåll ofta försöker hantera situationen genom att spara in på kostnader som sjukvård och utbildning, spara på maten och äta mindre, och skicka sina barn för att arbeta. Allt detta kan få mycket svåra konsekvenser för familjen och för barnens utveckling.

För att hjälpa utsatta familjer hantera de mest akuta behoven ger UNICEF kontantbidrag på sammanlagt 15 miljoner dollar till omkring 330 000 familjer, inklusive 450 000 barn i de hårdast drabbade områdena. Bidraget hjälper familjerna att bland annat kunna köpa det mest nödvändiga som mat och medicin. UNICEF prioriterar också att hjälpa regeringen stärka landets sociala skyddsnät, för att stötta barns välmående och utveckling, och stärka familjers möjligheter att hantera framtida katastrofer.

Några exempel på UNICEFs insatser i Nepal sedan april:

 • Vi har tillhandahållit 1 000 ton livräddande förnödenheter som tält, hygienpaket, näringsprodukter, vaccin och andra mediciner, sjukvårdsutrustning, myggnät och school-in-a-box samt pedagogiska leklådor.
 • Mer än 100 000 barn har kunnat fortsätta sin utbildning vid tillfälliga skolor som stöttas av UNICEF.
 • Mer än 650 000 människor har fått rent vatten i sina hem och vid läger.
 • Vid mer än 150 hälsocentraler har förlossningscentren återställts.
 • Vi har hjälpt till att stoppa 513 fall av människohandel med barn och kvinnor.
 • Omkring 30 000 barn har fått psykosocialt stöd för att kunna hämta sig från sina traumatiska upplevelser.
Barn leker vid en av UNICEFs barnvänliga trygga platser i Kathmandu. Här får barnen chans till utbildning och lek, och att bearbeta svåra upplevelser. Foto: © UNICEF/Karki

Barn leker vid en av UNICEFs barnvänliga trygga platser i Kathmandu. Här får barnen chans till utbildning och lek, och att bearbeta svåra upplevelser. Foto: © UNICEF/Karki

– Tillsammans med regeringen och partners har vi lyckats uppnå mycket under de senaste tre månaderna. Samtidigt är förstörelsen och förlusterna så stora att vi har mycket kvar att göra innan livet kan återgå till det normala för de barn och vuxna som överlevt jordbävningarna, säger Tomoo Hozumi, särskilt med tanke på vilken effekt monsunregnen kan få.

Barns röster ger viktiga insikter

För att bättre kunna förstå katastrofens konsekvenser för barn har UNICEF också tillsammans med Plan, Rädda Barnen och World Vision genomfört en undersökning där nära 2 000 barn har fått berätta om sina upplevelser efter katastrofen. Barnens berättelser har gett viktiga upplysningar som annars kunde ha missats av vuxna ögon. Något som framgår tydligt är vikten av att stärka motståndskraften hos familjer och samhällen inför framtida katastrofer.

Rapporten After the earthquake: Nepal’s children speak out finns att läsa här.

Barnen i Nepal behöver all hjälp de kan få. Mycket har redan gjorts, men mer hjälp behövs. UNICEF kommer att stanna så länge som barnen behöver oss. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack.

Skolstart i Nepal – men inte för alla barn

Igår var det skolstart igen för 14 000 barn som fått sina skolor förstörda i jordbävningarna. Men fortfarande saknar 985 000 barn en skola att gå till. UNICEF arbetar för att alla barn så snart som möjligt ska ha tillgång till utbildning.

Skolstarten ägde rum vid tillfälliga skolor som byggts upp efter jordbävningarna, ett första steg på vägen mot att alla barn åter ska kunna gå i skolan. Vid den första skoldagen fick barnen bland annat skolmaterial från UNICEF och så kallade recreation kits – stora plåtlådor fyllda med leksaker, kritor, sportutrustning med mera. Genom lek, målning och spel får barnen möjlighet att uttrycka sina känslor och hjälp att hantera och komma över svåra upplevelser.

– Om barn får vänta länge på att kunna börja skolan igen efter en katastrof ökar risken att de aldrig börjar skolan igen, säger Tomoo Hozumi, chef för UNICEF i Nepal.

