Gå till innehållet

Dags att diskutera vår tids barnsyn

Varje tid och varje samhälle har sin syn på barn. Hur vi ser på barn får stor betydelse för hur vi agerar mot barn och hur barnet formar sin egen identitet. Därför är det viktigt att varje tid och alla som arbetar med barn, eller själva är föräldrar, reflekterar över vilken barnsyn som formar ens eget beteende.

Synen på barn har skiftat genom historien. Den medeltida kyrkans såg barnet som i grunden ont, född med otyglade drifter och med arvssynden som bara kunde bekämpas genom hård kontroll och aga. Under 1700-talet växte en annan barnsyn fram som framhöll barndomen som en period skiljt från vuxenlivet full av lek och oansvarighet. Barn och barndomen jämställdes ofta med natur, ljus och luft, blommor och växande. Detta syns inte minst i konstens romantiska skildringar av barn från den här tiden.

Under 1900-talet får utvecklingspsykologin stort genomslag som beskriver barndomen som indelad i mer eller mindre förbestämda utvecklingsfaser, från okunnighet till den högsta utvecklingsfasen – den som vuxen.

Detta förhållningssätt ifrågasattes till viss del under 1980-talet då en ny radikal barnsyn växte fram som framhåller barnets förmågor. Från att barn hade setts som okunniga och ofullständiga och barndomen som en förutbestämd utvecklingskedja lyfter man fram barnets kompetens där förutsättningen för barnet att växa ligger i vuxenvärldens förmåga att se och bekräfta barnet.

Det är viktigt att vi diskuterar vilken barnsyn som påverkar vårt beteende och vad får det för konsekvenser för barnen – på förskolan, i domstolar, i hemmet och i samspelet med barn. Finns fortfarande spår av den medeltids kyrkans syn på barnet kvar i TV-serier som Nanny-akuten? Lever föreställningen om det naturliga och romantiska barnet kvar även i vår tid? Innebär de moderna teorierna kring det kompetenta barnet att vi lägger för stort ansvar på barnen?

UNICEFs arbete utgår från barnkonventionen som genomsyras av en syn på barn som fullvärdiga individer med egna rättigheter och barndomen som en unik period i en människas liv med lika högt värde som vuxenlivet. Barnkonventionen framhåller både barnets speciella behov av skydd och barnets rätt att bli behandlad med samma respekt som alla andra människor

Vi vill gärna öka kunskapen om barnkonventionen och sätta igång diskussioner om vår tids barnsyn – också bland barn själva.  Därför är vi stolta och glada över att vi, med stöd av Svenska Postkodlotteriet, har möjlighet att skicka ut en inspirationsbox om barnkonventionen till alla landets förskolor i början av nästa år.

Det är dags att diskutera vår tids barnsyn. Håll utkik!

Fortsatt stöd till Gaza

Det är vapenvila i regionen och UNICEF samarbetar med lokala partners för att kunna nå ut med hjälpen snabbt.

Foto: © UNICEF/El Baba

Runt 1 200 barn i Gaza beräknas ha förlorat en familjemedlem eller har någon nära sig som har skadats. 4 800 barn har fått sina hem förstörda. UNICEF finns på plats och vi ökar nu våra insatser.

Behov av säkerhet, mediciner och vatten

Blindgångare (ammunition och granater som inte har exploderat) måste oskadliggöras på ett säkert sätt. En viktig del av UNICEFs arbete är därför att omgående sprida kunskap bland folk om att dessa blindgångare finns för att undvika fler dödsfall och skador. Radioannonser, utbildningsmaterial och affischer används för att öka medvetenheten bland barn och vuxna i området.

Ett stort antal drabbade, i kombination med en redan tidigare existerande brist på läkemedel, har gjort att det nu är brist på viktiga mediciner. Behandling och läkemedel saknas för barn och deras familjer och hälsovårdsministeriet vädjar om hjälp. UNICEF har tidigare levererat ett antal livsviktiga mediciner och lovar nu att distribuera läkemedel och förnödenheter till ytterligare 30 000 patienter.

