Gå till innehållet
Laddar…

Statistik som räddar liv

Hur många personer ingår i ert hushåll? Hur många av barnen går i skolan? Har ni något barn som dött innan fem års ålder? Har ni elektricitet i bostaden? Denna typ av frågor ställs till de ca 10 000 familjer i de länder som är med i de stora undersökningarna som kallas MICS (Multiple Indicator Cluster Survey). Arbetet kartlägger tydligt hur många barn som inte går i skolan, hur många barn som är undernärda, vilka som har tillgång till vatten och toaletter, hur många barn som arbetar och så vidare.

image

Den värdefulla informationen från MICS används i olika rapporter om barnadödlighet, vatten och sanitet och utbildning. UNICEF och landets regering lägger också utifrån dessa data upp planer och strategier för de insatser som behövs för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Till exempel visade den MICS som genomfördes i Demokratiska Republiken Kongo år 2010 att bara 28 procent av de nyfödda barnen blev registrerade. Detta ledde till att handlingsplaner lades upp och stora insatser genomfördes där många människor på bynivå deltog. I ett distrikt ökade antalet barn som registrerades från 6 till 41 procent på bara ett halvår. Dessa barn fick här med en identitet och därmed betydligt större möjligheter till sjukvård, skolgång och skydd.

UNICEF har tagit fram och utvecklat denna modell att samla in information om barn i världen. Frågorna är samma oavsett var du befinner dig, vilket gör informationen jämförbar över tid och mellan länder. Under de första åren fokuserade man på frågor kring barnadödlighet, utbildning och hälsa. Men omfattningen har nu utökats till att även täcka frågor som våld mot barn, barnarbete, barnäktenskap – områden som är bland de svåraste att få in statistik kring. Man har även utvecklat metoderna och börjat använda smsteknik, vattentester och blodprov för att få in mer fakta.

Numera hanteras hela processen av landets egna statistikmyndigheter men med tekniskt och finansiellt stöd av UNICEF. Innan siffrorna publiceras och börjar användas genomgår de så klart också en omfattande kvalitetsgranskning där experter bland annat jämför med andra källor till information. Så nästa gång du tar del av statistik från UNICEF, tänk på dessa hjältar som gör livräddande insatser!