Gå till innehållet
Laddar…

I en konstnärligt gestaltad rättegång imorgon lördag på Kulturhuset i Stockholm ställs Europa till svars för en systematisk, inhuman behandling av flyktingar och migranter. Fyra områden tas upp: gränskontroll, asylprocess, papperslösa migranter och förvar & deportation. Medverkande är experter, forskare, författare och skådespelare.

Tribunal 12 fyller en viktig funktion när det gäller att belysa konsekvenser för enskilda personer av den flykting- och migrationspolitik som förs i Europa idag. Det behövs en ökad solidaritet inom flyktingpolitiken med fokus på den enskilda människan. Rättssäkerheten behöver skärpas så att till exempel barns rättigheter respekteras i asylprocessen. Det handlar bland annat om att utreda barns egna asylskäl, bedöma barnets bästa, respektera rätten att bli hörd och att få tillgång till hälsovård och skolgång.

I Sverige är det särskilt angeläget just nu att diskutera flykting- och migrationsfrågor med tanke på att regeringen och Miljöpartiets överenskommelse i  detta ämne havererat. För drygt ett år sedan stod migrationsminister Tobias Billström och  Miljöpartiets Maria Ferm nöjda sida vid sida när överenskommelsen presenterades. Vi var många som hyste förhoppningar om att det som stod där också skulle omsättas i praktiken snarast. Bland annat rätten för barn som är papperslösa att få tillgång till sjukvård och skolgång.

Enligt regeringens utredning om sjukvård för papperslösa från 2011 (SOU 2011:48) finns det mellan 10 000 och 35 000 människor som är papperslösa i Sverige idag. Ca 2 000-3 000 antas vara barn under 18 år. Dessa barn har varken ovillkorlig rätt till sjukvård eller skolgång. De lever i ett socialt utanförskap och är helt utlämnade till andra personers välvilja – eller godtycke och i värsta fall övergrepp. De berövas dagligen sina rättigheter och människovärde. Hotet att bli utvisad är alltid överhängande och det som ytterst avgör hur tillvaron blir.

Enligt artikel 2 i FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn samma rättigheter och ingen får diskrimineras. Detta är en av de grundläggande principerna i konventionen. Anledningen till bestämmelsens existens är att inget annat land än just det som barnet befinner sig i för tillfället kan garantera barnet dess mänskliga rättigheter.

Att dela in barn i olika kategorier beroende på juridisk status bryter mot barnkonventionen. Rätten till hälso- och sjukvård samt utbildning borde vara en självklarhet för Sverige att garantera varje barn. Ett sätt att stärka barns rättsliga ställning är genom att inkorporera barnkonventionen i svensk rätt och därmed göra den till lag.

Varför är det så svårt för regeringen att leva upp till barnkonventionen?

/Christina Heilborn
Chef Opinion och påverkan UNICEF Sverige