Gå till innehållet
Laddar…

Det var ett tag sedan jag var ute på en fältresa sist, men i början av juni fick jag äntligen möjligheten att besöka UNICEFs verksamhet på landsbygden i Mali igen. Känslan är varje gång unik och är svår att beskriva med ord. Jag skulle vilja säga att det är en blandning av en mängd olika känslor som inger en stor förväntan om att få se förbättringar i människors liv. Inför denna resa infann sig även en oro på grund av den kritiska situation som landet just nu befinner sig i.

Svåra tider råder i Mali. Förra årets dåliga nederbörd har lett till magra skördar och matbrist i stora delar av landet. Barn är de som påverkas mest och i år är tusentals barn under 5 år drabbade av akut undernäring. Läget har förvärrats ytterligare av den beväpnade konflikten i de norra delarna av landet samt den inrikespolitiska kris som uppstod genom en statskupp i slutet av mars i år.

Vägen från huvudstaden Bamako är asfalterad och väldigt fin, men bara efter ca en och en halv timmes bilfärd viker vi av på en mindre väg for att besöka den lilla byn Balanzan som ligger i sydvästra delen av landet på gränsen till Guinea. Bilen kryper fram längs den dammiga vägen och åker slalom för att undvika de största groparna som bildats sedan den förra regnperioden. Landskapet är torrt och boskapen vi stöter på är utmärglad.

När vi väl kommer fram till byn möts vi av glada och stolta bybor som välkomnar oss med skottsalvor i luften. Alla byns invånare har samlats och barnen sjunger och klappar i händerna. Det är ett mottagande utan dess like! Vårt fältbesök för att se enkla sjukvårdsinsatser för barn på bynivå blev en stor fest.

Ivrigt för de oss till en plats mitt i byn där en man sitter omringad av mammor med sina små barn. Sebrie Traoré är en ”byhälsoarbetare” och spelar en avgörande roll i arbetet för att bekämpa undernäring och vanligt förekommande barnsjukdomar som malaria och diarré. Sebrie är själv från Balanzan och har fått en grundläggande hälsoutbildning och material via UNICEF. Han arbetar med att informera mammor om enkla sätt att hålla sina barn friska; ge näringstillskott och behandla mild form av malaria samt skicka vidare undernärda och sjuka barn till närmaste sjukvårdscentral för behandling.

Med en cykel som färdmedel besöker han varje vecka de fem byar som han ansvarar för och gör uppföljningsbesök hos barn som är sjuka. Han känner alla och har ett stort förtroende inte bara hos lokalbefolkningen utan även den sjukvårdspersonal som jobbar på den närmaste sjukvårdcentralen 11 km bort.

Sebrie är en vardaghjälte av stora mått som gjort stort intryck på mig under detta besök. Krisen i Mali handlar inte om att dela ut mat, utan att se till att barn får den omtanke och vård som behövs för att de ska kunna överleva. I ett land där tillgång till sjukvård inte är en självklarhet på grund av fattigdom, långa avstånd, få färdmedel samt tung arbetsborda gör relativt enkla insatster som de som Sebrie ansvarar för stor skillnad.

Runt om i världen rapporteras det ytterst lite om hur akut situationen faktiskt är i Sahel och många av mina vänner och bekanta har svårt att placera Mali och Sahelområdet på kartan. Detta trots att mer än 1,1 miljoner barn riskerar att svälta till döds här.

Jag får ofta frågan: Gör ni någon nytta? Mitt svar är att vi gör mer än nytta. Vi räddar barns liv och ser till att familjer får bättre framtidsutsikter. Genom vårt starka samarbete med lokala aktörer och människor som Sebrie Traoré är en förändring möjlig, trots dåliga odds.

/Katarina Johansson Mekoulou
Partnership and Resource Mobilization Specialist UNICEF Mali (koordinerar hjälpinsatserna i Mali)

Över en miljon barn i Sahel är i akut behov av hjälp. Torka, dåliga skördar och stigande matpriser har orsakat stor brist på mat i området och som alltid är det barnen som drabbas värst. Vi är på plats och kämpar för att rädda barns liv. Du kan hjälpa till. Ge en gåva nu!

UNICEF Sveriges generalsekreterare Véronique Lönnerblad reste i förra veckan till svältdrabbade Tchad som ligger i Sahelområdet. Det beräknas att över en miljon barn i Sahel saknar tillräckligt med mat och riskerar att dö inom några månader. I Tchad är siffran 130 000 barn som riskeras drabbas. Under veckan besökte Véronique bland annat en hälsostation i Biltine i nordöstra Tchad. Det finns i dagsläget 200 hälsostationer men det beräknas behövas minst det dubbla. Vid dessa stationer behandlas bland annat barn mot undernäring.

UNICEF har vid flera tillfällen varnat om den akuta situationen i Sahelområdet i Västafrika.
Februari: UNICEF vädjar om pengar till barnen i Sahel
Mars: En hel generation kan gå förlorad i svältdrabbade Sahel
April: KATASTROFLARM: Vi hinner fortfarande rädda många barns liv i Sahel

Vill du hjälpa till?
Det kostar 690 kronor att behandla ett undernärt barn i Sahel. Behandlingen varar i ungefär 60 dagar och består av näringsrik mat och mjölk, vitaminer och antibiotika.

Bara 50 kronor räcker till 13 påsar näringsrik nötkräm mot undernäring eller 29 påsar vätskeersättning. Tre påsar nötkräm om dagen kan vara allt som krävs för att rädda livet på ett undernärt barn. SMS:a LIV till 72 900 och ge just 50 kr!

