Gå till innehållet
Laddar…

Boko Haram hotar över två miljoner barns liv

År av våld orsakat av Boko Haram har lett till en djup humanitär kris i länderna runt Tchadsjön i Afrika. 1,4 miljoner barn har tvingats på flykt och minst en miljon barn är instängda i områden som är svåra att nå, säger UNICEF i ny rapport.

Den nya rapporten visar hur Boko Harams våld har drabbat barnen i Nigeria, Kamerun, Tchad och Niger. Några exempel:

 • 2,6 miljoner människor befinner sig på flykt. Ytterligare 2,2 miljoner – varav hälften är barn – befaras vara i stort behov av hjälp och instängda i områden som kontrolleras av Boko Haram.
 • 38 barn har använts som självmordsbombare i området runt Tchadsjön i år. Sammanlagt har 86 barn tvingats utföra dåd sedan 2014.
 • Det uppskattas att 475 000 barn i området kommer att lida av svår akut undernäring I år, en ökning från 175 000 i början av året.
 • Bara i nordöstra Nigeria har omkring 20 000 barn separerats från sina familjer.

Rapporten visar också att mer än åtta av tio som tvingats på flykt nu bor med släktingar eller grannar, något som ytterligare ökar trycket på några av världens mest utsatta samhällen.

Vad gör UNICEF?

UNICEF samarbetar med partners för att se till att barnen och deras familjer får det stöd de behöver i konfliktdrabbade områden. Hittills i år har nära 170 000 barn fått psykosocialt stöd, nära 100 000 har fått behandling mot akut undernäring och mer än 100 000 har fått hjälp att fortsätta sin skolgång.

Läget för barnen i Nigeria, Niger Tchad och Kamerun är akut. Hittills har UNICEF bara fått in 13 procent av de pengar som behövs för att hjälpa alla de familjer som drabbas av Boko Harams härjningar. Ditt stöd är ovärderligt.

Ge en gåva idag och hjälp oss trappa upp insatserna för de barn som drabbas av Boko Harams våld. Tillsammans kan vi rädda barns liv.

Glad fars dag!

Idag är det fars dag. Vi firar med att hylla fantastiska pappor över hela världen, som Amos i Nigeria. Sista minuten-presenter hittar du i UNICEFs gåvoshop.

Foto: © UNICEF/Rich

Foto: © UNICEF/Rich

Amos Asaai sitter tillsammans med sina två döttrar i Gire 2, ett läger för internflyktingar nära Yola i nordöstra Nigeria. Byn Gwoza där familjen bodde attackerades av Boko Haram. Familjens hus brändes ner till grunden.

– Jag tog mina två döttrar och sprang, vi gömde oss i bergen, berättar Amos. Vi hade sådan tur att vi kom undan.

Lägret där familjen bor är inrättat vid en grundskola. Här arbetar Amos nu som frivillig lärare och bidrar till att ge barnen i lägret en bättre framtid.

Har du en fantastisk pappa i din närhet som du vill hylla? I vår gåvoshop köper du fars dag-presenter som räddar barns liv. Du får ett fint gåvokort att ge bort i present, direkt via e-post. Så det gör ingenting om du är ute i sista minuten. Glad fars dag!

Krisen i Nigeria har tvingat 1,4 miljoner barn på flykt

Sammanlagt är nu mer än 1,4 miljoner barn på flykt i nordöstra Nigeria och grannländerna. Bara under de senaste fem månaderna har 500 000 barn tvingats på flykt efter en kraftig ökning av attacker från Boko Haram, rapporterar UNICEF.

Bello, 12, och lillebror Alei Kolo, flydde tillsammans med sin familj från Nigeria till flyktinglägret i Tchad där de nu bor. Foto: © UNICEF/Cherkaoui

Bello, 12, och lillebror Alei Kolo, flydde tillsammans med sin familj från Nigeria till flyktinglägret i Tchad där de nu bor. Foto: © UNICEF/Cherkaoui

– Varje barn som tvingas på flykt får sin barndom förstörd, säger Manuel Fontaine, chef för UNICEF i Väst- och Centralafrika. Det är skrämmande att se hur barn och kvinnor fortsätter att dödas, kidnappas och tvingas bära bomber.

