Laddar…

Barn i Aleppo lämnas att dö

Sedan i fredags har minst 96 barn dödats och 226 skadats i östra Aleppo. Sjukvårdssystemet håller på att rasa samman fullständigt i staden, rapporter UNICEF idag. Vi finns på plats i Syrien och gör allt vi kan för att rädda barns liv.

UNICEF finns på plats och kämpar för att rädda barns liv i Syrien. Foto: © UNICEF/Al-Saleh

UNICEF finns på plats och kämpar för att rädda barns liv i Syrien. Foto: © UNICEF/Al-Saleh

– Barnen i Aleppo lever i en mardröm, säger Justin Forsyth, vice chef för UNICEF. Det finns inga ord för att beskriva lidandet.

Sjukvårdssystemet i staden håller fullständigt på att kollapsa. Endast 30 läkare finns kvar och det finns nästan ingen utrustning eller läkemedel för att behandla skadade människor – som ständigt ökar i antal. Det betyder att varje läkare ska räcka till för 10 000 personer – utan att ha tillgång till rent vatten eller fungerande utrustning.

En läkare på plats berättar för UNICEF-personal att skadade barn som har liten chans att överleva ofta lämnas för att dö på grund av de bristande resurserna.

– Ingenting kan rättfärdiga de här attackerna mot barn, och den totala bristen på respekt för människoliv, säger Justin Forsyth. Lidandet är verkligen det värsta vi har sett.

UNICEF vädjar till alla parter i konflikten att upphöra med attacker mot civila och att låta våra hjälparbetare komma fram till de belägrade områdena.

Tillsammans med lokala partners kämpar UNICEF dygnet runt i Aleppo och över hela Syrien för att rädda barns liv. Men behoven är enorma.

Vi får aldrig bara se på när barnen lider. Du kan vara med och rädda barns liv. Stöd våra katastrofinsatser i Syrien. Barnen behöver dig nu.


Utbildning i fokus på bokmässan

Förra veckan hölls årets Bokmässa i Göteborg. Där arrangerade UNICEF Sverige ett seminarium med fokus på hur barns rättigheter skyddas i långvariga konflikter. Här bloggar vår programhandläggare för internationella utvecklingsfrågor Eva Dalekant om vad som sades.

– Bäst för barnen vore om kriget tog slut. Men som det är nu är det viktigt att de får gå kvar i skolan och ha trygga platser att vara på, säger Aslan Murjan, en ung man som efter att ha flytt från Syrien nu bor i Sverige. Tillsammans med sin vän Rawah Soukkar deltog han i vårt seminarium. Rawah, som också har flytt från Syrien, instämde:

Det viktigaste är att barnen kan fortsätta att gå i skolan. Vi måste studera och hjälpa landet att komma på fötter igen när det blir fred.

Barn är extra utsatta i katastrofer och därför ville vi i seminariet diskutera hur deras rättigheter skyddas i utdragna nödsituationer som till exempel kriget i Syrien.

Vi anordnade seminariet tillsammans med tre andra FN-organisationer och det leddes av Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén. Med på seminariet var, förutom jag, också Caroline Åberg från UNDP (FN:s utvecklingsprogram) och Minna Strömberg från Sida.

Caroline framhöll att UNDP är med och stödjer yrkesutbildningar och uppstart av nya företag – insatser som skapar arbetstillfällen till den hårt drabbade befolkningen i Syrien. Att föräldrarna har ett jobb och en inkomstkälla är enormt viktigt för barnen. Det gör att barnen kan gå kvar i skolan och slippa arbeta. Minna påpekade att Sida fokuserar lika mycket på de akuta och kortsiktiga insatserna, som driften av sjukhus i de värst drabbade områdena, som på det mer långsiktiga arbetet med att till exempel skapa arbetstillfällen.

Jag framhöll hur viktigt det är att barnen kan fortsätta gå i skolan och att skolan ska vara en säker plats. Den här dagliga rutinen och tryggheten skapar någon slags normalitet i det kaos som annars råder i barnets liv. Skolan blir också ett skydd mot att rekryteras till striderna eller att giftas bort.

Två pojkar som drabbats av konflikten i Syrien får gå i skolan igen tack vare färdigkonstruerade klassrum som UNICEF har levererat. Foto: © UNICEF/Al-Issa

Två pojkar som drabbats av konflikten i Syrien får gå i skolan igen tack vare färdigkonstruerade klassrum som UNICEF har levererat. Foto: © UNICEF/Al-Issa

I ett land som Syrien där 6 000 skolor har förstörts och halva befolkningen har flytt måste man hitta innovativa och pragmatiska lösningar. UNICEF arbetar bland annat med att reparera förstörda skolor, sätta upp tältskolor i flyktingläger och att bygga ut skolorna i de områden där många barn på flykt bor.