UNICEF samarbetar med utbildningsministeriet och partners i Nepal för att alla barn så snart som möjligt ska ha tillgång till utbildning, stöd och en trygg skolmiljö:

 • 137 tillfälliga skolor har satts upp för 14 000 barn i de 16 områden som drabbats värst av jordbävningarna.
 • Mer än hundra team med ingenjörer arbetar i de drabbade områdena för att undersöka hur svårt skadade skolorna är och för att hitta de som är tillräckligt säkra för att vara i. Mer än 1 230 skolor har undersökts hittills.
 • 1 142 lärare har fått utbildning i hur de ska kunna ge barnen psykosocialt stöd och livräddande information om hälsa, hygien och katastrofförberedelser.
 • I en massmediekampanj informerar vi om vikten av utbildning i katastrofer, om säkerhet och om föräldrarnas och samhällenas roll.

Vid en katastrof är det viktigt att så snart som möjligt få igång skolundervisningen. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men främst för att det är en bra plats för de barn som råkat illa ut och som behöver återhämta sig från svåra upplevelser.

Sammanlagt förstördes 32 000 klassrum i jordbävningarna och 15 352 skadades. 985 000 barn har ännu inte kunnat börja skolan igen.

Var med och kämpa för barnen i Nepal och i andra katastrofer. Ge en katastrofgåva idag. Du kan också köpa blyertspennor eller ett skolpaket för fyra barn i vår gåvoshop. Allt du handlar i gåvoshopen skickas till de barn som behöver det mest.

Undernäring hotar 70 000 barn i Nepal

70 000 barn under fem år hotas av undernäring varnar UNICEF, en månad efter att jordbävningen slog till mot Nepal.

Ett litet barn i Bhimeshwar, Nepal, undersöks för undernäring genom att överarmen mäts. Foto: © UNICEF/Panday

Ett litet barn i Bhimeshwar, Nepal, undersöks för undernäring genom att överarmen mäts. Foto: © UNICEF/Panday

Omkring 15 000 barn i 14 av de hårdast drabbade områdena kommer att behöva behandling med tillskott som näringsrik nötkräm mot svår akut undernäring. Ytterligare 55 000 barn med måttlig undernäring kommer att behöva näringstillskott för att bli friska och utvecklas.

– Före jordbävningen led mer än vart tionde barn i Nepal av akut undernäring och fyra av tio hade hämmats i sin fysiska och mentala utveckling på grund av undernäring, säger Tomoo Hozumi, chef för UNICEF i Nepal. Vi är nu mycket oroade att situationen ska förvärras i katastrofens spår.

Vad gör UNICEF?

UNICEF samarbetar med partners för att så snabbt som möjligt se till att barnen får behandling och skyddas mot sjukdomar. Särskilt vattenburna sjukdomar då monsunregnen snart börjar.

 • Vi främjar amning för barn under två år – något som är livräddande i katastrofer.
 • Mer än 120 000 barn får tillskott av vitaminer och mineraler och deras familjer får rådgivning kring kost för små barn.
 • Vi ger stöd till att undersöka och identifiera barn som lider av svår akut undernäring i drabbade områden.
 • Vi levererar näringsberikad mat för att behandla mer än 3 000 svårt akut undernärda barn.
 • Via radiostationer informerar vi 380 000 familjer om kost och näring för barn och deras mammor.
 • I mitten av juni lanserar vi en kampanj, inför monsunperioden, för att se till att mer än 350 000 barn får näringstillskott, vitamin A och avmaskningstabletter.


I distrikten som drabbats av jordbävningarna är 1,7 miljoner barn i akut behov av humanitär hjälp. Under den senaste månaden har UNICEF jobbat dygnet runt för att hjälpa barnen. Bland annat har vi sett till att:

 • Mer än 305 000 människor har fått rent vatten, och att mer än 45 000 har fått tillgång till sanitet.
 • 10 000 barn har fått tillgång till barnvänliga trygga platser.
 • Omkring 9 000 barn och mer än 2 000 föräldrar har fått psykosocialt stöd.
 • Mer än 3 000 barn under fem år har vaccinerats mot mässling och röda hund under en pågående kampanj i de hårdast drabbade områdena.

Barnen i Nepal behöver all hjälp de kan få. Mycket har redan gjorts, men mer hjälp behövs akut. UNICEF kommer att stanna så länge som barnen behöver oss. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack.