Bara i norra Nigeria har nära 1,2 miljoner barn – varav mer än hälften är under fem år – tvingats lämna sina hem. Ytterligare 265 000 barn har tvingats på flykt i Kamerun, Tchad och Niger.

Vad gör UNICEF?

UNICEF har trappat upp sina livräddande insatser i området och samarbetar med regeringar och partners i alla de fyra drabbade länderna. Några exempel på våra insatser sedan årets början:

 • Mer än 315 000 barn har vaccinerats mot mässling
 • Mer än 200 000 människor har fått tillgång till säkert vatten
 • Omkring 65 000 barn på flykt har fått tillgång till skolmaterial och en chans att fortsätta sin utbildning
 • Nära 72 000 barn på flykt har fått psykosocialt stöd och hjälp
 • Omkring 65 000 barn under fem år har fått behandling mot svår akut undernäring

Men mer resurser behövs. På grund av att pengar saknas har ännu inte 124 000 barn kunnat vaccineras mot mässling, 83 000 saknar tillgång till rent vatten och mer än 208 000 står utanför skolan.

– Ju fler som tvingas på flykt desto svårare blir det för oss att genomföra de livräddande insatser som behövs när vi inte har tillräckliga resurser, säger Manuel Fontaine. Utan tillräckligt stöd riskerar hundratusentals barn att inte få sjukvård, rent dricksvatten eller utbildning.

30 miljoner barn befinner sig just nu på flykt världen över. UNICEF kommer att kämpa för barnen så länge som de behöver oss. Men behoven är enorma. Du kan hjälpa till, ge en gåva till barn på flykt.

Självmordsattacker med barn ökar i Nigeria

Barn används i allt högre grad i självmordsattacker i nordöstra Nigeria. Fler kvinnor och barn har använts som självmordsbombare under årets första fem månader, än under hela förra året, enligt UNICEF.

2014 rapporterades 26 självmordsattacker jämfört med 27 stycken fram till och med maj i år. I minst tre fjärdedelar av fallen har kvinnor och barn använts för att genomföra attackerna.

– Barnen ligger inte bakom dessa attacker, de utnyttjas medvetet av vuxna på det mest fruktansvärda sätt, säger Jean Gough, chef för UNICEF i Nigeria.

Sedan juli 2014 har nio attacker som involverar flickor mellan 7-17 år rapporterats, baserat på information från ögonvittnen. Flickor och kvinnor används för att utlösa bomber på platser med mycket folk, så som marknader och busstationer.

Konflikten drabbar barnen värst

Omkring 743 000 barn har tvingats på flykt på grund av konflikten i de tre hårdast drabbade områdena i Nigeria. Antalet ensamma barn kan vara så många som 10 000 enligt siffror från UNICEF. Ensamma barn riskerar i högre utsträckning att utnyttjas av vuxna.

UNICEF uttrycker stor oro över att allt fler barn utnyttjas som självmordsbombare. Risken finns att barn uppfattas som möjliga hot, något som kan innebära att alla barn som på något sätt är knutna till väpnade grupper riskerar att utsättas för hämndattacker – och får minskade möjligheter till rehabilitering och återintegrering i samhället.

Vad gör UNICEF?

UNICEF samarbetar med partners och nationella myndigheter för att minska barns utsatthet. Vi identifierar barn som är ensamma och ser till att de får den omsorg de behöver. 35 000 barn har också fått psykosocialt stöd för att hjälpa dem hantera de trauman de utsatts för på grund av konflikten. UNICEF uppmanar de nigerianska myndigheterna att sätta barns säkerhet och välmående främst på den politiska agendan.

Barn i katastrofer behöver din hjälp. Ge en gåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!

Konflikten i Nigeria har tvingat 800 000 barn på flykt

Ett år har gått sedan 200 skolflickor kidnappades i norra Nigeria. Nya uppgifter från UNICEF visar att konflikten mellan Boko Haram, militära styrkor och civila försvarsgrupper har tvingat 800 000 barn att lämna sina hem.

