Gå till innehållet
Laddar…

Fyra av tio vill själva göra jobbet

Nej, han har inte ens volontärjobbat, den alldeles vanliga killen i vår nya film, han som möter tre av världens mest goda personligheter för att prata om allt som uträttats och vad vi kan göra för att rädda barns liv. Jesus, Gandhi och Moder Teresa – ingen ifrågasätter deras stora påverkan på mänskligheten. Men hur kan vi helt vanliga människor också vara med och göra något som bidrar till världens utveckling och barns rättigheter?

I en undersökning som UNICEF gjorde i november svarade 42 procent av svenskarna att de kan tänka sig att ge pengar till en hjälporganisation i stället för att ge bort en julklapp. Men undersökningen bekräftar också en annan trend; att svenskar i allt högre grad vill se den de hjälper i ögonen. 31 procent av svenskarna anser till och med att det mest effektiva sättet att bidra är att bidra fysiskt på plats. Delvis beror det nog på viss misstro mot etablerade organisationer. Kanske har vi hittills varit bättre på att visa på problemen än på att visa på de positiva resultat som uppnåtts.

Fyra av tio drömmer alltså om att själva resa iväg och jobba som volontärer utomlands och de yngsta är särskilt angelägna att dra iväg. Visst är allt detta engagemang positivt, men det är ett misstag att tro att volontärarbete skulle ge större effekt än att stödja via etablerade organisationer som har lång erfarenhet och god lokalkännedom. Ibland kan en välmenande insats till och med få motsatt effekt och vara till skada för barnen.

I Sveriges radios program Kaliber lyfte man tidigare i höstas problemet med barnhemmen i Kambodja som växer upp längs turiststråken. Många av dessa barnhem tar också emot volontärer, alltifrån för några dagar till längre tidsperioder. Min kollega Rana Flowers, som är chef för UNICEF i Kambodja, är starkt kritisk till detta fenomen. Enligt en undersökning som UNICEF gjorde för något år sedan blir antalet barnhem i Kambodja fler samtidigt som antalet föräldralösa barn minskar och 75 procent av barnhemsbarnen i Kambodja är enligt UNICEF inte föräldralösa. Det är helt klart något som inte stämmer. Det handlar om en industri där fattiga familjer lämnar bort sina barn, så att de kan sjunga för turister och ge betalande volontärer arbetsuppgifter. I vissa fall handlar det om barnarbete. Jag tycker att man ska tänka sig för både en och två gånger innan man ger sig iväg på ett sådant uppdrag. Det gäller att ta stöd av barnkonventionen, flytta fokus och tänka sig in i barnets perspektiv.

Jag måste betona att det naturligtvis finns bra och seriösa barnhem och att de kan behövas som en sista utväg för barn som är föräldralösa och som inte kan få komma till en fosterfamilj. Jag vill också hylla alla de tusentals människor som lägger ner sin själ i att jobba frivilligt för något de tror på. En sådan frivillighet är en viktig grund i varje samhälle. Vi har våra frivilligt engagerade i de lokala UNICEF-grupperna runt om i landet som hjälper oss sprida kunskap om barns rättigheter och samla in, vi har våra UNICEF-ambassadörer som ställer upp helt utan ersättning för att hjälpa oss nå ut med vårt budskap och i fält spelar lokala ideella organisationer en viktig roll som samarbetspartners till UNICEF, allt för att vi ska nå ända ut till barnen i de mest avlägsna byarna.

Både arbetskraft och kompetens finns i stor utsträckning i de länder där UNICEF arbetar, det som saknas är ekonomiska medel för att UNICEF ska kunna göra mer för barns rättigheter. Det finns många sätt att stödja UNICEFs långsikta arbete. Men just nu inför julen vill jag gärna tipsa om vår gåvoshop där hjälpen bara är några knapptryck bort. Livräddande produkter som exempelvis vaccin, näringskräm och malariatabletter skickas till de barn som bäst behöver det. Till exempel till flyktinglägret Za ’atari utanför Amman, som jag besökte för en vecka sedan, och där jag kunde se hur UNICEF når fram med hjälpen till de tusentals barn som flytt från striderna i Syrien.

