Tillsammans har vi renat 463 miljoner liter vatten!

Stort tack till alla som varit med oss i kampen för att rena vatten och rädda barns liv. Sedan mitten av april har vi tillsammans renat över 463 miljoner liter vatten!

Foto: © UNICEF/Khuzaie

Foto: © UNICEF/Khuzaie

Varmt tack till våra samarbetspartners Apotek Hjärtat, Gina Tricot, H&M och IKEA och till alla som på något sätt bidragit och renat vatten. Tack vare alla er kan vi nu se till att fler barn och deras familjer får rent vatten och kan hålla sig friska!

Vill du vara med och kämpa för barn världen över, varje dag, året om? Bli Världsförälder idag. Då ger du pengar varje månad och är med i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn.


Låt mamma rädda barns liv på mors dag

På söndag är det mors dag. Det vill vi fira genom att hylla alla starka, fantastiska mammor som finns i världen. Mors dag-presenter som räddar barns liv hittar du i vår gåvoshop. Beställ idag (26/5) så hinner du få ett tryckt gåvobevis med posten!

Foto: © UNICEF/Nangyo

Foto: © UNICEF/Nangyo

Idéita Kaltouma är 23 år och har två barn. På bilden ser vi lilla dottern Hanane Haroun, ett år. Idéita går ofta till vårdcentralen som ligger på gångavstånd från byn där hon bor i sydvästra Tchad, för att hennes barn ska få vaccin och vård.

– Vi har tur att vi har en vårdcentral nära. Jag går hit med mina barn för att de ska få sina rutinvaccinationer. Jag ser också alltid till att vi kommer hit under vaccinationskampanjer för att se till att de har allt skydd de behöver. Min dotter är idag väldigt frisk och stark, säger Idéita.

Har du en fantastisk mamma i din närhet som du vill hylla? Köp mors dag-presenten i UNICEFs gåvoshop. Där hittar du till exempel morsdagpaketet med myggnät, vaccin, sagoböcker och fotbollar, och du hjälper mammor världen över att ge sina barn en bra start i livet. Beställ idag (26/5) så hinner du få ett tryckt gåvokort med posten!


Självmordsattacker med barn ökar i Nigeria

Barn används i allt högre grad i självmordsattacker i nordöstra Nigeria. Fler kvinnor och barn har använts som självmordsbombare under årets första fem månader, än under hela förra året, enligt UNICEF.

2014 rapporterades 26 självmordsattacker jämfört med 27 stycken fram till och med maj i år. I minst tre fjärdedelar av fallen har kvinnor och barn använts för att genomföra attackerna.

– Barnen ligger inte bakom dessa attacker, de utnyttjas medvetet av vuxna på det mest fruktansvärda sätt, säger Jean Gough, chef för UNICEF i Nigeria.

Sedan juli 2014 har nio attacker som involverar flickor mellan 7-17 år rapporterats, baserat på information från ögonvittnen. Flickor och kvinnor används för att utlösa bomber på platser med mycket folk, så som marknader och busstationer.

Konflikten drabbar barnen värst

Omkring 743 000 barn har tvingats på flykt på grund av konflikten i de tre hårdast drabbade områdena i Nigeria. Antalet ensamma barn kan vara så många som 10 000 enligt siffror från UNICEF. Ensamma barn riskerar i högre utsträckning att utnyttjas av vuxna.

UNICEF uttrycker stor oro över att allt fler barn utnyttjas som självmordsbombare. Risken finns att barn uppfattas som möjliga hot, något som kan innebära att alla barn som på något sätt är knutna till väpnade grupper riskerar att utsättas för hämndattacker – och får minskade möjligheter till rehabilitering och återintegrering i samhället.

Vad gör UNICEF?

UNICEF samarbetar med partners och nationella myndigheter för att minska barns utsatthet. Vi identifierar barn som är ensamma och ser till att de får den omsorg de behöver. 35 000 barn har också fått psykosocialt stöd för att hjälpa dem hantera de trauman de utsatts för på grund av konflikten. UNICEF uppmanar de nigerianska myndigheterna att sätta barns säkerhet och välmående främst på den politiska agendan.

Barn i katastrofer behöver din hjälp. Ge en gåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!


Varför ska EU-migranters barn ha rätt till skolgång i Sverige?