 

Spädbarns liv hotas utan livsviktig vård i Nepal

Varje timme föds 12 barn utan tillgång till grundläggande vård i de hårdast drabbade områdena i Nepal. Den kommande månaden hotas 18 000 bebisars och mammors liv om inte vården återupprättas, enligt UNICEF.

Minst 70 procent av förlossningsklinikerna i de 14 hårdast drabbade områdena har skadats eller förstörts. På vissa platser är siffran 90 procent. Många kvinnor har helt lämnats utan den vård de behöver för att deras barn ska kunna födas på ett säkert sätt.

– Antalet mammor som föder sina barn utanför sjukhus eller förlossningskliniker befaras ha ökat med mer än en tredjedel i de områden som drabbats hårdast av jordbävningarna, säger Tomoo Hozumi, chef för UNICEF i Nepal.

Begränsad vård har försämrats ytterligare

Trots att Nepal gjort framsteg de senast decennierna när det gäller tillgång till god mödravård och vård av nyfödda, var tillgången begränsad även före jordbävningarna. Varje dag dog 38 nyfödda till stor del av orsaker som kunnat förebyggas, och en kvinna dog var åttonde timme av förlossningskomplikationer.

– Liksom de nyfödda är gravida kvinnor nu i akut behov av stöd då riskerna för tidiga förlossningar, missfall och komplikationer ökar i den stress och oro som uppstår efter jordbävningarna, säger Tomoo Hozumi. Vi uppskattar att omkring 90 kvinnor varje dag behöver ett kejsarsnitt i de drabbade områdena, och just nu kan systemet inte hantera det.

En nyfödd bebis sover i sin mormors armar. Foto: © UNICEF/Zammit

En nyfödd bebis sover i sin mormors armar. Foto: © UNICEF/Zammit

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar dygnet runt för att se till att mammorna och barnen får den hjälp de behöver. Bland annat gör vi följande:

 • Sätter upp dussintals akutvårdstält och mödravårdstält i de drabbade områdena.
 • Arbetar för att etablera 22 skyddshem i de svårast drabbade distrikten, för att ta hand om mammor och nyfödda när de lämnar sjukhusen och inte har något hem att återvända till. Här kan även gravida med särskilda behov få hjälp.
 • Skickar ut mobila kliniker för att ge grundläggande akutvård för utsatta mammor och barn.
 • Levererar förlossningsutrustning till Sindhupalchowk och Gorkha, hundratals impregnerade myggnät till Nuwakot och hundratals filtar till Lalitpur, Ramechhap, Dhading, Sindhupalchowk och Makwanpur, liksom till mödravårdssjukhuset i Katmandu.
 • Levererar akutvårdsutrustning och mediciner för att behandla cirka 300 000 människor i tio distrikt.
 • Informerar om amning och tillhandahåller tillskott av järn och folsyra till gravida och nyblivna mammor i drabbade områdena.
 • Delar ut hundratals paket med bebiskläder i Sindhupalchok och Gorkha.

Var med och kämpa för barnen i Nepal. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!

Skalven i Nepal hotar barnens psykiska hälsa

Barnen i Nepal har drabbats av två stora jordbävningar inom loppet av två och en halv vecka. Det innebär en oerhört svår påfrestning, inte minst när det gäller deras psykiska hälsa, varnar UNICEF som arbetar för att ge barnen skydd och stöd.

Foto: © UNICEF

Foto: © UNICEF

Efter den första jordbävningen den 12 maj är det tusentals barn i Nepal som nu lever i tillfälliga bosättningar tillsammans med sina familjer. Deras hem är antingen förstörda eller så vågar de inte återvända till sina hem av rädsla för efterskalv.

– De upprepade skalven innebär en enorm psykologisk press för barnen, säger Rownak Khan, vice chef för UNICEF i Nepal. Jag var mycket nära epicentrum av det senaste skalvet i tisdags, och när människor tvingades fly ur sina hus klängde barnen sig fast vid varandra och grät i flera timmar efteråt. Vi vet att många barn lider av mardrömmar, medan andra är extremt stressade och inte kan sova. Vissa barn klänger sig fast vid sina föräldrar hela tiden.

UNICEF förstärker nu ytterligare sina insatser i drabbade områden, däribland distrikten i Dolakha och Sindhupalchok som drabbades värst i den senaste jordbävningen. Förutom att till exempel leverera rent vatten och mediciner, ser UNICEF också till att barn får psykologiskt stöd.

