Gå till innehållet
Laddar…

Barn tvingas på flykt undan vattenmassorna

Under de senaste dagarna har flera länder i östra Afrika drabbats hårt av kraftiga skyfall med påföljande översvämningar. Regnet, som förväntas fortsätta i flera veckor, hotar nu barns liv i form av förstörda skördar, smittspridning och utebliven skolgång.

Hundratusentals har tvingats lämna sina hem till följd av översvämningarna i östra Afrika.

UNICEF arbetar tillsammans med lokala myndigheter och samarbetspartners i de drabbade länderna för att förhindra smittspridning och epidemier, samt säkerställa tillgången till mat. Bara i Somalia beräknas cirka 200 000 barn påverkas av regnovädret.

Hundratusentals människor har tvingats på flykt och lever nu i tillfälliga tältläger, kyrkor eller under bar himmel. De drabbade är i akut behov av rent vatten, sanitetsprodukter, mediciner och näring. Regnet har redan nu spolat bort skolor och alldeles för många barn riskerar att stå utan undervisning.

– Barn är väldigt sårbara i situationer som den här. Om vi inte agerar beslutsamt kommer det att påverka landet långt efter att vattennivåerna har sjunkit, säger Werner Schultink, chef för UNICEF Somalia.

Över 500 personer har tagit sin tillflykt till den lokala kyrkan i Panyagorhave, Sydsudan.

Även i Sydsudan är situationen mycket kritisk och omkring en halv miljon barn är drabbade. Redan innan regnet drog in hade många familjer i landet begränsad tillgång till sjukvård och rent vatten, ett problem som nu har förvärrats. Ovädret har lett till att fler barn drabbats av malaria och diarré, något som kan vara livshotande för ett barn.

Vad gör UNICEF?

 • Vi behandlar barn som drabbats av svår akut undernäring och ser till att de får tillgång till näring och vitaminer.
 • Vi ser till att det finns rent vatten och delar ut hygienpaket, för att minska risken för smittspridning av exempelvis malaria och diarré.
 • Vi bygger upp vattenstationer, så att människorna kan få tillgång till rent vatten.
 • Vi behandlar barn som drabbats av malaria och diarré.
 • Vi vaccinerar barn mot polio och mässling.
 • Vi återförenar familjer som kommit från varandra.
 • Vi bygger upp tillfälliga skolor, för att säkerställa att barnen får fortsatt utbildning.

UNICEFs Joseph Adiomo delar ut hygienartiklar och myggnät till de drabbade i Pibor, Sydsudan. I och med översvämningarna ökar risken för malaria och diaréer.

I länder som drabbats av katastrofer likt denna är det alltid barnen som drabbas värst. Ge en gåva idag och var med och kämpa för barnen som blir oskyldiga offer.

Ge en gåva idag


Vattenburna sjuk­domar hotar barns liv efter cyklonen Idai

Omkring 1,7 miljoner människor uppskattas ha drabbats av cyklonen Idai i Moçambique, Zimbabwe och Malawi, varav cirka hälften är barn. Redan före cyklonen var 1,5 miljoner människor hårt drabbade av över­sväm­ningar. Läget är akut och behovet av rent vatten är enormt.

Helcio Filipe Antonio och Anderson Tackdi är två av de barn som drabbats hårt av cyklonen. Tillsammans med många andra har de sökt skydd i en skola i Beira, Moçambique. Foto: © UNICEF/de Wet AFP-Services

Cyklonen Idai drog in över land för en vecka sedan vid staden Beira i Moçambique. En stad som nu rappor­teras vara för­störd till omkring 90 procent.

Familjer kämpar mot över­sväm­ningar för sin över­levnad, genom att söka sig till högre platser som träd och tak. Minst tusen männi­skor befaras ha omkommit.

Ge en katastrof­gåva nu

Vad gör UNICEF?

Idag är det världs­vatten­dagen och vatten­frågor lyfts världen över. De stora behoven av rent vatten aktuali­seras särskilt i en kata­strof som den här. Risken är stor att vatten­burna sjuk­domar sprids, något som kan vara direkt dödligt för små barn.

Det finns därför ett stort behov av produkter för att rena vatten och se till att drabbade barn och vuxna får möjlig­het att hålla en god hygien. UNICEF anlitas som vatten­experter över hela världen, och i kata­strofer är det vår uppgift att se till att barnen och deras familjer får till­gång till rent vatten, sanitet och möjlig­heter att hålla en god hygien.