Utspelen om lösningar och åtgärder för utsatta EU-migranter avlöser varandra. Nu senast var det migrationsminister Morgan Johansson som uttalade sig om att barn till EU-migranter inte ska få gå i skolan i Sverige. Vår programchef Christina Heilborn förklarar här varför barnen har rätt till skola enligt barnkonventionen.

Barn har rätt till utbildning i det land barnet vistas, oavsett barnets bakgrund, uppehållstillstånd eller medborgarskap. Foto: © Frank Aschberg

Barn har rätt till utbildning i det land barnet vistas, oavsett barnets bakgrund, uppehållstillstånd eller medborgarskap. Foto: © Frank Aschberg

UNICEF delar uppfattningen att barnens hemländer självklart har ansvar att tillgodose deras mänskliga rättigheter, såsom skolgång, sjukvård och skydd mot diskriminering. Men det undantar inte Sverige från ansvar när barnen faktiskt befinner sig här. Enligt barnkonventionen har nämligen alla barn samma rättigheter och ska skyddas mot diskriminering.

Det handlar om en grundläggande princip om likabehandling. Det innebär att barn har rätt till utbildning i det land barnet vistas oavsett barnets bakgrund, uppehållstillstånd eller medborgarskap. Anledningen till detta är flera:

 • Inget annat land än just det land där barnet för närvarande vistas kan garantera barnet dess mänskliga rättigheter.
 • Barn är egna individer med egna rättigheter, det vill säga oavsett föräldrarnas bakgrund, ställning eller beslut.
 • Rätten till utbildning är central för att komma ur fattigdom och utanförskap.

Oviljan att respektera rätten till utbildning för alla barn är inte ny i Sverige. Det är bara två år sedan som en laglig rätt att få gå i skolan infördes för gömda och papperslösa. Det var tack vare påverkansarbete från barnrättsorganisationer, Barnombudsmannen och kritik från FN:s barnrättskommitté.

Det kan vara svårt i praktiken att uppfylla rätten till skolgång, bland annat på grund av rädsla från föräldrar eller okunskap hos myndigheter om vad som gäller. Men det finns goda exempel där det fungerar väl och barnen faktiskt får möjlighet till utbildning, utveckling och att få vara barn och för en stund slippa den oro och stress som de lever i.

Sverige är bundet av barnkonventionen i och med ratificeringen 1990 och den ska därför ha genomslag i praktiken redan nu. Men så länge den inte är inkorporerad i svensk rätt, och därmed får status som svensk lag, så tas den inte på allvar. Det är därför vi är angelägna om att den blir lag snarast och att nödvändiga utbildningsinsatser om barns rättigheter vidtas för beslutsfattare. Det är fortfarande en missuppfattning bland många att barnkonventionen endast är en moralisk förpliktelse, se till exempel Lärarförbundets tidning.

Insatser för EU-migranter behövs på flera sätt, både kort- och långsiktigt, både för vuxna och barn, både i hemländerna och här i Sverige. Men det är nödvändigt att kunna ha flera parallella spår igång samtidigt för att landa rätt i vilka åtgärder som ska vidtas för att ytterst skydda de mänskliga rättigheterna.


Undernäring hotar 70 000 barn i Nepal

70 000 barn under fem år hotas av undernäring varnar UNICEF, en månad efter att jordbävningen slog till mot Nepal.

Ett litet barn i Bhimeshwar, Nepal, undersöks för undernäring genom att överarmen mäts. Foto: © UNICEF/Panday

Ett litet barn i Bhimeshwar, Nepal, undersöks för undernäring genom att överarmen mäts. Foto: © UNICEF/Panday

Omkring 15 000 barn i 14 av de hårdast drabbade områdena kommer att behöva behandling med tillskott som näringsrik nötkräm mot svår akut undernäring. Ytterligare 55 000 barn med måttlig undernäring kommer att behöva näringstillskott för att bli friska och utvecklas.

– Före jordbävningen led mer än vart tionde barn i Nepal av akut undernäring och fyra av tio hade hämmats i sin fysiska och mentala utveckling på grund av undernäring, säger Tomoo Hozumi, chef för UNICEF i Nepal. Vi är nu mycket oroade att situationen ska förvärras i katastrofens spår.

Vad gör UNICEF?

UNICEF samarbetar med partners för att så snabbt som möjligt se till att barnen får behandling och skyddas mot sjukdomar. Särskilt vattenburna sjukdomar då monsunregnen snart börjar.