I samarbete med lokala partners bedömer UNICEF bristen på rent vatten och tillräcklig sanitet. Dysenteri och andra vattenburna sjukdomar utgör en särskilt allvarlig risk för barn. 189 000 invånare påverkas av skador på vatten- och avloppsystem. Det finns även en oro för att en akut bränslebrist kommer göra det svårt med el- och vattenförsörjning.

Viktigt att återvända till skolan

UNICEFs erfarenhet från konflikter är att det är oerhört viktigt för barnen att återvända till skolan. Rapporter visar att 43 skolor och förskolor har fått omfattande skador och behöver repareras. 25 000 barns möjlighet att återvända till skolan påverkas. UNICEF ser till att skolor repareras, dela ut skolmaterial och återupprätta 15 extra trygga och barnvänliga platser där barnen får undervisning, chans att leka och kan få hjälp att bearbeta sina traumatiska upplevelser.

Hjälpbehoven är stora

De kommande sex månaderna kommer 50 miljoner kronor behövas för att möta de akuta behoven och för att kunna fortsätta det långsiktiga arbetet.

Stöd UNICEFs katastrofinsatser världen över. Ge en gåva här.

Ett projekt vi sedan tidigare driver i området är ett projekt för att stärka ungdomar och ge dem fritidsaktiviteter såsom sport, konst och drama. Projektet drivs med stöd av Svenska PostkodLotteriet.

Ett uppskattat inslag på CSF konferensen under Rio + 20 var när barnrättsprinciperna för företag presenterades av de samverkande organisationerna som arbetat fram principerna, UNICEF, FN:s Global Compact och Rädda Barnen.

Med en satsning på barnrättsprinciperna tar UNICEF ett nytt grepp för att förändra nästa generations framtid positivt, genom att inspirera företag att börja arbeta med barnrättsprinciperna för hållbart företagande.

Att påverka barns framtid genom att få företag att agera ansvarsfullt är en spännande investering som när den får effekt kan få en svindlande positiv inverkan för många barn och unga.

Redan förra veckan startade en workshopserie för 12 stora svenska företag med internationell marknad. Dessa företag ska få inspiration och vägledning samt konkreta redskap som stöd för att implementera barnrättsprinciperna i sina verksamheter.  Att dokumentera processen och generöst dela med sig av erfarenheter från ”implementationsresan” är en viktig del i projektet, då dessa företag kommer att bli en pilotgrupp.

Denna pilotsatsning med företag är en del i projektet, Barnrättsprinciperna för företag – i praktiken, som är ett samverkansprojekt mellan Playing for Change och UNICEF med stöd av PostkodLotteriet. Projektet drivs under två år och har som mål är att genom kunskap, verktyg och motivation ge svenska företag bättre förutsättningar att respektera och stärka barns rättigheter genom hela värdekedjan.

/Anna Karin Törnberg
Projektledare Barnrättsprinciper UNICEF Sverige

Video: Danne & Bleckan avsnitt 4 av 4

–       Abrazos, ett helt ovärderligt ställe på jorden. Anders Bleckhorns från Salong Betong.

Idag visar vi fjärde och sista avsnittet av Danne & Bleckan i Paraguay. Men även om just den här resan går mot sitt slut så fortsätter kampen för varenda unge. Hjälp oss att förändra barns liv – Bli Världsförälder genom att SMSa BARN till 72 401 eller anmäl dig direkt på webben.

Under fyra avsnitt har vi fått följa Daniel Eriksson och Anders Bleckhorns från Salongbetong på deras resa i ett av latinamerikas fattigaste länder – Paraguay. De har träffat gatubarn, besökt Abrazos (dagcenter som fångar upp barn som lever och arbetar på gatan) och de har sett hur UNICEF arbetar på plats och vilken skillnad man som Världsförälder faktiskt gör för barn runt om i världen. Sedan projektet med Abrazos startade 2005 har UNICEF startat 49 center runt om i landet och lyckats fånga upp 5 600 gatubarn, ett arbete som också fått stöd av svenska Postkodlotteriet. Om du missat tidigare avsnitt hittar du hela serien på vår youtube. 

Tack!

