Gå till innehållet
Laddar…

Nu är det skolstart. Men inte för alla.

I dagarna går tusentals barn i Sverige till skolan för terminens första dag. För många barn i Nepal ser verkligheten annorlunda ut. När jordbävningarna slog till tidigare i år totalförstördes många skolor. UNICEF kämpar för att alla barn i landet ska få komma tillbaka till skolbänken.

Foto: © UNICEF

13-åriga Pavrita bor i byn Ramche och är ett av de barn som drabbades i katastrofen. Fyra av hennes lärare dog när skolan raserade – allt som finns kvar är en dörr. Varenda skolbok, bord och stol förstördes.

Pavrita längtar tillbaka till sin skola. För att snabbt komma igång med undervisningen får hon nu gå i en tillfällig byggnad gjord av bambu. Livet kommer aldrig bli detsamma för många familjer i Nepal, men tack vare UNICEF får barnen en möjlighet till undervisning igen.

UNICEF finns på plats och kämpar för barnen

När katastrofen slog till fanns UNICEF redan på plats och kunde omedelbart ställa om till katastrofarbete. Utöver livräddande insatser har vi byggt tillfälliga skolor, försett barnen med skolmaterial och utbildat lärare att ge psykosocialt stöd. Över 100 team av ingenjörer har arbetat intensivt med att se över vilka klassrum och skolor som är säkra att vistas i och vilka som behöver byggas om. Och vi har jobbat hårt för att få så många barn som möjligt tillbaka till skolan snabbt.

Skolan är enormt viktig för att bearbeta traumatiska upplevelser 

För barn som har drabbats av en katastrof är skolan den bästa medicinen för att bearbeta de traumatiska upplevelserna. Men, de snabba lösningarna är ofta tillfälliga och inte hållbar på lång sikt. Vi måste därför se till att tusentals skolbyggnader byggs upp på nytt, och att de förses med undervisningsmaterial, så att skolan åter kan bli en trygg plats för barnen.

Nästan en miljon barn i Nepal väntar på att få återvända till trygga skolor. Behoven är enorma. Men pengar saknas för att kunna fortsätta det viktiga arbetet. Du kan se till att fler barn får gå i skolan. Ge en gåva idag.Tack. 

Barnkonventionen blir en del av skolan i nytt pilotprojekt

Många elever i den svenska skolan känner inte till barns mänskliga rättigheter. Detta trots att det numera är skolans ansvar att lära ut detta. UNICEF startar nu ett pilotprojekt i sju skolor i Sverige för att undersöka vad som händer om skolans verksamhet genomsyras av FN:s barnkonvention.

Kan skolans miljö förbättras, liksom elevernas trivsel och resultat, om hela skolans arbete tar sin utgångspunkt i barnkonventionen? Det ska de sju utvalda skolorna ta reda på under två år i ett samarbete med UNICEF.

— Vi ser att den svenska skolan idag har stora problem att leva upp till barnkonventionen när det gäller elevernas rätt till inflytande, skydd mot diskriminering och kunskap om sina rättigheter. Här smiter skolan ifrån ett ansvar som man numera har enligt skollagen.

— Vi hoppas att det här pilotprojektet ska leda till att många fler skolor tar barns rättigheter på allvar, säger Lisa Ericson, programansvarig för utbildning och delaktighet, UNICEF Sverige.

I Storbritannien, där initiativet till ”En rättighetsbaserad skola” ursprungligen togs av UNICEF, blev resultatet så framgångsrikt att modellen idag används i 2800 skolor. Flera andra länder, som Kanada, Tyskland, Spanien och Slovenien använder också modellen i sina skolor.

Forskning från Storbritannien och Kanada visar att eleverna i dessa skolor blev mer aktiva när det gällde att utöva sina rättigheter. Det kunde till exempel handla om att hävda rätten till inflytande, men också om att slå larm när de blivit utsatta för kränkningar eller övergrepp. Det ökade inflytandet och delaktigheten gjorde att elevernas självförtroende och trivsel ökade. Studiemotivationen blev också högre, med förbättrade studieresultat som följd.

