Gå till innehållet
Laddar…

Tack till alla som del­tog under Operation Dags­verke 2021

Ytterligare en annorlunda termin går mot sitt slut och trots speciella förut­sätt­ningar kunde Operation Dagsverke våren 2021 fira 60 år! Burkar har pantats, musik har spelats in, fågel­matare har byggts, digitala utställ­ningar har genom­förts och mycket mer. Kreativiteten har verkligen flödat och vi riktar ett stort tack till alla som varit med.

Trots pandemin har flera skolor engagerat sig och vi har fått se många fantastiska initiativ. Nilaskolan byggde till exempel fågel­matare och sålde, Frostviks­skolan samlade in pant från personer i sam­hället och skänkte pengarna, Eriksdalsskolans grund­sär­skola genom­förde en digital utställ­ning och Antnäs­skolan skapade egen musik för att uppmärk­samma Operation Dagsverke. De här exemplen har vi med glädje kunnat följa på sociala medier under #operationdagsverke.

Många olika fina initiativ från eleverna som deltog under årets Operation Dagsverke.

Att sprida kunskap om barnkon­ven­tionen och samtidigt göra en insats för barn i en annan del av världen är ett fantastiskt sätt att göra skillnad. Tack vare engage­manget i årets Operation Dagsverke får barn i Senegal en andra chans att gå i skolan, helt fantastiskt!

I år var även året då vi genomförde vår första digitala konferens och på så sätt kunde vi nå fler elever. För er som missade konferensen och är nyfikna, ta gärna del av konferensen här.

Nästa års insamling blir för flickor i Sierra Leone

Som vanligt har deltagande skolor fått rösta fram vilket land och projekt nästa års insamling för Operation Dagsverke ska gå till. Skolorna fick rösta på tre alternativ och det vinnande för­slaget blev Sierra Leone.

Där kommer UNICEF, genom Operation Dagsverke 2022, att arbeta för att stötta flickor i åldrarna 9-18 år genom ökad kunskap om mens och till­gång till mens­skydd. Detta för att alla flickor ska få möjlig­heten att stanna kvar i skolan och få den utbild­ning de har rätt till.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla er elever och lärare som enga­gerat er i årets Operation Dagsverke och vi ser med spänning fram emot vad vi till­sammans kan åstad­komma nästa år.

Vill ni vara med och genom­föra Operation Dagsverke 2022 så öppnar anmälan under september. Men du kan redan nu fylla i en intresse­anmälan, så kontaktar vi dig så snart anmälan har öppnat:

Meddela mig

Micke & Katharina
Projektledare Operation Dagsverke

”Döden är väldigt nära här”

I början av april reste artisten Loreen till Sierra Leone i Västafrika tillsammans med UNICEF. Där fick hon träffa Isha, ett år, som är svårt akut undernärd. Trots stora investeringar i hälsa och sjukvård så fortsätter landet att ha bland de sämsta siffrorna i världen när det kommer till barns överlevnad.

Undernäring är orsaken till en tredjedel av dödsfallen hos barn under fem år i Sierra Leone. De främsta anledningarna är att det inte finns tillräckligt med mat och dålig tillgång till rent vatten och sanitet. Klimatförändringar har gjort att den redan långa regnperioden kantas av skyfall, översvämningar och jordskred. 

– Döden är väldigt nära här. Det gör så ont i själen. Barn ska inte ha det på det här viset, säger Loreen. 

Loreen tillsammans med Isha och hennes mamma Fatamata på sjukhuset i staden Kenema. Foto: © UNICEF/ Lindeberg

Loreen besökte staden Kenema som ligger 25 mil från huvudstaden Freetown. Staden drabbades hårt av ebolakrisen 2014-2016 och sedan dess pågår en långsam återuppbyggnad av sjukvården. Men det är en lång väg kvar. På ett sjukhus, dit barn som är värst drabbade av undernäring kommer, träffade Loreen barn som är i akut behov av hjälp.

– Några kommer in i ett kritiskt tillstånd. Ibland hinner vi inte ens börja undersöka dem innan de dör, berättar sjuksystern Saffiatu Bockarie.   

På sjukhuset mötte Loreen Fatamata vars dotter Isha, är svårt akut undernärd. Hon borde väga mellan 12 och 13 kilo, men väger 4,3 kilo.

– Jag vill inte förlora min dotter, säger Fatamata. 

På grund av matbrist och fattigdom lider många barn, precis som Isha, av undernäring. Mammorna har inte tillräckligt med mat för att kunna äta och amma sina barn. Undernäring är allra mest förödande redan i mammans mage och under barnets första år. Medicinsk behandling med näringstillskott måste sättas in snabbt för att ge barnet de livsviktiga vitaminer och mineraler som behövs för att överleva och växa.

Vad gör UNICEF? 

UNICEF samarbetar med regeringen i Sierra Leone och lokala organisationer för att ta ett helhetsgrepp på problemet med undernäring. Vi arbetar med människor på alla nivåer i de värst drabbade områdena, för att hitta långsiktiga lösningar på de underliggande problem som orsakar undernäring hos barnen.