 • I Moçambique samarbetar UNICEF med WFP (FN:s livsmedels­program) för att se till att famil­jerna som samlats i improvi­serade läger får mat, och vi delar ut vatten­renings­tabletter till drabbade sam­hällen. Allt för att undvika vatten­burna sjuk­domar som diarréer och kolera.
 • I Malawi och Zimbabwe levererar vi liv­räddande produkter som vätske­ersätt­ning, mediciner, hygien­paket, hinkar, latriner, tvål och impreg­nerade myggnät för att skydda mot malaria.
 • Vi sätter också upp barn­vänliga trygga platser för att ge barnen en känsla av normali­tet och lugn. Här får de också psyko­socialt stöd för att bearbeta sina upp­levelser.

Men mer hjälp behövs och läget för tusen­tals barn är akut. Du kan vara med och rädda barns liv:

Ge en katastrof­gåva nu

En mamma med en bebis i famnen.

Två veckor gamla Ndaziona sover i mamma Annies famn. Annie flydde med sina barn när hon vaknade mitt i natten och såg stora mängder vatten komma mot huset. Familjen hann precis springa ut innan huset rasade bakom dem. Nu bor de i ett läger där de fått mat och hjälp av UNICEF att rena sitt vatten. Foto: © UNICEF/Gumulira

En av de största väder­katastroferna någonsin

Hundratusentals barn i Moçambique, Zimbabwe och Malawi har drabbats hårt av cyklonen Idai. Som alltid i kata­strofer är barnen mest utsatta. UNICEF finns på plats och kämpar för att hjälpa barnen och deras familjer.

Nomatter Ncube sitter med sina barn framför familjens hus som totalförstörts av cyklonen i Zimbabwe. Foto: © PHILIMON BULAWAYO/Reuters/TT

Cyklonen drog in över land i torsdags kväll vid staden Beira i Moçambique, med hårt regn och starka vindar på upp­emot 170 kilo­meter i timmen. Redan före cyklonen var Moçambique och Malawi hårt drabbade av över­sväm­ningar – en situa­tion som nu för­värrats kraftigt.

FN befarar att det kan vara en av de största väder­rela­terade kata­stroferna någon­sin på södra halv­klotet.

Ge en katastrofgåva nu

UNICEF har sett till att liv­räddande produkter för att till exempel rena vatten och behandla under­näring fanns till­gäng­liga innan cyklonen kom, och vi har sedan dess leve­rerat bland annat vätske­ersätt­ning, medi­ciner, tvålar och mygg­nät för att skydda mot malaria.

Vårt fokus är nu att skydda och hjälpa barnen som drabbats. Vi kämpar dygnet runt för att nå alla som behöver hjälp och ser till att barnen och deras familjer får rent vatten, sjuk­vård, näring och skydd. Många barn har förlorat sina familje­med­lemmar och sina hem. Skolor och sjukhus har för­störts och situa­tionen är akut.

– Vi har över­svämning här nästan varje år, men vad som är speci­ellt med den här situa­tionen är den enorma för­störel­sen på infra­struk­turen och männi­skor. Det här kommer att ha en fruktans­värd effekt på befolk­ningen, säger Daniel Timme, som arbetar för UNICEF i Moçambique.

Läget är akut och mer hjälp behövs. Du kan vara med och rädda barns liv, ge en gåva till vårt katastrof­arbete:

Jag vill hjälpa till

Svåra översvämningar i Malawi.

Redan före cyklonen var Moçambique och Malawi hårt drabbade av översvämningar – en situation som nu förvärrats kraftigt. Foto: © UNICEF Malawi

16 miljoner barn drabbade av svåra översvämningar i Sydasien

Flera veckor av hårt monsunregn och katastrofala översvämningar har drabbat miljontals barn och deras familjer i Nepal, Indien och Bangladesh. UNICEF finns på plats och arbetar för att hjälpa de omkring 16 miljoner barn som är i akut behov av stöd.

Människor vadar genom det höga vattnet i Banke, västra Nepal. Deras by drabbades hårt när vägen dit kollapsade på grund av det kraftiga regnet.Foto: © UNICEF/Jung Thapa

Människor vadar genom det höga vattnet i Banke, västra Nepal. Deras by drabbades hårt när vägen dit kollapsade på grund av det kraftiga regnet. Foto: © UNICEF/Jung Thapa

UNICEF samarbetar med ländernas regeringar och andra organisationer för att trappa upp insatserna för barnen och deras familjer.