– Det är uppenbart när ett barn saknar mat, skydd och rent vatten. Men tecken på ångest och trauma kan vara svårare att upptäcka, och kan skapa problem på lång sikt om barnen inte får hjälp, säger Rownak Khan.

UNICEF gör följande för att hjälpa barnen hantera sina upplevelser:

 • Vi ger stöd till specialister som stöttar barn i de hårdast drabbade områdena.
 • I flyktinglägren sätter vi upp barnvänliga trygga platser där barn kan få psykosocialt stöd.
 • Ser till att barnen får en möjlighet att uttrycka sina känslor genom att till exempel rita och måla.
 • Vi sänder ett program på nepalesisk radio där barn som bor på avlägsna platser kan ringa in och prata om sina upplevelser.
 • Vi skickar ut team för att identifiera och hjälpa barn som kan ha kommit ifrån sina familjer.
 • UNICEF hjälper till att öppna skolor igen och sätta upp tillfälliga skolor för att se till att barnen snabbt kan fortsätta sin utbildning. Skolan är en trygg plats för barn, som ger dem en känsla av rutin och vardag.

– Det är mycket viktigt att vi gör allt vi kan för att se till att barnen får det psykosociala stöd de behöver för att hämta sig från det trauma som drabbat dem, de behöver trygghet och rutiner, säger Rownak Khan. Barnen i Nepal har redan gått igenom så mycket, och vi måste ge dem deras barndom tillbaka,

Var med och kämpa för barnen i Nepal. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!

Nepal kommer att behöva oerhört mycket stöd

Igår drabbades Nepal av ytterligare en kraftig jordbävning. Barnen i Nepal är fortsatt mycket utsatta. Ett av barnen som drabbades av den förra jordbävningen i april är Sameer Sindai som på bilden står i resterna av det som en gång var hans hem.

 

On 7 May, young Sameer Sindai stands amid the rubble of his destroyed home, in Bilaune Danda Village in Sunaulo Bazar Village Development Committee (VDC) in Dhading District, 1 of 12 districts that have been severely affected by the massive earthquake. Sameer, who was getting a haircut when the earthquake hit, said that the earthquake messed up his haircut. By 8 May 2015 in Nepal, 7,885 people had been killed, and over 17,803 others had been injured by the massive 7.8-magnitude earthquake that hit the country on 25 April. As of 26 April, more than 4.2 million people – an estimated 1.7 million (40 per cent) of whom are children under the age of 18 – have also been seriously affected. Residences, schools and vital infrastructure, including hospitals, have been severely damaged or destroyed, leaving thousands of children and families homeless, vulnerable to disease outbreaks and in urgent need of food, shelter, safe water and sanitation, and health and protection support. Over 3 million people are estimated in need of food assistance, with 1.4 million needing priority assistance. Some 37,500 internally displaced people are sheltering in 58 camps in Kathmandu Valley. The situation has been exacerbated by continuing powerful aftershocks that have caused additional damage. Working with the Government, UNICEF and partners are supporting water, sanitation and hygiene (WASH), health, nutrition, child protection, education and other interventions. In response to the emergency, UNICEF is providing medical tents; tarpaulin sheeting and tents for shelter; emergency medical kits; vaccines and related supplies; zinc and oral rehydration salts to prevent diarrhoeal disease outbreaks; water purification tablets; hygiene kits and buckets; and temporary learning spaces and psychosocial counselling for children. UNICEF has also set up child-friendly spaces and temporary learning spaces in 14 earthquake-affected districts, to provide a safe place where children can play and learn

Sameer Sindai står i resterna av det som var hans hem, området drabbat av förra jordbävningen som skedde i april. Foto: UNICEF/Panday

Sameer från byn Bilaune Danda i Dhading- distriktet överlevde, men den nya jordbävningen innebär att läget nu är kritiskt för ännu fler barn i Nepal. Redan före katastrofen var det mycket svårt att ta sig fram på många ställen i det bergiga landet, där vägarna är dåliga och ibland helt saknas. Hur stora hjälpbehoven är i det område som nu drabbats är ännu inte helt utrett. Men klart är att Nepal kommer att behöva oerhört mycket stöd framöver. UNICEF arbetar dygnet runt för att ge barnen den hjälp de behöver. Vi levererar livräddande förnödenheter som rent vatten och näring. Gårdagens jordbävning försvårar hjälparbetet, men vi gör allt vi kan för att nå barnen. Din hjälp behövs.

