Gå till innehållet
Laddar…

Tillsammans för Världens Barn

Ikväll är det åter dags för Världens Barn-galan. UNICEF är en av alla de organisationer som tillsammans med SVT och Radiohjälpen kraftsamlar för att ge fler barn runt om i världen en bättre framtid. Galan sänds 20.00 i SVT1 och bidraget till UNICEF går i år till vårt arbete för barnen som drabbats av konflikten i Syrien.

Foto: © UNICEF/Khuzaie

Foto: © UNICEF/Khuzaie

Samtidigt som insatserna trappas upp för att möta de akuta behoven hos dem som flyr genom Europa, krävs fortsatt ett omfattande stöd i Syrien och grannländerna, som tagit emot merparten av alla syriska flyktingar.

Pengarna till UNICEF från årets Världens Barn-insamling kommer att ge stöd till barnen som är kvar i Syrien. Många av dem lever under mycket svåra förhållanden. Två miljoner barn står utanför skolan och ytterligare 446 000 löper akut risk att hoppa av. En av fyra skolor i Syrien har blivit förstörda och de som fortfarande är igång har brist på vatten, el och undervisningsmaterial.

Stöd till utbildning är prioriterat

Vid en kris eller katastrof är det oerhört viktigt att så snart som möjligt få igång skolundervisningen. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men också för att det är en bra plats för de barn som råkat illa ut och som behöver återhämta sig från svåra upplevelser.

Några exempel på UNICEFs insatser:

  • Vi tillhandahåller utbildningsmaterial som skrivböcker, skolväskor och pedagogiskt material, och sätter upp tillfälliga skolor i flyktingläger.
  • Vi bistår med att skapa trygga platser för barn där de kan leka och få psykosocialt stöd.
  • Vi reparerar skolor och bidrar med vatten och toaletter.

Förutom stödet inom utbildning, ser vi bland annat till att fler får tillgång till rent vatten och toaletter i flyktingläger och ger stöd till nödvändig sjukvård. Vi vaccinerar även barn mot polio och mässling, samt undersöker och behandlar barn mot undernäring. Läs gärna mer här.

Arbetet med att förändra villkoren för de barn som har det allra tuffast kräver långsiktighet. Det är sjuttonde året i rad som ett stort antal organisationer kraftsamlar till förmån för barn i världen. Målet är att tillsammans samla in 80 miljoner kronor.

Galan för Världens Barn sänds i SVT1 klockan 20.00 ikväll, och imorgon den 3 oktober är det den andra stora insamlingsdagen.

Tillsammans för Världens Barn

Tuffa utmaningar, spännande överraskningar och kända ansikten. I kväll kulminerar den månadslånga kampanjen för Världens barn med en gala som sänds i Sveriges Television kl 20.00. 21 organisationer kraftsamlar till stöd för barn runt om i världen i samarbete med Radiohjälpen. UNICEF får bidrag via kampanjen och pengarna går till barn i Albanien.

Foto: © UNICEF/Pirozzi

Tack vare kampanjen Världens barn kan UNICEF fortsätta att kämpa för att skydda barn från våld och övergrepp i Albanien. Foto: © UNICEF/Pirozzi

I Albanien är det vanligt att barn och unga utsätts för misshandel, övergrepp och vanvård. För att förändra det arbetar UNICEF långsiktigt med att bygga upp ett nationellt skyddsnät kring barnen och uppmärksamma både barnen själva och beslutsfattare om vad barns rättigheter innebär.

En av aktiviteterna är en hjälptelefon som barnen kan ringa gratis dygnet runt. Utbildade rådgivare lyssnar, ordnar akut hjälp och slussar barnen vidare till organisationer som kan ge dem långsiktigt stöd. Hjälptelefonen är också ett sätt att göra beslutsfattare medvetna om det våld som drabbar barn och ta större ansvar för att ge barnen den trygga uppväxt de har rätt till.

Arbetet med att förändra villkoren för de barn som har det allra tuffast kräver långsiktighet. Det är sextonde året i rad som ett stort antal organisationer kraftsamlar till förmån för barn i världen. Målet med årets kampanj är att samla in 80 miljoner kronor. Tack vare kampanjen Världens barn kan UNICEF fortsätta att kämpa för att skydda barn från våld och övergrepp i Albanien. Läs mer om projektet här.

Galan för Världens barn sänds i Sveriges Television kl 20.00, och imorgon den 4 oktober är det den andra stora insamlingsdagen.