Gå till innehållet
Laddar…

Klimatförändringar hotar barns liv – världens ledare måste vakna

Flera miljoner barn har drabbats av den senaste tidens cykloner som dragit in över Moçambique, Indien och Bangladesh. Extremväder, cykloner och översvämningar, till följd av klimatförändringar, blir allt vanligare. UNICEF är oroade eftersom redan utsatta barn råkar mest illa ut.

En familj efter cyklonen Kenneth i Moçambique

Joana Inacio 13 år, Maisinha 8 år och Inaciao 6 år, bor i Macomia, Moçambique. De fick sitt hus förstört i cyklonen Kenneth. ”Jag skulle vilja gå tillbaka till skolan, och få kläder eftersom de är borta. Jag mår dåligt och är hungrig eftersom det inte finns någon mat”, säger Joana. Foto: © UNICEF/De Wet

Över 120 000 barn drabbades av cyklonen Kenneth som drog in över Moçambique i slutet av april, och var den starkaste stormen som landet någonsin uppmätt. Bara sex veckor tidigare drog cyklonen Idai fram i landet, med förödande följder för över en miljon barn. De senaste dagarna har omkring tio miljoner barn hotats av cyklonen Fani, som beskrivs som Indiens starkaste cyklon på över 20 år.

–  Vi ser en oroande trend. Cykloner, torka och andra extrema väderhändelser ökar i frekvens och intensitet. Som vi sett i Moçambique och på andra ställen påverkas fattigare länder och samhällen värst. För barn som redan är utsatta kan konsekvenserna bli förödande, säger Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef.

UNICEFs oro för hur klimatförändringarna påverkar barnens liv ökar. Vi uppmanar nu världens ledare att ta riskerna på allvar. 

–  Drunkning, jordskred, dödliga sjukdomar som kolera och malaria, undernäring och psykologiska trauman är några av de risker som barnen utsätts för, säger Gautam Narasimhan, senior rådgivare för klimatförändringar på UNICEF.

Mamma och dotter i Beira, Moçambique

Louisa Pedro Luis dotter, Anna Luis 2 år, får behandling för malaria i ett UNICEF-stött center i Beira, Moçambique. Foto: © UNICEF/James Oatway

Vad gör UNICEF?
UNICEF arbetar för att begränsa effekterna av extrema väderhändelser, bland annat genom att utforma vattensystem som klarar cykloner och saltvattenförorening samt stärka upp skolbyggnader. Vi jobbar även förberedande genom att exempelvis stötta lokala hälsocenter i riskområden och förbereda på plats med livräddande produkter inför kommande väderkatastrofer. Vi ser också till att barn i riskområden får utbildning i hur de ska agera när en katastrof inträffar, för att minska antalet skadade.


GE EN KATASTROFGÅVA NU

Vattenburna sjuk­domar hotar barns liv efter cyklonen Idai

Omkring 1,7 miljoner människor uppskattas ha drabbats av cyklonen Idai i Moçambique, Zimbabwe och Malawi, varav cirka hälften är barn. Redan före cyklonen var 1,5 miljoner människor hårt drabbade av över­sväm­ningar. Läget är akut och behovet av rent vatten är enormt.

Helcio Filipe Antonio och Anderson Tackdi är två av de barn som drabbats hårt av cyklonen. Tillsammans med många andra har de sökt skydd i en skola i Beira, Moçambique. Foto: © UNICEF/de Wet AFP-Services

Cyklonen Idai drog in över land för en vecka sedan vid staden Beira i Moçambique. En stad som nu rappor­teras vara för­störd till omkring 90 procent.

Familjer kämpar mot över­sväm­ningar för sin över­levnad, genom att söka sig till högre platser som träd och tak. Minst tusen männi­skor befaras ha omkommit.

Ge en katastrof­gåva nu

Vad gör UNICEF?

Idag är det världs­vatten­dagen och vatten­frågor lyfts världen över. De stora behoven av rent vatten aktuali­seras särskilt i en kata­strof som den här. Risken är stor att vatten­burna sjuk­domar sprids, något som kan vara direkt dödligt för små barn.

Det finns därför ett stort behov av produkter för att rena vatten och se till att drabbade barn och vuxna får möjlig­het att hålla en god hygien. UNICEF anlitas som vatten­experter över hela världen, och i kata­strofer är det vår uppgift att se till att barnen och deras familjer får till­gång till rent vatten, sanitet och möjlig­heter att hålla en god hygien.

  • I Moçambique samarbetar UNICEF med WFP (FN:s livsmedels­program) för att se till att famil­jerna som samlats i improvi­serade läger får mat, och vi delar ut vatten­renings­tabletter till drabbade sam­hällen. Allt för att undvika vatten­burna sjuk­domar som diarréer och kolera.
  • I Malawi och Zimbabwe levererar vi liv­räddande produkter som vätske­ersätt­ning, mediciner, hygien­paket, hinkar, latriner, tvål och impreg­nerade myggnät för att skydda mot malaria.
  • Vi sätter också upp barn­vänliga trygga platser för att ge barnen en känsla av normali­tet och lugn. Här får de också psyko­socialt stöd för att bearbeta sina upp­levelser.