2011 var ett fantastiskt år då vi tack vare alla er som stödjer UNICEF kunde förändra livet för miljontals barn världen över. Bland annat vaccinerade vi 10 miljoner barn i Afghanistan. Och 16 år av påtryckningar ledde äntligen till en lag mot könsstympning av flickor i Guinea-Bissau. Ingenting UNICEF gör är möjligt utan stödet från våra supportrar.

I veckan blev det klart att UNICEF var Sveriges största insamlingsorganisation 2011 enligt FRII, då vi samlade in närmare en halv miljard svenska kronor. Tack vare våra Världsföräldrar. Tack vare alla ni som handlat i vår gåvoshop. Tack vare alla som gett en engångsgåva till exempel i samband med en katastrof. Tack vare våra företagssamarbeten IKEA, H&M, PostkodLotteriet och Gina Tricot. Det är tack vare alla er som vi kan göra skillnad. Varje dag världen över kämpar UNICEF för att barns rättigheter ska respekteras.

Förra året gjorde vi fantastiska saker. Spädbarn vaccinerades mot dödliga sjukdomar i Sudan. Allt fler flickor fick möjlighet att gå i skolan i Pakistan. Barnsoldater befriades och återförenades med sina familjer i Kongo-Kinshasa. Och vi kämpade för barns rättigheter i Sverige genom att bland annat jobba för att göra barnkonventionen till svensk lag.

När hemska nyheter sköljer över oss varje dag från världens alla hörn är det kanske lätt att resignera och tycka att ingenting spelar någon roll. Att det inte är någon idé att engagera sig. Men det är det visst. Det går att förändra.

UNICEF är hel beroende av frivilliga bidrag. Om vi ska fortsätta det livsviktiga arbetet behöver vi bli fler som hjälps åt. Miljontals barn världen över behöver din hjälp. Du kan stötta UNICEF genom att till exempel bli Världsförälder, ge bort en gåva från vår gåvoshop eller bli frivillig.

/ Véronique Lönnerblad
Generalsekreterare UNICEF Sverige

Hjälp oss att göra fler uppmärksamma på UNICEFs arbete för barns rättigheter genom att gilla eller dela inlägget!


UNICEF Sveriges vice generalsekreterare Per Westberg och ambassadör Mark Levengood med checken.

I går kväll samlades PostkodLotteriets alla förmånstagare för årets utdelning. Totalt fick 40 organisationer dela på 945 miljoner och 23 miljoner kronor tilldelades UNICEF Sverige.

Utöver dessa pengar fick UNICEF drygt 10 miljoner kronor till ett specialprojekt i samarbete med Kinneviks Playing for Change. I projektet vill vi inspirera, påverka och ge verktyg till svenska företag att ta ansvar för barns rättigheter även inom sin verksamhet.

I år är det sjunde året som Svenska PostkodLotteriet delar ut pengar till de organisationer som är med som förmånstagare i lotteriet.

–  Jag vill tacka Postkodlotteriet som gjort det möjligt för UNICEF att rädda tusentals barn från ett liv på gatan, sa UNICEF Sveriges ambassadör Mark Levengood från scen då han tog emot checken. Mark berättade även för publiken om hur glad och stolt han är över att få vara UNICEF-ambassadör och gav några glimtar från sin resa till Paraguay där han besökte ett projekt för gatubarn som stötts av medel från PostkodLotteriet.

Hittills har UNICEF Sverige totalt fått drygt 82 miljoner kronor från PostkodLotteriet.

Här kan du läsa mer om UNICEF Sveriges samarbete med PostKodlotteriet

Under elva månader reser Johan E Nilson från Nordpolen till Sydpolen helt för egen kraft, utan motorer. Expeditionen går via Grönland, Nord- och Sydamerika genom att cykla, segla, åka hundspann och kitesurfa. I fredags träffade han UNICEFs experter på katastrofhjälp i New York.

Johan E Nilson

På UNICEFs internationella central för katastrofarbete, UNICEF Operation Central, i New York arbetar experter på katastrofhjälp som bevakar omvärlden dygnet runt.

