Gå till innehållet
Laddar…

Så hjälper UNICEF barnen i Jemen

Efter nästan sex år av konflikt är Jemen världens största huma­ni­tära kris, och en av de värsta platserna att leva på för ett barn. UNICEF finns där och arbetar för att rädda barns liv, hjälpa dem komma över krigets trauman och ge dem en möjlig­het att få leka och lära sig igen.

Moheb, sju månader, får näringsrik nötkräm av sin mamma vid ett sjukhus i Sana’a, Jemen. Moheb har hämtat sig bra från svår undernäring och kommer snart att bli utskriven. Men han är långt ifrån ensam om att behöva den här livsviktiga hjälpen. Foto: © UNICEF/Alghabri

Hjälp barnen i Jemen

80 procent av befolkningen i Jemen, 24 miljoner människor, behöver akut humanitär hjälp. Ungefär hälften är barn.

En ny rapport från UNICEF, Världs­hälso­orga­nisa­tionen (WHO), WFP (FN:s livs­medels­­program) och FAO (FN:s liv­s­medels- och jord­bruks­­orga­­nisa­­tion) visar att vartannat barn under fem år i Jemen beräknas lida av akut under­näring under 2021.

Akut undernäring bland små barn och mammor har ökat för varje år som gått sedan konflikten startade i mars 2015, och det här är bland de högsta nivåerna som någonsin upp­mätts. Nära 2,3 miljoner barn under fem år beräknas lida av akut under­näring 2021, varav 400 000 uppskattas bli så svårt akut under­närda att de kan att dö om de inte får behandling.

En åttaårig flicka vid namn Zahra bad UNICEF och läkarteamet att låta henne lämna sjukhuset där hon vårdades. Hon förklarade att hennes pappa inte har råd med både mat och hennes vårdkostnader. Det är inget ett barn ska behöva tänka på, och inget val en förälder ska behöva göra.

Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef

Så här jobbar UNICEF för att hjälpa barnen och deras familjer

Sjukvård och näring
Jemen är ett av de länder i världen där nivån av under­näring är som allra högst. UNICEF har länge varnat för att landet står på gränsen till en full­ständig matkris.

Undernäring skadar ett barns fysiska och kogni­tiva utveck­ling, särskilt under de första två åren av livet. Till stor del blir skadorna oåter­kalle­liga, något som leder till ett liv med sjuk­domar, fattig­dom och ojäm­likhet.

Att förebygga under­näring och dess förödande konse­kvenser börjar med god mödra­hälsa och vård. Men omkring 1,2 miljoner gravida och ammande kvinnor i Jemen beräknas lida av akut under­näring under 2021. Något som får svåra och lång­siktiga konse­kvenser för både kvinnorna och deras barn.

En flicka får sin överarm mätt för att undersöka om hon är undernärd. Den röda zonen visar att omkretsen är under 11,5 cm, vilket signalerar en mycket allvarlig undernäring.

Tillsammans med partners arbetar UNICEF med lokala hälso­arbetare för att under­söka och behandla under­närda barn. Vi levererar också närings- och vård­produkter samt utrustning.

Under 2021 arbetar vi också för att stärka vården för gravida och nyfödda, och se till att barn får vaccin mot polio och mässling. Vi ser också till att barn som utsatts för våld och trauman får psykosocialt stöd och hjälp.

Oftast är det döttrarna som ansvarar för att hämta familjens vatten. En flicka tar en liten paus på vägen, i ett flyktingläger i Aden.

Vatten, sanitet och hygien
Risken för utbrott av kolera och diarré­sjuk­domar är konstant hög i Jemen. UNICEF har trappat upp sina insatser, och bland annat stärker vi lokala vatten­system och tar hand om regn­vatten. Vi kämpar också för att stoppa sprid­ningen av covid-19.

Under 2021 är målet att nå 6,8 miljoner människor med rent vatten för att barn och deras familjer ska kunna dricka, tvätta sig och laga mat.

5,9 miljoner människor ska också få tvål och andra hygien­produkter – samt informa­tion om hur man skyddar sig – för att minska sprid­ningen av kolera, covid-19 och andra smitt­samma sjuk­domar.

På flykt från sitt hem i Taiz, har tolvårige Azmi fått möjlighet att fortsätta sin utbildning i Aden, med stöd av UNICEF.

Utbildning
Samtidigt som den humani­tära situa­tionen förvärras i Jemen står minst två miljoner barn utanför skolan. Det är avgörande att de får möjlig­het till utbildning igen, så att både barnen och landet kan få en bättre framtid.

UNICEF reparerar skadade skol­bygg­nader och sätter upp till­fälliga skolor där barn kan åter­uppta sin utbild­ning. Vi ser också till att lärare, som inte fått lön på flera år, får kontant­bidrag och skol­material för att kunna ge barnen bästa möjliga förut­sätt­ningar.