UNICEF startar medicinska näringscenter där barn får livsviktig behandling. Vi förser centren med medicin, utrustning och näringsberikad mat samt utbildar hälsoarbetare i hur man behandlar allvarligt undernärda barn. Nya typer av näringslösningar har inneburit viktiga framsteg i kampen mot undernäring. Bland annat finns en specialframtagen nötkräm som levereras i hygieniska portionsförpackningar och är färdiga att använda.

Tack vare UNICEF får Isha vård och näringsrik nötkräm. Krämen innehåller livsviktiga vitaminer och mineraler som gör att hon kommer att gå upp i vikt. Foto: © UNICEF/ Lindeberg

– Nu när jag har varit här och sett vad det är för krissituation, förstår jag vilket viktigt jobb UNICEF gör. Men det behövs mer resurser, fler måste dra sitt strå till stacken, avslutar Loreen.

Se hela reportaget med Loreen och Isha, och mycket mer, i ”Världens viktigaste kväll” den 1 maj, kl. 20.00 i TV4.

P.s. För att hjälpa fler barn som Isha behövs mer resurser. Du kan hjälpa till, bli Världsförälder idag:

BLI VÄRLDSFÖRÄLDER NU

Översvämningar hotar barnen i Sierra Leone

109 barn har bekräftats omkommit i jordskredet i Sierra Leone. UNICEF finns på plats och arbetar för att hjälpa de drabbade barnen och deras familjer.

Natten till måndag drabbades Sierra Leones huvudstad av kraftiga översvämningar och jordskred. UNICEF arbetar hårt för att hjälpa de utsatta barnen och deras familjer. Foto: © UNICEF

Natten till måndag drabbades huvudstaden Freetown i Sierra Leone av kraftiga översvämningar och jordskred.  Regeringen har i veckan bekräftat 297 dödsfall och 3 000 människor befaras ha förlorat sina hem. Som alltid i katastrofer är det barnen som drabbas värst.

– Barn har förlorat sina hem och är rädda och mycket sårbara. Vi måste göra allt vi kan för att skydda dem från sjukdomar och utnyttjande, säger UNICEFs Hamid El-Bashir Ibrahim.

Vad gör UNICEF?

Sedan i måndags har UNICEF-team funnits på plats. Tillsammans med partners arbetar vi bland annat med att:

 • distribuera rent vatten och samarbeta med hälsovårdsministeriet i landet för att förhindra spridning av vattenburna sjukdomar
 • installera temporära toaletter
 • tillhandahålla läkemedel
 • ge psykosocialt stöd

 

Vi kämpar dag och natt för barnen och deras familjer. Men skadan är stor och behoven enorma. Ge en katastrofgåva idag så är du med i kampen för barn i katastrofer. 

Ebolautbrottet över i Sierra Leone

UNICEF välkomnade i helgen den fantastiska nyheten att WHO deklarerat Sierra Leone som fritt från ebola. Nu fortsätter arbetet för att hjälpa dem som drabbats och stärka landet för eventuella framtida utbrott.

Äntligen har ebolautbrottet deklarerats vara över i Sierra Leone.

Äntligen har ebolautbrottet deklarerats vara över i Sierra Leone.

Under utbrottet spelade UNICEF en nyckelroll genom att bland annat leverera livräddande förnödenheter och sjukvårdsutrustning, som mer än en halv miljon skyddsdräkter för hälsoarbetare. Vi satte också upp behandlingscenter för att snabbt skala upp möjligheten att vårda sjuka under 2014, etablerade vårdcentraler för drabbade barn och informerade samhällen genom bland annat radio och dörrknackning för att skydda barn och deras familjer från sjukdomen.

Vi har också stöttat landets regering genom att se till att skolorna var säkra för barnen när de öppnades igen, genom att återuppta vaccinationskampanjer och stötta särskilt utsatta grupper.

Under månaden som kommer lanserar UNICEF 16 olika byggprojekt för att stärka sjukvårdsinrättningar över hela landet. Vi kommer också att vara med och bygga två skolor för att utbilda personal inom mödra- och barnhälsovård.

Glädjescener från Sierra Leone.

Glädjescener från Sierra Leone där man firade i helgen.

– Vi kan inte slappna av ännu, säger Geoff Wiffin, chef för UNICEF i Sierra Leone. Vi måste fortsätta investera under de kommande månaderna för att minska effekterna av utbrottet på kommande generationer, och se till att överlevande barn och drabbade familjer inte glöms bort.

Mer än 11 500 barn i Sierra Leone drabbades av ebolautbrottet och minst 1,8 miljoner barn fick vänta i åtta månader innan skolorna öppnade igen. Det är en stor lättnad att utbrottet nu är över i landet, liksom i Liberia som deklarerades vara fritt från ebola i september. Men sjukdomen finns fortfarande kvar i grannlandet Guinea. UNICEF finns på plats och vi kommer att stanna så länge barnen behöver oss.

Det här tycker vi är riktigt goda nyheter! Vill du vara med och kämpa för att barn över hela världen ska få den barndom de har rätt till? Bli Världsförälder idag.