Såhär skriver Johan i Pole2Pole-dagboken om besöket (översatt från engelska till svenska här nedanför):

”UNICEF samordnar insatser i katastrofområden och under naturkatastrofer. UNICEF-personalen visade hur ett katastrofpaket, som skickas till barnen i dessa områden, kan se ut. Många av barnen i krig och katastrofer är föräldralösa. Det är svårt att föreställa sig hur de har det.

På perrongen i tunnelbanan står jag bredvid en pappa och hans son. En man från UNICEF kommer fram och berättar om organisationen och frågar om pappan vill göra en donation. Han ger ett bidrag. Sonen frågar pappan varför han vill ge pengar till den där mannen. Pappan förklarar hur UNICEF arbetar för att försöka göra världen bättre för alla utsatta barn. Pojken ler och frågar: ’Så dom är liksom änglar?’

Jag tycker att det förklarar rätt bra vad dessa organisationer representerar för oss och för vår framtid.”

Förutom UNICEF besökte Johan även ECPAT och Clinton Climate Initiative (CCI) i New York. Expeditionen Pole2Pole är ett samarbete med Svenska PostkodLotteriet och startade i april 2011.

Johan E. Nilsons har tidigare utfört 25 expeditioner i 100 länder. Han har till exempel vandrat över Alaska, paddlat kajak till Afrika och bestigit “Seven summits” – de högsta bergen på alla sju kontinenter.

Här kan du läsa mer om samarbetet med Johan och Svenska PostkodLotteriet.

Pole2Pole

Våra barn är det viktigaste vi har. Men hur har våra barn det? I seriens fyra avsnitt får du följa barn från olika delar av världen som lever under andra förhållanden än de flesta av oss är vana vid.

Programserien är ett samarbete mellan Svenska PostkodLotteriet, organisationerna som får medel från lotteriet och TV4.
– Barnen berättar sina historier om livet, men också om vad som händer när katastrofen kommer. Det är barn som förlorat sina hem, föräldrar, blivit sjuka och ibland står helt ensamma i världen, säger Jenny Östergren som är programledare för Våra barns liv. Serien sändess i fyra avsnitt 13-17/12 på TV 4. Missade du avsnitten kan de se dem alla här på PostkodLotteriets sajt!

UNICEF får 19,3 miljoner från PostkodLotteriet

UNICEF fick den 13 oktober 19,3 miljoner kronor i utdelning från Svenska PostkodLotteriet. Utöver dessa pengar fick UNICEF tre miljoner extra till de jordbävningsdrabbade på Haiti tidigare i år. Årets utdelning går bland annat till hiv- och aidsdrabbade barn i Malawi, samt till Haitis och Pakistans katastrofarbete.

UNICEF får 19,3 miljoner kronor i utdelning från PostkodLotteriet

I år kommer PostkodLotteriet att dela ut drygt 732 miljoner kronor till de organisationer man samarbetar med och 19,3 miljoner kronor av den summan tillfaller UNICEF Sverige.

Utöver dessa pengar fick UNICEF tre miljoner till de jordbävningsdrabbade på Haiti tidigare i år. Årets utdelning går bland annat till hiv- och aidsdrabbade barn i Malawi, samt till katastrofarbetet i Haiti och Pakistan. PostkodLotteriet bidrar också med pengar som UNICEF använder där de bäst behövs. Det innebär till exempel att organisationen snabbt kan hjälpa barn i hastigt uppkomna katastrofer.I år är det femte året som Svenska PostkodLotteriet delar ut pengar till
de organisationer som är med som förmånstagare i lotteriet.

– Tusen tack! En stor del av pengarna kommer att gå till katastrofarbetet i Haiti och Pakistan. Vi ser till att barnen får rent vatten, vaccin mot dödliga sjukdomar och möjlighet att gå i skolan där de även får hjälp att bearbeta sina upplevelser. Barnen drabbas alltid hårdast i en katastrof och UNICEF finns på plats så länge som det behövs. Vi kommer fortsätta att kämpa för varenda unge, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare vid UNICEF Sverige som tog emot checken från PostkodLotteriets programledare Rickard Sjöberg.