– Miljontals barn har förlorat sina hem, skolor och till och med vänner och familjemedlemmar i de svåra översvämningarna, säger Jean Gough, UNICEFs regionchef i Sydasien.

Sedan mitten av augusti har minst 1 288 dödsfall rapporterats och sammanlagt uppskattas mer än 45 miljoner människor vara drabbade. Många områden är svåra att nå fram till på grund av skador på vägar, broar, järnvägar och flygplatser.

Barn är nu i akut behov av rent vatten, hygienprodukter för att minska spridningen av sjukdomar, mat och trygga platser där de kan fortsätta få vara barn.

– Enorma skador på skolor innebär att hundratusentals barn riskerar att missa veckor eller månader av sin utbildning, säger Jean Gough. Att få tillbaka barnen till skolan igen är avgörande för att de ska kunna känna sig trygga och få en vardag i en traumatisk situation där allt annat har vänts upp och ner.

En flicka väntar med sin mamma för att få hjälp från UNICEF i byn Badaharawa i Nepal. Sammanlagt är 16 miljoner barn drabbade av de svåra översvämningarna i Sydasien. Foto: © UNICEF/Shrestha

En flicka väntar med sin mamma för att få hjälp från UNICEF i byn Badaharawa i Nepal. Sammanlagt är 16 miljoner barn drabbade av de svåra översvämningarna i Sydasien. Foto: © UNICEF/Shrestha

Vad gör UNICEF i de drabbade länderna?

I Bangladesh har mer än åtta miljoner människor drabbats av översvämningar, varav tre miljoner är barn. Nära 700 000 hus har skadats eller förstörts och 2 292 skolor har skadats. Mer än 13 000 fall av vattenburna sjukdomar har redan rapporterats i landet.

 • UNICEF stöttar regeringen genom att bland annat reparera och desinficera 40 000 brunnar. Vi levererar också vattenreningstabletter, hygienprodukter och vattendunkar med mera.
 • Vi sätter upp tillfälliga skolor och organiserar transport med hjälp av båtar för barn och lärare till skolorna.

I Nepal har 1,7 miljoner människor, varav 680 000 är barn, drabbats och fler än 352 000 har tvingats på flykt från sina hem. Mer än 185 000 hus har skadats eller förstörts, liksom 1 958 skolor – något som påverkar utbildningen för över 253 000 barn.

 • UNICEF samarbetar med regeringen och andra partners för att trappa upp katastrofinsatserna. Vi arbetar bland annat för att förhindra att det redan höga antalet undernärda barn ökar ännu mer.
 • I september kommer ett vaccinationsprogram mot mässling och stelkramp att dra igång, där information om näring och hygien kommer att spridas samtidigt. Målet är att nå över 260 000 barn under fem år och deras vårdnadshavare.
 • Vi levererar livräddande produkter som vattenreningstabletter, impregnerade myggnät, hygienprodukter och skolmaterial.

UNICEFs livräddande produkter lastas på en lastbil i Nepalgunj, Nepal. Bland annat levereras filtar, hygienprodukter, hinkar och vattenreningstabletter till familjer som drabbats av översvämningarna. Foto: © UNICEF/Jung Thapa

UNICEFs livräddande produkter lastas på en lastbil i Nepalgunj, Nepal. Bland annat levereras filtar, hygienprodukter, hinkar och vattenreningstabletter till familjer som drabbats av översvämningarna. Foto: © UNICEF/Jung Thapa

Fyra stater i norra Indien har påverkats svårt av översvämningarna, något som drabbar över 31 miljoner människor – varav drygt 12 miljoner är barn. Över 800 000 hus har skadats eller förstörts. 15 455 skolor har också förstörts, vilket drabbar nära en miljon elever.

 • UNICEF hjälper till att planera och koordinera de insatser som görs av myndigheterna. Bland annat har 9,8 miljoner människor i staten Bihar fått livsviktig information om bland annat rent dricksvatten och god hygien.

16 miljoner barn är drabbade. Du kan vara med och rädda barns liv. Ge en katastrofgåva idag.

Översvämningar i Burma drabbar de mest utsatta barnen

Barn som lever i fattigdom står inför en "dubbel katastrof" när översvämningar drabbar Burma. UNICEF ökar nu sina insatser för att bemöta de akuta behoven i landet.