 • Vi främjar amning för barn under två år – något som är livräddande i katastrofer.
 • Mer än 120 000 barn får tillskott av vitaminer och mineraler och deras familjer får rådgivning kring kost för små barn.
 • Vi ger stöd till att undersöka och identifiera barn som lider av svår akut undernäring i drabbade områden.
 • Vi levererar näringsberikad mat för att behandla mer än 3 000 svårt akut undernärda barn.
 • Via radiostationer informerar vi 380 000 familjer om kost och näring för barn och deras mammor.
 • I mitten av juni lanserar vi en kampanj, inför monsunperioden, för att se till att mer än 350 000 barn får näringstillskott, vitamin A och avmaskningstabletter.


I distrikten som drabbats av jordbävningarna är 1,7 miljoner barn i akut behov av humanitär hjälp. Under den senaste månaden har UNICEF jobbat dygnet runt för att hjälpa barnen. Bland annat har vi sett till att:

 • Mer än 305 000 människor har fått rent vatten, och att mer än 45 000 har fått tillgång till sanitet.
 • 10 000 barn har fått tillgång till barnvänliga trygga platser.
 • Omkring 9 000 barn och mer än 2 000 föräldrar har fått psykosocialt stöd.
 • Mer än 3 000 barn under fem år har vaccinerats mot mässling och röda hund under en pågående kampanj i de hårdast drabbade områdena.

Barnen i Nepal behöver all hjälp de kan få. Mycket har redan gjorts, men mer hjälp behövs akut. UNICEF kommer att stanna så länge som barnen behöver oss. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack.

 


Mer än 300 barnsoldater frigivna i Centralafrikanska republiken

Nyligen berättade vi att tusentals barnsoldater ska friges i Centralafrikanska republiken. Den första frigivningen har genomförts och UNICEF är på plats för att stötta barnen och se till att de får den hjälp de behöver.

Foto: © UNICEF/Le Du

Foto: © UNICEF/Le Du

Sammanlagt släpptes 357 barn vid tillfället, varav flera var yngre än tolv år. Frigivningen var den första som genomfördes efter att grupperna lovat att släppa alla barn, ett avtal som förhandlades fram av UNICEF.

När barnen frigavs såg vi direkt till att de fick psykosocialt stöd och de undersöktes också av sjukvårdspersonal. Vi har även inlett arbetet för att återförena barnen med sina familjer och se till att de kan återintegreras i sina samhällen. När säkerhetsläget tillåter kommer de barn som har släktingar i området att återförenas med dem. Andra kommer att få bo hos fosterfamiljer tills deras familjer hittats.

Frigivningen var den största som genomförts i landet sedan våldet bröt ut 2012. Avtalet som undertecknats innebär att de väpnade grupperna i landet lovar att släppa alla barn som på något sätt ingår i styrkorna, sammanlagt mellan 6 000-10 000 barn. Grupperna har också lovat att sluta rekrytera barn.

För att barn som utnyttjats i väpnad konflikt ska kunna återvända till ett liv utan våld, krävs stora insatser, som till exempel utbildning, bearbetning av trauman och försoningsarbete, både för barnet och för det samhälle som barnet ska återvända till. Du kan hjälpa till. Ge en katastrofgåva idag.


Besök från Tanzania gav svenska skolelever perspektiv

Denna vecka är Operation Dagsverkes mest intensiva, med många roliga uppdrag som svenska skolelever utför runtom i landet. Pengarna går i år till att fler skolor i Tanzania ska få rent vatten och toaletter. För en månad sedan hade vi besök av två elever från Tanzania, som gav svenska skolelever perspektiv på sin vardag.

Irene, 12, och Graca, 14, besökte olika skolor i Stockholm för att berätta om sin vardag och om hur viktigt det är med vatten, hygien och rena toaletter i skolan. De har med egna ögon sett vilken skillnad det har gjort på deras skolor och vad det betyder för eleverna där.

Irene och Graca svarade på frågor, men ställde också många frågor till de svenska eleverna. Till exempel reagerade de när de fick höra att många skolbarn i Sverige inte tycker om maten i skolan.

– I Tanzania får vi bönor, ibland potatis och ris. Men bara bönorna kommer från skolan, resten från föräldrarna. Så kan inte föräldrarna bidra blir det bara bönor till lunch, berättade Graca.