Hittills har UNICEF Sverige totalt fått drygt 49 miljoner kronor från PostkodLotteriet sedan 2008.

Här kan du läsa mer om UNICEF Sveriges samarbete med PostKodlotteriet!

Pakistan 28 augusti 2010. En kvinna sitter på en motorcyckel med sitt barn i famnen. Allteftersom flodvattnet sjunker börjar människorna att återvända till sina hem.

Enligt FN:s beräkningar har nu närmare 18 miljoner människor drabbats av översvämningarna i Pakistan. Det gör katastrofen större i omfattning än både tsunamin 2004 och jordbävningen på Haiti tidigare i år.

Då situationen är akut bestämde sig PostkodLotteriet för att tidigarelägga en del av 2010 års utdelning till fyra av de organisationer som är på plats i Pakistan, däribland UNICEF. De ger 5 miljoner till UNICEFs katastrofarbete i Pakistan. PostkodLotteriet är sedan 2008 en viktig samarbetspartner för UNICEF och har sedan tidigare bidragit med totalt 27 miljoner kronor.

PostkodLotteriet hoppas att med sitt bidrag kunna inspirera andra företag, organisationer och privatpersoner att stödja Pakistan.

Läs mer om UNICEFs samarbete med PostkodLotteriet.

Pakistan 26 augusti 2010. En liten pojke gråter då han får en injektion. Familjen har tagit skydd mot översvämningarna i en skola i distriktet Muzaffargarh.

Pakistan 28 augusti 2010. Två kvinnor och en pojke färdas på en åsnevagn genom knädjupt vatten i Baseera, en by i Punjab-provinsen.

UNICEF får 17 miljoner från PostkodLotteriet

UNICEF får drygt 17 miljoner kronor i utdelning från Svenska PostkodLotteriet. Checken lämnades över till biträdande generalsekreterare Anna Ryott i programmet PostkodMiljonären onsdagen den 21 oktober.

UNICEF får 17 miljoner kronor i utdelning från PostkodLotteriet

UNICEF får 17 miljoner kronor i utdelning för Svenska PostkodLotteriet. Pengarna går bland annat till ett projekt i Malawi för barn som förlorat sina föräldrar i aids och ett projekt för barn som arbetar på gatan i Paraguay. Dessutom bidrar PostkodLotteriet med pengar som UNICEF använder där de
bäst behövs. Det innebär att vi kan hjälpa barn i hastigt uppkomna
katastrofer.

– De här pengarna betyder otroligt mycket! Jag kom precis hem från Malawi,
ett land med 1 miljon föräldralösa barn. Där träffade jag bl.a. Grace
som är 17
år och tar hand om sina fyra yngre
syskon, yngsta är 3 år.
För
henne är varje dag är en kamp för att överleva.
Med pengarna från Postkodkotteriet kan vi se till
att Grace och andra utsatta barn får skydd, mat och skola
, säger Anna Ryott, biträdande generalsekreterare vid UNICEF Sverige, som tog emot checken från PostkodLotteriets VD Niclas Kjellström-Matseke.

Hittills har UNICEF totalt fått drygt 27 miljoner kronor från PostkodLotteriet.

PostkodLotteriet delar ut 460 miljoner kronor

UNICEF och ytterligare 26 organisationer får dela på Svenska PostkodLotteriets rekordutdelning på 460 miljoner kronor i år.

Svenska PostkodLotteriet delar i år ut nästan en halv miljard kronor till 27 olika organisationer som arbetar med bistånd, forskning, miljö- och rättighetsfrågor. Sedan lotteriets start har över en miljard kronor delats ut. UNICEF Sverige är sedan ett år tillbaka förmånstagare i lotteriet och pengarna från lotteriet hjälper bland annat föräldralösa barn i Malawi och barn som arbetar på gatan i Paraguay.

Under år 2009 har Svenska PostkodLotteriet fått fler lottprenumeranter än någonsin tidigare och det är tack vare alla lottköpare som förmånstagarna kan se fram emot en rekordutdelning i år igen.

