Gå till innehållet
Laddar…

Ge barn i Mellanöstern en varmare vinter

Kan du tänka dig en vinter där du fryser konstant och inte har något sätt att värma dig? För 1,5 miljoner barn i Syrien, Egypten, Irak, Libanon och Palestina riskerar det att bli verklighet. UNICEF finns på plats och kämpar för att ge barnen en varmare vinter. Men vi behöver din hjälp.

Vintern är det senaste hotet mot barnen som drabbas av konflikterna i Mellanöstern. 1,5 miljoner barn riskerar att frysa, utan de varma kläder och filtar som de behöver för att klara vintern.

Många har tvingats på flykt och lever nu i läger, utan skydd mot minusgrader, stormar och snö. Barnens hälsa är ofta redan försvagad av undernäring och brist på vård. Luftvägsinfektioner och nedkylning hotar barns liv.

För många familjer är det helt omöjligt att ha råd med varma kläder, filtar och bränsle. Om skolorna inte kan hållas varma är risken också stor att barn hoppar av.

Det finns hopp

UNICEF finns på plats i alla de här länderna och vi gör allt vi kan för att ge barnen en varmare vinter. Våra mål är att:

  • ge över en miljon barn varma filtar och vinterkläder, så som handskar, mössor, varma skor, sockor, vinterjackor och overaller
  • ge kontantbidrag till över 320 000 utsatta barn och deras familjer
  • se till att 105 000 barn kan gå till uppvärmda skolor och barnvänliga trygga platser

Men för att kunna göra det här behöver vi din hjälp

Barnen som drabbas av konflikterna i Mellanöstern har bara en enda barndom. Den här vintern kan du vara med och ge barnen den värme och trygghet de har rätt till. Köp varma filtar och vinterkläder så ser vi till att de kommer fram:

Hjälp oss se till att inget barn behöver frysa i vinter.

 

UNICEF stöttar barnen efter sommarens konflikt i Gaza

UNICEF har beskrivit år 2014 som ett förödande år för barnen. Världen har det senaste året drabbats av fler katastrofer och konflikter än på mycket länge. En av de konflikter som många minns från året är den som drabbade barnen i Gaza.

Ett UNICEF-stött center i Gaza där flickor får en stunds avkoppling från omgivande våld och oro genom att ägna sig åt dans. UNICEF-ambassadören Mark Levengood besökte centret i samband med en resa i Palestina för ett år sedan. Foto: © Melker Dahlstrand

Ett UNICEF-stött center i Gaza där flickor får en stunds avkoppling från omgivande våld och oro genom att ägna sig åt dans. UNICEF-ambassadören Mark Levengood besökte centret i samband med en resa till Palestina för ett år sedan. Foto: © Melker Dahlstrand

54 000 barn blev hemlösa i samband med kriget i somras. 538 barn dödades och mer än 3 750 skadades. UNICEF kunde snabbt förse barnen i Gaza med förnödenheter, exempelvis 90 ton vaccin och medicinsk utrustning. Det som hände under den 50 dagar långa konflikten har fått långtgående följder för barnen. 187 allmänna skolor förstördes. Det råder brist på skolmaterial, rent vatten och sanitet. Att bygga upp igen kommer att ta tid.

I Gaza finns det nära 900 000 barn som lever instängda med sina familjer på en yta som inte är större än den svenska ön Orust i Bohuslän. Det gör Gaza till ett av de allra mest befolkningstäta områdena i världen. Stor fattigdom, våld, arbetslöshet och en känsla av hopplöshet är vanligt bland barn och unga. De svåra levnadsvillkoren och våldet skapar en stress som gör att barnen blir oroliga, aggressiva och inte klarar av skolan. Antalet unga som hoppar av skolan stiger hela tiden och det finns inte utrymme för positiva fritidsaktiviteter.