Kämpa för barnen som drabbats av jordbävningen i Nepal. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!

Ny jordbävning i Nepal

En ny jordbävning som uppmätts till 7,3 på Richterskalan har i dag drabbat Nepal. UNICEF finns på plats och fortsätter arbetet för barnen.

 

On 5 May 2015, Samikshya Chalise, 12, Sanjog Chalise, 8, and Shanti Pyakurel, 13, play inside a destroyed classroom in Shree Kalika Secondary School in Gerkhutar Village Development Committee in Nuwakot, one of the 12 districts in Nepal highly affected by the 25 April earthquake. The students live nearby and said that they come there all the time because they miss going to the school. “We have lost both our home and school,” said Sanjog.

Samikshya Chalise, 12, Sanjog Chalise, 8, och Shanti Pyakurel, 13, leker i ruinerna av det klassrum som förstördes i jordbävningen som skedde 25 april. Foto: UNICEF

Jordbävningens epicentrum är 74 kilometer nordöst om huvudstaden Katmandu, nära den kinesiska gränsen. Det rapporteras om olycksoffer i Sindupalchow-distriktet. Skalvet kändes av i Katmandu och även så långt bort som i New Dehli.

UNICEFs personal på plats berättade om skräckslagna människor som, med det tidigare skalvet i färskt minne, sökte sig till öppna platser för att undvika att skadas om byggnader skulle falla.

UNICEF har alltsedan det första jordskalvet jobbat dygnet runt för att ge barnen och deras familjer stöd och hjälp. Hittills har närmare 225 000 människor nåtts med rent vatten och närmare 25 000 människor med toaletter och hygienutrustning.

45 barnvänliga platser har etablerats i de värst drabbade regionerna och når just nu 4500 barn.

Hittills har UNICEF fokuserat sina insatser på de 12 mest drabbade distrikten där 1,1 miljoner barn är i omedelbart behov av livräddande insatser.

Det är ännu för tidigt att förutse de nya hjälpbehoven efter dagens skalv, men UNICEF finns på plats och fortsätter arbetet för de barn och deras familjer som drabbats. UNICEF arbetar med hälsa, näring, skydd av barn, vatten, sanitet och utbildning. Men de psykosociala skadorna oroar också.

– En jordbävning är en skräckupplevelse för alla och särskilt för barnen, säger Kent Page från UNICEF som fanns på plats i dag i Katmandu när den nya jordbävningen slog till.

 

Kämpa för barnen som drabbats av jordbävningen i Nepal. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!

Skolgången hotas för en miljon barn i Nepal

Minst 950 000 barn i Nepal riskerar att gå miste om sin utbildning. På flera platser har 90 procent av skolorna förstörts i jordbävningen. Fler tillfälliga skolor måste uppföras och skadade skolor måste repareras, rapporterar UNICEF idag.

Barn leker vid en av UNICEFs barnvänliga trygga platser, i Tundikhel, Katmandu. Här får barnen till exempel en chans att prata om vad de har varit med om. Foto: © UNICEF/Karki

Barn leker vid en av UNICEFs barnvänliga trygga platser, i Tundikhel, Katmandu. Här får barnen till exempel en chans att prata om vad de har varit med om. Foto: © UNICEF/Karki

Nära 24 000 klassrum skadades eller förstördes i jordbävningen för snart två veckor sedan. Tanken är att skolorna ska öppna igen den 15 maj, men utbildningskrisen förväntas växa ytterligare när allt mer information kommer från avlägsna delar av landet.

– Barnen som drabbats av jordbävningen är i akut behov livräddande förnödenheter som rent vatten och skydd, men skolor spelar också en mycket viktig roll i katastrofer, säger Tomoo Hozumi, chef för UNICEF i Nepal. Skolan ger barn en känsla av rutin och normalitet som kan hjälpa dem att komma över svåra upplevelser. Barnen får också information om hur de kan hålla sig friska och trygga, samtidigt som de skyddas mot våld och utnyttjande.

UNICEF är oroade att skolnärvaron i Nepal, som stigit från 64 procent 1990 till över 95 procent idag, riskerar att sjunka kraftigt efter jordbävningen. I de svårt drabbade områdena Gorkha, Sindhupalchok och Nuwakot uppskattas 90 procent av skolorna ha blivit förstörda. I vissa områden, till exempel i Katmandu, har nio av tio skolor använts som tillfälligt boende för människor på flykt.