TV-sända checköverlämningar

Överlämnandet av pengar kommer att sändas i TV4 i programmet PostkodMiljonären med start  måndag 19 oktober och fram till och med lördag 31 oktober. Programtiden är 19.30-20.00.

PostkodLotteriets 27 förmånstagare

Alzheimerfonden, Amnesty International, Astma- och Allergiförbundet, Barncancerfonden, BRIS, Cancerfonden, Erikshjälpen, Friends, Greenpeace, Hand in Hand, Hjärt-Lungfonden, Kooperation Utan Gränser, Läkare Utan Gränser, MinStoraDag, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Plan Sverige, PostkodStiftelsen, Reumatikerförbundet, Rädda Barnen, Scouterna, Sjöräddningssällskapet, SOS-Barnbyar, Svenska Röda Korset, Sveriges Stadsmissioner, UNHCR, UNICEF och Världsnaturfonden WWF.

Läs mer om Svenska Postkodlotteriet!

Nu
är årets utdelning från Svenska Postkodlotteriet klar. UNICEF Sverige,
som blev förmånstagare i augusti i år, får drygt 10 miljoner kronor.

–Pengarna
från
Postkodlotteriet gör det möjligt för UNICEF att hjälpa ännu fler barn i
Paraguay attkomma bort från ett utsatt liv på gatan. Vi kommer också
att kunna ge livsviktig hjälp till barn i Malawisom förlorat sin mamma
och pappa i aids, säger Anna Ryott, biträdande generalsekreterare för
UNICEF Sverige.

Totalt delar 14 ideella organisationer tillsammans med PostkodStiftelsen på rekordbeloppet 345 miljoner kronor

– I och med årets utdelning positionerar sig Svenska Postkodlotteriet som största privata givare till välgörande ändamål på årlig basis i Sverige. Vi siktar på att nå en miljard kronor i årlig utdelning inom fyra år, säger Niclas Kjellström-Matseke, vd Svenska Postkodlotteriet.

Det är tredje gången som Svenska PostkodLotteriet delar ut pengar till utvalda organisationer, så kallade förmånstagare. 2006 var utdelningen drygt 61 miljoner kronor och 2007 var utdelningen 208 miljoner kronor, nästan fyra gånger så stor som 2006.

I dag har Postkodlotteriet 14 förmånstagare som får pengar direkt från lotteriet och genom Postkodstiftelsen stöds ytterligare nio organisationer som verkar i Sverige och internationellt.

De som får mest pengar är WWF, Rädda Barnen och Svenska PostkodStiftelsen. De får 50 miljoner kronor var.

Förmånstagare i Svenska PostkodLotteriet är Alzheimerfonden, Barncancerfonden, BRIS, Cancerfonden, Hjärt- och Lungfonden , Läkare utan Gränser, Rädda Barnen, Sjöräddningssällskapet, SOS Barnbyar, Svenska PostkodStiftelsen, Svenska Röda Korset, Sveriges Stadsmissioner, UNICEF Sverige samt Världsnaturfonden WWF.

Läs mer om Postkodlotteriet här.

UNICEF ny förmånstagare i Postkodlotteriet

UNICEF Sverige är ny förmånstagare i Svenska Postkodlotteriet. UNICEF blir därmed en av elva ideella organisationer som får del av Postkodlotteriets vinst. Postkodlotteriet blev en stor succé redan från starten år 2005. Idag är över 700 000 hushåll lottprenumeranter och över två miljoner tittar på Postkodmiljonären i TV4. I höst räknar man med en rekordstor utdelning till organisationerna på 385 miljoner kronor

– Vi är mycket glada att få vara med som förmånstagare i Svenska Postkodlotteriet. UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag
och med pengar från Postkodlotteriet kan vi
göra ännu mer i kampen för barnen, säger Véronique Lönnerblad, generalsekretare
UNICEF.

Övriga förmånstagare är Alzheimerfonden, Barncancerfonden,
BRIS, Hjärt- och Lungfonden , Läkare utan Gränser, Rädda Barnen, Sjöräddningssällskapet, SOS Barnbyar,
Svenska PostkodStiftelsen,  Svenska Röda
Korset samt WWF.