Foto: © UNICEF/Naing

Foto: © UNICEF/Naing

Burma (också kallat Myanmar) har drabbats av kraftigt monsunregn under flera veckor. Enligt landets regering har 50 personer dött och över 200 000 människor är i akut behov av hjälp, varav 60 000 är barn.

12 av Burmas 14 stater har drabbats av regnet. I en del stater saknas fortfarande uppgifter om antalet drabbade, däribland i Rakhine, där hjälpen fortfarande är begränsad på grund av översvämningar, blockerade vägar och jordskred. 140 000 barn och familjer som bor i läger i Rakhine är särskilt utsatta eftersom skyddsrum, latriner och inlärningsutrymmen är konstruerade för kortvarig användning och kommer därför skadas och förstöras på grund av regn och vindar.

– Översvämningarna slår hårdast mot barn och familjer som redan är mycket sårbara och däribland de som bor i läger i delstaten Rakhine, säger Shalini Bahuguna, vice chef för UNICEF i Burma. Utöver den omedelbara effekten kommer översvämningarna att påverka dessa familjers försörjning under lång tid framöver.

UNICEF levererar vattenreningstabletter och hygienkit till barn som drabbats av översvämningar i Sagaing, Burma. Foto: © UNICEF

UNICEF levererar vattenreningstabletter och hygienkit till barn som drabbats av översvämningar i Sagaing, Burma. Foto: © UNICEF

Vad gör UNICEF?

Tillsammans med andra FN-organ har UNICEF ett nära samarbete med myndigheterna i Burma för att bemöta de akuta behoven hos de utsatta barnen och ge stöd. UNICEF har skickat vattenreningstabletter och hygienkit till de drabbade områdena. Bland annat har vi skickat 4500 hygienkit till Sagaing i nordväst, som är ett av de områden med flest drabbade människor. Vi har även skickat utvärderingsgrupper till de områden som går att nå för att identifiera behoven hos barn och familjer i form av vatten och sanitet, hälsovård och näring.

– UNICEF har redan hjälpt till med utdelning av vattenreningstabletter och hygienartiklar till de drabbade områdena, säger Bahuguna. Vi samarbetar med regeringen för att få ut nödmeddelanden till lokala samhällen via radio för att informera om hur man kan förebygga vattenburna sjukdomar.

Burma ligger i ett riskområde för naturkatastrofer som översvämningar, cykloner och jordbävningar. Det finns stora behov av mer resurser för att öka landets katastrofberedskap, och för att förbättra samhällets motståndskraft.

Effekterna av dessa översvämningar ökar behovet av finansiering, särskilt för utsatta familjer och människor på flykt, säger Bahuguna. De fattigaste barnen och deras familjer drabbas hårdast, och vi måste bygga upp ett stöd så att de kan hantera dessa typer av kriser.

UNICEF tar inte semester. Vi finns på plats och kämpar för barn i katastrofer runt om i världen. Men mer pengar behövs. Ge en katastrofgåva idag.Tack. 

 

 

 

70 000 på flykt från översvämningar i Malawi

Stora regnmängder de senaste dagarna har orsakat svåra översvämningar i Malawi. 48 personer har dött och 70 000 människor har tvingats på flykt. UNICEF är på plats och har börjat leverera förnödenheter.

De södra distrikten i landet, Nsanje, Chikwawa, Phalombe och Zomba, är värst drabbade. Mycket stora skador på skördar, boskap och hem har tvingat tiotusentals människor på flykt. I Nsanje är många vägar oframkomliga. Samhällen blir därmed svåra att nå fram till och särskilt barnen är mycket utsatta och riskerar bland annat drunkning. Malawis president, Peter Mutharika, har utlyst katastroftillstånd och konstaterar att det här är den värsta översvämningen i landet sedan 1964.

Regeringen vädjar nu till det internationella samfundet om hjälp. Extra stort behov är det av till exempel tält, mat och filtar. Man behöver också stöd i att utföra räddningsinsatser.

UNICEF förbereder just nu akuta hjälpinsatser och ser över behovet av förnödenheter och åtgärder. Eftersom vi redan hade förnödenheter på plats kunde vi direkt påbörja distributionen av tält, hinkar, klor för att rena vatten, samt latriner. UNICEF har också skickat 1 500 överlevnadspaket och 1 560 filtar till drabbade områden från vårt centrallager.