För de svenska skoleleverna blev det väldigt tydligt hur de fick perspektiv på sin egen vardag. Hur självklarheter som smartphones, internet, datorer i skolan, gratis skollunch, skolböcker, gymnastiksalar, långa skollov och rena toaletter bara är önskedrömmar för eleverna i Tanzania. Insikter som skapade ett stort engagemang hos eleverna!

Rent vatten och tillgång till toaletter i skolan är mycket viktigt. Många skolor i Tanzania saknar detta. Om barnen uträttar sina behov utomhus och inte tvättar händerna riskerar de att drabbas av sjukdomar. De kan inte komma till skolan, missar undervisning och klarar kanske inte sin examen.

Pengarna från Operation Dagsverke kommer att gå till:

 • UNICEF kommer att hjälpa myndigheterna att förbättra tillgången till vatten och toaletter i Tanzanias skolor.
 • Ett antal skolor kommer att få rent vatten.
 • Ett antal skolor kommer att få ordentliga toaletter, separata för flickor och pojkar.
 • Barnen på skolorna får lära sig om vikten av hygien och handtvätt.

Titta gärna på kartan och se vilka skolor i ditt område som är med i Operation Dagsverke. Håll utkik efter alla dagsverkare och var med och stötta dem i kampen för barns rättigheter.


Barn måltavlor för brutalt våld i Sydsudan

Dussintals barn har dödats, våldtagits, kidnappats och rekryterats i ett antal attacker i Sydsudan de senaste veckorna. UNICEF vädjar om ett omedelbart eldupphör och att den humanitära hjälpen måste få komma fram.

Foto: © UNICEF/McKeever

Foto: © UNICEF/McKeever

Många ögonvittnen som flytt från brinnande byar berättar om hur barn utsatts för brutalt våld i staten Unity. Barn som ingår i väpnade styrkor har även själva tvingats delta i dödandet och förstörelsen. Enligt vittnena tros attackerna ha genomförts av väpnade grupper knutna till gerillagruppen Sudanesiska folkets befrielsearmé, SPLA.

– Att barn görs till måltavlor är fullständigt oacceptabelt, säger Jonathan Veitch, chef för UNICEF i Sydsudan. Striderna måste upphöra omedelbart och den humanitära hjälpen måste få komma fram för att barnen ska få det skydd de har rätt till. Det är också viktigt att en ordentlig utredning görs direkt för att identifiera de som begått dessa brott mot barnen, och se till att de hålls ansvariga för sina handlingar.

Majoriteten av de som överlevt attackerna är kvinnor och små barn. Tillsammans med partners ser UNICEF till att de får psykosocialt stöd. Vi registrerar också ensamma barn för att kunna återförena dem med sina familjer.

Cirka 13 000 barn har rekryterats och används av styrkor på alla sidor i konflikten, enligt den senaste statistiken från FN. UNICEF kräver nu att Sydsudans regering och alla styrkor i landet gör allt för att skydda barnen och förhindra brott mot barn – så som sexuellt våld – och att de genast friger alla barn som rekryterats till väpnade styrkor.

Barn i katastrofer behöver din hjälp. Ge en gåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!


Tiotusentals barn flyr från våldet i Burundi

Mer än 100 000 människor har flytt våldsamma strider i Burundi. Majoriteten är kvinnor och barn. Antalet flyktingar till Tanzania, Rwanda och Demokratiska republiken Kongo väntas öka allt mer. UNICEF är på plats och ser bland annat till att barnen får vård, näring och rent vatten.

Många av barnen som flytt från våldet i Burundi har kommit ifrån sina föräldrar. UNICEF registrerar barnen och ser till att de tas omhand medan man söker efter anhöriga. Foto: ©

UNICEF ser till att barnen på flykt får vård, näring och rent vatten med mera. Foto: © UNICEF

– Många av barnen som flyr är sjuka eller ensamma och har kommit ifrån sina familjer, sager Leila Gharagozloo-Pakkala, UNICEFs regionchef för östra och södra Afrika. De är i akut behov av skydd, mat och vård.

 • Mer än 70 000 flyktingar har sökt sig till Tanzania. De flesta samlas vid Kagunga och skickas sedan med båt och lastbilar till lägret Nyarugusu.
 • I Rwanda bor majoriteten av de 26 000 flyktingarna i lägret Mahama.
 • Mer än 9 000 flyktingar har anlänt till Demokratiska republiken Kongo. De flesta bor nu hos värdfamiljer, och ett litet antal i transitläger.