Under 2021 är målet att 850 000 barn i Jemen ska få möjlighet till någon form av utbildning.

En familj från Amran äter lunch. Maten har de köpt med hjälp av kontantbidraget de fått via ett program som UNICEF har etablerat.

Kontantbidrag
För att förebygga ekonomisk kollaps och hjälpa familjer som kämpar för sin över­levnad etablerade UNICEF ett katastrof­program för kontant­bidrag i Jemen 2017. Programmet ger utsatta familjer möjlig­het att priori­tera sina mest akuta behov, så som att köpa mat, medicin och varma kläder till sina barn.

Men mer hjälp behövs

Barnen i Jemen är inte bara siffror på ett papper – det handlar om miljon­tals indi­viduella tragedier. Miljon­tals barns framtid som riskerar att gå om intet.

Du kan hjälpa till. Ge en gåva idag och kämpa för barnen i Jemen.

Hjälp barnen i Jemen

Inget barn väljer att födas i en krigszon, och inget barn ska behöva dö av orsaker som går att förhindra.

Tillsammans för barnen i Beirut

Flera veckor har nu gått sedan explosionerna i Beirut, och situationen i staden är fortsatt förödande. UNICEF gör allt som står i vår makt för att hjälpa de drabbade barnen och deras familjer.

Över 1 000 barn blev skadade i explosionerna, många har förlorat sina hem och tragiskt nog har det rapporterats om fyra dödsfall. Fyra barn har därmed fråntagits möjligheten att utvecklas, växa upp och nå sin fulla potential. Allt det som varje barn har rätt till.

Hjälp barnen i Libanon

Mira Al Osman, 10 år, berättar att hon stod i duschen när explosionerna träffade hennes hem. ”Jag fick något hårt i huvudet och dörren blåstes av gångjärnen. Jag började skrika. Min mamma sprang in till mig, pressade hårt mot såret och gav mig vatten så att jag inte skulle svimma.” Miras pappa körde henne och andra skadade till sjukhuset, eftersom räddningstjänsten var överbelastad. Nu hoppas Mira att hon kommer kunna gå tillbaka till skolan igen. ”Jag vill ha möjlighet att studera för att en dag bli läkare”, säger hon.

För människorna i Beirut är tillvaron nu mycket svår, omöjlig att begripa. Byggnader och sjukhus är totalförstörda, och de som fortfarande är igång saknar medicinsk utrustning. På grund av skadade vattenledningar har många människor inte tillgång till rent vatten.

Explosionerna hände dessutom i ett sammanhang med en utbredd ekonomisk kris, politisk instabilitet och ökad spridning av covid-19.

UNICEF har varit på plats sedan första dagen och tack vare alla gåvor som har kommit in i samband med katastrofen har vi:

 • Sett till att 1,7 miljoner doser med vaccin och medicin räddats från förstörelse. Det möjliggör att barn kan skyddas mot farliga sjukdomar även framöver.
 • Delat ut 1 600 hygienkit till drabbade familjer, något som är särskilt avgörande i och med covid-19.
 • Stöttat uppbyggnaden av sjukhus och skolor som har förstörts i explosionerna. 
 • Sett till att 750 barn fått psykosocialt stöd, något som är väsentligt när en katastrof har inträffat.
 • Sett till att över 60 byggnader återigen fått tillgång till det allmänna vattensystemet.
 • Installerat 109 vattentankar i hushåll, vilka blev förstörda under explosionerna.
 • Skickat skyddsutrustning till sjukvårdspersonal i det drabbade området.
 • Mobiliserat över 300 volontärer som hjälper till att städa, laga mat och dela ut vatten, mat och hygienprodukter till de drabbade.

Situationen i landet är katastrofal och vi gör allt som står i vår makt för att hjälpa de utsatta barnen. Vi stannar så länge barnen behöver oss – allt för att de ska få möjligheten att utvecklas, växa upp och nå sin fulla potential.

Har du inte hunnit ge en gåva än? Gör det idag. Behoven är fortfarande enorma.

Jag vill hjälpa

25 miljoner hjälper barn i katastrofer

Igår samlades Postkodlotteriets förmånstagare för årets utdelning. 25 miljoner kronor gick till UNICEF Sverige. Helt fantastiskt! Pengarna kommer att gå till vårt viktiga arbete för barn i katastrofer.

Sedan Postkod­lotteriet startade år 2005 har nu mer än elva miljarder kronor delats ut till ideella orga­nisa­tioner. UNICEF har varit förmåns­tagare sedan 2008 och totalt har vi mottagit över 313 miljoner kronor till vårt arbete för barnen. Helt fantastiskt!

Syriska barn på flykt får varma vinterkläder av UNICEF

Här får tre barn på flykt från Syrien en brådskande vinterleverans från UNICEF. Tack vare pengarna från Postkodlotteriet kommer vi nu kunna hjälpa ännu fler barn i katastrofer. 

