Gå till innehållet
Laddar…

Information är nyckeln till att stoppa ebola

Barnen i Demokratiska republiken Kongo påverkas allvarligt av ebolautbrottet. Var tionde som smittats är ett barn, och hundratals barn behöver psykosocialt stöd. UNICEF finns på plats och kämpar för att hjälpa drabbade familjer och stoppa spridningen.

UNICEF-personal berättar för barn om hur man skyddar sig mot ebola, i staden Mbandaka, Demokratiska republiken Kongo. Foto: © UNICEF/Naftalin

UNICEF-personal berättar för en grupp barn om hur man skyddar sig mot ebola, i staden Mbandaka, Demokratiska republiken Kongo. Foto: © UNICEF/Naftalin

Ebolautbrottet startade i början av maj, Sedan dess har UNICEF och partners nått över 300 000 människor med liv­räddande informa­tion om hur man und­viker att smittas av ebola. Kampanjen har som mål att nå 800 000 personer i de drabbade områdena.

– Information och social mobili­sering är nyckeln till att stoppa ebola, säger Dr. Gianfranco Rotigliano, chef för UNICEF i Kongo. Under utbrottet i Väst­afrika, 2014-2015, lärde vi oss att det är extremt viktigt att de lokala sam­hällena enga­geras och hjälper till att informera om hur man skyddar sig. Det är så vi kommer att stoppa sjuk­domens sprid­ning.

Barn tvättar sina händer noga innan de går in i sitt klassrum i Mbandaka. God hygien är viktigt för att minska spridningen av ebola. Foto: © UNICEF/Naftalin

Barn tvättar sina händer noga innan de går in i sitt klassrum i Mbandaka. God hygien är viktigt för att minska spridningen av ebola. Foto: © UNICEF/Naftalin

Till­sammans med partners har UNICEF arbetat med över 2 500 lärare och 53 000 elever för att sprida livs­viktig kun­skap. 30 ungdoms­reportrar har fått utbild­ning för att informera sina jämn­åriga om goda hygien­vanor, för att minska sprid­ningen av sjuk­domen. Vi har också utbildat 181 social­arbetare för att hjälpa drabbade familjer.

Över 1 100 hälso­arbetare och andra som kommer i kontakt med sjuka, har fått vaccin mot ebola. Lokala sam­hällen får informa­tion om att vaccinet är gratis för hälso­arbetare och andra utsatta som har kontakt med personer som smittats.

En pojke får sin temperatur mätt innan han går in i skolan i Mbandaka i Kongo. För att minska spridningen av ebola är det viktigt att snabbt upptäcka om någon har fått feber eller andra symptom. Foto: © UNICEF/Naftalin

En pojke får sin temperatur mätt innan han går in i skolan i Mbandaka. För att minska spridningen av ebola är det viktigt att snabbt upptäcka om någon har fått feber. Foto: © UNICEF/Naftalin

UNICEF arbetar också hårt för att främja bra hygien i bland annat skolor och vård­centraler. På 49 offent­liga platser, som kontor, marknader och hamnar, finns nu hand­tvätts­stationer och termo­metrar, för att man snabbt ska kunna upp­täcka om någon har feber.

Var med och kämpa för barn i katastrofer:

Ge en katastrofgåva

 

Allt fler barn i Kongo får fylla fem

Vi fortsätter UNICEFs vecka av goda nyheter med en rapport från Demokratiska republiken Kongo. Antalet barn som dör innan de hinner fylla fem år, har halverats från 1990 till idag.

Allt fler barn i Kongo överlever de första fem åren av sitt liv. Foto: © UNICEF/Pudlowski

Goda nyheter! Allt fler barn i Kongo överlever de första fem åren av sitt liv. Foto: © UNICEF/Pudlowski

UNICEF kämpar över hela världen för att alla barn ska få omsorg, rent vatten, näringsrik mat och hälsovård, så att de får möjlighet att överleva och växa upp. Och arbetet ger resultat – tack vare alla våra givare kan vi vara med och se till att allt fler barn världen över får fira sin femårsdag.

I Demokratiska republiken Kongo har antalet barn som dör innan de fyller fem halverats sedan 1990. Helt fantastiskt! Inget barn ska behöva dö av orsaker som går att förebygga och vi kommer aldrig att sluta kämpa förrän antalet är nere på noll.

Vill du vara med och skapa ännu fler goda nyheter? Bli Världsförälder och kämpa för barnen varje dag:

 

Kongo 2008, en mamma och hennes barn

Kongo 2008, en mamma och hennes barn

Kongo, 14 december 2008

Jeanne Kahindo står utanför sitt hem i Goma, huvudstad i Norra Kivu-provinsen, med sin baby i famnen. Hennes andra barn och 12 flyktingar, som sökt skydd hemma hos henne, syns i bakgrunden.
– De led i regnet, det var därför jag erbjöd dem att komma in, berättar Jeanne. Alla har de flytt från byn Kibumba, ungefär 40 kilometer bort, och har nu levt med henne i två månader och delat på den mat som de kommer över.

Endast cirka 30 procent av fördrivna i Kongo lever i organiserade läger, övriga har sökt skydd i skolor, kyrkor eller hos värdfamiljer.

De pågående striderna mellan regeringen och rebellstyrkor i östra Norra Kivu-provinsen utgör ett stort hot mot lokalbefolkningen och hindrar hjälpinsatser. Mer än 250.000 människor är på flyende fot och över 1 miljon människor har fördrivits från sina hemtrakter,  en del av dem över gränserna till Uganda och Rwanda. Undernäring och hygien-relaterade sjukdomar, särskilt diarré och kolera, ökar. Många barn rekryteras till väpnade grupper  och hundratals andra har skilts från sina familjer när de flytt våldet.UNICEF kräver ett upphörande av striderna och rekrytering av barnsoldater.

UNICEF arbetar också bland annat med att tillhandahålla rent vatten till flyktinglägren, bygga latriner för att förhindra sjukdomsutbrott, leverera förnödenheter till hälsocenter, vaccinera mot mässling och med att stödja arbetet med  att återförena barn skiljs från sina familjer.

Sedan 1998 har uppskattningsvis 5 miljoner kongoleser, varav hälften barn, dött av konflikt-relaterade orsaker.  Bland annat sjukdomar. Man beräknar dessutom att ytterligare 1.200 personer dör varje dag av dessa orsaker. Medellivslängden i landet är 46 år och 4 miljoner barn är föräldralösa.