Men mer hjälp behövs och läget för tusen­tals barn är akut. Du kan vara med och rädda barns liv:

Ge en katastrof­gåva nu

En mamma med en bebis i famnen.

Två veckor gamla Ndaziona sover i mamma Annies famn. Annie flydde med sina barn när hon vaknade mitt i natten och såg stora mängder vatten komma mot huset. Familjen hann precis springa ut innan huset rasade bakom dem. Nu bor de i ett läger där de fått mat och hjälp av UNICEF att rena sitt vatten. Foto: © UNICEF/Gumulira

En av de största väder­katastroferna någonsin

Hundratusentals barn i Moçambique, Zimbabwe och Malawi har drabbats hårt av cyklonen Idai. Som alltid i kata­strofer är barnen mest utsatta. UNICEF finns på plats och kämpar för att hjälpa barnen och deras familjer.

Nomatter Ncube sitter med sina barn framför familjens hus som totalförstörts av cyklonen i Zimbabwe. Foto: © PHILIMON BULAWAYO/Reuters/TT

Cyklonen drog in över land i torsdags kväll vid staden Beira i Moçambique, med hårt regn och starka vindar på upp­emot 170 kilo­meter i timmen. Redan före cyklonen var Moçambique och Malawi hårt drabbade av över­sväm­ningar – en situa­tion som nu för­värrats kraftigt.

FN befarar att det kan vara en av de största väder­rela­terade kata­stroferna någon­sin på södra halv­klotet.

Ge en katastrofgåva nu

UNICEF har sett till att liv­räddande produkter för att till exempel rena vatten och behandla under­näring fanns till­gäng­liga innan cyklonen kom, och vi har sedan dess leve­rerat bland annat vätske­ersätt­ning, medi­ciner, tvålar och mygg­nät för att skydda mot malaria.

Vårt fokus är nu att skydda och hjälpa barnen som drabbats. Vi kämpar dygnet runt för att nå alla som behöver hjälp och ser till att barnen och deras familjer får rent vatten, sjuk­vård, näring och skydd. Många barn har förlorat sina familje­med­lemmar och sina hem. Skolor och sjukhus har för­störts och situa­tionen är akut.

– Vi har över­svämning här nästan varje år, men vad som är speci­ellt med den här situa­tionen är den enorma för­störel­sen på infra­struk­turen och männi­skor. Det här kommer att ha en fruktans­värd effekt på befolk­ningen, säger Daniel Timme, som arbetar för UNICEF i Moçambique.

Läget är akut och mer hjälp behövs. Du kan vara med och rädda barns liv, ge en gåva till vårt katastrof­arbete:

Jag vill hjälpa till

Svåra översvämningar i Malawi.

Redan före cyklonen var Moçambique och Malawi hårt drabbade av översvämningar – en situation som nu förvärrats kraftigt. Foto: © UNICEF Malawi

Börje matchar din första månad

Börje har nu praktiserat hos oss en tid och provat olika sätt för att få fler att bli Världsföräldrar. Men han vill göra ännu mer. Därför matchar han just nu din första månad om du blir Världsförälder.

Börje tillsammans med familjen i Moçambique. Fransisco, 16, Isabel, 14, Mateus, 10, Timóteo, 9, och Ernesto, 5. Foto: © UNICEF

Börje tillsammans med familjen i Moçambique. Fransisco, 16, Isabel, 14, Mateus, 10, Timóteo, 9, och Ernesto, 5. Foto: © UNICEF

När Börje Salming reste till Moçambique tidigare i år träffade han Fransisco och hans syskon. Barnen lever helt ensamma sedan de förlorat sina föräldrar. Börje blev oerhört tagen av barnens situation och bestämde sig för att han ville göra mer för att förändra barns liv världen över.

Förutom att bli Världsförälder praktiserar han hos oss för att få ännu fler att bli Världsföräldrar. Och nu trappar Börje upp sin insats ännu mer.

Bli Världsförälder nu så matchar Börje din första månad.* Att vara Världsförälder innebär att du ger 100 kronor i månaden via autogiro. Men just nu blir alltså den första månaden värd dubbelt så mycket. Och hjälper ännu fler barn.

För bara 100 kronor kan 404 barn få näringspulver som förebygger undernäring, eller 29 barn få skrivbok och penna så att de kan gå i skolan.

*Börje matchar de första 500 nya Världsföräldrarna. Bli Världsförälder idag!

Fransisco, 16, är familjeförsörjare

I Moçambique lever över två miljoner barn helt utan sina föräldrar. Fransisco och hans fyra syskon är några av dem. Sedan föräldrarna dog för tre år sedan försörjer Fransisco och systern Isabel familjen. UNICEF arbetar för att se till att barnen får mat, ett tryggt hem och möjlighet att gå i skolan.