Eller klicka här och ge ditt bidrag nu och rädda barns liv.


Moustapha är bara två och ett halvt år. Han behandlas på ett UNICEF-finansierat näringscenter i Tchad. Han är ett av de barn i Sahel som riskerar att dö av akut undernäring.

Över en miljon barn i Sahelområdet i Västafrika saknar tillräckligt med mat och riskerar att dö inom några månader.

UNICEF varnade i mitten av mars för att det snart är för sent att avvärja en svältkatastrof i området. Men omvärldens reaktioner har uteblivit och idag går därför flera UNICEF-kontor ihop och gör en gemensam vädjan om ökat stöd och ökad uppmärksamhet.

Vad gör UNICEF?
Vi finns på plats i alla berörda länder. Vi gör så mycket vi kan för att hjälpa till. Vår personal och våra samarbetsorganisationer är på plats i hela området och ser till att familjer och barn får ekonomiska matbidrag, förnödenheter och vård.

Du kan rädda barns liv!
Det kostar 690 kronor att behandla ett undernärt barn i Sahel. Behandlingen varar i ungefär 60 dagar och består av näringsrik mat och mjölk, vitaminer och antibiotika.

Bara 50 kronor räcker till 13 påsar näringsrik nötkräm mot undernäring eller 29 påsar vätskeersättning. Tre påsar nötkräm om dagen kan vara allt som krävs för att rädda livet på ett undernärt barn i Västafrika. SMS:a LIV till 72 900 och ge just 50 kr!

Eller klicka här och ge ditt bidrag nu och rädda barns liv.

Du kan också hjälpa barnen genom att sprida det här inlägget via facebook och twitter. Medierna rapporterar inte om den här katastrofen. Låt oss göra det tillsammans. Gilla, kommentera och dela denna post vidare. Tack.

Mia Farrow bloggar från Tchad

Det har gått två år sedan mitt senaste besök till Mao, en sandkvävd stad i bältet i Sahel. Men nu är jag tillbaka.

Folket här brukade odla och föda upp djur men allt har förändrats. Det har inte regnat på flera år. Skördarna har blivit förstörda 4 säsonger i rad. Djuren dör och barnen också.

Runt om i världen rapporteras det ytterst lite om hur akut situationen faktiskt är i Sahel. Men verkligheten ser inte bättre ut än att 1,1 miljoner barn riskerar att svälta till döds. Utan omedelbar hjälp finns det inget hopp.

Efter att ha besökt utmärglade barn på ett akutsjukhus kändes det bra att få besöka det lager där UNICEF har näringsersättning som beräknas räcka i 3 månader. Men tre månaders näringsersättning kommer inte räcka. De här barnen är ett lätt byte för sjukdomar som till exempel mässling, hjärnhinneinflammation, kolera och polio.

Senare i veckan ska jag delta i lanseringen av en nationell poliovaccinationskampanj. UNICEF har tillsammans med Världshälsoorganisationen och lokala organisationer målet att utrota polio i Tchad.

UNICEF-ambassadören och skådespelaren Mia Farrow är på besök i Tchad, ett av länderna i det krisdrabbade Sahelområdet, där miljontals barn riskerar allvarlig undernäring under 2012. UNICEF gick tidigare i veckan ut med en vädjan om 450 miljoner kronor för att kunna hjälpa barnen i området.

Två mammor i Burkina Faso

Jag är i Burkina Faso, ett land som tillhör Sahelområdet där en hungerskris är under uppsegling och beräknar nå sin peak i mars.

Det är svårt att tro att det kan bli värre än vad det redan är. Närmare 44% av befolkningen här lever redan i fattigdom och var tredje barn dör innan de hunnit fylla fem år. Precis som i Afrikas Horn är torkan den utlösande faktorn. Uteblivna regn har lett till dåliga skördar och nu gäller det att klara sig fram till nästa skörd.

Jag träffar många mammor här på landsbygden som berättar att det redan nu är omöjligt att få ihop två måltider om dagen och att de snart inte har någon mat alls att ge till sina barn. Jag möter också mammor på olika hälsocenter där man tar hand om undernärda barn. Än så länge är situationen någorlunda under kontroll. Tack vare organisationer som UNICEF finns det mediciner, vaccin och mattillskott som räcker för de som tar sig dit. Men det är långt från alla som har råd eller ork att ta sig till dessa hälsoposter. Och alla är oroliga för hur det kommer att bli framöver.

Mammorna, som även de är undernärda, bär sina barn på ryggen eller i famnen. Barnen är  små för sin ålder, utmärglade och håglösa. Undernäringen gör att de lätt utvecklar många andra sjukdomar. De flesta barn jag ser har luftvägsinfektioner: näsan rinner och de hostar. Det är enkla sjukdomar för våra barn i Sverige, men här är de dödliga. Och värre blir det. Snart.

FN-organisationerna förbereder sig för krisen. Man har fördelat arbetet mellan organisationerna och det finns förråd med mediciner. Men det kommer inte att räcka. Återigen kommer det att ställas krav på solidaritet och generositet. När man ser barnen, när man håller i dem, och när de, utan ord, förmedlar sitt lidande skäms man över deras situation. Ett barn ska inte dö. Ett barn ska inte dö av hunger i en värld som har alla nödvändiga resurser för att ta hand om sina barn.

/Véronique Lönnerblad, generalsekreterare UNICEF Sverige

Läs mer om UNICEFs arbete på plats i Sahel.

Skänk en gåva till UNICEFs katastrofarbete här