Just nu pågår många kata­strofer runt om i världen. Som alltid är barnen mest utsatta. Med hjälp av Postkod­lotteriet och alla lottköpare kommer vi kunna se till att de barn som behöver det allra mest, i kata­strofer där behovet är som störst, får den hjälp de behöver.

Stort tack till Postkodlotteriet och alla lottköpare!

De riskerar livet för andra

UNICEFs anställda och frivilliga i fält riskerar sina liv för att hjälpa människor i nöd. Idag, på internationella dagen för humanitärt arbete, hyllar vi de modiga människorna lite extra.

Jemima har överlevt ebola och arbetar nu på ett UNICEF-stött daghem i Demokratiska republiken Kongo. I famnen har hon Josue, vars mamma får behandling mot ebola. Under tiden får Josue mat och stöd av Jemima och andra kvinnor som har blivit botade och inte längre är mottagliga för sjukdomen. Foto: © UNICEF/Hubbard

På internationella dagen för humanitärt arbete hedrar vi hjältarna som finns på plats för att hjälpa barn i de tuffaste områdena i världen – från hungerkatastrofen i Jemen, Sydsudan och Nigeria, till kriget i Syrien och spridningen av ebola i Demokratiska republiken Kongo.

Ett stort antal av de som riskerar livet för att hjälpa andra är kvinnor. De är ofta de första som agerar och de sista som lämnar. Därför hyllar vi de kvinnliga hjälparbetarna lite extra i år.

Mer än 130 miljoner människor i världen är i behov av humanitär hjälp för att överleva, och som alltid drabbas barnen värst. Våra fantastiska hjälp­arbetare finns på plats och prioriterar barnen.

GE EN KATASTROFGÅVA

40 miljoner kronor till barn i katastrofer

I måndags kväll samlades PostkodLotteriets alla förmånstagare för årets utdelning. Totalt fick 55 organisationer dela på 1,1 miljarder kronor, varav 40 miljoner kronor gick till UNICEF Sverige. Pengarna kommer uteslutande att användas till arbetet för barn i katastrofer, vilket gör PostkodLotteriet till UNICEFs största företagspartner inom stöd till katastrofarbetet för barn.

I måndags kväll delade PostkodLotteriet ut 40 miljoner kronor till UNICEF Sverige. Pengarna kommer gå till barn som är drabbade av katastrofer. © UNICEF/Khuzaie

UNICEF Sverige har varit förmånstagare till Svenska PostkodLotteriets utdelning till organisationer sedan 2008. Tack vare det har vi totalt fått 226 miljoner kronor, vilket gör att vi kan hjälpa ännu fler barn runt om i världen.

En väldigt värdefull del för oss är att vi får möjligheten att bestämma vart pengarna från PostkodLotteriet ska användas. Tack vare att gåvan inte märks upp kan vi använda den där behovet är som störst. Årets gåva kommer uteslutande att gå till arbetet för barn i katastrofer. Det är det största företagsstödet vi någonsin fått kopplat till katastrofer.

Välgörenhets- och CSR-chefen Marie Dahllöf på Novamedia Sverige, som driver PostkodLotteriet, menar att deras roll är att skapa förutsättningar för organisationers arbete och vara en möjliggörare för förändring. De vill ge organisationerna friheten att själva bestämma hur pengarna ska användas för att kunna möjliggöra ett snabbt agerande i akuta situationer som till exempel katastrofer.

– Jag vill rikta ett stort tack till PostkodLotteriet för årets bidrag och möjligheten att välja vad pengarna ska gå till. Just nu pågår många katastrofer runt om i världen, till exempel befinner sig 28 miljoner barn på flykt. Vi kan med de här pengarna vara flexibla och rikta våra insatser till de barn som är i störst behov av hjälp. Det är ett både generöst och klokt bidrag som vi får från PostkodLotteriet, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Eldupphör i Syrien

UNICEFs lastbilar är fullastade och står redo att leverera livräddande förnödenheter till barnen i Syrien. Sedan i igår är det eldupphör i landet och tillsammans med partners kommer vi att bege oss till svåråtkomliga platser som till exempel Aleppo för att hjälpa barnen och deras familjer.

UNICEF står redo att leverera livräddande förnödenheter till barnen och deras familjer i Syrien. Foto: © UNICEF/Omar

UNICEF står redo att leverera livräddande förnödenheter till barnen och deras familjer i Syrien. Foto: © UNICEF/Omar

UNICEF har kämpat för barnen i Syrien sedan konfliktens början och vi kommer att stanna så länge de behöver oss. Tillsammans med partners lyckas vi nå miljontals barn med stöd inom Syrien och i grannländerna. Några exempel från 2015:

I Syrien:

 • Mer än 7,9 miljoner människor fick tillgång till rent vatten
 • Över en miljon barn fick tillgång till skolmaterial och läroböcker

I grannländerna:

 • 2,5 miljoner barn fick tillgång till rent vatten
 • 16 miljoner barn under fem år fick vaccin mot polio

Barn och familjer på flykt undan våldsamheterna i Syrien har sökt skydd på förskolan Teshreen i västra Aleppo.