Under de kommande dagarna kommer insatserna att trappas upp. Det dåliga vädret förväntas fortsätta och påverkar Malawi, Madagaskar och Moçambique.

Du kan hjälpa till, ge en gåva till vår katastroffond idag. Eller köp livräddande produkter som filtar och vattenreningstabletter i vår gåvoshop. Allt du köper skickas till de barn som behöver det mest. Tack.

UNICEF på plats i översvämningsdrabbade Moçambique

Under de senaste dagarna har omfattande översvämningar drabbat Gazaprovinsen i södra Moçambique, vilket fått stora konsekvenser för barn och familjer i området. UNICEF finns på plats och arbetar för att säkerställa barns rättigheter och se till att livsviktiga förnödenheter och information kommer fram till familjer i området.

Runt 84 000 människor beräknas vara drabbade av översvämningarna och majoriteten av dem är barn. Siffran på antalet drabbade beräknas öka till fler än 100 000.

Barn som skilts från sin familj är en extra utsatt grupp och därför samarbetar vi med lokal polis för att hjälpa dem att hitta tillbaka till sina familjer. UNICEF har tillsammans med lokala partners distribuerat 1100 familjepaket med grundläggande hushålls- och köksartiklar till familjer som är i extra stort behov av stöd.

Tillsammans med Moçambiques regering och andra FN-organ har UNICEF även distribuerat 16 stora vattentankar som i ett första skede ger 15 000 personer tillgång till rent vatten.

Utöver detta har hemlösa familjer i området försetts med 3000 tvålar, 100 presenningar för skydd, 5000 myggnät och högenergikex som räcker till 25 000 personer.

Situationen för barnen i Gazaprovinsen är kritisk och att UNCIEF agerar snabbt de närmaste dagarna är avgörande för att säkerställa att områdets barn är trygga. UNICEF utvärderar därför löpande situationen i området för att kunna tillhandahålla de förnödenheterna som krävs.

Hjälp barn i krig och katastrofer genom att skänka en gåva till UNICEFs katastrofarbete.

Svåra väderförhållanden i Jordanien försämrar situationen för barn som flytt Syrien

Svåra väderförhållanden i hela norra Jordanien – inklusive regn, snö och minusgrader – har kraftigt försämrat situationen för barnen i flyktinglägret Za'atari.

Svåra översvämningar har drabbat flyktinglägret Za'atari i norra Jordanien. Foto: © UNICEF

Svåra översvämningar har drabbat flyktinglägret Za’atari i norra Jordanien. Foto: © UNICEF

Za’atari har drabbats av ett flertal översvämningar som har dränkt tält och översvämmat lägrets dräneringssystem. Flera av UNICEFs ”extra trygga och barnvänliga platser” har översvämmats och ett tält som användes för ensamkommande flyktingbarn har kollapsat. Djup lera gör det svårt för lastbilar med vatten och förnödenheter att nå lägret.

UNICEF arbetar, tillsammans med partners, dygnet runt för att försöka ge de drygt 55 000 flyktingarna i lägret tillgång till rent vatten, toaletter och duschar. Vidare samarbetar FNs flyktingorgan UNHCR med landets regering för att få dräneringen på plats igen och på så vis återuppbygga lägret.

Flooded entrance to Zaatari

UNICEFs personal i Jordanien har stora problem med att ta sig fram till lägret på grund av översvämningarna. Foto: © UNICEF

UNICEF har de senaste dagarna även distribuerat kaminer, varma kläder och liggunderlag att ersätta madrasser som dränkts av regnet.

– De närmaste 72 timmarna kommer att bli en tuff utmaning för oss. Vi måste göra vårt yttersta för att hjälpa alla barn och familjer i Za’atari med deras mest grundläggande behov, säger Dominique Hyde, talesperson för UNICEF i Jordanien.

Hyde tillägger att brist på finansiering har varit ett stort hinder.

– De resurser vi hade för 2012 har vi använt och ännu har vi inte fått några nya pengar för i år.

Den försämrade situationen i lägret kommer mitt i en fortsatt tillströmning av flyktingar från Syrien. Sedan början av januari har ytterligare närmare 10 000 flyktingar anlänt.

Du kan hjälpa barn i krig och katastrofer genom att skänka en gåva till UNICEFs katastrofarbete.