Sommarens krig har ökat den psykiska pressen på barnen och gjort en redan tidigare svår situation ännu svårare. UNICEF Sverige stöder ett projekt i Palestina som vänder sig till barn mellan 10 och 18 år, ett projekt som kan drivas tack vare ett bidrag från Svenska Postkodlotteriet. Insatserna behövs nu mer än någonsin.

För att bryta de destruktiva följderna som den långvariga konflikten för med sig för barnen behövs meningsfulla fritidsaktiviteter. Barnen behöver också få psykosocialt stöd och utbildning i frågor som barns rättigheter. UNICEF stöder en rad olika center för barn och unga där de i en skyddad miljö får möjlighet att utvecklas. Det kan handla om teaterprojekt där barnen kan ta upp problem som de har i sina dagliga liv. Andra center erbjuder möjlighet till kreativt skapande, läsning och dans eller ger barnen möjlighet att bedriva egen forskning i olika ämnen. Idag når de här aktiviteterna ut till 30 000 barn i Gaza varje år. Minst hälften är flickor.

UNICEFs insatser fokuserar på att stärka ungas deltagande, se till att de går kvar i skolan, minska våldet och öka kunskapen om risker med droger och hur man skyddar sig mot hiv/aids.

Vill du också vara med och kämpa för barnen? Bli Världsförälder. Då ger du pengar varje månad och är med oss dygnet runt, året om, i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Tack!

Hundratusentals barn drabbade i Gaza

429 barn har hittills dödats i kriget i Gaza. Minst 2 744 barn har skadats fysiskt och så många som 400 000 har fått psykiska men, enligt UNICEF.

Familjer kämpar nu för att klara sig efter de 28 dagar av våld och förstörelse som har lämnat 65 000 människor hemlösa.

– Av de tre senaste konflikterna i Gaza, har denna varit den längsta, dödligaste och mest destruktiva, säger June Kunugi, chef för UNICEF i Palestina. De humanitära och materiella förlusterna går inte att beskriva i ord.

Mer än en fjärdedel av invånarna i Gaza har tvingats fly från sina hem under flyganfallen och striderna. Under den tre dagar långa vapenvilan har familjer åter kunnat besöka sina hem, men många har fått återvända till de platser där de tidigare sökt skydd eftersom deras hus har varit förstörda.

Dessa FN-stödda flyktingboenden, ofta inrymda i skolor, är överfulla och det är svårt att se till att familjerna får sina hygieniska behov tillgodosedda, vilket skulle kunna förhindra spridning av sjukdomar. Bland barnen ökar nu antalet fall av diarré och hudsjukdomar som skabb.

Grundläggande samhällsservice har blivit allvarligt skadad. Tillgången till vatten är begränsad för 1,5 miljoner invånare, och bristen på elektricitet påverkar till exempel vattendistribution, sanitet och sjukvård.

Runt 400 000 barn visar symptom på ångest, vilket kan yttra sig som sängvätning, mardrömmar eller att de klänger sig fast vid sina föräldrar. Dessa barn, som har traumatiska upplevelser bakom sig, är i stort behov av psykosocialt stöd. UNICEF-stödda katastrofteam har under konflikten inlett detta arbete, och har hittills nått ut till 1 870 barn på Gazaremsan. Hälften av Gazas befolkning på 1,8 miljoner människor, är barn under 18 år.

Tillsammans med palestinska Röda halvmånen har UNICEF distribuerat 1 500 hygienpaket till olika flyktingboenden, samt 1 000 hygienpaket avsedda för bebisar, 1 388 dunkar och 4 000 filtar. Kläder till 24 000 kvinnor och barn kommer att levereras inom kort.

– Det mödosamma arbetet med att läka barnens fysiska och psykiska skador, och samtidigt återuppbygga Gazas förstörda infrastruktur är en gigantisk uppgift, säger June Kunugi.

UNICEF behöver mer resurser för att kunna hjälpa ännu fler barn. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen som drabbas av våldet i Gaza, och i andra katastrofer. Stort tack för din hjälp.