Flyktingarna vid transitlägren i Tanzania och Demokratiska republiken Kongo är särskilt sårbara för sjukdomar som kolera på grund av mycket dåliga levnadsförhållanden och dålig sanitet. UNICEF arbetar för att förbättra saniteten och vi delar också ut vattenreningsprodukter och hinkar till familjer.

– Fotboll är enda sättet för oss att glömma våldet. Jag önskar att striderna bara tog slut, säger Emery, 15 år, från Burundi. Foto: © UNICEF

– Fotboll är enda sättet för oss att glömma våldet. Jag önskar att striderna bara tog slut, säger Emery, 15 år, från Burundi. Foto: © UNICEF

De flesta barn som anländer behöver särskild hjälp för att skyddas. Tillsammans med partners registrerar UNICEF de ensamma barnen och ser till att de tas omhand. Vi är på plats i Burundi och i grannländerna som tar emot flyktingarna och ser till att barn får grundläggande vård, näring, vatten och sanitet. Vi ser också till att barnen skyddas och får en chans att gå i skolan.

Men behoven kommer att växa allt mer ju fler flyktingar som anländer. Läget är akut och mer resurser behövs för att trappa upp de livräddande insatserna.

UNICEF kämpar dygnet runt för att se till att barn som drabbas av katastrofer får allt de behöver. Men vi behöver din hjälp. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!


Operation Dagsverke är nu i full gång

Årets Operation Dagsverke har nu dragit igång, och under veckan kämpar tusentals elever runtom i Sverige för att fler barn i Tanzania ska få tillgång till rent vatten i sina skolor.

Idag besökte vi Husbygårdskolan när eleverna var i full fart att ge sig ut på sina dagsverken. Efter att ha anmält till lärarna vad de tänkt göra gav eleverna sig ut på stan med hembakt, insamlingsbössor och sms-uppmaningar. Några skulle hem till släktingar för att städa, några för att jobba och en grupp killar var redan igång med att tvätta bilar.

– Det gjorde vi förra året med, berättar Abud med ett leende. Han går i nionde klass och visar rutinerat de andra killarna hur de tvättar bilarna på bästa sätt.

– Det känns bra att göra något för någon annan, säger Yasmin som går i 8:an.

Tanya som är lärare på skolan är med och arrangerar Operation Dagsverke. Hon tycker att det bästa av allt är att se vilket stort engagemang det finns bland eleverna att hjälpa andra skolbarn.

Nu hoppas vi på UNICEF att resten av skolorna får en lika peppande och engagerad dag som Husbygårdsskolan. Lycka till alla dagsverkare!

Titta gärna på kartan och se vilka skolor i ditt område som är med i Operation Dagsverke. Håll utkik efter alla dagsverkare och var med och stötta dem i kampen för barns rättigheter.


Spädbarns liv hotas utan livsviktig vård i Nepal

Varje timme föds 12 barn utan tillgång till grundläggande vård i de hårdast drabbade områdena i Nepal. Den kommande månaden hotas 18 000 bebisars och mammors liv om inte vården återupprättas, enligt UNICEF.

Minst 70 procent av förlossningsklinikerna i de 14 hårdast drabbade områdena har skadats eller förstörts. På vissa platser är siffran 90 procent. Många kvinnor har helt lämnats utan den vård de behöver för att deras barn ska kunna födas på ett säkert sätt.

– Antalet mammor som föder sina barn utanför sjukhus eller förlossningskliniker befaras ha ökat med mer än en tredjedel i de områden som drabbats hårdast av jordbävningarna, säger Tomoo Hozumi, chef för UNICEF i Nepal.

Begränsad vård har försämrats ytterligare

Trots att Nepal gjort framsteg de senast decennierna när det gäller tillgång till god mödravård och vård av nyfödda, var tillgången begränsad även före jordbävningarna. Varje dag dog 38 nyfödda till stor del av orsaker som kunnat förebyggas, och en kvinna dog var åttonde timme av förlossningskomplikationer.

– Liksom de nyfödda är gravida kvinnor nu i akut behov av stöd då riskerna för tidiga förlossningar, missfall och komplikationer ökar i den stress och oro som uppstår efter jordbävningarna, säger Tomoo Hozumi. Vi uppskattar att omkring 90 kvinnor varje dag behöver ett kejsarsnitt i de drabbade områdena, och just nu kan systemet inte hantera det.

