Gå till innehållet
Laddar…

Susan Bissell, UNICEFs chef för barnskydd, och Svenska Scoutrådets ordförande Helene Gestrin Foto: kristianstadsbladet.se

Just nu pågår World Scout Jamboree i Rinkaby i Sverige, det är världens största scoutläger med runt 40 000 deltagare.

Under gårdagen hölls i lägret en konferens om barns säkerhet i samhället, där bland annat drottning Silvia talade om vikten av att prata om övergrepp och mobbing. Talade gjorde även Susan Bissell, UNICEFs chef för barnskydd.

I artikeln: ”Scouterna har möjlighet att påverka omgivningen utanför landsgränserna” i kristianstadsbladet.se presenteras delar av Susans tal:

”I världen finns i dag fem länder som dömer barn till döden.

– Vi tolererar inte det här. Scouterna har möjlighet att påverka omgivningen utanför landsgränserna, säger Susan Bissell.

Hon berättar att det inom scouterna har skett ett skifte, avståndet mellan normer och verklighet har minskat. Flickor och pojkar står bredvid varandra. Hon påpekar också att det inte finns några hierarkiska rättigheter, alla skapar en helhet. Det finns inget helt felfritt fungerande system, enligt Susan Bissell, som berättar att UNICEF länge arbetat för barns rätt, men att det ibland blivit fel.

– Vi trodde att genom att bygga skolor så kunde vi förhindra barnarbete. Men ett fattigt barn kommer inte till skolan. Det arbetar för att familjen ska överleva, och då spelar det ingen roll om det finns en.

Hon säger också att alla barn ska få vara barn, och i dag lever många i en gråzon.”

Vill du läsa hela Susans tal kan du göra det här (PDF på engelska).

Här kan du läsa mer om hur UNICEF jobbar med att skydda barn från våld och övergrepp.