Barnhem oftast ingen bra lösning

Vi har nyligen i två delar av radioprogrammet Kaliber kunnat ta del av den växande trenden med så kallad barnhemsturism i Kambodja. UNICEF i Kambodja riktar stark kritik mot denna utveckling och tycker att man av flera skäl inte ska skicka volontärer eller tillfälliga besökare till barnhem överhuvudtaget.

Detta har blivit ett sätt för både researrangörer och barnhemsföreståndare att tjäna pengar på barn, genom direkt barnarbete eller annan typ av exploatering. I Kambodja är dessutom majoriteten av barn på barnhem inte föräldralösa utan är ditskickade av fattiga föräldrar med löfte om bättre framtidsmöjligheter för barnen.

UNICEF för i många länder dialog med landets myndigheter hur man ska kunna minska andelen barn som bor på barnhem och institutioner. I detta arbete följer vi FNs riktlinjer för alternativ vård av barn som antogs 2009 . Alla barn har enligt barnkonventionens artikel 7 rätt att tas om hand av sina föräldrar. Om detta inte är möjligt, är nästa alternativ att barnet tas om hand av släktingar eller i familjehem (artikel 20). Nästan ingenstans idag uppfyller barnhem och institutioner barnens rätt till utbildning och tillräcklig fysisk och känslomässig omvårdnad. Tvärtom far alltför många barn illa på institutioner runt om i världen.

I många länder, i bland annat Östeuropa har reformer genomförts under det senaste decenniet. Här har barnhem och stora institutioner ersatts av mindre gruppboenden och system med familjehem.

För att detta ska vara ett bättre alternativ måste det dock byggas upp ett fungerande system med både lagstiftning och en socialtjänst som både kan ge stöd till och kontrollera familjehemmens lämplighet. Hur viktigt detta är vet vi ju inte minst i Sverige då många fall av utnyttjande och övergrepp mot barn har ägt rum i familjehem och gruppboenden. UNICEF ger stöd till ländernas myndigheter att bygga upp dessa viktiga system och funktioner.

UNICEF på Peace & Love-festivalen

Idag öppnar portarna till  Sveriges största musikfestival, Peace & Love-festivalen i Borlänge, och UNICEF är med för tredje året i rad som stolta budskapspartners.

Att vara budskapspartner innebär att vi delar en gemensam vision med grundarna av Peace & Love-festivalen. Vi behöver en värld med mer fred och kärlek och att vi tror att vi kan skapa det tillsammans.

I år är temat ”En ny värld” och vi kommer att lyfta en fråga som vi tror kan leda till att barns ställning stärks i Sverige – att barnkonventionen blir svensk lag. Vi är övertygade om att det skulle göra att politiker tog barns rättigheter på större allvar, att myndigheter skulle vara tvungna att lära sig mer om vad barnets mänskliga rättigheter innebär i praktiken och att beslutsfattare skulle vara tvungna att lyssna mer på barn och unga.

Vi tror att det finns ett stort engagemang för barn och ungas rättigheter bland deltagarna på Peace & Love-festivalen. Tillsammans kommer vi ta ställning och sprida budskapet om behovet av att göra om barnkonventionen till svensk lag. Och när vi är tillräckligt många och starka kommer politikerna lyssna och då skapar vi en ny värld tillsammans. En värld där fred och kärlek leder till respekt för barnets mänskliga rättigheter.

Vi ses!

/Lisa Ericson
Ansvarig opinionsbildning barn och unga UNICEF Sverige

UNICEF Sverige har aktiviteter på festivalområdet och på stan hela veckan. Så kom förbi och visa ditt stöd för att barnkonventionen ska bli lag! På lördag kl 15.30–16.15 ordnar UNICEF även en inspirationsföreläsning ”Volontärarbete och internationell karriär. Hur gör jag?” på inomhusscenen Cozmoz.