Hygienutbildning fick bort ebola från skolorna

Nu när eleverna i Guinea, Liberia och Sierra Leone går på sommarlov kan man konstatera att de nya hygienrutinerna på skolorna har fungerat. Inga elever eller lärare har smittats sen dess.

En flicka tvättar händerna på en grundskola i centrala Monrovia, huvudstaden i Liberia. Foto: © UNICEF/Irwin

En flicka tvättar händerna på en grundskola i centrala Monrovia, huvudstaden i Liberia.<br />Foto: © UNICEF/Irwin

Inga fall av smittade elever eller lärare har rapporterats på skolor i de tre länderna sedan hygienrutiner har införts. Insatsen startade så fort skolorna kunde öppna igen efter en månads försening orsakad av ebola. I Liberia har två skolor sanerats som en försiktighetsåtgärd efter att två elever avled av viruset.

Rutinerna har tagits fram av UNICEF och andra samarbetspartners och innebär att man tar tempen på elever och personal på skolan, samt att man ordnar tillgång till rent vatten. Man förser även skolor med tvålar, utbildar lärare och erbjuder psykosocialt stöd. Att upprätta och genomföra rutinerna i de tre länderna krävde månader av förberedelser.

– Den enorma insats som krävdes för att göra skolorna ebolafria verkar ha lönat sig, säger Geoff Wiffin, chef för UNICEF i Sierra Leone.

– I skolorna har barnen fått lära sig hur man skyddar sig själva och andra från ebola, och sedan har de fört vidare sina kunskaper till sina föräldrar och andra personer i samhället. Detta har spelat en stor roll i kampen mot epidemin.

En kvinna använder en infraröd termometer för att ta tempen på några flickor när de anländer till sin skola i Guineas huvudstad Conakry. Foto: © UNICEF/Perret

En kvinna använder en infraröd termometer för att ta tempen på några flickor när de anländer till sin skola i Guineas huvudstad Conakry. Foto: © UNICEF/Perret

Omkring fem miljoner barn har missat månader av undervisning eftersom flera skolor i de tre värst drabbade länderna, Guinea, Liberia och Sierra Leone, tvingades stänga från juli 2014 fram till de första månaderna av 2015 på grund av viruset. Detta är skolor som redan före ebola hade låg närvaro bland elever.

UNICEF arbetar nu för att de förebyggande rutinerna ska fortsätta att följas på skolorna även när eleverna är tillbaka från sommarledigheten. Vi stödjer även insatser för att stärka utbildningssystemet genom att ta itu med frågor som låg inskrivning, brist på utbildade lärare och tillgång till rent vatten. Endast 33 procent av låg- och mellanstadieskolorna i Guinea har tillgång till vatten, endast 45 procent i Liberia och cirka 40 procent i Sierra Leone. Att få skolorna att upprätthålla god hygien är även viktigt för att skydda barnen mot andra sjukdomar.

– Samtidigt som vi kämpar för att komma ner till noll fall så måste vi också tänka på framtiden. Stora investeringar behövs för att se till att skolorna har tillgång till vatten och sanitet, säger Sheldon Yett, chef på UNICEF i Liberia.

Vill du vara med och kämpa för utsatta barn världen över? Bli Världsförälder idag.

 

Rent vatten som hållbar lösning i Sierra Leone

En viktig del av UNICEFs arbete för att rädda barns liv är att långsiktigt förbättra tillgången till vatten och sanitet, framför allt på landsbygden. I Sierra Leone har UNICEF tagit ett stort krafttag som på lång sikt ska se till att alla i landet får rent vatten.

En enda vattenpump kan förse en hel by med vatten.

En enda vattenpump kan förse en hel by med vatten.

Att ge barn tillgång till rent vatten är en av våra viktigaste prioriteringar. Och vi arbetar alltid för hållbara förändringar. Sierra Leone är ett av de fattigaste länderna i världen. Många familjer tvingas dricka smutsigt vatten och har inte toaletter hemma.

Hitta orsaken och prata med regeringen

För att förstå anledningen till att bara hälften av familjerna på Sierras Leones landsbygd hade tillgång till rent vatten kartlades 28 000 av landets vattenkällor år 2012. Vi undersökte till exempel pumpar, brunnar och vattendrag med mera.

Resultatet visade att de flesta handvattenpumparna inte fungerade och byarna hade inte tillgång till nya reservdelar. I många fall visade det sig att det bara var en packning för fem kronor som behövde bytas ut, men i många byar fanns ingen kunskap om hur pumpen skulle kunna lagas. Dessutom låg ansvaret för vattenfrågan på flera departement, vilket gjorde att den ofta förbisågs. Det är först när man hittar dessa underliggande orsaker som man kan ta fram långsiktiga och hållbara lösningar.

Samordna, laga brunnar och lära upp mekaniker

Nu driver UNICEF ett program i nära samarbete med myndigheterna i landet, för att långsiktigt lösa problemen med vatten och sanitet i Sierra Leone. Vi arbetar både nationellt och hela vägen ner på by- och familjenivå.