Aisha, 13, ritar på en väggmålning i flyktinlägret i Yola där hon bor. När Boko Haram attackerade hennes stad Gwozo dödades hennes pappa och hennes mamma kidnappades. Aisha flydde tillsammans med sin äldre syster till lägret där de nu bor. Hon går idag i UNICEF-stödd skola, men längtar hem till sin by. Foto: © UNICEF/Esiebo

Aisha, 13, ritar på en väggmålning i flyktinglägret i Yola där hon bor. När Boko Haram attackerade staden Gwozo dödades hennes pappa och hennes mamma kidnappades. Aisha flydde tillsammans med sin äldre syster till lägret där de nu bor. Hon går idag i UNICEF-stödd skola, men längtar hem till sin by. Foto: © UNICEF/Esiebo

Antalet barn som flyr för sina liv i norra Nigeria – eller över gränserna mot Tchad, Niger och Kamerun – har mer än fördubblats på bara ett år.

– Kidnappningen av mer än 200 skolflickor i Chibok är bara en av alla tragedier som just nu äger rum i Nigeria och regionen, säger Manuel Fontaine, UNICEFs regionchef i Väst- och Centralafrika. Mängder av flickor och pojkar har försvunnit i Nigeria – de har kidnappats, rekryterats till väpnade styrkor, attackerats, använts som vapen eller tvingats fly från våldet. De har rätten att få tillbaka sin barndom.

Krisen i Nigeria och regionen drabbar barn mycket hårt:

 • Barn används inom Boko Haram som soldater och kockar, samt tvingas hålla vakt och utkik.
 • Unga kvinnor och flickor utsätts för tvångsäktenskap, tvångsarbete och våldtäkter.
 • Studenter och lärare har utsetts till måltavlor. Mer än 300 skolor har skadats eller förstörts och minst 196 lärare och 314 skolbarn hade dödats vid slutet av 2014.

Vad gör UNICEF?

UNICEF har trappat upp insatserna för att bemöta krisen. Under de senaste sex månaderna har vi sett till att 60 000 barn har fått psykosocialt stöd i Nigeria, Niger, Kamerun och Tchad, för att hjälpa dem hantera sina traumatiska upplevelser.

UNICEF samarbetar också med partners för att se till att barn får rent vatten och livräddande vård, en chans till utbildning genom tillfälliga utbildningsplatser och att undernärda barn får behandling.

Behovet av pengar är mycket stort. UNICEF uppmanar nu det internationella samfundet att bidra till insatserna i Nigeria och regionen.

Var med oss och kämpa för barnen. Ge en katastrofgåva idag.

Humanitär kris hotar barn i våldets Nigeria

Barn är offer för det ökande våldet i norra Nigeria – de förlorar sina hem, kan inte gå i skolan och riskerar sina liv. UNICEF slår nu larm om att läget har utvecklats till en humanitär kris, som hotar att spridas även till grannländerna.

Barn är offer för det ökande våldet i norra Nigeria. Foto: © UNICEF/Gangale

Barn är offer för det ökande våldet i norra Nigeria. Foto: © UNICEF/Gangale

– Situationen har eskalerat under de senaste veckorna, och blivit en mycket större humanitär kris, säger Manuel Fontaine, chef för UNICEF i Väst- och Centralafrika. Vi måste göra allt som står i vår makt för att förhindra spridningseffekten till andra länder.

Nära en miljon nigerianer har flytt från sina hem till följd av våldet i de norra delarna av landet, och mer än 135 000 av dem har sökt skydd i Kamerun, Tchad och Niger. Attackerna i Baga i Nigeria nyligen har nu lett till en ny flyktingvåg, till största delen bestående av kvinnor och barn som söker sig till grannländerna.

9 000 människor har tagit sig till Tchad sedan början av januari. Mer än 100 barn har kommit helt ensamma, utan föräldrar eller någon annan vårdnadshavare. I Kamerun utgör barn 60 procent av de 25 000 nigerianer som har sökt skydd i flyktinglägret Minawao. Där råder för närvarande undernäring bland barn.

