Jenny och Musa

Att omvandla de fina orden

Kategorier: Debatt & reflektion

Idag är det FN-dagen. Vi lyfter upp de viktiga principerna som FN står för; de mänskliga rättigheterna som gäller alla flickor, pojkar, kvinnor och män i världen. Uppdraget att som nationer samarbeta för fred och säkerhet i världen.

16-åriga Jessica räddar liv i eboladrabbade områden

Kategorier: Nyheter

"Jag kan vara rädd ibland, men det stoppar mig inte från att gå ut", säger Jessica som är en av de otroligt modiga unga frivilliga som går runt och undervisar andra hur de kan skydda sig själva, sin familj och samhället från ebola.

Inga fler barn i socialt utanförskap

Tack!

Kategorier: Nyheter, Socialt utanförskap

Idag avslutar vi vår kampanj – Inga fler barn i socialt utanförskap. Ett stort tack till alla er som ställt er bakom vårt krav till regeringen, delat med er av viktiga erfarenheter och perspektiv samt på olika sätt engagerat er kring frågan. Nu hoppas vi att våra gemensamma krafter leder till förändring.

100 dagar att visa handlingskraft

Kategorier: Socialt utanförskap

I Sverige lever två miljoner barn. Sverige är ett bra land att växa upp i för de allra flesta barn - men inte för alla. De barn som av olika anledningar halkar efter riskerar att hamna i ett socialt utanförskap som kan vara svårt att ta sig ur. Efter år av punktinsatser kring en komplex och mångfacetterad problematik kräver vi nu att den nya regeringen gör en politisk prioritering och markering: inga fler barn i socialt utanförskap. Ta initiativ till en nationell, sammanhållen handlingsplan inom de 100 första dagarna vid makten.

Fortfarande vanligt med våld mot barn

Kategorier: Socialt utanförskap

Sverige tog som första land i världen initiativ till en lag mot barnmisshandel 1979. Sedan dess har antalet barn som misshandlas i hemmet minskat drastiskt. Men fortfarande uppskattas cirka 300 000 barn ha utsatts för våld i hemmet. Det ska finnas en nolltolerans mot våld mot barn och det sociala utanförskap det medför.

Barn i samhällsvård nonchaleras

Kategorier: Socialt utanförskap

22 000 barn i Sverige är omhändertagna via socialtjänsten och placerade i samhällsvård. Det handlar om 22 000 barn som på grund av våld, vanvård, utnyttjande eller risker som barnet själv utsätter sig för inte kan bo kvar hemma.

Vi måste bryta det onda mönstret

Kategorier: Debatt & reflektion

Idag är det internationella flickdagen. Det är lätt att bli deppig och tappa tron på att en förändring är möjlig när man tar del av de omfattande övergrepp och kränkningar som världens flickor utsätts för.

NYHQ2013-0392

Malala är en förebild för flickors rätt till utbildning

Kategorier: Goda nyheter

17-åriga Malala Yousufzai är verkligen en värdig vinnare av Nobels fredspris. För två år sedan sköts hon i huvudet av talibanerna och överlevde mirakulöst. Mordförsöket var ett straff för hennes övertygelse att flickor ska få gå i skolan. Malala har blivit en viktig förebild för såväl barn som vuxna världen över.

Mamma med barn

Barnen förlorare när mammor tvingas till bidragsberoende

Kategorier: Nyheter, Socialt utanförskap

Nära en fjärdedel av alla ensamstående mödrar i Sverige är tvungna att få socialbidrag för att klara sig, och trenden är att de behöver bidrag under allt längre perioder. Bidragsberoendet får negativa följder för barnen, till exempel i form av ohälsa, misslyckad skolgång och ökad risk för samhällsvård, visar en ny rapport från UNICEF Sverige.