Syskonen Fransisco, 16 år och Isabel, 14 år, tar han hand om de yngre syskonen Mateus, 10 år, Timóteo, 9 år, och Ernesto, 5 år. Foto: © UNICEF

Syskonen Fransisco, 16 år och Isabel, 14 år, tar han hand om de yngre syskonen Mateus, 10 år, Timóteo, 9 år, och Ernesto, 5 år. Foto: © UNICEF

Moçambique är ett av världens fattigaste länder och många barn lever mycket utsatta. Över två miljoner barn är föräldralösa. I byn Doeroi i Gondola lever Fransisco, 16 år, och tillsammans med sin syster Isabel, 14 år, tar han hand om de yngre syskonen Mateus, 10 år, Timóteo, 9 år, och Ernesto, 5 år. Att hitta mat är en daglig kamp. Lilla Ernesto har speciella behov vilket gör deras situation ännu svårare.

För att klara försörjningen gör Fransisco träkol som han säljer och tar diverse jobb. Isabel tvättar och lagar mat, och utför jobb den tid hon inte går i skolan. Fransisco har gått ut sjuan men har sedan dess inte haft möjlighet att fortsätta skolan. Deras största oro är hur de ska kunna köpa kläder och mat åt hela familjen, och på nätterna är Fransisco rädd att någon ska komma in i hyddan som inte har något lås på dörren.

Vad gör UNICEF?

När vi och de lokala myndigheterna upptäckte barnens situation såg vi till att de började få matpaket som ska hjälpa dem klara sig utan att behöva arbeta. Dessutom har de nu fått flytta till ett säkrare hus mitt i byn, där de kan känna sig trygga. Det sociala stödprogrammet har också sett till att få igång processen för att få tillbaka Fransisco till skolan.

Varje dag ser UNICEF till att miljontals barn överlever och utvecklas. Det går att förändra barns liv och vi vet hur man gör. Men vi kan inte göra det utan din hjälp.

Tidigare i år reste Börje Salming till Moçambique och träffade Fransisco och hans familj. Nu vill han att fler ska kämpa för barnen och bli Världsföräldrar. Var med Börje och förändra barns liv redan idag. Som Världsförälder ger du pengar varje månad och är med i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Bli Världsförälder nu.

Börje värvar världens viktigaste föräldrar

Tidigare i år reste Börje Salming till Moçambique och träffade föräldralöse Fransisco, 16, och hans syskon. Börje blev mycket tagen av barnens situation och bestämde sig för att att han ville göra mer. Därför kommer han nu att praktisera hos oss för att värva nya Världsföräldrar.

Börje tillsammans med familjen i Moçambique. Foto: © UNICEF

Börje inspirerades till att vilja göra mer för barn världen över efter sitt besök hos familjen i Moçambique . Foto: © UNICEF

Fransisco och hans fyra yngre syskon, Isabel, Mateus, Timóteo och Ernesto, lever ensamma sedan deras föräldrar dog för tre år sedan. Börje fick på nära håll se och uppleva hur UNICEF arbetar för att förändra livet för dem och miljontals andra barn världen över. När Börje kom hem kontaktade han oss och ville göra mer.

Börje praktiserar på UNICEF

Vi föreslog att han provar på det viktiga arbetet med att få fler att ge pengar till arbetet för barnen. Han får nu därför praktisera hos UNICEF i Sverige. Börje kommer under sin praktik få prova på många delar av det viktiga arbete som görs för att få fler att bli Världsföräldrar.

Till att börja med fick han vara med och sprätta kuvert från alla dem som skickat in sin anmälan. (Du glömmer väl inte att skicka in ditt blå kuvert?) Dessutom kommer han att skriva hälsningar till några som blir Världsföräldrar. Bli Världsförälder idag så är du med och kämpar för barnen. Och kanske får just du en hälsning från Börje!

Börje sprättar kuvert från alla de som skickat in sin anmälan som Världsförälder. Foto: © Andreas Karlsson

Börje sprättar kuvert från alla de som skickat in sin anmälan som Världsförälder. Foto: © Andreas Karlsson

Kul att så många skickar in och blir Världsföräldrar! Foto: © Andreas Karlsson

Men vi behöver bli ännu fler som kämpar för barnen. Bli Världsförälder nu så kanske just du får en handskriven hälsning från Börje. Foto: © Andreas Karlsson

Följ Börjes praktik här på bloggen, på vår facebook, instagram och twitter.

Var med Börje och förändra barns liv redan idag. Som Världsförälder ger du pengar varje månad och är med i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Bli Världsförälder nu. Är du redan Världsförälder? Sprid budskapet så vi blir flera! Tillsammans ska vi kämpa för varenda unge.

Börje Salming besöker Moçambique

Moçambique är ett av världens fattigaste länder och många barn lever mycket utsatta. Över två miljoner barn är föräldralösa. Inför Humorgalan 2015 reste hockeylegenden Börje Salming till Moçambique där han träffade Fransisco, Isabel, Mateus, Timóteo och Ernesto som förlorade sina föräldrar för tre år sedan och nu lever helt ensamma.