Som alltid i katastrofer är det barnen i Syrien som har drabbats värst. © UNICEF/Al-Issa

Läget för barnen är fortsatt akut

Konflikten i Syrien har pågått i över fem år och situationen har förvärrats ytterligare de senaste veckorna. Mer än åtta miljoner syriska barn har på något sätt drabbats av konflikten.

Ge en gåva idag så är du med och räddar barns liv i Syrien.

UNICEF når fram till belägrade städer i Syrien

Barn och familjer i belägrade städer i Syrien är i akut behov av hjälp. Under februari månad nådde UNICEF och partners fram med livräddande förnödenheter till 100 000 människor, bland annat i staden Moadamiyeh.

– Vad kommer ni med? Jag hoppas på mat, och skor. Mina är väldigt gamla och de börjar bli trånga, sade ett av de barn som såg lastbilarna rulla in i Moadamiyeh.

Moadamiyeh är en av de belägrade städer i Syrien som helt skurits av från humanitär hjälp. I staden bor 45 000 människor, varav mer än 19 000 barn. Moadamiyeh ligger bara en mil från Damaskus där FN-konvojen startade, men ändå tog det 36 timmar för de 55 lastbilarna att nå fram på grund av den långa processen att få tillstånd att leverera den humanitära hjälpen.

Några barn har samlats vid en av lastbilarna som i förra veckan nådde fram till den belägrade staden Moadamiyeh i Syrien. Sammanlagt levererade UNICEF 16 lastbilar fulla med bland annat vinterkläder. Foto: © UNICEF/El Ouerchefani

Några barn har samlats vid en av lastbilarna som i förra veckan nådde fram till den belägrade staden Moadamiyeh i Syrien. Sammanlagt levererade UNICEF 16 lastbilar fulla med bland annat vinterkläder. Foto: © UNICEF/El Ouerchefani

Hundratals barn och vuxna hade samlats för att möta konvojen som nådde fram förra veckan. UNICEFs team av sjukvårds- och näringsexperter arbetade snabbt för att undersöka så många barn och mammor som möjligt.

En ung mamma med en 6-månaders bebis i famnen fick beskedet att hennes son var svårt akut undernärd, och de skickades till ett lokalt sjukhus där UNICEFs personal fanns på plats för att leverera närings- och sjukvårdsprodukter.

”Det blir hemskt kallt på nätterna”

Människorna i staden berättade att ingenting fanns att köpa, ingen hade någon mat att sälja. Många frågade efter tändare, en högt eftertraktad vara:

– Vi måste kunna göra eld för att laga mat eller hålla värmen, berättade en kvinna. Våra hem är skadade, alla fönster har blåsts ut. Det blir hemskt kallt på nätterna.

– Vi har inte haft elektricitet på många år, berättade Udai, nio år. Vi har ett kylskåp hemma men jag har aldrig sett att det har fungerat.

100 000 har fått hjälp

Vid den här leveransen till Moadamiyeh, den andra av två, deltog UNICEF med 16 lastbilar lastade med 8 000 vinterpaket. Varje paket innehöll vinterkläder till ett barn: en varm jacka och byxor, en ylletröja, underställ, sockor, handskar, en mössa och ett par skor. Vi levererade också 7 300 paket med blöjor. Några dagar tidigare levererade vi livräddande närings- och sjukvårdsprodukter.

Två små pojkar samlar ved i Kafr Batna, Syrien. De är två av mer än två miljoner barn som lever i områden som är svåra att nå i Syrien. Foto: © UNICEF/Al Shami

Två små pojkar samlar ved i Kafr Batna, Syrien. De är två av mer än två miljoner barn som lever i områden som är svåra att nå. Foto: © UNICEF/Al Shami

Samma dag nådde UNICEF tillsammans med ytterligare en FN-konvoj fram till den belägrade staden Kafr Batna. Staden hade inte nåtts av hjälp sedan maj 2014 och hit levererade vi också livräddande sjukvårds- och näringsprodukter. Sammanlagt under februari har UNICEF och partners nått 100 000 människor med hjälp i belägrade städer i Syrien. Bland annat delar vi ut näringstillskott mot undernäring, sjukvårdsprodukter, skolmaterial och ser till att familjer kan få rent vatten.

