Gå till innehållet
Laddar…

Inte vår verklighet

Vattendunken är tom igen och du måste ge dig iväg för att fylla på den. Du suckar när du tänker på de dryga två kilometrarna som du måste gå för att komma till pumpen. Du tänker också surt på de ansvariga politikerna i din kommun som gång på gång lovat att dra kommunalt vatten till ditt område. Men inget händer. Visst ligger ditt hus i ett glesbygdsområde en bra bit bort från storstan, men visst pratar de alltid om att hela Sverige ska leva?

Zimbabwe (02-0307 Giacomo Pirozzi)

Du hämtar de bärbara vattendunkarna och börjar gå vägen mot pumpen som du går flera gånger om dagen. När du kommer fram efter ca 25 min ser du att du inte är ensam. Det är människor från hela området som är där och hämtar vatten, så du måste köa i nästan en halvtimme innan det blir din tur. Tillbaka mot huset med tyngre last denna gång. Dina händer och axlar värker. När du häller upp vattnet hemma ser du att det som vanligt är lite brunt med små partiklar i. Ni har länge försökt att få dit någon från kommunala miljönämnden för att låta testa vattnets kvalité, men de har fortfarande inte kommit. Dina två pojkar Olof och Anton har regelbundet problem med magen. Diarré flera dagar i sträck och då är de så svaga att de inte kan gå till skolan. Det är jobbigt eftersom ni bara har ett enkelt torrdass ute på tomten. Du själv har också återkommande besvär med magen, vilket gör att du är ofta trött och måste vara hemma från jobbet. Förra året blev din granne en bit bort så sjuk av vattnet att han dog, bara 46 år gammal.

Nej, visst känns inte detta scenario speciellt troligt. Men det är verklighet och vardag för en stor del av världens befolkning. Ungefär 770 miljoner människor saknar fortfarande tillgång till rent vatten. En stor del av dessa bor på landsbygden.  Av de som har tillgång till rent vatten, måste ungefär 40 % gå en bra bit för att hämta vatten vid en pump eller annan gemensam vattenkälla. En syssla som till stor del utförs av kvinnor och flickor. Förutom att det sliter på deras kroppar, tar det också mycket värdefull tid från andra viktiga uppgifter, till exempel att gå i skolan.

Visst går utvecklingen framåt. Under de senaste två decennierna har 2,1 miljarder människor fått tillgång till rent vatten. Och under samma period har 240 000 människor per dag fått tillgång till en toalett. Det är barn som föds i en familj med toalett, familjer som har fått sin toalett kopplad till avloppssystemet eller familjer som för första gången har kunnat bygga en fungerande latrin.

Men fortfarande behöver vi investera stora summor för att nå målet att alla människor ska ha tillgång till rent vatten och toalett. Detta är en av anledningarna till att världens främsta experter på området, företag och myndigheter denna vecka samlas i Stockholm för Världsvattenveckan. De är bäst på att ta fram bra strategier, men vi kan alla hjälpa till att få ihop de pengar som behövs.

Var med i kampen för att varenda unge ska få dricka rent vatten.

Rent vatten inte en självklarhet

200 liter rent vatten per dag. Så mycket konsumerar dagligen varje svensk genom disk, tvätt, dusch, toalettspolning osv. Hur ofta tänker du på vilken lyx det är att ha en i princip obegränsad mängd rent vatten varje dag? Jag gör det alltför sällan. Trots att jag vet att många människor i världen måste gå flera kilometer varje dag för att hämta vatten som inte ens är rent.

Just nu pågår World Water Week i Stockholm som samlar världens experter på området. Människors tillgång till rent vatten i världen har blivit mycket bättre under de två sista decennierna – under denna period fick mer än 2 miljarder fler människor tillgång till rent vatten.

Men fortfarande dör 4500 barn på grund av smutsigt vatten – varje dag året runt. Fortfarande saknar nästan 800 miljoner människor denna rättighet. Alltså alldeles för många.

FNs principer kring rätten till vatten är tydliga. Alla har rätt till vatten som:

  1. de har råd till
  2. det finns konstant tillgång till
  3. är rent, d.v.s. som inte orsakar sjukdomar
  4. finns tillgängligt i sådan mängd att det räcker till de grundläggande behoven

Det krävs mer resurser för att nå dessa människor. Utbyggda vattenledningar, fler dammar och brunnar som samlar regnvatten, fler borrade brunnar och större användning av nya tekniska lösningar för att rena vatten. Beslutsfattarna i länderna där behoven finns måste också satsa på att bygga ut vatten- och avloppssystemen i städerna så att de även når människor i slummen.

