Gå till innehållet
Laddar…

Över 30 ton skol­material har landat i Indonesien

Goda nyheter! Förra veckan kunde UNICEF leverera över 30 ton skolmaterial till barnen i Sulawesi, som drabbades hårt av jordbävningen och tsunamin i Indonesien för några veckor sedan.

UNICEFs personal på plats i Indonesien tog emot skolmaterialet när det landade. Foto: © UNICEF/Rose

UNICEFs personal på plats i Indonesien tog emot skolmaterialet när det landade i Palu, Sulawesi. Foto: © UNICEF/Rose

Den första lasten innehöll bland annat 65 tält för att snabbt kunna få upp till­fälliga skolor och hjälpa barnen att kunna fort­sätta sin utbild­ning. Några dagar senare landade ytter­ligare 135 tält och 200 school-in-a-box. En school-in-a-box innehåller allt som behövs för att snabbt sätta upp en skola för 40 barn.

Skolan – bästa medicinen mot trauma

Vid en katastrof är det viktigt att så snart som möjligt få igång skol­­under­­vis­­ningen. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveck­­ling, men främst för att det är en bra plats för barn att åter­­hämta sig från svåra upp­­level­­ser. I skolan får barnen and­­rum och var­dag­liga rutiner som lugnar och skapar en känsla av nor­malitet.

Enligt myndig­heterna i Indonesien har minst 1 185 skolor i Sulawesi påverkats av kata­strofen, något som drabbar över 164 000 elever. Många skolor är nu helt stängda. Vi sam­arbetar med utbildnings­ministeriet och målet är att öppna 450 till­fälliga klass­rum i det drabbade området.

Var med och kämpa för barnen i Indonesien, ge en gåva:

Hjälp barnen i Indonesien

 

Studiematerial om barn på flykt

”Inget barn vill lämna sina föräldrar, men om man inte kan leva i sitt hemland är man tvungen att åka… När vi närmade oss stranden stod det grekiska gränspoliser där och sköt mot oss. De träffade båten och den började sjunka.” Detta är en del av en berättelse från en 14-årig flicka som ingår i ”Flykten slutar här – ett studiematerial om situationen för barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU” som UNICEF idag skickar ut till landets samtliga gymnasierektorer.

2013-11-27 13-15-26

Vi anser att kunskapen om och förståelsen för barn på flykt måste öka. Lögner sprids lätt via sociala medier som underblåser främlingsfientliga krafter och skolan kan vara en viktig motkraft för att se till att kränkningarna av barns rättigheter slutar här.

Studiematerialet består av berättelser från barn och fakta om flyktingar i världen och asylprocessen i Sverige. Vi rekommenderar också att lärare visar vår dokumentärfilm ”Mellanlandet” i samband med arbetet med materialet.

UNICEF kämpar över hela världen för att barn på flykt ska få en trygg miljö och skydd mot övergrepp. Barnkonventionen, som är en samling mänskliga rättigheter för barn, är tydlig. Alla barn har samma rättigheter oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte. Alla länder som har förbundit sig att följa barnkonventionen ska med alla medel, och till sin yttersta förmåga, säkerställa barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling, samt skydda barn mot våld och utsatthet. Eftersom ensamkommande barn är en särskilt utsatt grupp har FN:s barnrättskommitté uppmanat stater att särskilt värna om dessa barns rättigheter.

Men tyvärr är det inte alltid förståelse, hjälp och skydd som dessa barn möts av i Sverige. Tidningen Expo har bland annat visat att 39 av 58 attacker i form av misstänka mordbränder, trakasserier, vandalisering och misshandel har varit riktade mot ensamkommande flyktingbarn.  Vi ser också att främlingsfientliga krafter växer sig starkare i Sverige och Europa.

UNICEF Sverige arbetar bland annat för att bilda opinion, sprida kunskap och påverka i Sverige för att se till att barn på flykt får sina rättigheter respekterade. Studiematerialet ”Flykten slutar här” är ett led i detta arbete och avslutar vår kampanj med samma namn. Hjälp oss att sprida studiematerialet till alla som kommer i kontakt med barn och unga i sin yrkesroll eller som förälder.