För att underlätta arbetet lokalt startades en enhet för vatten- och sanitetsfrågor i landets alla distrikt. Trasiga brunnar lagas, nya borras och en mekaniker utbildas i varje by för att sköta brunnen. Leverantörskedjor sätts upp i byarna så att det blir lättare att få tag på reservdelar, vilket också stöttar den lokala marknaden.

Barn tvättar händerna vid en skola i Sierra Leone.

Barn tvättar händerna vid en skola i Sierra Leone.

Utbilda familjer och barn

Byarna deltar i ett utbildningsprogram kring sanitet och hygien och i varje by bildas ett vattenråd som nu ansvarar för att hålla rent och se till att brunnen fungerar. Den hållbara effekten av insatserna med att nå fler med rent vatten i Sierra Leone blir så mycket större då barnen och familjerna själva får kunskap om hur man sköter vattenhanteringen på ett effektivt sätt. Fler barn kan nu dricka rent vatten och hålla sig friska.

Det är lätt att ta rent vatten för givet. Men för många barn är det långt ifrån en självklarhet. Vill du hjälpa oss se till att fler barn över hela världen får rent vatten? För bara 100 kronor kan du rena 10 000 liter vatten. Rena vatten idag.

Handtvätt skyddar när skolorna öppnar igen i Sierra Leone

Efter åtta månaders uppehåll på grund av ebola kommer nu äntligen 1,8 miljoner barn i Sierra Leone att kunna gå tillbaka till skolan. UNICEF utbildar lärare och ser till att barnen kan tvätta sina händer för att skydda sig mot ebola.

Freetown, Sierra Leone. En elev tvättar noggrant sina händer innan hon går in i klassrummet. UNICEF ser till att landets mer än 8 000 skolor har platser där eleverna kan tvätta sina händer för att undvika spridning av ebola. Foto: © UNICEF/Irwin

Freetown, Sierra Leone. En elev tvättar sig noggrant innan hon går in i klassrummet. UNICEF ser bland annat till att landets mer än 8 000 skolor har platser där eleverna kan tvätta sina händer för att undvika spridning av ebola. Foto: © UNICEF/Irwin

– Detta är ett mycket viktigt steg i rätt riktning för att livet ska återgå till det normala, säger Roeland Monasch, chef för UNICEF i Sierra Leone. Det är viktigt att alla barn går i skolan då utbildning är nyckeln till återhämtning för landet.

Liknande säkerhetsåtgärder finns på plats i Guinea och Liberia där skolorna öppnade i januari och februari. I Guinea har mer än 1,3 miljoner barn återvänt till skolan och i Liberia är antalet minst 800 000, en siffra som ökar allt eftersom fler skolor kan öppna med säkerhetsåtgärder på plats.

Fortfarande rapporteras nya ebolafall i Sierra Leone men antalet har sjunkit stadigt sedan årsskiftet. Nu förväntas alla landets skolor, fler än 8 000, att öppna igen.

UNICEF har utbildat 9 000 lärare i hur de kan förebygga ebola, ge psykosocialt stöd och om de säkerhetsåtgärder som nu finns på plats. Bland annat kontrolleras barnens temperatur regelbundet för att kunna upptäcka feber. Vi ser också till att skolorna städas och att det finns sammanlagt 24 300 ställen – tre på varje skola – där barnen kan tvätta sina händer.

– Genom dessa åtgärder ser vi nu till att skolorna är säkra platser för barnen, men kampen mot ebola måste fortsätta till sjukdomen helt är borta, säger Roeland Monasch.

Kämpa för barnen som drabbats av ebola, ge en gåva idag. Du kan också vara med oss i arbetet för att se till att fler barn får rent vatten, något som är extra viktigt för att rädda liv i katastrofer.

UNICEF vädjar om mer resurser till kampen mot ebola

Sedan ebolautbrottet startade har UNICEF arbetat hårt för att bekämpa sjukdomen och förhindra ytterligare spridning. Men mer resurser behövs för att besegra viruset och för att stärka samhällena för framtiden.

Ernest, 7 år, lutar sig mot en mur i staden Kenema i Sierra Leone. Här har många drabbats av ebola. – Det är så tråkigt att skolan är stängd, säger Ernest. Jag saknar verkligen min lärare, han skojade alltid med oss. Jag hoppas att ebola försvinner snart, så vi kan gå tillbaka till skolan. Foto: © UNICEF/Bindra

Ernest, 7 år, lutar sig mot en mur i staden Kenema i Sierra Leone. Här har många drabbats av ebola. – Det är så tråkigt att skolan är stängd, säger Ernest. Jag saknar verkligen min lärare, han skojade alltid med oss. Jag hoppas att ebola försvinner snart så vi kan gå tillbaka till skolan. Foto: © UNICEF/Bindra

UNICEF kommer att trappa upp insatserna mot ebola under de kommande sex månaderna. Pengarna som nu efterfrågas kommer att användas till arbetet för att stoppa två av de stora orsakerna till att ebola sprids – att det tar för lång tid innan patienter isoleras, och osäkra begravningar. Mer resurser kommer också gå till att stärka grundsjukvården och de sociala skyddsnäten i Västafrika, en av världens fattigaste regioner.