I Sverige deltar sju skolor i pilotprojektet: Önneredsskolan och Kannebäcksskolan i Göteborg, Smedingeskolan i Kungsbacka, Västra skolan i Eslöv samt Gärsnäs skola, Piratenskolan och S:t Olofsskolan i Simrishamns kommun.

Skolorna inleder sitt arbete nu vid terminsstarten med att undersöka hur stor kunskapen är bland elever och lärare om barnkonventionen, liksom hur skolorna ligger till när det gäller frågor som diskriminering, elevinflytande och utsatthet. Därefter ska de göra en handlingsplan med ett antal aktiviteter som ska åtgärda de brister som man har hittat på den egna skolan.

UNICEF kommer att följa och handleda skolorna i deras förändringsarbete, och även göra en utvärdering av hur långt skolorna har kommit efter två år.

För frågor rörande En rättighetsbaserad skola, kontakta:
Lisa Ericson, programansvarig för utbildning och delaktighet, UNICEF08-692 25 55 eller 0707-18 34 56, lisa.ericson@unicef.se

 

För tidigt att fira för Sydsudan?

Idag firar världens yngsta nation, Sydsudan, ett år. Men stämningen dämpas av alla problem landet brottas med. Sydsudan har till exempel en av världens högsta siffror för mödra- och barnadödlighet. Bara en av tio har tillgång till rent vatten och toaletter. 70 procent av barnen mellan 6 och 17 år har aldrig satt sin fot i ett klassrum. Därtill kommer matbrist, flyktingströmmar och hot om ytterligare krig och konflikter. I dessa svåra tider är det viktigare än någonsin att se till att barnens rättigheter skyddas.

”Barns välbefinnande ett mått på framgång”

– Sydsudan kan bara bli fredligt och framgångsrikt om investeringar görs för de yngsta medborgarna. De måste vara allas prioritet – så nästa generation kan bygga den här nationen på ett aktivt och meningsfullt sätt. Konkreta resultat för barns välbefinnande är i sig ett mått på framgång. Vi måste öka chansen för Sudans yngsta att överleva sin femårsdag, att få gå klart skolan och skyddas från våld och otrygghet, säger läkaren Yasmin Ali Haque, UNICEFs chef i Sydsudan.

Trots de många utmaningarna har viktiga framsteg ändå gjorts under de senaste åren. Till exempel har tillgången till rent dricksvatten ökat med 40 procent på bara fem år, vilket UNICEF har bidragit till. UNICEF har även deltagit i omfattande vaccinationskampanjer där små barn fått skydd mot farliga sjukdomar. År 2011 vaccinerades 3 miljoner barn under fem år mot polio i Sydsudan,  som lilla Monyaguek Mayen på bilden ovanför.

Sedan ett och ett halvt år tillbaka har över 400 000 människor återvänt till landet från Sudan.  UNICEF har deltagit i återanpassningen av de sydsudanesiska flyktingarna och på olika sätt bidragit till att barnets bästa kommit i första hand under denna process. Det här livsviktiga arbetet kommer att fortsätta, ända tills Sydsudans barn har fått sina rättigheter tillgodosedda.

Jag befinner mig vid vägs ände tillsammans med ett team från Ikea. Vi är i Maroantsetra på Madagaskars östra sida för att besöka några av de skolor som  Ikeas mjukdjurskampanj har varit med att finansierat. Vårt team är de enda gästerna och där vägen tar slut vid en sliten resort utan turister tar en oändlig sandstrand vid. Det skulle kunna vara paradiset men ingen kommer hit.

Barn som tvättar händerna

Skolan har en viktig funktion att fylla när det gäller vatten och sanitet. Det handlar inte bara om att ge barn tillgång till vatten utan också om att lära dem om vikten av hygien.