Mer än 4,6 miljoner människor – varav mer än två miljoner barn – lever i otillgängliga områden i Syrien. UNICEF välkomnade vapenvilan som inleddes i slutet av förra veckan. Nu måste löften mötas av handling för att helt stoppa våldet och förstörelsen i Syrien. Människorna har lidit under allt för lång tid. Syriens barn har rätt till en vanlig barndom och till en framtid.

UNICEF finns på plats och kämpar för barnen i Syrien. Du kan vara med och hjälpa oss rädda liv. Ge en gåva till Syriens barn idag.

Barn födda i konfliktzoner

Förra året föddes 16 miljoner barn i konfliktområden. Det är ett barn varannan sekund.

I konfliktdrabbade länder som Afghanistan, Centralafrikanska republiken, Irak, Sydsudan, Syrien och Jemen, eller på flykt, utsätts nyfödda och deras mammor för enorma risker. Gravida riskerar att föda helt utan medicinsk hjälp och under mycket ohygieniska förhållanden. Deras barn riskerar också i högre utsträckning att dö innan de fyller fem år.

UNICEF ger livräddande hjälp till barn och familjer över hela världen:

 • Bland annat ser vi till att gravida, nya mammor och bebisar i konfliktområden får den vård de behöver
 • Vi ser till att barn får vaccin, rent vatten, näring och skydd, samt psykologiskt stöd och en chans att gå i skolan.

Vill du se till att fler barn får en trygg och bra start i livet? Ge en katastrofgåva idag och var med och rädda barns liv.

UNICEF fördömer måndagens bombning av sjukhus och skolor i Syrien

Fyra sjukhus och två skolor i Aleppo och Idlib bombades under måndagen och dödade flera barn. UNICEF fördömer attackerna.

Vi är bestörta över rapporterna om attacker mot sjukhus och skolor i Syrien. Två av de fyra sjukhus som bombades igår stöds av UNICEF, varav ett är ett barn- och kvinnosjukhus.

Två av attackerna inträffade vid Azas i Aleppo och ytterligare två i Idlib. I samband med attackerna har flera barn dött och många har evakuerats. Dessutom har vi fått rapporter om att två skolor i Azas har attackerats och att sex barn dött i samband med det.

Två pojkar är på väg hem från skolan i den östra delen av Aleppo, Syrien. Efter fem år av Syrienkonflikten lever 4,5 miljoner människor i områden som det här. Foto: © UNICEF/UN06848/Al Halabi

Två pojkar är på väg hem från skolan i den östra delen av Aleppo, Syrien. Efter fem år av Syrienkonflikten lever 4,5 miljoner människor i områden som det här.<br />Foto: © UNICEF/Al Halabi

En tredjedel av alla sjukhus och en fjärdedel av skolorna i Syrien går inte längre att använda. Det betyder att många barn inte kan gå i skolan eller få grundläggande sjukvård och vaccinering.

Alla parter i konflikten måste genast upphöra med attacker mot civila mål, som sjukhus och skolor. Det är oacceptabelt och ett brott mot internationell humanitär rätt. Civila – inklusive barn – måste skyddas till varje pris.

UNICEF finns på plats och kämpar för barnen i Syrien. Du kan vara med och hjälpa oss rädda liv. Ge en gåva till Syriens barn idag.

Ökad katastrofhjälp till flyktingar i norra Irak

UNICEF trappar nu ytterligare upp insatserna för alla barn och deras familjer som flyr undan våldet i norra Irak. Bara under de närmaste 48 timmarna kommer 60 ton med katastrofhjälp att levereras till människor på flykt.

En man tar emot en låda med hygienpaket från en hjälparbetare. Foto: © UNICEF/Khuzaie

En flicka står i flyktinglägret Bajeed Kandala. I bakgrunden samlas människor för att ta emot nödleveranser. Foto: © UNICEF/Khuzaie

En flicka och två pojkar står vid hygienpaketen som deras familjer precis har fått. Foto: © UNICEF/Khuzaie


Behoven är akuta för de yazidier som har lyckats ta sig från Sinjarberget, och även för de 12 000 kristna flyktingar som har sökt skydd i den kurdiska huvudstaden Erbil.

– UNICEF är fortsatt extremt oroat över hur de tusentals barn som är fångade på Sinjarberget ska överleva, liksom de barn som har tagit sig därifrån till en säkrare plats, säger Marzio Babille, chef för UNICEF i Irak.
– Vi arbetar dygnet runt för att leverera hjälp till de ökande antal människor som har tagit sig från berget, men som nu lider av akut uttorkning, undernäring och chock.

UNICEF har transporterat 30 lastbilar med katastrofhjälp till det område dit flyktingarna anländer, och kommer dessutom att distribuera livräddande förnödenheter över hela Dohuks guvernorat.