– UNICEF arbetar hårt i de eboladrabbade samhällena för att stoppa utbrottet. Vi arbetar för att öka kunskapen om viruset och de risker som finns, säger Dr. Peter Salama, UNICEFs koordinator i kampen mot ebola. Men i kampen mot sjukdomen finns också en möjlighet att stärka samhällena för en bättre framtid för barnen och deras familjer när ebola har besegrats.

Bland annat är följande insatser planerade:

 • Främja säkrare begravningar och tidigare isolering av sjuka, genom massmediakampanjer, dörrknackning och utbildning av cirka 60 000 frivilliga.
 • Stöd till omkring 300 behandlingscenter på landsbygden.
 • Se till att 10 000 barn som förlorat föräldrar i ebola får stöd.
 • Se till att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och andra livräddande förnödenheter, för att förhindra och kontrollera nya infektioner.
 • Upprätthålla eller se till att återuppbygga grundläggande service inom vård och utbildning.

– Det är ingen slump att ebola har dykt upp i tre länder med svaga vårdsystem, säger Peter Salama. Om vi gör rätt investeringar på rätt sätt nu kan sjukvården komma ur den här krisen starkare än innan, med bättre system för att leverera vacciner och behandla undernäring, med förbättrad mödravård och säkrare förlossningar.

Stödet till kampen mot ebola innefattar också andra områden förutom vården. Skolorna är stängda och UNICEF samarbetar med utbildningsdepartementen och andra partners för att se till att barn kan få fortsatt utbildning via bland annat radio och självstudier. Arbete pågår också för att förbereda en eventuell nyöppning av skolor. Tiotusentals lärare får utbildning i psykosocialt stöd, att förebygga spridning av ebola och se till att skolan är trygg och skyddande.

UNICEF arbetar också för att förbereda länder som riskerar utbrott av ebola, genom informationskampanjer och stöd till system för att upptäcka och hantera sjukdomsfall.

UNICEF vädjar om drygt 3,7 miljarder kronor till kampen mot ebola och för att stärka länderna som drabbats. Hittills har 24 procent av behovet finansierats. Ge en gåva idag och var med oss och kämpa för barnen som drabbats av ebolautbrottet. Du kan också köpa skyddspaket mot ebola i vår gåvoshop, så hjälper du familjer att ta hand om sina drabbade anhöriga på ett säkert sätt.

Informationskampanj mot ebola ska nå alla hushåll i Sierra Leone

Idag påbörjas en informationskampanj mot ebola i Sierra Leone. Målet är att nå ut till alla hushåll med livräddande information och stoppa spridningen av ebola. UNICEF har utbildat volontärer och tillhandahåller korrekt information om sjukdomen och hur man skyddar sig.

En grupp frivilliga i Freetown, Sierra Leone, informerar om ebola och hur man skyddar sig mot sjukdomen. De bär informationsaffischer som UNICEF tillhandahåller. Foto: © UNICEF/Davies

En grupp frivilliga i Freetown, Sierra Leone, informerar om ebola och hur man skyddar sig mot sjukdomen. De bär informationsaffischer från UNICEF. Foto: © UNICEF/Davies

– Vi har skickat ut information i tv, radio och tidningar, men det räcker inte, säger Roeland Monasch, chef för UNICEF i Sierra Leone. Nu måste vi ta informationen direkt till människorna.

Kampanjen kommer att pågå under tre dagar och genomförs av 28 500 utbildade volontärer och unga. Genom att knacka dörr är målet att nå 1,5 miljoner hushåll, och informera om hur familjer kan skydda sig mot ebola och förhindra att smittan sprids.

Det är kritiskt viktigt att nå ut till alla med informationen och se till att drabbade får vård.

– Det här är en möjlighet att prata med familjer och få reda på vad de vill veta om ebola. Om människor inte har tillgång till rätt information måste vi nå ut till dem. Kampen mot ebola måste föras i varje hem, i varje samhälle och i varje behandlingscenter, säger Monasch.

UNICEF arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen i de eboladrabbade länderna, och i andra katastrofer.

”Jag vill arbeta för mitt folk”

Jag födde min första dotter 2004. Förlossningen blev utdragen och hon föddes till slut med kejsarsnitt. Operationen gick snabbt och smidigt. Mitt i besvikelsen över att inte ha fött mitt barn på det ”naturliga sättet” kände jag en oändlig tacksamhet över att bo i ett land med dessa resurser. Utan möjligheten till kejsarsnitt är det möjligt att både jag och min dotter hade dött.

Vid mitt besök i Sierra Leone i maj såg jag Sveriges motsats. En fjärdedel av alla gravida kvinnor går aldrig på någon graviditetskontroll och var tredje barn föds helt utan medicinsk hjälp. 9000 barn dör inom sin första månad i livet och 16 procent av barnen dör innan de fyller fem år.