Byn vi ska besöka är ligger isolerad mitt i regnskogen och besök utifrån är högst ovanligt. Vi färdas med båt för att ta oss fram och när vi anländer stranden har hela byn samlats. Luggslitna barn tittar på oss med stora ögon. En del börjar gråta. Fattigdomen är påtaglig. Husen i byn vinglar på träben, taken är gjorda av vass och det finns naturligtvis ingen el eller rent vatten.

I den här byn föds varje månad cirka 30 barn. Förlossningen äger rum på en enkel träbrits utan någon som helst smärtlindring eller rinnande vatten. Här finns ingen vårdcentral och närmsta samhälle ligger tre timmar bort.  Man förstår att mödradödligheten är en av de högsta i världen här i Madagaskar.

I Madagaskar finns ca 4,5 miljoner barn. Arbetet med att se till att alla dessa barn får gå i skolan är enormt. Här en pojke och en flicka i sjätte klass som arbetar med ett byggprojekt.

Mitt i byn står den nybyggda skolan. Två klassrum med bänkar för cirka 40-70 barn. Vid skolan har UNICEF även byggt latriner och inom kort ska byn också få en borrad brunn. I Madagaskar har endast 12% av befolkningen tillgång till en toalett och få ser kopplingen mellan toalett i det fria och dålig hälsa. Skolan blir viktig i att ge kunskap om detta.

För att ge Madagaskars 4,5 miljoner barn möjlighet att gå i skolan bygger UNICEF just nu 2 000 till 3 000 nya skolor varje år. Skolorna har toaletter och borrad brunn men de är också cyklonsäkra, vilket innebär att de står kvar när cyklonen drar fram men också kan användas som skyddsrum. För cykloner kommer garanterat! I stort sett alla cykloner som bildas i Indiska oceanen träffar Madagaskar.

Utöver själva skolorna förses alla barn i Madagaskar med varsitt skolkit som innehåller pennor och skrivböcker. Dessutom ser UNICEF till att utbilda lärare. Det är ett gigantiskt arbete att få allt detta på plats. En logistisk mardröm! Men det går.

Vi lämnar byn och undrar om vi någonsin kommer att uppleva detta igen.

Lotta Linden, Chef för företagssamarbeten UNICEF Sverige

Dag #4 – en vecka med goda nyheter

Gratis skola på gång till alla barn i Haiti

Efter den stora jordbävningen arbetar vi långsiktigt för att bygga upp samhället. För att förbättra utbildningen i landet och skapa ett skolsystem som är gratis och tillgängligt för alla barn, arbetar vi med olika myndigheter och organisationer. Och det ger resultat. Haitis regering har tagit ett stort steg framåt när det gäller att avskaffa skolavgifterna för alla barn i landet. När höstterminen startade i oktober fick 772 000 barn gratis skolundervisning. Vi utbildade 15 000 nya lärare och gav eleverna skolmaterial och ryggsäckar. Allihop får nu kunskap för livet.

Trafficking stoppas vid gränsen

Efter  jordbävningen 2010 lever många barn i Haiti fortfarande i riskzonen för övergrepp och exploatering. För att förhindra att människohandlare tar med sig barn över gränsen till Dominikanska republiken stödjer vi en särskild grupp inom Haitis polisstyrka, Brigade de Protection des Mineurs. Gruppens uppgift är att regelbundet patrullera gränsen som är mycket svårbevakad. De barn som hittas tas om hand i något av våra trygga barncenter i väntan på att vi hittar deras familjer. Över 7 000 ensamma barn har hittills registrerats i Haiti och 2 000 har återförenats med sina familjer. Vi ger inte upp förrän alla ensamma barn har fått hjälp.

Läs mer om resultaten och vårt långsiktiga arbete i Haiti här.

Mark Levengood undervisar i barns rättigheter

Mark Levengood undervisar i barns rättigheter Foto: Lisa Ericson/UNICEF

Idag fick eleverna i åk 6 på Hagalidskolan i Staffanstorp en lektion av en speciell vikarie – UNICEFs ambassadör Mark Levengood. Mark pratade med eleverna om barns rättigheter och det var många som ställde frågor.