Moçambique – ett av världens fattigaste länder 

Moçambique rankas som en världens tio snabbast växande ekonomier, men trots det är fattigdomen påtagligt närvarande. Av landets 25 miljoner invånare lever uppskattningsvis hälften i fattigdom och Moçambique ligger nästan längst ner på skalan över världens fattigaste länder.

Men det är inte bara fattigdomen som gör Moçambique till ett svårt land för barnen att växa upp i. Aids, bristfälliga system för hälso- och sjukvård och den ofta undermåliga utbildningen gör att många barn inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Syskonen Fransisco, 16 år och Isabel, 14 år, tar han hand om de yngre syskonen Mateus, 10 år, Timóteo, 9 år, och Ernesto, 5 år. Foto: UNICEF

Syskonen Fransisco, 16 år och Isabel, 14 år, tar han hand om de yngre syskonen Mateus, 10 år, Timóteo, 9 år, och Ernesto, 5 år. Foto: UNICEF

Barnen lever utan sina föräldrar

I byn Doeroi i Gondola träffar Börje fem syskon som lever ensamma sedan de förlorat sina föräldrar för tre år sedan. Fransisco är 16 år och tillsammans med sin syster Isabel, 14 år, tar han hand om de yngre syskonen Mateus, 10 år, Timóteo, 9 år, och Ernesto, 5 år. De är oerhört utsatta och att hitta mat är en daglig kamp. Lilla Ernesto har speciella behov vilket ytterligare förvärrar deras situation.

Deras hem är en liten lerhydda som består av ett enda rum där de lagar mat och sover. Taket är trasigt och läcker in när det regnar. Hemmet ligger avskilt och ensamt, långt från grannar och vänner, något som gör familjen ännu mer utsatt.

Fransisco och Isabel kämpar för att hålla ihop familjen. För att klara försörjningen gör Fransisco träkol som han säljer och tar diverse jobb. Isabel tvättar och lagar mat, och tar diverse jobb den tiden hon inte går i skolan. Fransisco har gått ut sjuan men har fram till nu inte haft möjlighet att fortsätta skolan. Deras största oro är hur de ska kunna köpa kläder och mat åt hela familjen, och på nätterna är Fransisco rädd att någon ska komma in i hyddan som inte har något lås på dörren.

Barnen har uppmärksammats av lokala sociala myndigheter som UNICEF samarbetar med. Via programmet har de nu börjat få matpaket som ska hjälpa dem klara matransonen utan att behöva arbeta. Dessutom har ett nytt hus byggts åt dem som de ska flytta in i snart. Huset ligger mitt i byn och kommer att ge dem större säkerhet och skydd. Det sociala stödprogrammet har också sett till att få igång processen att få tillbaka Fransisco till skolan så att han kan börja högstadiet.

Börje Salming med alla barnen utanför deras hus. Foto: UNICEF

Börje med alla barnen utanför deras hus. Foto: UNICEF

Vad gör UNICEF?

UNICEF kämpar för att alla barn ska få det skydd och den hjälp de behöver. De mest utsatta får hjälp först. Tillsammans med regeringen och lokala organisationer i landet arbetar vi för att hitta och fånga upp barn som lever i samma situation som Fransisco och hans syskon. Det handlar bland annat om att registrera föräldralösa barn och att sätta in insatser som matpaket, stöd till ett tryggt hem, hjälp till sjukvård och möjlighet till skolgång.

För att förändra situationen för barn både direkt och på lång sikt måste man arbeta på alla nivåer, både med det enskilda barnet, familjen, skolan och kommunen men också ända upp på regeringsnivå för att ändra lagar och reformer. Det gör UNICEF. Vi arbetar också förebyggande med att stoppa spridningen av hiv och aids genom att genomföra tester och se till att hiv-positiva gravida kvinnor får mediciner som kan skydda deras barn.

Men det finns mycket mer att göra. Bara i Moçambique lever över två miljoner barn helt utan sina föräldrar och precis som Fransisco, Isabel, Mateus, Timóteo och Ernesto behöver de hjälp.

Bli Världsförälder nu och ge fler barn chans till den barndom de har rätt till.

Elever samlade in över 3 miljoner kronor till UNICEF

Sju skolor i Stockholms län placerar sig, tillsammans med skolor från Uppsala, Göteborg och Karlstad, på tio-i-topplistan när resultatet för vårens Operation Dagsverke räknats samman. Över 25 000 elever från hela landet engagerade sig för UNICEFs utbildningsprogram i Moçambique och samlade totalt in över 3 miljoner kronor.

Vasa Real som låg tvåa på förra årets lista, gjorde en fantastisk insats och lyckades samla in närmare 30 000 kronor mer än förra året. Det resulterade i en toppnotering år 2014.

Mark Levengood besökte Vasa Real i går och gratulerade dem till årets fantastiska resultat. Mark berättade om betydelsen av de insamlade pengarna. Diplomet togs emot av x från Elevrådet. Foto: © UNICEF

Mark Levengood besökte Vasa Real i onsdags och gratulerade dem till årets fantastiska resultat. Mark berättade om betydelsen av de insamlade pengarna. Diplomet togs emot av representanter från elevrådet. Foto: © UNICEF

Eleverna gratulerades och fick ta emot diplom av UNICEF-ambassadören Mark Levengood. Läraren Stina Karlsson berättade att skolan hade en temavecka där de bland annat visade filmen från UNICEF och diskuterade situationen i Moçambique och barns rättigheter i stort, innan de gav sig ut på sina dagsverken för att nå årets resultat.