UNICEF gör nu allt vi kan för att se till att barnen så snabbt som möjligt kan gå tillbaka till skolan. Vi sätter upp barnvänliga trygga platser och tillfälliga skolor i 14 distrikt som drabbats av jordbävningen. De skolor som inte raserats kommer att undersökas så att de är säkra för barnen att vara i.

Kämpa för barnen som drabbats av jordbävningen i Nepal. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!

 

Hundratusentals barn i Nepal vaccineras mot mässling

I jordbävningens spår hotas barnen av farliga sjukdomar som kolera, mässling och diarrésjukdomar. UNICEF lanserar nu en stor vaccinationskampanj för att skydda mer än en halv miljon utsatta barn mot mässling.

Neisha Shakya, 4 år, får vaccin mot mässling. Hennes mamma, Indu Maharjan, gick med sin dotter till hälsostationen i Katmandu för att skydda henne mot sjukdomar efter jordbävningen. Foto: © UNICEF/Panday

Neisha Shakya, 4 år, får vaccin mot mässling. Hennes mamma, Indu Maharjan, gick med sin dotter till hälsostationen i Katmandu för att skydda henne mot sjukdomar efter jordbävningen. Foto: © UNICEF/Panday

Jordbävningen som slog till den 25 april förstörde mer än 130 000 hem och tre miljoner människor behöver hjälp med att få tillräckligt med mat. 24 000 människor bor nu i 13 flyktingläger i Katmandu. 40 procent av barnen i landet är stunted, det vill säga så undernärda att de inte växer och utvecklas som de ska. Risken för att fler drabbas av undernäring växer.

– Jordbävningen har orsakat enorm förödelse, säger Rownak Khan, vice chef för UNICEF i Nepal. Sjukhusen är överfulla, det är brist på vatten, kroppar ligger fortfarande begravda under rasmassorna och människor sover utomhus. Det är en mycket stor risk för sjukdomsutbrott.

Enligt den statistik som fanns före jordbävningen var omkring vart tionde barn i Nepal inte vaccinerat mot mässling. Sjukdomen är mycket smittsam och kan lätt spridas när människor bor tätt tillsammans, som just nu i de flyktingläger som bildats.

– Vi har under årtionden arbetat för att utrota mässling i Nepal. Om vi inte agerar nu är det mycket stor risk att sjukdomen återkommer som ett mycket stort hot mot barns hälsa, något som skulle vara ett stort bakslag, säger Tomoo Hozumi.

Till att börja med kommer barn under fem år att vaccineras i flyktinglägren i Bhaktapur, Katmandu och Lalitpur i Katmandu-dalen. Därefter kommer vaccinationskampanjen att fortsätta i de 12 distrikt som drabbades värst av jordbävningen. Kampanjen genomförs i samarbete med WHO och Nepals hälsoministerium.

Vad gör UNICEF mer?

När jordbävningen slog till kunde vi direkt tömma våra lager på plats och leverera tält, presenningar, vatten, vattenreningstabletter och hygienprodukter som tvål med mera. Därefter har vi flugit in ännu mer livräddande förnödenheter och arbetar dygnet runt för att hjälpa barnen och deras familjer.

 • Vi har nått cirka 90 000 människor i Kavrepalanchok, Lalitpur och Katmandu med vatten till att dricka, laga mat och tvätta.
 • Nära 80 000 människor i sju svårt drabbade områden (Gorkha, Dhading, Dolakha, Sindhupalchok, Kavrepalanchok, Lalitpur och Katmandu) har fått hygienprodukter och information om vikten av god hygien.
 • Livräddande förnödenheter som anlänt till Katmandu – så som hygienpaket, filtar och tält – är nu på väg till barn i svårtillgängliga avlägsna områden.
 • Tio barnvänliga trygga platser har satts upp i flyktinglägren, för att ge barn psykosocialt stöd och en trygg plats där de kan leka och lära sig.

Sammanlagt är 1,7 miljoner barn i akut behov av hjälp i de svårast drabbade områdena i Nepal.

UNICEF arbetar dygnet runt för att ge barnen den hjälp de behöver. Men, vi behöver mer resurser. Ge en katastrofgåva så är du med och räddar barns liv.