Flooding Za'atari_09.01.13

Lägrets dräneringssystem har också översvämmats och lastbilar med vatten och förnödenheter har svårt att ta sig fram i all lera. Foto: © UNICEF

Översvämningar i Pakistan drabbar barnen värst

Kraftiga monsunregn i södra Pakistan har återigen orsakat översvämningar i landet. Södra provinsen Sindh, den sydvästra provinsen Baluchistan och södra delarna i Punjab-provinsen tillhör de värst drabbade områdena. 2,8 miljoner människor är drabbade, varav 1,4 miljoner är barn (392 000 är barn under fem år).

– Barn drabbas alltid värst i alla katastrofer. Även denna gång är det de allra fattigaste barnen som har störst behov av hjälp. För många av barnen är det andra eller tredje gången på kort tid som de drabbas av en översvämning, säger Karen Allen, UNICEFs biträdande chef i Pakistan.

UNICEF vädjar om 15,4 miljoner dollar de närmaste sex månaderna för att kunna nå cirka 400 000 människor som saknar tillgång till bland annat rent vatten och sanitet.

Tack vare att UNICEF finns på plats i landet sedan tidigare, har man redan satt igång hjälparbetet tillsammans med  bland annat lokala organisationer. 180 000 människor i de drabbade områdena har redan fått tillgång till rent vatten. För att undvika utbrott av vattenburna sjukdomar som t ex diarré, kommer även 23 200 familjer att förses med hygienpaket (tvål, tvättservetter och vattenreningstabletter) inom de närmaste dagarna.

Hjälpbehoven är stora. Förutom rent vatten och sanitet behövs även insatser för att säkra barns rätt till utbildning, att de skyddas från våld och övergrepp och att de får tillgång till hälsovård.

Stöd UNICEFs katastrofinsatser världen över. Ge en gåva här.

Läs om mer om UNICEFs tidigare insatser i Pakistan.

Viktigt att få vara barn trots krig och elände

Somalia är ett av de farligaste länderna för barn att leva i. Där växer en hel generation upp i skuggan av en väpnad konflikt – men trots det farliga osäkra läget finns vi på plats för att hjälpa barnen. För att skydda dem mot våld och övergrepp samarbetar vi med lokala organisationer och invånare i byar och städer. Vi bygger upp så kallade ”Childfriendly spaces” – säkra barnvänliga områden – dit barn är välkomna att leka, lära och träffa vuxna som lyssnar och stöttar. De barn som drabbats av svåra upplevelser får hjälp att komma över sina trauman. Mellan januari och maj fick över 54 000 barn terapi, både enskilt och i grupp genom till exempel rollspel, musik och bild.

Barn i Pakistan spelar spel

På plats i alla katastrofer

I Haiti och Pakistan och i alla andra katastrofområden världen över har vi under året hjälpt miljontals barn att överleva. Eftersom UNICEF arbetar i 155 länder finns vi oftast på plats redan innan en katastrof inträffar. Vår uppgift är att prioritera barnen, som är de allra mest sårbara. De måste snabbt få sjukvård, mat och tak över huvudet. Rent dricksvatten och tvål måste fram för att undvika epidemier och det är bråttom att få koll på de minsta spädbarnens näringsintag. Samtidigt ordnar vi andra livsviktiga saker – som att öppna tältskolor, vaccinera barn mot mässling och leta upp och hjälpa de ensamma barn som kommit ifrån sin familj.

Exempel Haiti: Tack vare vårt intensiva arbete med att sätta upp tältskolor, bygga upp raserade skolor, utbilda lärare och förse alla med skolmaterial, var över 700 000 elever tillbaka i skolan under höstterminen.

Exempel Pakistan. Under hösten har vi kämpat dygnet runt för att fylla vattentankar och reparera brunnar och vattenledningar. Hinkar, dunkar, vattenreningstabletter med mera har delats ut och nu får cirka tre miljoner översvämningsdrabbade rent vatten varje dag.

Vaccin till barn på resande fot

Indien. I distriktet Uttar Pradesh lever fem procent av befolkningen sitt liv på resande fot i jakt på jobb och försörjning. Barnen missar därför ofta de reguljära vaccinationerna. För att stoppa polioepidemin i det här området gäller det att nå ut med vaccin till varenda ett av alla de här barnen som bor bara några veckor eller månader i taget på samma plats. När barnen inte kan komma till oss, kommer vi till barnen. I april genomförde vi en särskild vaccinationskampanj med mobila hälsoteam som sökte upp barnen i deras tillfälliga bostäder. Även i svårtillgängliga områden tar vi oss alltid ända fram.