Men det är också ett land som har satsat mycket på att få ned dessa förfärande siffror. Regeringen har med stöd av UNICEF gjort sjukvården gratis för gravida och barn under fem år. Man har byggt många nya vårdcentraler och små hälsostationer på landsbygden fokuserade på vård till mammor och små barn. Förutom läkare och sjuksköterskor utbildar man sköterskor specialiserade på mödra- och barnhälsovård. Som en länk från vårdcentralen ut i byarna utbildar man även hälsoarbetare som ger stöd till mammor och behandlar barn för enkla sjukdomar.

Hannah Bayoh

Hannah Bayoh

Under mitt besök i Sierra Leone träffade jag 35-åriga Hannah Bayoh som utbildar sig till barnsjuksköterska, en två år lång utbildning. När hon är klar kommer hon att ansvara för en hälsostation i distriktet för en månadslön på ungefär 700 kronor. Hon är inställd på att vara tillgänglig dygnet runt och bära ett enormt ansvar. Och bo en bra bit från sin familj. När jag säger att det låter tufft svarar hon:

Ja, det kommer att bli svårt. Men det är en uppoffring. Jag vill arbeta för mitt folk.

Mamie Senesie

Mamie Senesie

På hälsostationen i Baoma mötte jag Mamie Senesie som är traditionell barnmorska. Som många andra har hon nu fått tre veckors utbildning. Helt på frivillig basis ger hon stöd till de gravida kvinnorna i sin by. Istället för att som förut hjälpa kvinnor att föda hemma, följer Mamie nu med de kvinnorna till hälsostationen. Denna sträcka på flera kilometer avverkas oftast med cykel eller till fots. På vårdcentralen finns enkel utrustning och utbildad personal som kan upptäcka komplikationer i tid och vid behov skicka mammor till sjukhuset i Bo för mer avancerad vård. När barnet är fött kan de även göra viktiga insatser som att väga barnet, ge vaccinationer och se till att amningen kommer igång. Mamie vittnar om att antalet kvinnor och barn som dör vid förlossningen är mycket färre nu än när de flesta födde hemma. På min fråga vad det är som motiverar henne svarar hon:

Jag älskar mitt jobb och vill hjälpa människorna i vår by.

Det är fler insatser och människor som dessa som krävs för att fler barn ska överleva sin födelse och första tid i livet. Som vår nya rapport Committing to child survival visar, måste vi fokusera mer på insatser i samband med barnets födelse för att få ned det höga antal nyfödda barn som dör. Och som blir berövade den viktigaste rättigheten av alla- rätten till liv.

Livsviktig utrustning till hälsoarbetare som bekämpar ebolautbrottet

Ett lastplan fyllt med medicinsk utrustning landade i fredags i Sierra Leone. Totalt var det 48 ton utrustning som skyddshandskar, antibiotika och annan viktig medicin som nu ska distribueras ut. Utrustningen ska användas i UNICEFs insats mot ebolautbrottet i Västafrika.

En hälsoarbetare från UNICEF informerar lokalbefolkningen om symptom på ebola och sätt att minska smittospridningen. Foto: © UNICEF/Jallanzo

En hälsoarbetare från UNICEF informerar i en by i Liberia om symptom vid ebola och sätt att minska smittospridningen. Foto: © UNICEF/Jallanzo

Inkluderat denna har UNICEF totalt distribuerat över 402 ton livräddande produkter uppdelat på 32 leveranser till de tre länder som drabbats hårdast av ebolautbrottet. Av dessa har 70,6 ton levererats till Guinea, 213,8 till Liberia och 117,7 till Sierra Leone.

Exempel på produkter som levererats är skyddsutrustning i form av handskar och masker, koncentrerad klorin, antibiotika och medicin för smärtlindring. Katastrofinsatsen i de tre länderna förväntas fortsätta leverera livräddande produkter både via flyg och båt.

Denna vecka kommer UNICEF bland annat börja distribuera 50 000 skyddspaket till lika många hushåll i Liberia. Paketen är utformade för att familjer ska kunna ta hand om drabbade familjemedlemmar hemma.

UNICEF arbetar även tillsammans med lokala samhällen, religiösa ledare och ungdomsföreningar för att sprida korrekt information och bekämpa vanliga missuppfattningar om smittan. Vi levererar också vatten- och sanitetsutrustning till drabbade byar.

UNICEF arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen som drabbats av ebolautbrottet i Västafrika, och i andra katastrofer.

UNICEF delar ut 3,5 miljoner myggnät i Sierra Leone

I Sierra Leone distribuerar UNICEF just nu 3,5 miljoner myggnät till över 6 miljoner människor, dvs i princip hela befolkningen. Sierra Leone är det land i världen som har högst barnadödlighet för barn under 5 år. En av de vanligaste dödsorsakerna är just malaria, så detta initiativ kommer rädda livet på tusentals barn.

Anja Pärson träffar föräldralösa Lamin i Sierra Leone

Lamin är elva år och har som många andra barn i Sierra Leone förlorat sina föräldrar i aids. Hans mamma gick bort för fem veckor sedan, bara två dagar efter att hon fött Lamins lillebror John. Anja Pärson träffade Lamin inför UNICEFs Humorgala 2013.