– Jag tycker att det är jätteviktigt att hjälpa människor som inte har samma förutsättningar och levnadsstandard som vi har och om man kan göra det på ett roligt sätt som Operation Dagsverke så blir fler engagerade, säger Samuel Ram 15 år, ordförande i elevrådet, som har varit särskild engagerad i Operation Dagsverke det här året.

Elevrådsordförande Samuel Ram och vice ordförande Nawal Aboulazze är glada över Vasa Reals toppnoteringen.    Foto: © UNICEF

Elevrådsordförande Samuel Ram och vice ordförande Nawal Aboulazze är glada över Vasa Reals toppnotering. Foto: © UNICEF


Tio-i-topp Operation Dagsverke 2014:

Vasa Real Stockholm          137 201 kr
Mälarhöjdens skola Hägersten          113 128 kr
Johan Skytteskolan Älvsjö          112 210 kr
Rålambshovsskolan Stockholm            95 061 kr
Fribergaskolan Danderyd            88 532 kr
Nordlyckeskolan Torslanda            87 801 kr
Sofia skola Stockholm            84 202 kr
Norrstrandsskolan Karlstad            72 460 kr
Katarinaskolan Uppsala            65 722 kr
Fjällen för- & grundskola Järfälla            63 573 kr

Operation Dagsverke är en insamlings- och informationskampanj som har arrangerats av svenska elever sedan 1960-talet. Från och med 2013 drivs kampanjen av UNICEF. Mellan den 19 och 25 maj gav sig elever från över 100 högstadie- och gymnasieskolor runt om i Sverige ut för att göra ett dagsverke för att hjälpa barn i Moçambique där idag över en halv miljon barn inte går i skolan.

Foto: © UNICEF

Vasa Reals elevråd tillsammans med UNICEF-ambassadören Mark Levengood. Foto: © UNICEF

– Tack vare elevernas insats kan UNICEF se till att fler barn i Moçambique får börja i skolan. Att skolorna satsat på att öka elevernas kunskap om barns rättigheter är också ett viktigt resultat av kampanjen, säger Christina Heilborn programchef på UNICEF Sverige.

Charlotte Perrelli besöker Moçambique

Moçambique är ett av världens fattigaste länder. Hälften av befolkningen lever i extrem fattigdom. Även hiv och aids är ett utbrett problem som gör att många barn lämnas föräldralösa. Inför Humorgalan 2014 reste artisten Charlotte Perrelli till Moçambique där hon träffade Elisio, Teresa och Agostinhio som sedan tre år lever helt ensamma.

Moçambique – ett av världens fattigaste länder 

Moçambique rankas som en världens tio snabbast växande ekonomier, men trots det är den extrema fattigdomen påtagligt närvarande. Man räknar med att hälften av befolkningen,12,5 av totalt 25 miljoner människor, lever i extrem fattigdom, vilket är en av orsakerna till att Moçambique ligger i botten på skalan över världens absolut fattigaste länder.

Men det är inte bara fattigdomen som gör Moçambique till ett svårt land att växa upp i. Utbreddheten av aids, bristfälliga system för hälso- och sjukvård och den ofta undermåliga utbildningen gör att många barn inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Elisio, Teresa och Agostinhio lever utan sina föräldrar

I en by två timmar söder om Maputo träffar Charlotte Perrelli tre syskon som lever ensamma sedan de förlorat sin mamma i aids. Det lilla plåtskjulet rymmer ett litet kök och två små rum. I det ena rummet läcker taket och de trängs därför alla tre i ett rum på mindre än tio kvadratmeter. Elisio, som idag är 15 år, kämpar för att hålla ihop den lilla familjen. För att klara försörjningen tar han diverse jobb den tiden då han inte går i skolan.

Elisio, Agostinhio och Charlotte utanför det lilla plåthuset i Moamba, strax söder om Maputo. Foto: UNICEF

Elisio, Agostinhio och Charlotte utanför det lilla plåthuset i Moamba, strax söder om Maputo. Foto: UNICEF

Det har nu gått tre år sedan den då tolvåriga Elisio tvingades ta ansvar för sina yngre syskon som då bara var elva respektive fyra år gamla. Nyligen upptäcktes Elisio och hans syskon av en lokal organisation som UNICEF samarbetar med. De har nu fått den första hjälpen i ett program, i form av ett månatligt matpaket som ska hjälpa dem klara matransonen utan att behöva arbeta. Nästa steg är att se över deras hälsa och vilken typ av skydd de är i behov av.

Vad gör UNICEF?

UNICEF kämpar för att alla barn ska få det skydd och den hjälp de behöver. De mest utsatta får hjälp först. Tillsammans med lokala organisationer i landet arbetar vi för att hitta och fånga upp barn som lever i samma situation som Elisio och hans syskon. Det handlar bland annat om att registrera föräldralösa barn och att sätta in insatser som matpaket, hjälp till sjukvård och möjlighet till skolgång.