Två UNICEF-plan har landat i Katmandu

Två plan fyllda med livräddande förnödenheter från UNICEF har landat i Katmandu. Planen innehåller bland annat vattenreningstabletter, hygienprodukter för familjer, tält och presenningar.

UNICEF arbetar dygnet runt för att ge barnen den hjälp de behöver. Men, vi behöver bli fler som kämpar för barnen. Bli Världsförälder så är du med och räddar barns liv, i Nepal och över hela världen.

Nepal: 1,7 miljoner barn i akut behov av hjälp

1,7 miljoner barn är i nu akut behov av hjälp i de områden i Nepal som drabbats värst av jordbävningen. UNICEF arbetar dygnet runt för att hjälpa barnen och deras familjer. Men mer resurser behövs.

En pojke som skadats i jordbävningen har fått vård utomhus vid ett av sjukhusen i Katmandu. Foto: © UNICEF/Nybo

En pojke som skadats i jordbävningen har fått vård utomhus vid ett av sjukhusen i Katmandu. Foto: © UNICEF/Nybo

Den mycket kraftiga jordbävningen har orsakat närmare 5 000 dödsfall och mer än 7 900 människor har skadats. Tusentals människor i Katmandu-dalen och i resten av de värst drabbade distrikten har flytt till öppna platser och tillfälliga läger.

– Livet för så många barn har slagits i spillror och de är i desperat behov av livräddande insatser som exempelvis rent vatten, tak över huvudet och toaletter, säger Tomoo Hozumi, chef för UNICEF i Nepal.

– Utan säker tillgång på vatten utgör vattenburna sjukdomar en stor risk för barnen. Många familjer kämpar för att söka skydd från sol och regn och vi förväntar oss att behoven ska öka under kommande dagar då vi får mer information från avlägsna områden och då katastrofens hela omfattning blir ännu mer tydlig, fortsätter Tomoo Hozumi.

UNICEF levererar livsviktiga förnödenheter och bidrar bland annat med rent vatten och ser till att barnen och deras familjer får tak över huvudet.

UNICEF gör bland annat följande insatser:

 • Tält, hygienpaket, vattenreningstabletter och hinkar har skickats till Gorkha för distribution i det område som utgjorde jordbävningens epicentrum. Också till Kavre och Dhading har förnödenheter skickats.
 • UNICEF levererar vattenreningstabletter, hinkar och hygienpaket i Bhaktapur där endast en av fem beräknas ha tillgång till rent vatten.
 • Tankbilar distribuerar rent vatten till 16 informella läger som har vuxit fram i Katmandu-dalen.
 • Olika team arbetar för att identifiera och hjälpa barn som separerats från sina familjer.
 • UNICEF arbetar tillsammans partners för att ge psykologiskt stöd till de barn som befinner sig i de tillfälliga lägerplatserna och som drabbats av allvarlig chock.

Mer än 80 procent av alla vårdcentraler och sjukhus i de fem värst drabbade distrikten har fått stora skador och patienterna behandlas utomhus. 274 av 323 skolor som kontrollerats i 16 olika distrikt är helt eller delvis förstörda. Tillsammans med partners sätter vi upp tillfälliga utbildningsplatser och barnvänliga trygga platser, där barn kommer att kunna få psykosocialt stöd.

UNICEF arbetar dygnet runt för att ge barnen den hjälp de behöver. Men, vi behöver bli fler som kämpar för barnen. Bli Världsförälder så är du med och räddar barns liv, i Nepal och över hela världen.

”Jag bara hoppas att alla ska överleva”

UNICEF kämpar för att rädda barns liv efter den mycket kraftiga jordbävningen i Nepal i helgen. 13-åriga Chahana Dhami är ett av barnen som drabbats.

Chahana Dhami, 13, står vid ett tillfälligt skydd som satts upp på ett öppet fält i Katmandu. Foto: © UNICEF/Nybo

Chahana Dhami, 13, står vid ett tillfälligt skydd som satts upp på ett öppet fält i Katmandu. Foto: © UNICEF/Nybo

13-åriga Chahana är ett av alla de barn som tvingats lämna sina hem sedan jordbävningen slog till mot Nepal i lördags. Familjens hus skadades så svårt att de nu tvingas bo i ett tält på ett stort öppet fält i Katmandu.