Ingen plats är trygg för barnen i Gaza

Antalet barn som skadas och dör i Palestina blir allt fler. Mer än tusen palestinier har rapporterats döda, varav minst 245 barn. Det är mer än tio barn om dagen, och den yngsta var tre månader gammal. UNICEF finns på plats och arbetar dygnet runt för att hjälpa barnen och deras familjer.

Barn, kvinnor och män  söker skydd i en skola, i södra Gaza, som drivs av FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar.  Attacker mot FN-skolor visar dock att ingen plats längre är trygg för barnen i Gaza. Foto: © UNICEF/El Baba

Barn, kvinnor och män söker skydd i en skola, i södra Gaza, som drivs av FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar. Attacker mot FN-skolor visar dock att ingen plats längre är trygg för barnen i Gaza. Foto: © UNICEF/El Baba

– Det fysiska och psykiska våldet som människorna här utsätts för går nästan inte att beskriva, säger Pernille Ironside, chef för UNICEFs fältkontor i Gaza. Konsekvenserna blir mycket svåra.

Våldet har krävt hela familjers liv. Den 20 juli dödades en familj bestående av 25 personer i ett enda luftanfall mot deras hem. 18 av dem var barn, mellan fyra månader och 14 år gamla.

Våldet orsakar bestående skada

Barndomen blir förstörd, när barnen för tredje gången på sex år får uppleva våld som ger dem svåra känslomässiga och fysiska skador.

– Vanligtvis är barn ganska motståndskraftiga och har lätt för att återhämta sig. Men när episoderna av våld blir för många blir våldet det normala, och det blir mer sannolikt att de själva upprepar vad de har varit med om senare i sina liv, säger Bruce Grant, chef för skydd av barn vid UNICEF i Palestina.

Skolor under attack

Mer än 173 000 människor har sökt skydd i FN-skolor, men ingen plats i Gaza är säker längre. Förra veckan skadades en UNRWA-skola och 15 personer dödades, varav sex barn. Tidigt i morse har fler människor rapporterats döda i en ny attack mot en FN-skola.

Minst 130 skolor har nu skadats i luftanfall, och en skola rapporterades ha använts av väpnade grupper för att lagra raketer.

– Att använda eller attackera skolor där barn har sökt skydd är oacceptabelt under alla omständigheter, sade Maria Calivis, UNICEFs regionchef för Mellanöstern och Nordafrika. Mycket mer måste göras för att skydda barnen, och UNICEF uppmanar alla parter i konflikten att respektera barn och skolor.

UNICEF är på plats

UNICEF arbetar dygnet runt för att hjälpa barnen och deras familjer. Vi tillhandahåller psykosocialt stöd, levererar hygienpaket och tillsammans med WFP (FN:s livsmedelsprogram) har vi sett till att mer än 1 300 familjer har fått värdecheckar för att köpa mat, vatten och hygienprodukter vid lokala affärer. Vi ser över behovet och arbetar för att leverera livsviktiga mediciner, samt ser över kylkedjan för vaccin och vaccinationer. Tillsammans med WFP kommer vi också att leverera högenergikex för 10 000 barn under två år.

Den humanitära situationen fortsätter att förvärras, och minst hälften av infrastrukturen för vatten och sanitet är ur funktion. Två tredjedelar av befolkningen saknar tillgång till rent vatten, vilket ökar risken för sjukdomar. UNICEF försöker utföra reparationer när det är möjligt, men läget gör det mycket svårt och riskfyllt. Fyra kommunala reparatörer har dödats i tjänsten. UNICEF har än så länge levererat tre stycken vattentankar om 5 000 liter, och kommer att leverera tio till.

Uppskattningsvis är 200 000 barn nu i akut behov av psykosocialt stöd. De fem katastrofteam som arbetar med stöd av UNICEF fortsätter arbetet för att nå ut till dem. Hittills har 1 350 barn nåtts.