Föräldralösa Lamin hoppas på ett bättre liv

I staden Makeni träffade Anja Pärson elvaåriga Lamin, hans fem veckor gamla lillebror John och mormor Isatu som ensam tar ensam hand om barnen. De två föräldralösa pojkarna har nyligen flyttat till sin mormor i Freetown i utkanten av staden Makeni. De är fattiga och utsatta och bebisen John som även han lever med hiv är mycket svag. Isatu har varken råd med mat eller de mediciner John behöver för att överleva men tack vare den lokala organisationen Happy som UNICEF stödjer får han bromsmediciner och bröstmjölksersättning och blir starkare för varje dag.

Storebror Lamin har klarat sig från smittan men han lever extremt utsatt. Han har inte bara förlorat båda sina föräldrar i aids utan är dessutom tvungen att hjälpa sin mormor hemma istället för att gå i skolan. Anja Pärson följde Lamin i hans vardag – när han hämtar vatten, hjälper till med kolen de säljer för att få in lite pengar och tar hand om sin lillebror. Men Anja fick även följa med Lamin när han registrerades på Happy Center, den lokala organisation som UNICEF stödjer. En plats där han kan få vara barn och leka med andra i liknande situation, men också få mat, hjälp och stöd.

– Det är så lite som krävs här nere för att få ett liv att bli annorlunda. Om man kan ge 100 kronor i månaden genom att bli Världsförälder, vad det skulle göra skillnad här, säger Anja Pärson.

Inför Humorgalan 2013 reste Anja Pärson till Sierra Leone och träffade Lamin, elva år, hans lillebror John, fem veckor, och deras mormor Isatu som tar hand om barnen sedan deras mamma dött i aids. Foto: UNICEF/Kindblad

Inför Humorgalan 2013 reste Anja Pärson till Sierra Leone och träffade Lamin, elva år, hans lillebror John, fem veckor, och deras mormor Isatu som tar hand om barnen sedan deras mamma dött i aids. Foto: UNICEF/Kindblad

Sierra Leone – ett land härjat av inbördeskrig 

Sierra Leone i Västafrika är ett av världens fattigaste länder och tio år av inbördeskrig har satt sina spår i stora delar av samhället. Sedan freden 2002 pågår en långsam återuppbyggnad men det är lång väg kvar. Hiv och aids är enormt problem i landet och 300 000 barn är antingen hiv-smittade eller har förlorat en eller båda sina föräldrar i sjukdomen.

Att leva med hiv och aids är inte bara svårt på grund av sjukdomen i sig utan de drabbade bär även på ett stort stigma. UNICEF kämpar för att bryta det genom att bland annat nå ut med kunskap om sjukdomen till fler, ett exempel projektet Happy.

Vad gör UNICEF?

UNICEF stödjer Happy (the Hiv and Aids Prevention Project for Youth) – en lokal organisation som ser till att barn som John får tillgång till bromsmediciner och mat och att de äldre barnen som Lamin får leka med andra i samma situation. De får också utbildning om hiv och aids och på Happy kämpar man för att fler ska känna till riskerna med hiv/aids och därmed förändra det stigma som fortfarande finns kring sjukdomen.

Happy är verksamma i huvudstaden Freetown och Makeni och hjälper i dagsläget 250 barn. De gör bland annat följande:

 • Ser till att föräldrar eller vårdnadshavare vet hur de ska ge barnen bromsmediciner och att de regelbundet tar barnen till sjukhuset
 • Informerar vårdnadshavare, föräldrar och lokala samhällen om riskerna och påverkan av hiv och aids på barn
 • Utbildar ungdomar om hiv och aids så att de kan föra informationen vidare till fler och se till att fler testar sig (genom ungdomsklubbar)
 • Har utbildat fosterfamiljer (15 i Makeni) för de barn som vare sig har föräldrar, mor- eller farföräldrar kvar i livet
 • De utför hivtester och ser till att barn som är hivpositiva får bromsmediciner från sjukhuset
 • Ger möjligheter för barnen att träffas och leka och bara vara barn

Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn och vet hur man gör, men vi behöver bli fler i kampen för varenda unge. Vill du hjälpa till och förändra barns liv – bli Världsförälder!

Lärarutbildning förbättrar undervisningen i Sierra Leone

I Sierra Leone har antalet utbildade lågstadielärare inte ökat i samma takt som eleverna. För att kunna t emot alla skolbarn har man därför varit tvungna att anställa massor av outbildade lärare. Här har UNICEF, med stöd från IKEA Foundation, och tillsammans med Sierra Leones utbildningsmyndigheter, startat ett distansutbildningsprogram för obehöriga lärare.

A female teacher helps a girl read from the blackboard in a Child-centered classroom at the Wesleyan Primary School in the town of Makeni, Bombali district, Sierra Leone on Thursday March 24, 2011. Photo: UNICEF/Asselin

Om eleverna ska kunna ta till sig undervisning måste lärarna vara utbildade motiverade pedagoger. Foto: UNICEF/Asselin

Antalet skolbarn har fördubblats

Mellan åren 2002 och 2007 har antalet lågstadieelever i Sierra Leone fördubblats och omfattar nu 1,3 miljoner barn. Men på grund av den stora bristen på kvalificerad personal och resurser för att matcha efterfrågan, har många utan ordentlig pedagogutbildning anställts. För närvarande finns det nästan 8 000 outbildade lärare som arbetar i skolor runt om i landet.