Mobila hälsoteam söker upp barnen

Pakistan behöver vår hjälp

”Enligt FN:s barnrättsorganisation UNICEF kommer 100 000 pakistanska barn att dö av undernäring och diarré de närmaste månaderna”, skriver nyhetskanalen.se. Se klippet nedan om ett land där läget fortfarande är akut, där 100 000 tals barn ligger i riskzonen för att dö och där man är beroende av omvärldens hjälp för att få bukt på en humanitär katastrof av en omfattning det är omöjligt att förstå.

Med små medel kan du vara med och förändra utsikterna för miljontals barn! SMS:a LIV till 72 900 och skänk 50 kr. För det kan vi rena 5 000 liter vatten till barnen i Pakistan.

Folket i Pakistan kämpar förtvivlat för att överleva i den gigantiska översvämningskatastrofen. I olika läger trängs miljontals desperata människor utan mat och vatten, och än många fler saknar tak över huvudet. Många är barn. Ett av dem är Arbeli 8 år.

Sukkur, Pakistan den 9 september 2010

Arbeli, 8, sitter med några andra barn i en tältsäng i skuggan. Hon tittar på Dr Nasreem Khaskheli – en av tre medlemmar i ett UNICEF-stött mobilt hälsoteam. Teamet behandlar sina patienter på en provisorisk klinik i ett av Pakistans många ”flyktingläger”.

Arbeli och hennes familj kom till lägret tillsammans med 11 andra familjer från samma by. En by som till stora delar ödelagts efter det att vattenmassorna drog fram. Arbeli och hennes familj har vandrat den långa vägen till Sukkur till fots och hon bor nu med sin mor och bröder under en presenning.  Det är den de nu tar skydd under i den intensiva sommarsolen.

Arbeli 8 år - på flykt undan vattnet.

Saknar sitt hem

– När översvämningarna kom förstördes mitt hus, berättar Arbeli lågmält. Det är svårt att uppfatta vad hon säger och hennes blick är riktad ner i marken.  Vattnet tog med sig alla mina saker, fortsätter hon, till och med min säng.

På väg till Sukkur efter ödeläggelsen av hennes by hade Arbeli ingen aning om vad som väntade.
– Barnen var både trötta och rädda, berättar Arbelis mor. Det  var hemskt att inte bara kunna vända hem. Vårt hus har förstörts och våra djur är borta. Vi har ingenting kvar att återvända till, fortsätter hon.

Liksom många andra barn i Arbelis ålder gick hon aldrig i skolan i sin hemby. Hon hjälpte istället sin familj att ta hand om huset och djuren. Nu, efter att plötsligt ha sett hela sitt liv sköljas bort, är Arbeli i ett tillstånd av chock.

Osäker framtid

Arbeli, berättar att hon saknar sitt hem, sin säng och sina kläder.
– Det var mycket bättre hemma, mumlar hon.
Arbelis familj har ingen aning om när de kan återvända till sin by. Men de hoppas kunna bege sig hem och bygga upp sitt hus och sina liv när flodvattnet dragit sig tillbaka.

Tillsvidare är deras hem en vit presenning på kanten av en dammig, bullrig väg, där lastbilar passerar i hög fart. Det tutas hej vilt och lukten av bensin sticker i näsan.

Trots de svåra omständigheterna har Arbeli endast en begäran i nuläget. Hon vill ha nya kläder och skor.

– Jag har bara de här kläderna, förklarar hon.

/ Tania McBride, UNICEF

Två pojkar i ett läger i Pakistan

19 augusti – dag fem

Muzaffargarh distriktet, i södra Punjab.

Värmen är påtaglig och det är fullt av flugor överallt.

Vägen hit var helt översvämmad men vi lyckades ta oss fram.  Våra förare säger att vattennivån har sjunkit de senaste dagarna. Vägen är eroderad – alla hoppas att den håller tills det att vattnet försvinner.

Jag talade med en fembarnsmamma som har förlorat allt. Och det värsta är att det det finns tusentals – hundratusentals som har gått samma öde till mötes.