UNICEF behöver mer resurser för att kunna hjälpa ännu fler barn. Vi arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen som drabbats av våldet i Palestina, och i andra katastrofer. Stort tack för din hjälp.

Mark Levengood reser med UNICEF till Palestina

Idag bloggar UNICEF-ambassadören Mark Levengood om sin resa till Västbanken och Gaza tidigare i höst. De palestinska barnen lever många gånger ett mycket begränsat och hårt liv, fångna i vuxenvärldens våld och konflikter. UNICEF finns på plats och stöder en rad olika center för barn och unga där de i en skyddad miljö får möjlighet att utvecklas och uttrycka sig.

Copyright/Photo: Melker Dahlstrand melker@dahlstrand.se +46-70-630 20 88

Foto: © Melker Dahlstrand

”Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran” står det i julevangeliet. Här är jag, i Betlehem, men några änglar ser jag då rakt inte, och inga herdar heller. Det enda som återstår är den stora förfäran.

Hela staden är öde, det löper en stor mur runt alltsammans, och även denna stad har blivit skådeplats för denna evinnerliga konflikt.

Jag är här med Unicef, och besöker ett projekt där palestinska barn får bearbeta sina traumaupplevelser genom att rita och berätta. På herdarnas äng står huset, och där inne är en grupp på 15 barn samlade. Jag går runt, småpratar lite med barnen som för en inre kamp mellan blyghet och nyfikenhet.

En flicka, vars bror blev dödad i våras, har ritat en bild av sitt happy place, sitt lyckliga ställe dit hon kan dra sig tillbaka när livet innanför muren känns otryggt. Hon visar och berättar, här är huset, här är trädgården där hon leker med sina vänner. Hennes ögon börjar glittra, och hon påminner så om min egen dotter. ”Här är en gunga, och det här är regnbågen!”

”Var på jorden är ditt happy place?” frågar jag. Och något i henne slocknar igen, och blir sådär stumt och uttryckslöst. ”Var som helst” svarar hon. ”var som helst utom här”.

Lektionen går uppenbarligen i fel riktning, läraren skyndar fram och jag går ut i trädgården. Föreståndaren frågar om jag vill se grottan där herdarna fick besök av änglarna. Det vill jag ju. Vi går genom en allé av poppelträd mot en sluttning som överblickar Betlehem. Grottan är stor och rymlig, här rymdes både herdar och deras hjord. Faktiskt är det en ganska fin grotta, med släta väggar och en vacker pelare i mitten som nog inte stod där under herdarnas tid.

Från grottans öppning ser jag muren, den slingrar betonggrå och stram runt de gamla gatorna och gränderna. Nej, änglarna har lämnat Betlehem, och snart också jag. Jag går tillbaka till huset. Barnen håller på att avsluta. Flickan med sitt happy place har gjort en före och efter bild, hur det var före den här kursen och hur det är nu.

På bilden före gråter hon och håller en bild av sin döda bror.

På efter-bilden skrattar hon och håller en bild av sin döda bror. ”Hon har gjort framsteg”, säger föreståndaren, ”nu pratar hon igen och går i skolan”.  Hon stryker sin hand över den späda axeln och flickan tittar upp och ler mot henne. Märkligt hur hopp alltid kan födas på nytt, även i de svåraste situationerna. Och det slår mig, att bara vi orkar hjälpa varandra, så kommer kanske ängeln igen.

/Mark Levengood
Programledare, författare och UNICEF-ambassadör

Projektet Mark besökte stöds av Svenska PostkodLotteriet och är ett samarbete mellan lokala organisationer och UNICEF och omfattar 45 000 ungdomar.

Köp julklappar som räddar barns liv i vår gåvoshop. Där hittar du bland annat vår pedagogiska leklåda som skickas till katastrof- och konfliktområden och som innehåller allt från block och pennor, till klossar, pussel och dockor för att ge upp till 50 barn möjligheten att lära sig mer, leka och komma över sina traumatiska upplevelser.