Till de förnödenheter som har levererats enbart under de senaste 24 timmarna hör 1.100 kartonger med matransoner för katastrofer, 500 kartonger med tillskott av högprotein, 40 lådor med socker-saltlösning mot uttorkning och 15 luftkonditionerade tält som vardera är 72 kvadratmeter stora. Under de följande 48 timmarna kommer ytterligare 60 ton med katastrofhjälp att levereras.

Dessutom planerar UNICEF, i nära samarbete med det kurdiska regionala styret, ett kontantbidragsprogram på fem miljoner dollar. Pengarna ska göra det möjligt för tusentals familjer på flykt att själva handla förnödenheter på den lokala marknaden.

Enbart i Dohuks guvernorat har UNICEF och dess samarbetspartners sedan den 2:a augusti distribuerat humanitär hjälp till 73 452 barn, kvinnor och deras familjer på 20 olika platser. Dessa leveranser har innehållit:

 • 552.216 vattenflaskor
 • 44.282 paket med mat för katastrofbruk
 • 10.016 hinkar
 • 10.000 tvålar
 • 9.378 hygienpaket
 • 5.500 vattendunkar
 • 1.500 filtar
 • 1.000 hygienpaket för bebisar

I Erbil, där nära 12 000 människor har sökt skydd undan våldet, har UNICEF distribuerat 78 000 vattenflaskor och installerat tre vattentankar. UNICEF övervakar också de fall där barn har kommit ifrån sina föräldrar, eller där grova kränkningar av barns rättigheter har skett. I samarbete med ärkebiskopen för den kaldeisk-katolska kyrkan håller UNICEF även på att skapa ett stödcenter för familjer på flykt.

UNICEF arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen som drabbats av våldet i Irak, och i andra katastrofer. Stort tack för din hjälp.

 

Svår torka drabbar 100 000 barn i Namibia

Namibia är ett land som ofta drabbats av torka, men den här gången är situationen i landet den värsta på 30 år. 800 000 människor hotas nu av allvarlig undernäring – och allra värst drabbas barnen. UNICEF finns på plats och gör sitt yttersta för att rädda barns liv.

En familj sitter utanför sitt hem i Ruacana, en by i Omusati-regionen norra Zambia som drabbats hårt av den extrema torkan. Familjen tillhör Himbafoket som lever på jordbruk och boskapsskötsel.

En familj sitter utanför sitt hem i Ruacana, en by i norra Namibia i det område som drabbats hårt av den extrema torkan. Familjen tillhör Himbafoket som livnär sig på jordbruk och boskapsskötsel. Foto: UNICEF/John Isaac

I de norra områdena i Namibia vid gränsen till Angola har jordbruk och boskapsskötseln drabbats mycket hårt. Odlingar och betesmarker är uttorkade. Familjer tvingas sälja den boskap som inte redan dött och fly in till städerna för att försöka hitta ny försörjning. 100 000 barn går till sängs hungriga och vaknar på morgonen utan att få någonting att äta.

Undantagstillstånd råder

Regnen har uteblivit för andra året i rad och redan i maj utlyste Namibias regering undantagstillstånd i landet. Myndigheterna delar ut majs i de utsatta regionerna och planerar att borra nya brunnar och köra ut vatten i tankbilar. Men dessa insatser dröjer och räcker inte på långa vägar. Hjälp från omvärlden behövs akut för att kunna rädda barns liv.

Vatten och toaletter

UNICEF kämpar för fullt för att förse de utsatta områdena med näringstillskott, rent vatten och toaletter samt ger information till föräldrar om små barns näringsbehov. UNICEF ser också till att skolundervisningen fortsätter trots katastrofläget.

Undernäring konstant problem

Torkan förvärrar Namibias redan mycket allvarliga näringsproblem. 29 procent av barnen som är yngre än fem år är ”stunted”, en kronisk form av undernäring som pågått så länge att barnen för all framtid hämmats i växten, både rent kroppsligt och mentalt.

I en sådan här katastrofsituation kan tidig upptäckt av undernäring handla om liv eller död. Med rätt behandling och effektiva näringstillskott kan barn gå upp i vikt och överleva.

Hjälp behövs nu

En tredjedel av landets befolkning är redan drabbade och UNICEF räknar med att situationen kommer att förvärras under torrperioden som brukar pågå till slutet av december. 47 miljoner kronor saknas för att kunna fortsätta de livsviktiga insatserna i katastrofområdet och rädda barns liv.

Hjälp barn i katastrofer! Stöd UNICEFs katastrofarbete världen över.

Hör UNICEFs representant på plats berätta om läget i Namibia i Aktuellt i svt.

UNICEF redo att hjälpa drabbade när cyklonen når Burma

Tusentals hemlösa människor i delstaten Rakhine på Burmas västkust hotas av cyklonen Mahasen som väntas nå fastlandet idag eller imorgon. Vi finns på plats och står redo att hjälpa regeringen med humanitär hjälp till området.

