Gå till innehållet
Laddar…

För alla flickors mensliga rättig­heter

Vad skulle du göra om du några dagar i månaden förbjöds att umgås med dina vänner? Hindrades från att laga mat, gå i skolan, att sova i en säng eller ens gå ut? Det är många flickors verklig­het när de får sin mens. Starka tabun och brist på kunskap gör att flickors utveck­ling hålls tillbaka. Det vill vi på UNICEF lyfta i samband med inter­nationella flickdagen.

 I många länder går inte flickor till skolan när de har mens. Ofta på grund av skam eller för att det saknas möjlighet att sköta sin hygien i skolan. I värsta fall hoppar de av sin utbildning helt.

Uppskattningsvis menstruerar 1,8 miljarder flickor över hela världen. Ändå vet ungefär hälften av alla flickor i Sydasien inte vad mens är in­nan de själva bör­jar men­struera, enligt en rapport som UNICEF gjort till­sammans med WaterAid. Brist på kunskap och starka tabun kring mens finns i många delar av världen.

I många länder går flickor inte till skolan när de har sin mens, ofta på grund av skam, men också för att skolorna inte är till­räckligt utrustade med separata toa­letter för flickor och pojkar. I värsta fall hoppar flickorna av skolan helt och hållet, vilket resul­terar i att de inte får den utbild­ning de behöver för att själva kunna bestämma över sina liv och ta sig ur fattig­dom och förtryck. 

Att flickor inte får möjlighet att utbilda sig drabbar inte bara flickorna själva. Det skapar också stora konsekvenser för samhället.

Om fler flickor får utbild­ning skulle den ekonomiska till­växten öka, barn­äkten­skapen och fattig­domen skulle minska och det skulle bidra till jäm­­ställd­­het och demo­kratisk utveck­­ling.

Okunskap och myter exkluderar kvinnor och flickor från samhället

Den enorma okunskapen kring mens skapar utrymme för myter som styr flickornas liv. “Du kan dö om du kommer i kontakt med en kvinna som har mens”, “Mens är något smutsigt, flickor som har det måste isoleras från andra” och “Flickor är svagare när de har mens” är bara några av de myter som många lever efter.

Brist på kunskap gör att myterna är svåra att slå hål på. UNICEF arbetar för att bryta tystnaden och förinta myter och tabun genom att utbilda både flickor och pojkar om mens.

Flickor i Jharkhand, Indien, deltar i undervisning om mens och hygien. Att bryta tystnaden kring mens hjälper många flickor att dels förstå sig på sina egna kroppar, och ger dem även kunskapen och modet att våga fortsätta gå till skolan fast de har mens.

Mensen tar inte paus när samhället vänds upp och ner

I katastrofer och kriser, som exempel­vis rådande corona­pandemi, blir det ännu svårare för flickor och kvinnor i fattiga områden att hantera sin mens på ett värdigt och hälso­samt sätt. Pandemin ökar sår­bar­heten hos människor som redan lever i extrem fattig­dom och kris­drabbade områden. Lockdowns och stängda gränser gör det också ännu svårare att få till­gång till mens­skydd.

Vad gör UNICEF?

Att kämpa för flickors och kvinnors rättig­heter hör till UNICEFs allra viktigaste uppgifter.

  • Vi bidrar med forskning och utbild­ning för att hjälpa sam­hällen och rege­ringar att informera om mens och bryta tabun.
  • Förra året för­bätt­rade vi 20 495 skolor i 67 länder, för att under­lätta för flickor som har mens och öka möjlig­heterna att de stannar i skolan.
  • Vi delar ut hygien­produkter som tvätt­bara bindor till flickor i utsatta och kris­drabbade områden.

I vår gåvoshop hittar du nu två nya paket med fokus på flickors rättig­heter. Köp Skolpaket för en flicka, eller Tvättbara bindor, så är du med och ser till att fler flickor i utsatta situationer får en möjlig­het att fort­sätta sin skol­gång och leva sina liv som vanligt, även när de har mens:

Handla i gåvoshopen

Myter om mens hindrar framsteg för flickor

Visste du att i vissa delar av världen anses det vara livsfarligt att vara i närheten av en flicka eller kvinna som har mens? Den här och många andra myter om mens drabbar miljontals flickor världen över, något som vi på UNICEF idag vill lyfta på internationella kvinnodagen.

I många kulturer är mens inte något man pratar om. Det kan ses som något smutsigt eller orent, och tystnaden kring mens leder till brist på kunskap och skadliga missuppfattningar.

Några myter om mens:

  1. Du kan dö om du kommer i kontakt med en kvinna som har mens
  2. Mens är något smutsigt, och flickor som har det måste isoleras från andra
  3. Du kan förgifta mat och vatten om du rör vid det när du har mens
  4. Att duscha när du har mens kan leda till att du inte kan få barn
  5. Flickor är svagare när de har mens
  6. Att bränna mensskydd kan leda till cancer

Inget av det här är sant, men starka tabun och bristande utbildning kring mens gör att myterna är svåra att slå hål på och flickors utveckling hålls tillbaka.

Det är till exempel vanligt att flickor stannar hemma från och till slut hoppar av skolan när de får mens. Många blir retade och skäms, och brist på toaletter och sanitetsprodukter gör det svårt att sköta sin hygien i skolan.

Faozea, 14 år, har flytt från Centralafrikanska republiken och lever nu i flyktinglägret Danamadha i södra Tchad. Här har UNICEF delat ut bland annat hygienprodukter som bindor för att hjälpa flickor som Faozea att kunna stanna i skolan. "Tidigare var jag inte bekväm med att gå till skolan när jag hade mens, men nu kan jag hålla mina kläder rena. Det är viktigt för mig att gå i skolan så jag kan bli lärare," säger Faozea. Foto: © UNICEF/Faffin

Faozea, 14 år, har flytt från Centralafrikanska republiken och lever nu i flyktinglägret Danamadha i södra Tchad. Här har UNICEF delat ut bland annat hygienprodukter som tvättbara bindor för att hjälpa flickor som Faozea att kunna stanna i skolan. ”Tidigare var jag inte bekväm med att gå till skolan när jag hade mens, men nu kan jag hålla mina kläder rena. Det är viktigt för mig att gå i skolan så jag kan bli lärare,” säger Faozea. Foto: © UNICEF/Faffin

Vad gör UNICEF?

Att kämpa för flickors och kvinnors rättigheter hör till UNICEFs allra viktigaste uppgifter. Vi bidrar med forskning och utbildning för att hjälpa samhällen och regeringar att informera om mens och bryta tabun. För att flickor ska kunna stanna i skolan ser vi till att skolor i världens fattigaste områden får bra toaletter, tvål och rent vatten.

I katastrofer och kriser delar vi ut hygienprodukter som tvättbara bindor till kvinnor och flickor. Att kunna sköta sin hygien när man till exempel är på flykt är ovärderligt.

Stöd flickors rättigheter med en gåva. Swisha till 902 00 17.
Till exempel räcker 45 kronor till fem tvättbara bindor.