Gå till innehållet
Laddar…

Vart tredje barn föds i Afrika år 2050

Vart tredje barn som kommer till världen år 2050, kommer att födas i Afrika. Allt fler barn kommer att födas i de allra fattigaste delarna av världen. Det visar en ny studie från UNICEF som pekar på stora demografiska förändringar.

Studien Generation 2025 and beyond: The critical importance of understanding demographic trends for children of the 21st century pekar på de stora utmaningar som väntar för politiker och beslutsfattare.

2050 kommer ett av tre barn att födas i Afrika, och nära vart tredje barn under arton år kommer att återfinnas i en enda region: Afrika söder om Sahara. Hundra år tidigare var det bara vart tionde barn som föddes i den delen av världen. Här kommer också dödsfallen bland barn under fem år att fortsätta att vara koncentrerade till de allra fattigaste och minst utvecklade länderna.

– Frågan är om världen är redo för denna fundamentala förändring? Vi måste göra allt som står i vår makt för att dessa barn ska få möjlighet att överleva och utvecklas, säger David Anthony, en av författarna bakom UNICEFs studie.

Befolkningssiffran i världen ligger nu på sju miljarder, och enligt nuvarande beräkningar kommer den att vara åtta miljarder år 2025.  90 procent av de nya världsmedborgare som föds under den perioden kommer att födas i fattiga och mindre utvecklade områden.

En fjärdedel av de två miljarder födslar som kommer att inträffa mellan 2010 och 2025, kommer att ske i de 49 länder som klassas som de allra minst utvecklade i världen.

Nigeria är det land i världen som kommer att ha den största ökningen av barn i befolkningen. Där ökar antalet barn med 41 procent mellan 2010 och 2025.

Studien slår fast att eftersom antalet barn kommer att öka så mycket i fattiga länder, så måste man satsa mer på barnens behov, särskilt inom hälsa och utbildning.

Den demografiska utvecklingen sammanfaller med att världens befolkning samtidigt uppnår en allt högre ålder. Det innebär att trycket på att föra över resurser från barn till den åldrande befolkningen kommer att öka.

– Barn får inte rösta, och deras röster hörs sällan när regeringar fattar beslut om hur pengar ska fördelas, säger Danzhen You, författare till studien.

– Därför kommer det att bli viktigare än någonsin tidigare att se till att barns rättigheter respekteras och förverkligas.