Situationen i delstaten Rakhine är redan svår på grund av etniska och religiösa konflikter mellan buddhister och muslimer, vilket gjort att tiotusentals människor tvingats fly från sina hem. När cyklonen nu slår in över land befaras kraftiga regn och översvämningar drabba de hemlösa familjerna extra hårt. I liknande situationer brukar vattnet förorenas och vattenburna sjukdomar spridas snabbt. Det innebär en farlig situation för små barn som bland annat kan få livshotande diarrésjukdomar.

Rädda liv första prioritet

Tillsammans med andra FN-organ och internationella organisationer samarbetar vi med Burmas regering för att förflytta hemlösa till säkrare områden. Burmas regering har aktivt sökt internationellt samarbete och bidrag för att kunna bemöta den väntade katastrofen. Presidenten Thein Sein har lovat att katastrofarbetet ska utföras utan diskriminering baserad på etnicitet och religion och att främsta prioritet ska vara att rädda liv. UNICEF och andra hjälporganisationer välkomnar uttalandet och uppmanar regeringen att garantera ansvarstagande och öppenhet, samt att räddningsinsatser ska sättas in i god tid.

Mer resurser behövs

Vi har fyllt på våra lager i landet med förnödenheter, satt in extra personal och förbereder även insatser i utsatta områden i angränsande delstaten Chin, i Mandalay-regionen och i norra delstaten Kachin. Men vi behöver mer resurser till insatserna i Burma. Framförallt till det livsviktiga arbetet att distribuera rent vatten och förbättra sanitet och hygien i de drabbade områdena.

Hjälp barn i krig och katastrofer genom att skänka en gåva till UNICEFs katastrofarbete.

Vinterkläder och trygga barnvänliga platser till syriska barn på flykt

UNICEF har med hjälp av donationer från bland annat Hennes & Mauritz distribuerat nästan 13 000 vinterklädesplagg till utsatta barn i flyktinglägret Akcakale i Turkiet. UNICEF har också sett till att det finns trygga barnvänliga platser där 22 500 syriska barn på flykt i Turkiet får utbildning och lek, en viktig del i att barnen inte stannar i sin utveckling och en chans att bearbeta de trauman de har gått igenom.

Syrisk pojke som fått vinterkläder från H&M

@UNICEF Syrisk pojke som tack vare bidrag från H&M fått kläder till vintern.

UNICEF drar samtidigt igång ett mer långsiktigt projekt som ska ge ytterligare 97000 syriska barn och ungdomar i lägren tillgång till trygga barnvänliga platser. Lägret Akcakale i Turkiet är ett av 15 läger i Turkiet. Enligt Khalil Tekieldes som är chef för lägret byggdes det för att kunna ta emot 23 000 människor. Idag finns där över 36 000 människor – hälften är barn och ungdomar.

Hala, 16 år, är en av dem. Konflikten i Syrien har lett till att hon har missat ett helt års skolgång.

– Det råder brist på massor av saker i skolan, men den ger oss åtminstone hopp om att vi ska kunna åka hem och bygga upp våra normala liv igen, säger Hala som samtidigt oroar sig för vad som händer med hennes vänner och släktingar i Syrien.

– De som inte dör av bomberna fryser eller svälter ihjäl. Jag vill uppmana alla i världen att uppmärksamma dem. De behöver allas hjälp.

Utbildning och lek dämpar ångesten

Nästan alla flyktingar i lägret har upplevt eller sett våldet inne i Syrien med egna ögon. Effekterna av den psykologiska stressen märks tydligt. En fältstudie som gjorts av Psykologiska institutionen vid Universitetet i Istanbul Bahcesehir med 300 syriska flyktingbarn visade att barnen är mycket rädda och har ångest. Ungefär hälften av dem är mycket deprimerade.

– Tillsammans med våra samarbetspartners startar vi aktiviteter som ska hjälpa barn att bearbeta de trauman de gått igenom. Utbildning och lek ses ibland inte som livsavgörande, men de bidrar till att rädda liv, säger UNICEFs chef i Turkiet, Ayman Abulaban.

170 000 syriska flyktingar i Turkiet

Idag befinner sig 170 000 syrier i Turkiet, varav över hälften av dem är barn. Enligt FNs uppskattning kan antalet flyktingar i Jordanien, Libanon, Egypten och Turkiet komma att nå 1,1 miljoner innan juni i år.

Det ökande antalet flyktingar oroar turkiska myndigheter då det blir allt svårare att möta flyktingarnas behov. Myndigheterna tar därför emot stöd från olika hjälporganisationer, som till exempel UNICEF.

För att möta de mest akuta behoven skickar UNICEF Sverige 194 000 kronor från katastroffonden till hjälparbetet för de drabbade syriska barnen. Men läget är fortsatt kritiskt och behoven är enorma. Ge en gåva till UNICEFs katastrofarbete så kan vi hjälpa de barn och familjer som behöver hjälpen mest just nu.