En nyfödd bebis sover i sin mormors armar. Foto: © UNICEF/Zammit

En nyfödd bebis sover i sin mormors armar. Foto: © UNICEF/Zammit

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar dygnet runt för att se till att mammorna och barnen får den hjälp de behöver. Bland annat gör vi följande:

 • Sätter upp dussintals akutvårdstält och mödravårdstält i de drabbade områdena.
 • Arbetar för att etablera 22 skyddshem i de svårast drabbade distrikten, för att ta hand om mammor och nyfödda när de lämnar sjukhusen och inte har något hem att återvända till. Här kan även gravida med särskilda behov få hjälp.
 • Skickar ut mobila kliniker för att ge grundläggande akutvård för utsatta mammor och barn.
 • Levererar förlossningsutrustning till Sindhupalchowk och Gorkha, hundratals impregnerade myggnät till Nuwakot och hundratals filtar till Lalitpur, Ramechhap, Dhading, Sindhupalchowk och Makwanpur, liksom till mödravårdssjukhuset i Katmandu.
 • Levererar akutvårdsutrustning och mediciner för att behandla cirka 300 000 människor i tio distrikt.
 • Informerar om amning och tillhandahåller tillskott av järn och folsyra till gravida och nyblivna mammor i drabbade områdena.
 • Delar ut hundratals paket med bebiskläder i Sindhupalchok och Gorkha.

Var med och kämpa för barnen i Nepal. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!


Skalven i Nepal hotar barnens psykiska hälsa

Barnen i Nepal har drabbats av två stora jordbävningar inom loppet av två och en halv vecka. Det innebär en oerhört svår påfrestning, inte minst när det gäller deras psykiska hälsa, varnar UNICEF som arbetar för att ge barnen skydd och stöd.

Foto: © UNICEF

Foto: © UNICEF

Efter den första jordbävningen den 12 maj är det tusentals barn i Nepal som nu lever i tillfälliga bosättningar tillsammans med sina familjer. Deras hem är antingen förstörda eller så vågar de inte återvända till sina hem av rädsla för efterskalv.

– De upprepade skalven innebär en enorm psykologisk press för barnen, säger Rownak Khan, vice chef för UNICEF i Nepal. Jag var mycket nära epicentrum av det senaste skalvet i tisdags, och när människor tvingades fly ur sina hus klängde barnen sig fast vid varandra och grät i flera timmar efteråt. Vi vet att många barn lider av mardrömmar, medan andra är extremt stressade och inte kan sova. Vissa barn klänger sig fast vid sina föräldrar hela tiden.

UNICEF förstärker nu ytterligare sina insatser i drabbade områden, däribland distrikten i Dolakha och Sindhupalchok som drabbades värst i den senaste jordbävningen. Förutom att till exempel leverera rent vatten och mediciner, ser UNICEF också till att barn får psykologiskt stöd.

– Det är uppenbart när ett barn saknar mat, skydd och rent vatten. Men tecken på ångest och trauma kan vara svårare att upptäcka, och kan skapa problem på lång sikt om barnen inte får hjälp, säger Rownak Khan.

UNICEF gör följande för att hjälpa barnen hantera sina upplevelser:

 • Vi ger stöd till specialister som stöttar barn i de hårdast drabbade områdena.
 • I flyktinglägren sätter vi upp barnvänliga trygga platser där barn kan få psykosocialt stöd.
 • Ser till att barnen får en möjlighet att uttrycka sina känslor genom att till exempel rita och måla.
 • Vi sänder ett program på nepalesisk radio där barn som bor på avlägsna platser kan ringa in och prata om sina upplevelser.
 • Vi skickar ut team för att identifiera och hjälpa barn som kan ha kommit ifrån sina familjer.
 • UNICEF hjälper till att öppna skolor igen och sätta upp tillfälliga skolor för att se till att barnen snabbt kan fortsätta sin utbildning. Skolan är en trygg plats för barn, som ger dem en känsla av rutin och vardag.

– Det är mycket viktigt att vi gör allt vi kan för att se till att barnen får det psykosociala stöd de behöver för att hämta sig från det trauma som drabbat dem, de behöver trygghet och rutiner, säger Rownak Khan. Barnen i Nepal har redan gått igenom så mycket, och vi måste ge dem deras barndom tillbaka,

Var med och kämpa för barnen i Nepal. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!