För att förändra situationen för barn både direkt och på lång sikt måste man arbeta på alla nivåer, både med det enskilda barnet, familjen, skolan och kommunen men också ända upp på regeringsnivå för att ändra lagar och reformer. Det gör UNICEF. Vi arbetar också förebyggande med att stoppa spridningen av hiv och aids genom att genomföra tester och se till att hiv-positiva gravida kvinnor får mediciner som kan skydda deras barn.

Men det finns mycket mer att göra. Bara i Moçambique lever över en miljon barn helt utan sina föräldrar och precis som Elisio och hans syskon behöver de hjälp.

Bli Världsförälder nu och ge fler barn chans till den barndom de har rätt till.

”I Moçambique uppskattade eleverna skolmaten, långa skoldagar och att slippa jobba”

I Operation Dagsverke 2014 engagerar sig tusentals elever för att bidra till bättre skolor för utsatta barn i Moçambique. Vi lät två elever från Sverige besöka några av de skolor som ingår i UNICEFs projekt ”Child Friendly Schools” i Moçambique.

Halla Nassir, 15 år, Hässelbygårdskolan

Min resa till Moçambique var det bästa jag någonsin har varit med om. Jag fick uppleva känslan att vara i ett helt annat land som inte är den ”typiska semester resorten”, jag fick bevittna med egna ögon hur ett fattigt land ser ut i verkligheten och jag fick gå igenom en sorts känslomässig ”meltdown” som fick mig att förändras på så många sätt.

Det var nog det jobbigaste under hela resan, hur vissa situationer slog till en i ansiktet och fick en att vakna till. Jag som ungdom klagar kanske som mest över skolmaten, långa skoldagar och att allting är sååååå tråkigt hela tiden men i Moçambique så uppskattade eleverna skolmaten, långa skoldagar innebar att ingen behöver slita och jobba hela dagen och det verkade aldrig som om att någon hade tråkigt, någonsin. Ungdomarna hjälpte till hemma på morgonen, gick i skolan på eftermiddagen och umgicks tillsammans efter skolan.

Pengarna som UNICEF använder via OD går till bland annat till rent vatten i skolorna, läromedel och saker så enkelt som penna, sudd och linjal.

Rimon Mansouri, 14 år, Hässelbygårdskolan

Innan vi skulle åka så var jag väldigt nervös och hade en pirrig känsla i magen. Jag såg väldigt mycket fram emot att träffa alla där men samtidigt lite rädd för att de kanske skulle inte tycka om oss. När vi skulle åka så trodde jag och Halla att vi skulle se elefanter eller lejon på landningsbanan. Men det var som en helt vanlig flygplats. När vi kom till den första skolan i Chibuto så märkte man hur dåligt de hade det. Skolan hade mer än 500 elever men bara 3 klassrum. I skolgården fanns det inte mycket man kunde göra. Dem hade bara en liten fotbollsplan gjord av sand där alla sprang runt. Efter att vi hade fått ett varmt välkomnande av alla där så gick vi in i ett rum med några elever som vi skulle prata med. Vi pratade om vilka likheter det fanns mellan vår skola och deras. Det var inte många. De sa att de behövde betala för deras lunch och att några av dem åt inget för att de hade inte råd. I den andra skolan var det inte så annorlunda. Där hade dem 4 klassrum och samma fotbollsplan. När vi intervjuade dem så ställde de samma fråga som i den andra skolan. De undrade om vi hade snö och vad gjorde med det.

UNICEFs projekt ”Child Friendly Schools” handlar om att förändra skolan så den blir bättre för barnen som går där, bland annat genom att utbilda personalen så barnen behandlas med respekt. Några av eleverna berättade att vaktmästaren brukade slå dem tidigare när de skulle dricka vatten. UNICEF går också runt till fattiga familjer och övertalar dem att låta deras barn gå i skolan istället för att arbeta.

Jag är väldigt peppad inför årets OD. Jag hoppas verkligen att vi kan nå ut till eleverna så att vi kan samla in mycket pengar för att förbättra skolorna där. Jag ska göra allt jag kan för att få andra att bli lika engagerade som oss.

I Operation Dagsverke 2014 engagerar sig tusentals elever för att bidra till bättre skolor för utsatta barn i Moçambique. Visa gärna filmen från Halla och Rimons resa för lärare och elever som vill engagera sig för barns rättigheter i världen. Anmäl din skola här.

Hur klarade barnen en hel skoldag utan vatten?

Det är stekande sol och över 35 grader varmt. Vi är på en skola i Moçambique långt ut på landsbygden ungefär tre timmar från huvudstaden Maputo. På skolgården leker barn överallt – gungar, hoppar hopprep och spelar fotboll. Jag och min svenska kollega dricker ideligen av vårt rena, medhavda mineralvatten. Skolan vi besöker har, som en del av stödet från UNICEF, nyligen fått ett reningssystem för regnvatten installerat på en av de nya skolbyggnaderna.