I Niger har antalet människor som söker skydd i Diffa-regionen ökat markant. Av 100 000 nigerianer på flykt utgör kvinnor och barn 70 procent.

UNICEF arbetar tillsammans med sina samarbetspartners för att barnen och deras familjer ska få insatser i form av rent vatten, näring, hälsovård, utbildning och skydd.

 • I Nigeria har mer än 65 000 barn behandlats mot akut undernäring. 13 000 barn har fått psykosocialt stöd. Mer än tre miljoner barn har fått tillskott i form av vitamin A.
 • I Kamerun har rent vatten distribuerats, 1 300 hygienpaket har delats ut och 160 toaletter har byggts. Behandling mot undernäring ges och säkra, barnvänliga platser har upprättats där barn kan få psykosocialt stöd.
 • I Tchad trappar UNICEF upp insatserna i Lake Chad-regionen. Livräddande förnödenheter, som hygienpaket, näring, filtar, kläder, tält och vatten distribueras.
 • I Niger har över 96 000 barn vaccinerats mot mässling mellan 28 december och 3 januari. Skolornas kapacitet utökas också för att kunna ta emot flyktingbarnen.

Hjälp barn som drabbas av konflikt och katastrofer. Ge en gåva idag. Tack!

UNICEF fördömer det ökande våldet mot barn i Nigeria

Uppemot 2 000 människor rapporteras ha mördats i en massaker i norra Nigeria, och unga flickor ska ha använts som självmordsbombare. UNICEF fördömer det fruktansvärda våldet.

UNICEFs chef Anthony Lake uttalar sig mot de våldsamma attackerna mot oskyldiga barn och vuxna:

– Enbart ord kan inte uttrycka vår fasa över dåden, eller det lidande som drabbar människorna i norra Nigeria. Omkring 2 000 oskyldiga barn, kvinnor och äldre rapporteras mördade i en massaker i Baga. Unga flickor skickas i döden med bomber fastbundna på sina kroppar.

– Och vi får inte heller glömma de mer än 200 flickor som togs från sina familjer och fortfarande är försvunna. Våldet under de senaste dagarna – och allt det innebär för Nigerias framtid – måste sporra till åtgärder. Detta får inte fortsätta, säger Anthony Lake.

Dottern fick polio, nu kämpar Aisha för att skydda andra barn

På söndag är det Mors dag. Det vill vi fira genom att hylla alla starka, fantastiska mammor som finns i världen. Aisha i Nigeria är en av dem. Då hennes egen dotter fick polio bestämde hon sig för att inget annat barn ska behöva drabbas. Nu knackar Aisha dörr för att sprida budskapet om vaccin.

Aisha t. v. pratar med en ung mamma om vikten av att hennes barn vaccineras mot polio. Aishas arbete är livsviktigt, särskilt då många kvinnor i området aldrig skulle öppna dörren för en främmande man. Utan kvinnor som Aisha skulle möjligheterna att utrota polio i Nigeria vara mycket mindre. Foto: © UNICEF/Vilain

Aisha t. v. pratar med en ung mamma om vikten av att hennes barn vaccineras mot polio. Aishas arbete är livsviktigt, särskilt då många kvinnor i området aldrig skulle öppna dörren för en främmande man. Utan kvinnor som Aisha skulle möjligheterna att utrota polio i Nigeria vara mycket mindre. Foto: © UNICEF/Vilain

Aisha bär en UNICEF-blå hijab. Den täcker hennes hår och gör henne lätt att känna igen som frivilligarbetare i samhället Hawan Dawaki i norra Nigeria, där hon bor med sina tio barn. På orten finns 220 hushåll, och Aisha känner till varje barn under fem år i vart och ett av dem. Hon känner varje nyfödd och vaccinationsstatusen hos varje gravid kvinna. Och viktigast av allt, hon vet vilka barn som har vaccinerats mot polio.