Nepal kommer att behöva oerhört mycket stöd

Igår drabbades Nepal av ytterligare en kraftig jordbävning. Barnen i Nepal är fortsatt mycket utsatta. Ett av barnen som drabbades av den förra jordbävningen i april är Sameer Sindai som på bilden står i resterna av det som en gång var hans hem.

 

On 7 May, young Sameer Sindai stands amid the rubble of his destroyed home, in Bilaune Danda Village in Sunaulo Bazar Village Development Committee (VDC) in Dhading District, 1 of 12 districts that have been severely affected by the massive earthquake. Sameer, who was getting a haircut when the earthquake hit, said that the earthquake messed up his haircut. By 8 May 2015 in Nepal, 7,885 people had been killed, and over 17,803 others had been injured by the massive 7.8-magnitude earthquake that hit the country on 25 April. As of 26 April, more than 4.2 million people – an estimated 1.7 million (40 per cent) of whom are children under the age of 18 – have also been seriously affected. Residences, schools and vital infrastructure, including hospitals, have been severely damaged or destroyed, leaving thousands of children and families homeless, vulnerable to disease outbreaks and in urgent need of food, shelter, safe water and sanitation, and health and protection support. Over 3 million people are estimated in need of food assistance, with 1.4 million needing priority assistance. Some 37,500 internally displaced people are sheltering in 58 camps in Kathmandu Valley. The situation has been exacerbated by continuing powerful aftershocks that have caused additional damage. Working with the Government, UNICEF and partners are supporting water, sanitation and hygiene (WASH), health, nutrition, child protection, education and other interventions. In response to the emergency, UNICEF is providing medical tents; tarpaulin sheeting and tents for shelter; emergency medical kits; vaccines and related supplies; zinc and oral rehydration salts to prevent diarrhoeal disease outbreaks; water purification tablets; hygiene kits and buckets; and temporary learning spaces and psychosocial counselling for children. UNICEF has also set up child-friendly spaces and temporary learning spaces in 14 earthquake-affected districts, to provide a safe place where children can play and learn

Sameer Sindai står i resterna av det som var hans hem, området drabbat av förra jordbävningen som skedde i april. Foto: UNICEF/Panday

Sameer från byn Bilaune Danda i Dhading- distriktet överlevde, men den nya jordbävningen innebär att läget nu är kritiskt för ännu fler barn i Nepal. Redan före katastrofen var det mycket svårt att ta sig fram på många ställen i det bergiga landet, där vägarna är dåliga och ibland helt saknas. Hur stora hjälpbehoven är i det område som nu drabbats är ännu inte helt utrett. Men klart är att Nepal kommer att behöva oerhört mycket stöd framöver. UNICEF arbetar dygnet runt för att ge barnen den hjälp de behöver. Vi levererar livräddande förnödenheter som rent vatten och näring. Gårdagens jordbävning försvårar hjälparbetet, men vi gör allt vi kan för att nå barnen. Din hjälp behövs.

Kämpa för barnen som drabbats av jordbävningen i Nepal. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!


Ny jordbävning i Nepal

En ny jordbävning som uppmätts till 7,3 på Richterskalan har i dag drabbat Nepal. UNICEF finns på plats och fortsätter arbetet för barnen.

 

On 5 May 2015, Samikshya Chalise, 12, Sanjog Chalise, 8, and Shanti Pyakurel, 13, play inside a destroyed classroom in Shree Kalika Secondary School in Gerkhutar Village Development Committee in Nuwakot, one of the 12 districts in Nepal highly affected by the 25 April earthquake. The students live nearby and said that they come there all the time because they miss going to the school. “We have lost both our home and school,” said Sanjog.

Samikshya Chalise, 12, Sanjog Chalise, 8, och Shanti Pyakurel, 13, leker i ruinerna av det klassrum som förstördes i jordbävningen som skedde 25 april. Foto: UNICEF

Jordbävningens epicentrum är 74 kilometer nordöst om huvudstaden Katmandu, nära den kinesiska gränsen. Det rapporteras om olycksoffer i Sindupalchow-distriktet. Skalvet kändes av i Katmandu och även så långt bort som i New Dehli.

UNICEFs personal på plats berättade om skräckslagna människor som, med det tidigare skalvet i färskt minne, sökte sig till öppna platser för att undvika att skadas om byggnader skulle falla.