Lärare saknar anställningstrygghet

Många lärare i Sierra Leone har arbetat som lärare i många år, några i över tio år. Ändå har de fortfarande ingen anställningstrygghet. Det leder till en hög personalomsättning inom en redan undermålig skola.

Alice Lamin har under de senaste två åren arbetat vid K.D.C. School i SaqueeTown, Sierra Leone. Hon är en intelligent lärare som är uppskattad av sina 45 lågstadieelever. Men i slutet av förra terminen löpte Alices anställningsavtal med skolan ut och nu måste hon på nytt ansöka om sitt jobb, utan garantier för att bli återanställd. Hennes situation är, liksom för 40 procent av Sierra Leones lärare som är outbildade och okvalificerade, svår.

– Jag försöker försörja mina tre barn, men då jag inte får lön under sommaren måste jag hitta andra vägar till inkomst, berättar Alice.

Innovativt utbildningsprogram

Alice, som efter senaste terminen varit osäker på om hon skulle få undervisa igen, pluggar nu på UNICEFs distansutbildning. Hon kommer under ett år att vidareutbilda sig. Kursen innebär klassundervisning, handledning, inlämningsuppgifter, tester och prov och avslutas med en examination.

– Kursen lär lärare att använda innovativa, barn- och flickanpassade strategier i klassrummet, säger Khadijatu Harleston, en av UNICEFs utbildningsexperter. Vi fokuserar på nya frågor som hiv och aids samt en uppförandekod för lärare.

– Tack vare det här utbildningsprojektet kan nu lärarna att lära sig mer om och bättre förstå innehållet och pedagogiken i sina skolämnen. De får nya undervisningsstrategier och metoder, tillägger Khadijatu.

A female teacher writes on a blackboard in a Child-centered classroom at the Wesleyan Primary School in the town of Makeni, Bombali district, Sierra Leone on Thursday March 24, 2011. Photo: UNICEF/Asselin

Tack vare utbildning blir lärarna mer motiverade och duktiga pedagoger.

1 500 lärare utbildas

Projektet i Sierra Leone har möjliggjorts tackvare finansiering från IKEA Social Foundation genom försäljningen av mjukdjur. 1 500 lärare i Sierra Leone kan nu förbättra sina pedagogiska färdigheter och bygga upp kapacitet för att fler barn ska få en god utbildning.

Alice har nu 10 månader kvar innan hon får sin lärarexamen. Tack vare den kommer hon nu att få lön under sommarmånaderna och en hett efterlängtad anställningstrygghet.

– Jag är mycket glad över att få återvända till min skola med mer kompetens, säger Alice. Barnen i min klass kommer att få en bättre utbildning och lära sig mer, säger hon.

Varje dag världen över kämpar UNICEF för att barns rättigheter ska respekteras. Tack vare alla människor som bidrar med pengar och engagemang kan vi hjälpa miljontals barn att överleva och utvecklas. Bara på ett år hinner vi göra massor. Bebisar vaccineras mot dödliga sjukdomar. Allt fler flickor får möjlighet att gå i skolan. Barnsoldater befrias. Familjer återförenas efter katastrofer. Med start idag och under en vecka framöver visar vi varje dag goda exempel från 2010. De första två hittar du nedan. Läs och bli glad.

Gratis hälsovård och medicin till mammor och barn

Foto: UNICEF/Asselin

Sierra Leone. UNICEF för ständigt samtal med regeringar över hela världen för att viktiga beslut ska gynna barnen. Det ger resultat. Som till exempel i Sierra Leone där landets president, Ernest Bai Koroma, har infört en ny hälsovårdspolicy som innebär att gravida kvinnor, ammande mammor och barn under fem år får kostnadsfri medicin och behandling på alla allmänna hälsoinrättningar i landet. Bara under år 2010 har omkring 1,2 miljoner mammor och barn kunnat dra nytta av den nya policyn och fått hjälp att överleva graviditeter, svåra förlossningar och farliga sjukdomar.

Se en film om arbetet för fri sjukvård i Sierra Leone:

3000 barnsoldater frigivna

UNICEF/Sudan Mulmi

Nepal. Den över tio år långa konflikten mellan den nepalesiska regeringen och maoistgerillan upphörde år 2006 och sedan dess har tusentals barnsoldater frigetts i Nepal. Den 7 januari 2010 var det dags för de sista 3 000 barnen att lämna militärförläggningar runt om i landet. UNICEF ansvarar för barnens rehabilitering och återanpassning. De står alla under vårt beskydd och får utbildning och hjälp att starta ett nytt liv i frihet. Frigivningen ger hopp om en ny era när freden äntligen ska få fäste i landet.

Vill du läsa fler goda nyheter redan nu, då hittar du tidningen här!