 

 

 

Kaos på Filippinerna efter tyfonen

Den kraftiga tyfonen över Filippinerna har ödelagt det mesta i sin väg. 5,4 miljoner människor har drabbats och nästan hälften av dem är barn. UNICEF finns på plats och hjälper barnen och deras familjer. Vatten, näring och tak över huvudet är högsta prioritet.

Foto: © UNICEF/Jmitem

Tyfonen Bopha anses vara den värsta på flera årtionden. Befolkningen i de bergiga områdena ute på landsbygden överraskades av tyfonen som drog fram över landet för en vecka sedan. Utan förvarning forsade lera och vatten fram genom byarna och ödelade hus och infrastruktur.

Över 300 000 hemlösa

Nära 700 människor har mist livet och nära 800 människor saknas fortfarande. Över 300 000 har blivit hemlösa. 150 000 barn och 35 000 gravida eller ammande kvinnor hotas av undernäring.

Förödelsen är enorm. 28 000 hektar åkermark har förstörts och över 300 skolor har skadats. Över 70 000 hem har skadats eller förstörts och elektriciteten fungerar fortfarande inte. De områden som drabbades värst var provinserna Surigao del Sur, Davao Oriental och Compostela Valley, där Filippinernas president nu har utlyst katastroftillstånd.

Foto: © UNICEF/Jmitem

UNICEF finns på plats

UNICEF som finns på plats i Filippinerna sedan 1948 har ständig katastrofberedskap och kunde omedelbart börja hjälpa de drabbade barnen och deras familjer. Eftersom stora delar av vattensystemet har förstörts eller förorenats, är tillgången till rent vatten högsta prioritet.

Smutsigt vatten och trånga flyktingläger innebär stor risk för epidemier. UNICEF kämpar för att förhindra att barnen blir sjuka och dör av svåra diarréer eller luftvägsinfektioner.  Hittills har man hunnit dela ut 3000 vattenpaket, 3000 hygienpaket samt 1000 presenningar. Hygienpaketen innehåller till exempel vattendunkar, vattenreningstabletter, tvål, tandborstar, tandkräm och blöjor.

UNICEF har också levererat utrustning för att bygga enkla latriner vilket är absolut nödvändigt i ett område där de flesta familjer har förlorat sina hem. En annan av UNICEFs prioriteringar är att hitta och identifiera ensamma barn som kommit ifrån sina familjer i kaoset under tyfonen.

Nya hjälpleveranser från huvudstaden Manila är också på väg med bland annat näringstillskott som räcker till 90 000 barn.

UNICEF stannar hos barnen i Filippinerna så länge det behövs, men mer pengar behövs omgående för att det livsviktiga hjälparbetet ska kunna fortsätta. UNICEF vädjar till omvärlden och ber om 65 miljoner dollar till hjälparbetet under de kommande månaderna.

Din hjälp behövs

Stöd vårt katastrofarbete runt om i världen. Eller handla dina julklappar i gåvoshopen, som till exempel vattenreningstabletter, vatten- och hygienpaket och näringskräm.

Översvämningar i Pakistan drabbar barnen värst

Kraftiga monsunregn i södra Pakistan har återigen orsakat översvämningar i landet. Södra provinsen Sindh, den sydvästra provinsen Baluchistan och södra delarna i Punjab-provinsen tillhör de värst drabbade områdena. 2,8 miljoner människor är drabbade, varav 1,4 miljoner är barn (392 000 är barn under fem år).

– Barn drabbas alltid värst i alla katastrofer. Även denna gång är det de allra fattigaste barnen som har störst behov av hjälp. För många av barnen är det andra eller tredje gången på kort tid som de drabbas av en översvämning, säger Karen Allen, UNICEFs biträdande chef i Pakistan.

UNICEF vädjar om 15,4 miljoner dollar de närmaste sex månaderna för att kunna nå cirka 400 000 människor som saknar tillgång till bland annat rent vatten och sanitet.

Tack vare att UNICEF finns på plats i landet sedan tidigare, har man redan satt igång hjälparbetet tillsammans med  bland annat lokala organisationer. 180 000 människor i de drabbade områdena har redan fått tillgång till rent vatten. För att undvika utbrott av vattenburna sjukdomar som t ex diarré, kommer även 23 200 familjer att förses med hygienpaket (tvål, tvättservetter och vattenreningstabletter) inom de närmaste dagarna.

Hjälpbehoven är stora. Förutom rent vatten och sanitet behövs även insatser för att säkra barns rätt till utbildning, att de skyddas från våld och övergrepp och att de får tillgång till hälsovård.

Stöd UNICEFs katastrofinsatser världen över. Ge en gåva här.

Läs om mer om UNICEFs tidigare insatser i Pakistan.