UNICEF har alltsedan det första jordskalvet jobbat dygnet runt för att ge barnen och deras familjer stöd och hjälp. Hittills har närmare 225 000 människor nåtts med rent vatten och närmare 25 000 människor med toaletter och hygienutrustning.

45 barnvänliga platser har etablerats i de värst drabbade regionerna och når just nu 4500 barn.

Hittills har UNICEF fokuserat sina insatser på de 12 mest drabbade distrikten där 1,1 miljoner barn är i omedelbart behov av livräddande insatser.

Det är ännu för tidigt att förutse de nya hjälpbehoven efter dagens skalv, men UNICEF finns på plats och fortsätter arbetet för de barn och deras familjer som drabbats. UNICEF arbetar med hälsa, näring, skydd av barn, vatten, sanitet och utbildning. Men de psykosociala skadorna oroar också.

– En jordbävning är en skräckupplevelse för alla och särskilt för barnen, säger Kent Page från UNICEF som fanns på plats i dag i Katmandu när den nya jordbävningen slog till.

 

Kämpa för barnen som drabbats av jordbävningen i Nepal. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!


Barn i limbo i flyktingläger

I Turkiets största flyktingläger vid syriska gränsen lever 30 000 människor, varav hälften är barn. Flera av dem har bott här sedan lägret öppnade för tre år sedan för att få skydd undan förföljelse och våld i Syrien. Och de drömmer om ett liv i frihet.

En pojke från Syrien står vid ett tält i ett flyktingläger i Turkiet. Foto: © UNICEF/Noorani

En pojke från Syrien står vid ett tält i det flyktingläger där han nu bor i Turkiet. Foto: © UNICEF/Noorani

När jag pratar med barnen berättar de om de fruktansvärda övergrepp de varit med om och om den ständiga rädslan att det ska hända igen. Tonårstjejer vågar inte vara med på bild i fall det skulle spridas till Syrien. Ingen litar på någon. Vi riskerar att bli våldtagna, säger de.

De är nu fysiskt trygga och tacksamma för ett säkert boende. De får mat, tak över huvudet och slipper höra bomber och skottlossningar nätterna igenom. De försöker skapa vardagsrutiner i lägret och då är skolan och den så kallade barnvänliga trygga platsen det de säger är det viktigaste. Förutom skolan, så drivs även denna plats av UNICEF. Det är ett genomtänkt koncept som utgår från barnkonventionen, och ger möjlighet till psykosocialt stöd, avkoppling, kunskap och till och med skratt och lek.

Detta är barnens andrum från en stressad och orolig vardag i små tält i en omgivning som präglas av hopplöshet. Skolan nämner de själva som det som möjliggör en framtid som kanske läkare eller lärare.

Det finns många risker för flyktingbarnen, såsom barnarbete, barnäktenskap och sexuellt utnyttjande. De är extremt utsatta och blir därmed ett lätt byte för exploatering. Detta är en av anledningarna till att lägret är låst och att det krävs tillstånd för att lämna det, enligt lägerchefen. Men avsaknaden av frihet är tydlig och önskan att se och uppleva annat än vad som händer innanför taggtråden är stor.

Särskilt en 17-årig flicka berättar om vad instängdheten gör med henne. Hon längtar ut. Hon längtar efter influenser. Hon längtar efter utveckling. De familjer som har ekonomisk möjlighet eller kontakter lämnar lägren för att bosätta sig i en stad och för några är målet att komma till ett EU-land. Sverige är okänt och väldigt avlägset.

Kriget som pågår fyra kilometer bort kräver självklart en politisk lösning men det krävs också att EU:s politiska ledare tar ansvar för en human och rättssäker flyktingpolitik och beslutar om lagliga sätt för människor att ta sig till EU och söka asyl.

Det är orimligt och omänskligt att behöva leva i limbo under flera års tid. Barnens liv är här och nu. De hoppas kunna återvända till sitt hemland men ingen vågar gissa när det kan ske. Och de drömmer om ett liv i frihet – på alla sätt.


1847

Ge pengar varje månad

Hjälp barn överallt, varje dag, året runt. Från 100 kr per månad.

Bli Världsförälder

48870

Ge bort något meningsfullt

Köp produkter som räddar barns liv. Få ett gåvobevis att ge bort.

Handla i gåvoshopen