Skola Moçambique int vattendagen

Det nya reningssystemet fungerar så att regnvattnet samlas in på taket och rinner via stuprännor ner i en enorm brunn. Denna brunn fylls på under regnsäsongen och räcker för att ge de 400 skoleleverna rent vatten att dricka och tvätta händerna efter toalettbesök.

Jag kan inte låta bli att undra hur de hade det förut. Hur kunde dessa barn gå en hel skoldag i denna otroliga hetta utan att dricka vatten? Många av eleverna i detta fattiga område har dessutom ganska lång väg att gå till skolan och får bara en knapphändig frukost på morgonen. Själv känner jag mig ofta svimfärdig av hunger innan lunch en vanlig dag på kontoret…

skola Moçambique int vattendagen

Det är enkla och billiga lösningar som detta regnvattensystem som har gjort att andelen människor i världen med tillgång till rent vatten stadigt ökar. Redan år 1966 genomförde UNICEF sitt första vattenprojekt. Då borrade vi en brunn i norra Indien där det rådde svår torka. Idag anlitas vi som vattenexperter över hela världen. Vi arbetar långsiktigt med regeringar och lokala organisationer för att förbättra gamla vattensystem och utveckla nya. Vi hittar smarta tekniska lösningar och billiga metoder som familjer i fattiga länder har råd med och som är enkla att använda och underhålla.

Antalet barn som dör i sjukdomar de får genom smutsigt vatten minskar därför också i god takt och det är mycket positivt. Men vi har ingen anledning att slå oss till ro – fortfarande dör flera tusen barn varje dag av smutsigt vatten och dålig hygien. Tänk om fler än 100 bussar med förskolebarn kraschade utan överlevande varje dag – kan ni se rubrikerna framför er?

Och detta är inte bara ett problem i de allra fattigaste länderna – av de ca 780 miljoner människor som fortfarande saknar tillgång till rent vatten bor över en fjärdedel i Indien och Kina. Det finns resurser, teknik och lösningar. Det gäller att prioritera och satsa på de som brukar glömmas bort. De fattigaste längst ut på landsbygden och barnen i städernas slumområden. De grupper av befolkningarna som aldrig hamnar högst upp på dagordningen.

Idag är det Världsvattendagen. Det är hög tid att se till att rätten till liv, vatten och hälsa gäller för alla barn i hela världen. Var med i kampen för att varenda unge ska få dricka rent vatten.

Ökad risk för sjukdomar i översvämningsdrabbade Moçambique

Vattennivåerna i översvämningsdrabbade Gazaprovinsen i södra Moçambique börjar äntligen sjunka. Men områdets största stad Chokwe är fortfarande obeboelig och bristen på sanitet börjar bli ett allvarligt problem. UNICEF-personal på plats varnar för ökad risk för kolerautbrott.

Chokwe i Gazaprovinsen är en nästintill övergiven stad, de flesta har tvingats flytta på grund av översvämningarna. Foto: © UNICEF

Chokwe i Gazaprovinsen är en nästintill övergiven stad, de flesta har tvingats flytta på grund av översvämningarna. Foto: © UNICEF

Många hus i Chokwe är fortfarande översvämmade och stanken är påtaglig rapporterar personal på plats. Det krävs stora insatser för att dels säkerställa att människorna kan återvända till sina hem, dels förhindra utbrott av allvarliga sjukdomar som kolera.

För majoriteten av invånarna är framtiden extra oviss då många försörjer sig som jordbrukare och den mesta av marken totalförstörts av översvämningarna.

Tillfälligt läger huserar många utsatta

Många av stadens 70 000 invånare flydde undan översvämningarna till lägret Chiaquelane. När UNICEF besökte lägret tillsammans med annan FN-personal och representanter från Moçambiques regering fann vi att ett flertal familjer helt saknade tak över huvudet och många hade ont om mat. Många kvinnor och barn uttryckte också en stor otrygghet och vågade inte ge sig ut i lägret, för att till exempel gå på toaletten, efter mörkrets utbrott.

Hälsoarbetare går runt i lägret och ger information om hygien och hälsa. Foto: © UNICEF

Hälsoarbetare går runt i lägret och ger information om hygien och hälsa. Foto: © UNICEF

Mer hjälp behövs

UNICEF har distribuerat material till 35 skolor och 28 000 elever i området. För att öka säkerheten för kvinnor och barn nattetid har vi tillhandahållit 2600 ficklampor. Vidare utökade vi i förra veckan personal på plats för att kunna genomföra planerade utbildningsinsatser och ge alla familjer som behöver det tillgång till skydd.

Hjälp barn i krig och katastrofer genom att skänka en gåva till UNICEFs katastrofarbete. Eller genom att handla vatten- och hygienpaket i vår gåvoshop.

UNICEF på plats i översvämningsdrabbade Moçambique

Under de senaste dagarna har omfattande översvämningar drabbat Gazaprovinsen i södra Moçambique, vilket fått stora konsekvenser för barn och familjer i området. UNICEF finns på plats och arbetar för att säkerställa barns rättigheter och se till att livsviktiga förnödenheter och information kommer fram till familjer i området.

