Gå till innehållet
Laddar…

Allt fler barn till hivpositiva mammor föds friska

Goda nyheter! Thailand har nu som första land i Asien certifierats som fritt från att mammor smittar sina barn med hiv och syfilis. Ett fantastiskt framsteg som också nyligen uppnåtts i Armenien, Vitryssland och Moldavien.

Foto: © UNICEF Thailand

Foto: © UNICEF Thailand

Sedan 2003 har andelen barn som smittas med hiv av sina mammor i Thailand sjunkit från drygt tio procent till under två procent 2015. Enligt WHO:s riktlinjer anses överföring av hiv från mamma till barn vara utrotat i ett land när andelen fall sjunker under två procent, och då kan landet certifieras.

När en kvinna som lever med hiv blir gravid är risken för att viruset överförs till barnet 35 procent om inget görs. När kvinnan får medicinsk behandling minskar risken till mindre än två procent.

Ett team av experter från bland annat UNICEF, WHO och UNAIDS bekräftar att Thailand, Armenien, Vitryssland och Moldavien har nått målen för att minska smittan mellan mamma och barn, både när det gäller syfilis och hiv.

UNICEF arbetar mot hiv och aids över hela världen, både förebyggande för att förhindra spridningen och med direkt hjälp till dem som har drabbats allra hårdast av sjukdomen. Alla barn har rätt att skyddas mot farliga sjukdomar.

Tillsammans kämpar vi för att alla barn ska få en frisk och bra start i livet.

Det här tycker vi är riktigt goda nyheter! Vill du vara med och kämpa för fler framsteg för barn världen över? Bli Världsförälder nu.

Större respekt för barns rättigheter i Moldavien

Kunskapen om barnkonventionen är låg i Moldavien och vuxna tar inte barns rättigheter på allvar. Inte ens i skolan där många lärare är auktoritära. Att skrika och slå sina elever är fortfarande en vanlig metod för att skapa ordning. Men tack vare ett UNICEF-projekt som stöds av IKEA Foundation ökar nu barns kunskap om sina rättigheter – och lärarnas.

Tonårspojkar i Moldaviens huvudstad Chisinau. Foto: UNICEF/Pirozzi

Tonårspojkar i Moldaviens huvudstad Chisinau. Foto: UNICEF/Pirozzi

Pedagogik och läroplan saknar barnfokus

– Situationen i Moldavien, särskilt i utbildningssystemet, är inte speciellt bra för barn, säger Ludmila Lefter, projektsamordnare. En lärarvolontär fick till exempel höra av en ung lärarstudent att hon nog hade problem med disciplinen i klassrummet, eftersom att hon inte hade en lång stav att slå eleverna med.

Elevernas rätt till god utbildning stöds inte ens av den nationella läroplanen, som är inkonsekvent och full med ovidkommande information. Själva undervisning är ofta usel och opedagogisk och det är vanligt att barnen bara lär sig rabbla ur boken, och inte förstår vad de lärt sig.

Eleverna måste respekteras

Syftet med projektet i Moldavien är att göra skolorna mer barnvänliga, både när det gäller miljö och pedagogik. Den främsta uppgiften är att öka kunskapen om barns rättigheter, både bland lärare och elever och visa dem ett annorlunda sätt att förhålla sig till varandra.

Lärarna får ett pedagogiskt stöd för att lära sig att stödja elevers utveckling och uppmuntra dem att uttrycka sig. Barnen lär sig att förstå när deras rättigheter kränks och hur man försvarar sina rättigheter.

Mänskliga rättigheter för barn – av barn

Som ett första steg i projektet skapades en kampanjaffisch om barnets rättigheter. Affischen utarbetades gemensamt av en grupp barn tillsammans med en barnsrättsexpert och en grafisk formgivare. Genom egna ord och egna bilder förklarar barnen alla barns rätt till utbildning, en anständig bostad och bra hälsovård. Afischen distribueras till alla skolor i Moldavien.

– Jag har fått lära mig att jag har rätt att uttrycka min åsikt, att bli lyssnad på, säger 15-åriga Anna som är ett av barnen som deltog i arbetet med affischen.

– Sedan jag började delta i projektet, så säger lärarna på min skola inte längre fula ord när de pratar med oss. De är mycket mer försiktiga nu när de vet att barn måste respekteras, säger Vicky, en annan 15-årig elev. När jag hade lärt mig om mina rättigheter, började jag att berätta för mina vänner. Nu vet de också att alla har rätt att säga vad de tycker.

400 000 elever får en bättre skola

Projektet har fått ekonomiskt bidrag från IKEA Foundation genom försäljning av mjukdjur. Genom att förse lärare med kunskap om barnfokuserad pedagogik och öka medvetenheten hos föräldrar och allmänhet om barns rättigheter, är syftet med projektet att hjälpa 400 000 barn att få tillgång till kvalitet i utbildningen och ge barnen bättre medverkan i skolfrågor.

– Jag började delta i projektet eftersom jag var nyfiken. Att få lära mig om mina rättigheter gav mig kraft att göra något. Min dröm är att jag får gå i en skola där barn verkligen respekteras, säger Anna.

Tack vare stödet från UNICEF och IKEA Foundation, kan den drömmen nu besannas, inte bara för Anna, utan för många barn i Moldavien.