Det var elevernas lärare Marie Olsson som hade fixat att Mark kom till skolan genom sin vinnande motivering kring varför det är viktigt att undervisa om barns rättigheter i UNICEFs skoltävling ”för varenda unge”. Syftet med tävlingen var att uppmärksamma alla Sveriges lärare på att det från och med  nu är obligatoriskt att undervisa om barnkonventionen i grundskolan. För att inspirera till att komma igång med arbetet kan alla nu också ladda ner 10 lektioner om barnkonventionen gratis.

– Vi fick in massvis av bra motiveringar till varför det är viktigt att tala med barn om deras rättigheter och det är fortfarande flera lärare i veckan som registrear sig för att få ta del av vårt lektionsmaterial, säger Lisa Ericson från UNICEF. Vi valde Marie som vinnare för att hon påpekade hur viktigt det är att skolan inte bara undervisar om barns rättigheter utan också lever i enlighet med konventionens principer om icke-diskriminering och ger alla barn samma tillgång till kunskap och stöd inom skolan.

Efter lektionen bjöds alla eleverna på tårta och Mark fick ge autografer och svara på fler frågor.

/ Lisa Ericsson, ansvarig opinionsbildning barn och unga

Elever på skolan i Staffanstorp

Eleverna i åk 6 på Hagalidskolan i Staffanstorp har samlats för att lyssna på Mark. Foto: Lisa Ericson/UNICEF

Julia undrade hur gammal Mark var

Julia Jansson ville veta hur gammal Mark är? När han svarade 47 gick ett sus genom publiken och någon utropade -shit! Foto: Lisa Ericson/UNICEF

Efteråt var det många som ville ha Marks autograf och ställa fler frågor. Foto: Lisa Ericson/UNICEF

Mark och Marie som vann ett besök av Mark med sin motivering

Mark och Marie som vann ett besök av Mark med sin motivering. Foto: Lisa Ericson/UNICEF

Ladda ner tio lektioner om barns rättigheter här!

När Medina flyttar följer hela klassrummet med

Tioåriga Medina lever med sin nomadfamilj i Etiopien. Hon och hennes bror måste flytta runt med sina föräldrar under året för att hitta vatten och bete till sin boskap. Att gå i skolan är därför ingen självklarhet, eftersom de sällan stannar på samma plats mer än en kort tid. Men alla barn har rätt att gå i skolan, så vi har hittat en finurlig lösning – den mobila skolan.

Nomadflickan Medina 10 år går i en mobil skola i Etiopien. Foto: UNICEF/Getachew

Nomadflickan Medina 10 år går i en mobil skola i Etiopien. Foto: UNICEF/Getachew

Den mobila skolan innebär att klassrummet kan följa med just de elever som inte har möjlighet att ta sig till skolan. Skolan får komma till barnen istället.

– Jag lever med dem dygnet runt och både äter, sover och flyttar runt med barnen och deras familjer, berättar Mohammed, en av lärarna som håller i lektionerna för barnen i nomadfamiljerna.

Idag går Medina och hennes bror fortfarande upp tidigt i ottan för att valla fåren och getterna. Men nu kan de både läsa och räkna och får därmed en större chans att växa upp till vuxna med en bättre chans i livet.

När familjerna flyttar packas skolan ihop och följer med barnen. Foto: UNICEF/Getachew

När familjerna flyttar packas skolan ihop och följer med barnen. Foto: UNICEF/Getachew

Mellanstadieelever på Vikingstad Skola i Östergötland har under våren haft ett musikprojekt “Barnen på Haiti”. De har tränat in sånger och skrivit egna låtar och sångtexter med temat “Barnen på Haiti”. Låtarna har spelats in och blivit en CD-skiva som säljs och intäkterna skänks till insamlingen UNICEF – barnen på Haiti.

Projektet visar att man med musik kan påverka, berätta något,  hjälpa andra och samtidigt ha roligt.

Vi på UNICEF  är jätteglada över elevernas engagemang och för att de är med i kampen för barnen på Haiti.   :-)

Ett stort tack till alla som engagerat sig i projektet!