Aisha kan inte läsa, men hon glömmer aldrig ett barn. När dörren hon just knackat på öppnas ber hon mamman i huset att kalla på sina barn. Aisha känner dem alla vid namn.

– Var är Hassan, Hassana och de andra? Snälla, ropa på Adnan, Walesa, Rahinatu och Hussaina, säger hon.

Ett av 200 barn

Många barn vaccineras inte i den här delen av Nigeria. Ibland beror det på att föräldrarna inte tillåter det, på grund av rädsla eller missförstånd. Och ibland beror det på att de som vaccinerar inte känner till det exakta antalet barn i varje hushåll. Oavsett vilket så drabbas ett av 200 poliosmittade barn av obotlig förlamning. Och Aisha känner statistiken bättre än någon annan, då hennes egen dotter Mariyam var just det barnet.

Idag är Aisha övertygad om att Mariyam har polio på grund av att vaccinatören inte kände till antalet barn i hennes familj, och inte kunde hennes namn. Därför går hon nu från dörr till dörr och frågar efter varje enskilt barn. Ibland får hon nej, föräldrarna vill eller vågar inte vaccinera. Men Aisha ger aldrig upp. Hon informerar, förklarar, och kommer tillbaka en annan dag.

Utan kvinnor som Aisha skulle möjligheterna att utrota polio i Nigeria vara mycket mindre. Hon kan inte ändra på det som hände Mariyam, men hon kommer alltid att kämpa för att andra barn inte ska behöva drabbas.

Har du en fantastisk mamma i din närhet som du vill hylla? Köp Mors dag-presenten i UNICEFs gåvoshop. Där hittar du till exempel poliovaccin och startpaket för sju mammor. Startpaketet innehåller vaccin och myggnät, och ger sju mammor chansen att ge sina barn en tryggare start i livet. När du köper något i gåvoshopen förändrar du barns liv, och du får ett fint gåvokort att ge bort i present.

Kidnappade skolflickor måste släppas fria

Skrämmande rapporter har inkommit att ytterligare åtta skolflickor har blivit kidnappade i Nigeria. Vi kräver att de, tillsammans med de över 230 skolflickor som kidnappades i mitten av april, omedelbart släpps fria.

2014-05-07_10-33-46

Sprid budskapet genom att dela denna bild på facebook, twitter och instagram. Använd #BringBackOurGirls. Tack!


Moustapha är bara två och ett halvt år. Han behandlas på ett UNICEF-finansierat näringscenter i Tchad. Han är ett av de barn i Sahel som riskerar att dö av akut undernäring.

Över en miljon barn i Sahelområdet i Västafrika saknar tillräckligt med mat och riskerar att dö inom några månader.

UNICEF varnade i mitten av mars för att det snart är för sent att avvärja en svältkatastrof i området. Men omvärldens reaktioner har uteblivit och idag går därför flera UNICEF-kontor ihop och gör en gemensam vädjan om ökat stöd och ökad uppmärksamhet.

Vad gör UNICEF?
Vi finns på plats i alla berörda länder. Vi gör så mycket vi kan för att hjälpa till. Vår personal och våra samarbetsorganisationer är på plats i hela området och ser till att familjer och barn får ekonomiska matbidrag, förnödenheter och vård.

Du kan rädda barns liv!
Det kostar 690 kronor att behandla ett undernärt barn i Sahel. Behandlingen varar i ungefär 60 dagar och består av näringsrik mat och mjölk, vitaminer och antibiotika.

Bara 50 kronor räcker till 13 påsar näringsrik nötkräm mot undernäring eller 29 påsar vätskeersättning. Tre påsar nötkräm om dagen kan vara allt som krävs för att rädda livet på ett undernärt barn i Västafrika. SMS:a LIV till 72 900 och ge just 50 kr!

Eller klicka här och ge ditt bidrag nu och rädda barns liv.

Du kan också hjälpa barnen genom att sprida det här inlägget via facebook och twitter. Medierna rapporterar inte om den här katastrofen. Låt oss göra det tillsammans. Gilla, kommentera och dela denna post vidare. Tack.