Runt 84 000 människor beräknas vara drabbade av översvämningarna och majoriteten av dem är barn. Siffran på antalet drabbade beräknas öka till fler än 100 000.

Barn som skilts från sin familj är en extra utsatt grupp och därför samarbetar vi med lokal polis för att hjälpa dem att hitta tillbaka till sina familjer. UNICEF har tillsammans med lokala partners distribuerat 1100 familjepaket med grundläggande hushålls- och köksartiklar till familjer som är i extra stort behov av stöd.

Tillsammans med Moçambiques regering och andra FN-organ har UNICEF även distribuerat 16 stora vattentankar som i ett första skede ger 15 000 personer tillgång till rent vatten.

Utöver detta har hemlösa familjer i området försetts med 3000 tvålar, 100 presenningar för skydd, 5000 myggnät och högenergikex som räcker till 25 000 personer.

Situationen för barnen i Gazaprovinsen är kritisk och att UNCIEF agerar snabbt de närmaste dagarna är avgörande för att säkerställa att områdets barn är trygga. UNICEF utvärderar därför löpande situationen i området för att kunna tillhandahålla de förnödenheterna som krävs.

Hjälp barn i krig och katastrofer genom att skänka en gåva till UNICEFs katastrofarbete.

Vad önskar du dig?

Vad har du önskat dig i mors dag present? En god middag? En bukett blommor av den du älskar? En fin teckning av ditt barn?

Vad tror du att 22-åriga Aida Olimpio i Mocambique som är gravid i sjätte månaden med sitt andra barn hade önskat sig? Kortare avstånd till vårdcentralen där hon ska gå på graviditetskontroll? Hon har gått nästan en hel dag från sin by för att komma hit och snart ska hon gå hela vägen tillbaka igen.

Eller önskar hon sig att barnet som hon bär ska överleva? Hennes första barn dog i malaria.

Eller att hon själv ska överleva förlossningen? Enligt statistiken dör en kvinna av 43 i hennes land i samband med graviditet och förlossning.

Men Aida har ändå tur. Mavuzi Ponte hälsocenter i Chiuta distriktet som hon nu besöker erbjuder tjänster inom både mödra- och barnahälsovård. Här finns utbildad personal och gravida kvinnor kan här gå på kontroller under graviditeten. Efter kontrollen kommer Aida att få med sig förebyggande malariamedicin, järntabletter och ett impregnerat myggnät för att skydda henne och hennes familj mot malaria.

Om hon har möjlighet att ta sig den långa vägen hit, kommer hon att kunna föda sitt barn här med hjälp av en utbildad barnmorska. Hennes nyfödda barn kommer att kontrolleras och vid behov att få vård enligt den ganska enkla kapacitet som vårdcentralen har.

Bebisen kommer också att erbjudas ett grundprogram med förebyggande behandling som inkluderar vaccinationer mot stelkramp, mässling och polio, vitamin A tillskott och avmaskningsmedel. Vid efterföljande besök kommer man att övervaka barnets tillväxt och vid behov sätta in näringstillskott. Vid alla besök får även Aida och hennes medsystrar information om näring, vikten av handtvätt, hur man skyddar sig mot malaria och de stora fördelarna med att amma sitt barn i minst sex månader.

Denna typ av integrerade program har Moçambiques hälsovårdsministerium infört med stöd av bland annat UNICEF. Det har medfört stora framsteg i att minska antalet barn och mammor som dör av enkla åkommor som malaria, blödningar, högt blodtryck och diarré.

Jämfört med för 20 år sen, dör hälften så många kvinnor i Moçambique samband med barnafödande. Gällande barn under fem år som dör har andelen också nästan halverats- från 22 % 1990 till 13 % idag. Liknande framsteg ser man i många utvecklingsländer där Nepal, Vietnam, Bangladesh, Egypten, Kambodja och Peru är några exempel. Detta betyder dock inte att allt är bra – fortfarande har vi långt kvar att nå millenniemålet om minskad mödradödlighet och mycket mer resurser måste satsas på att rädda de hundratusentals kvinnor och barn som dör helt i onödan.

/Eva Dalekant
Handläggare internationella utvecklingsfrågor UNICEF Sverige

Två Världsföräldrar – Daniel och Anne – fick resa med oss till Mocambique för att göra filmreportage om hur UNICEF arbetar för att hjälpa föräldralösa barn.

Moçambique är ett av världens fattigaste länder där hälften av befolkningen är barn. Nästan två miljoner av barnen är föräldralösa. Hiv och aids är den huvudsakliga anledningen till att antalet föräldralösa och utsatta barn ökar. Antalet föräldralösa barn och familjer som bara består av barn förväntas öka ännu mer. Läs mer om Daniels resa.

Många fler barn i Moçambique och över hela jorden behöver hjälp. Bli Världsförälder nu. Missa inte att titta på Humorgalan som sänds i TV4 den 1 maj kl 20. Där kommer bland annat Annes reportage från resan sändas.