UNICEF anlitas som vattenexperter över hela världen. Vi arbetar i många länder för att förbättra gamla vattensystem och utveckla nya. Det gäller att hitta smarta tekniska lösningar och billiga metoder som familjer i fattiga länder har råd med och som är enkla att använda och underhålla.

Vi hjälper till att bygga brunnar, pumpar och toaletter samt att utveckla billiga metoder för att samla regnvatten och rena det. Vi utbildar också hälsopersonal och sprider information om vattenhantering.

Rätten till rent vatten gäller alla. Vi i de rikare länderna måste stödja detta arbete genom bistånd och smarta tekniska lösningar.

Vill du hjälpa? Ett av de värst drabbade länderna är Niger. Hjälp oss att ge barnen i Niger rent vatten.

Vatten på agendan

Barn pumpar vatten ur en brunn i byn Kerio i Kenya. Foto: UNICEF/Antony Njuguna

I veckan är det World Water Week i Stockholm – en konferens där vattenproblematiken står på agendan. Det är ett aktuellt ämne inte minst med tanke på den stora svältkatastrofen i Östafrika som delvis kan tillskrivas bristen på vatten i regionen. Konferensen är återkommande och det övergripande temat 2009 – 2012 är ”Responding to Global Changes”.

Brist på rent vatten skördar många liv

Rent vatten är en mänsklig rättighet, men fortfarande saknar 875 miljoner människor tillgång till rent vatten. Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser för människors, särskilt barns, hälsa. De flesta dödsfall i diarrésjukdomar beror på brist på rent vatten. Över 1, 5 miljoner barn under fem år dör i diarrésjukdomar varje år.

Hur jobbar UNICEF med vatten?

Att ge barn tillgång till rent vatten är en av våra viktigaste prioriteringar. Vi anlitas som vattenexperter över hela världen. I 96 länder arbetar UNICEF långsiktigt tillsammans med regeringar och lokala organisationer för att förbättra gamla vattensystem och utveckla nya. Det gäller att hitta smarta tekniska lösningar och billiga metoder som familjer i fattiga länder har råd med och som är enkla att använda och underhålla.

Vår målsättning är att alla barn i framtiden ska ha tillgång till rent vatten och hygieniska anläggningar. Mer konkret betyder detta att vi hjälper till att bygga brunnar, pumpar och toaletter samt att utveckla billiga metoder för att samla regnvatten och rena det. Vi utbildar också hälsopersonal och sprider information om vattenhantering.

Vi levererar all utrustning som krävs – från smådetaljer som rörkryss och muttrar till pumpar och enorma vattencisterner för reningsverk. Och vi ser till att allt fungerar, så att vattnet når ända fram till barnen. I leveransen ingår alltid utbildning på plats.

För att ett projekt ska bli lyckat arbetar vi på olika sätt och med flera olika samarbetspartner. Det är inte bara viktigt att alla människor får tillgång till vatten, det är minst lika viktigt att de lär sig underhålla pumparna och annan utrustning. Människor får också själva tala om vad de behöver och sedan vara med och utforma arbetet.

Rent vatten till över 280 000 människor i Östafrika

Ett av de områden som UNICEF jobbat med i krisens Östafrika är vatten. Här följer ett par exempel på vad vi har gjort:

  • Vi har ökat tillgången till rent vatten genom att reparera pumpar, gräva brunnar, desinfektera vattenkällor samt köra in mer rent vatten med tankers.
  • I de värst drabbade delarna av Etiopien har vi säkrat tillgång till vatten och sanitet till över 280 000 människor.

Läs mer om hur vi jobbar med vatten här!

Läs en nyhet om hur vi jobbar förebyggande och långsiktigt för att skapa bättre motståndskraft mot återkommande perioder av svår torka på Afrikas Horn: Barnen i Kenya skyddas inför kommande katastrofer

Vill du stödja vår insamling till Östafrika kan du göra det här! Du kan även SMSa LIV till 72 900 då skänker du 50 kr till vårt katastrofarbete.