Hon flydde översvämningarna med sina barn, utan mat, och med bara de kläder hon bar. Hon har diarré och alla hennes barn är sjuka trots att de nu befinner sig i ett läger där de får  lagad mat.  Hennes ”tält” är endast vattentätt  på två sidor, så när det regnar får familjen kura ihop sig, tätt samman, för att hålla sig torra.

Tillgången till vatten i lägret är god och att det verkar finnas tillräckligt med mat. Såhär bra förhållande är det långt ifrån i alla läger. Familjerna i detta läger är lyckligt lottade.

Jag besökte också ett av UNICEFs  så kallade ”child friendly spaces”” med spel, leksaker och flera omhändertagande vuxna som ser till att ge barnen ett välkommet avbrott från den bistra verkligheten och det trauma det innebär att fly sina hem.

UNICEF arbetar intensivt med vatten, sanitet och mat. Vi arbetar med WHO och andra organisationer för att tillhandahålla vård, vaccinationer, vätskeersättning och grundläggande mediciner. Och som alltid med övergripande skydd för barnen.

/ Daniel Toole, UNICEF

Två flickor bär "hem" dunkar med vatten

UNICEFs asienchef Daniel Toole på plats i Pakistan

UNICEFs sydasaienchef Daniel Tool, har besökt ett av de värst översvämningsdrabbade områdena i Pakistan och vi har fått ta del av hans dagbok mellan den  15 och 20 augusti.

Daniel som har arbetat med katastrofer i mer än 15 år säger själv att han aldrig har upplevt en så omfattande katastrof tidigare – varken till omfånget eller till antalet drabbade människor.

Idag publicerar vi de tre första dagarna i hans dagbok:

Pakistan, August 2010

15 augusti – dag ett

Hela dagen i Islamabad gick åt till att gå igenom det nuvarande läget.  Omfattningen av katastrofen är overklig – och på något sätt fortfarande inte riktigt förstådd utanför Pakistan.  Det är en akut katastrof som långsamt växer och blir allt värre.

Översvämningarna breder ut sig över landet med ett omfång som saknar jämförelse i historien.

På kvällen deltog jag  vid FN: s generalsekreterares ”debriefing”. Han var synbart chockad och uttryckte att omfattningen av förstörelsen är enorm.

16 augusti- dag två

Jag reste tidigt på morgonen till Peshawar, huvudstaden i Khyber-Pakhtunkhwa provinsen. Områdena längs motorvägen var  översvämmade och fälten med grödor låg under vatten. I Charsaddah och Nowshera-distriktet fann vi en massiv förstörelse.  I  stort sett allt var täckt av lera.  Tusentals människor sov i provisoriska tält på vägen och det var överallt brist på mat och vatten.

UNICEFs  nödlager låg helt under vattnet  och  nödutrustning till ett värde av 1,2 miljoner har gått förlorad! Jag talade med en äldre kvinna som har förlorat allt förutom det  hon kunde bära.

Inte många har förolyckats trots  vattnets snabba framfört, men förstörelsen är massiv.

17 augusti – dag tre

På tredje dagen reste jag tillbaka i Islamabad och deltog i ett FN-möte för att diskutera den totala omfattningen av katastrofen.

Den inledande vädjan om hjälp grundade sig på att uppskattningsvis 3 miljoner människor var akut behov. Det är nu klart att denna siffra är alldeles för blyg – många fler behöver hjälp.

Pakistans regering uppskattar att 20 miljoner är drabbade, och att ett område lika stort som Schweiz, Österrike och Belgien tillsammans ligger under vatten. Storleken på det översvämningsdrabbade området växer fortfarande dagligen, och mer regn väntas.

/ Daniel Toole

Vill du läsa mer om Pakistan och Daniel så publicerade SvD en artikel i veckan där bland andra Daniel intervjuas om situation. Ta mig SvD:s artikel: Fyra miljoner utan hem i Pakistan.

UNICEF Television sänder nästan dagligen nu från det översvämmade Pakistan

Vi har tyvärr ingen möjlighet att översätta sändningarna, som är på engelska, men hoppas att de ändå kan vara av intresse för er som vill följa utvecklingen i Pakistan. UNICEF finns på plats och gör allt för att nå så många som möjligt av de över 15 miljoner drabbade i landet. Högsta prioritet just nu är att tillhandahålla mat, rent dricksvatten och sanitetsprodukter  samt att ge hälsovård och vaccinera mot polio och mässling.