– Just nu bor jag i ett läger här i Katmandu, säger Chahana. Det är svårt att leva här, jag har aldrig varit med om något så svårt förut. Men det är så livet ser ut, det har jag lärt mig av det här. Jag bara hoppas att alla ska överleva.

Läget är just nu kritiskt för många barn i Nepal. Redan före katastrofen var det mycket svårt att ta sig fram på många ställen i det bergiga landet, där vägarna är dåliga och ibland helt saknas. UNICEF arbetar dygnet runt för att ge barnen den hjälp de behöver. Vi levererar livräddande förnödenheter som rent vatten och näring. Men, vi behöver bli fler som kämpar för barnen.

Bli Världsförälder så är du med och räddar barns liv, i Nepal och över hela världen.

En miljon barn i akut behov av hjälp i Nepal

Nära en miljon barn är drabbade efter jordbävningen i Nepal och är nu i akut behov av humanitär hjälp. UNICEF finns på plats och räddar barns liv. Vi levererar livräddande förnödenheter som rent vatten och näring.

En mamma ser till sin dotter som skadades i jordbävningen. De befinner sig vid universitetssjukhuset Tribhuvan i Kathmandu, där de flesta patienter flyttats utomhus då efterskalv fortfarnade hotar att rasera byggnader. Foto: © UNICEF/Nybo

En mamma ser till sin dotter som skadades i jordbävningen. De befinner sig vid universitetssjukhuset Tribhuvan i Kathmandu, där de flesta patienter flyttats utomhus då efterskalv hotar att rasera fler byggnader. Foto: © UNICEF/Nybo

Jordbävningen, och nära 60 efterskalv, har orsakat stor förödelse i landet. Mer än 5 000 människor tros ha dött. Antalet förväntas stiga ytterligare. Nära en miljon barn, 940 000, beräknas vara i akut behov av hjälp.

Hundratusentals människor tillbringade natten utomhus på grund av rädsla för fler skalv. Det har nu även börjat regna vilket riskerar att förvärra situationen ytterligare. Det har rapporterats om brist på vatten och mat, strömavbrott och utslagna kommunikationer.

Som alltid i katastrofer drabbas barnen hårdast. Begränsad tillgång till rent vatten och sanitet gör barn extra utsatta för farliga sjukdomar och dessutom riskerar de att komma bort från sina familjer.

Personal från UNICEF är på plats och hjälper och stöttar barnen och deras familjer. Foto: © UNICEF/Nybo

Barn och vuxna söker skydd på öppna platser i Kathmandu efter jordbävningen. Personal från UNICEF är på plats för att se till att barnen får allt de behöver. Foto: © UNICEF/Nybo

Vad gör UNICEF?

UNICEF har arbetat i Nepal sedan 60-talet och när jordbävningen inträffade kunde vi omedelbart ställa om vårt långsiktiga utvecklingsarbete till akuta hjälpinsatser.

Vi har tömt våra lokala lager och skickar nu mer personal och livräddande förnödenheter för att hjälpa barnen. Under de första dygnen är det kritiskt att barnen skyddas, får rent vatten, sanitet och näring. I de 35 drabbade distrikten räknar vi med att kunna nå 2,8 miljoner barn.

 • Vi har tömt de lokala lagren på förnödenheter som vi redan före katastrofen hade på plats, så som vattenreningstabletter, hygienpaket, presenningar och näringstillskott. Två flygplan är på väg till Kathmandu lastade med ytterligare 120 ton mediciner, vårdutrustning, tält och filtar med mera.
 • Vi levererar vatten med lastbilar till 16 flyktingläger som bildats i Kathmandu-dalen. Vi levererar vätskeersättning och zinktabletter för att förebygga utbrott av diarrésjukdomar.
 • Vi samarbetar med WFP för att se till att barn under fem år får den näring de behöver och att undernärda barn får näringsbehandling.
 • Vi ser till att vaccin finns på plats, särskilt mot mässling, för att undvika sjukdomsutbrott, något som är vanligt när människor bor tätt tillsammans i läger.
 • Tillsammans med partners sätter vi upp tillfälliga utbildningsplatser och barnvänliga trygga platser, där barn kommer att kunna få psykosocialt stöd.

Eftersom UNICEF arbetar i nästan alla länder i världen är vi oftast redan på plats när en katastrof inträffar och kan börja hjälpa barnen direkt. Var med och kämpa för barnen som drabbats av jordbävningen. Ge en gåva nu.