Gå till innehållet
Laddar…

Hej,

Några av er kanske har fått brev av mig tidigare, jag brukar skicka återrapportering till alla våra Världsföräldrar och svara på era frågor. I vanliga fall jobbar jag på vårt kontor i Stockholm med givarservice men i mars åkte jag till Dhaka i Bangladesh för att titta på ett förskoleprojekt som UNICEF driver i Dhakas slum.

I Dhakas slum lever nära 4 miljoner människor.  Familjerna lever trångbott under bristfälliga förhållanden. Samtidigt vill fler och fler från landsbygden in till städerna, med förhoppning om jobbtillfällen och större tillgång till sociala faciliteter.

Barnarbete är ett stort problem och i takt med urbaniseringen förväntas problemet bli än större.

I Bangladesh går cirka 60 % av landets barn i skolan, och av de som börjar skolan är det endast en bråkdel som fullföljer sina studier.  Speciellt i slumområdena är skoldeltagande extra lågt. Barn som bor i slummen är extra utsatta och får inte sin rätt till utbildning, främst för att deras familjer är beroende av deras inkomster, och det finns inte ens tillräckligt med skolor i jämförelse med antal barn. Barnen och deras familjer är fast i en ond cirkel av fattigdom.

I Dhakas slum har UNICEF startat ett förskoleprojekt som finansieras av Gina Tricot. Projektet går ut på att små barn slussas in i skolsystemet i en tidig ålder för att hållas borta från arbete och samtidigt bli bättre förberedda inför skolstarten. Genom att kontinuerligt involvera föräldrarna i förskoleprojektet har man lyckats förmedla vikten av utbildning, och hur stor skillnad den kan göra för barnens framtid. Så småningom ska finansiering och drift tas över av Dhakas utbildningsdepartement.  Och det är precis så UNICEF brukar arbeta: vi identifierar problemen och startar upp projekt som visar hur man bäst jobbar med frågan, och sen lämnar vi över till lokala myndigheter att fortsätta arbetet.

När jag besökte några av dessa förskolor slogs jag direkt av glädjen i barnens ögon. Miljön i slummen är tuff, det är smutsigt och trångbott, och fattigdomen är enorm . Jag kan bara föreställa mig hur vägarna förvandlas till lera under regnperioden, och hur hettan i hemmen blir outhärdlig under sommarens varmaste månader. Ändå lyser glädjen i barnens ögon på förskolan. De är stolta och glada över att få gå i skolan.

Jag blev imponerad av pedagogerna, som på ett lekfullt sätt lyckas involvera barnen i utbildande lekar och ramsor. Med små medel får barnen en trygg punkt, där de blir sedda som just barn och de lär sig älska att gå till skolan. Trots att vi är på en av Dhakas fattigaste platser så saknas ingenting i detta skjul. Det är mysigt och ombonat.  Utanför hänger klasar av barn som också vill gå i skolan. Alla får inte plats. Barnen får gå i två skift för att alla så många som möjligt ska få plats.

Jag får ofta frågor av er givare som kommer hjälpen verkligen fram, gör min lilla hundralapp verkligen någon skillnad och blir världen något bättre? Därför känns det nu extra bra för mig att kunna berätta detta för er. Ja, pengarna kommer fram, och de gör en otrolig skillnad. Som här, just nu i Dhakas slum för dessa femåringar. Och detta är bara ett av UNICEFs alla projekt. Världen runt varje minut, kämpar vi för varenda unge.

Jag är stolt över att jag är Världsförälder, det hoppas jag att du också är!

/Malin Svensson, Givarservice UNICEF Sverige