Vi startar också upp informella skolor där eleverna får så kallade ”catch-up classes” för att kunna ta igen förlorad skolgång och sätter upp system för hemundervisning. I Turkiet har vi till exempel satt upp nya skolor för syriska barn där undervisningen sker på arabiska och enligt syrisk läroplan. Här är vi med och rekryterar och avlönar syriska lärare, som därmed också får en viktig inkomst.

Att utbildning är viktigt för alla visade också vår röstningsstation på Bokmässan. Här kunde besökarna rösta på vilka tre av de globala utvecklingsmålen de tycker är viktigast. Över 3 000 personer var med och röstade och på första plats kom målet God utbildning för alla. På andra plats kom Rent vatten och sanitet och på tredje hamnade Bekämpa klimatförändringar.

Läs mer om hur UNICEF arbetar med utbildning runtom i världen.


UNICEF når fram till barn i Syrien

Goda nyheter! Igår kunde UNICEF äntligen nå fram med förnödenheter till barn och familjer i de svåråtkomliga städerna Madaya, Zabadani, Foah och Kefraya i Syrien.

UNICEF når fram till barn och familjer som drabbats hårt av konflikten i Syrien. Foto: © UNICEF

UNICEF når fram till barn och familjer som drabbats hårt av konflikten i Syrien. Foto: © UNICEF

Som del av en FN-ledd konvoj levererade vi sjukvårdsmaterial, näringstillskott, hygienartiklar, barnkläder och utbildningsmaterial till sammanlagt 30 000 barn och vuxna. Sammanlagt nåddes 60 000 människor med livräddande förnödenheter i de fyra städerna.

Varmt tack till alla er som gör vårt arbete möjligt!

Vill du vara med och se till att ännu fler barn får den hjälp de behöver? Ge en gåva idag så är du med och räddar barns liv i Syrien.


Attack mot hjälpleverans i Syrien

Förra veckan rapporterade vi att UNICEF stod redo med fullastade lastbilar för att, under eldupphöret, kunna leverera humanitär hjälp till barn och familjer som drabbats av konflikten i Syrien. Det är med stor sorg vi idag konstaterar att hjälpleveransen i Aleppo attackerats.

© UNICEF/Feyzioglu

© UNICEF/Feyzioglu

UNICEF hade tillsammans med andra FN-organ levererat livräddande förnödenheter till den konvoj som leddes av Röda Halvmånen i Aleppo den 19 september.

Vi hade bland annat fyllt lastbilarna med sjukvårdsprodukter, näringstillskott, utbildningsmaterial och produkter för rent vatten, sanitet och hygien till omkring 50 000 människor.

Det är oerhört tragiskt att flera kollegor från syriska Röda Halvmånen – UNICEFs största samarbetspartner på plats i Syrien – liksom flera FN-medarbetare har dödats och skadats.

FN och UNICEF utreder just nu hur stora skadorna har blivit efter det flyganfall som slog till mot konvojen. Vi uppmanar alla parter i konflikten att skydda humanitära organisationer, personal och förnödenheter.

UNICEF finns på plats i Syrien och vi kommer att stanna så länge barnen behöver oss. Stöd vårt arbete för de syriska barnen och deras familjer, ge en gåva idag.


Eldupphör i Syrien

UNICEFs lastbilar är fullastade och står redo att leverera livräddande förnödenheter till barnen i Syrien. Sedan i igår är det eldupphör i landet och tillsammans med partners kommer vi att bege oss till svåråtkomliga platser som till exempel Aleppo för att hjälpa barnen och deras familjer.

UNICEF står redo att leverera livräddande förnödenheter till barnen och deras familjer i Syrien. Foto: © UNICEF/Omar

UNICEF står redo att leverera livräddande förnödenheter till barnen och deras familjer i Syrien. Foto: © UNICEF/Omar

UNICEF har kämpat för barnen i Syrien sedan konfliktens början och vi kommer att stanna så länge de behöver oss. Tillsammans med partners lyckas vi nå miljontals barn med stöd inom Syrien och i grannländerna. Några exempel från 2015:

I Syrien:

 • Mer än 7,9 miljoner människor fick tillgång till rent vatten
 • Över en miljon barn fick tillgång till skolmaterial och läroböcker

I grannländerna:

 • 2,5 miljoner barn fick tillgång till rent vatten
 • 16 miljoner barn under fem år fick vaccin mot polio
Barn och familjer på flykt undan våldsamheterna i Syrien har sökt skydd på förskolan Teshreen i västra Aleppo.

Som alltid i katastrofer är det barnen i Syrien som har drabbats värst. © UNICEF/Al-Issa

Läget för barnen är fortsatt akut

Konflikten i Syrien har pågått i över fem år och situationen har förvärrats ytterligare de senaste veckorna. Mer än åtta miljoner syriska barn har på något sätt drabbats av konflikten.

Ge en gåva idag så är du med och räddar barns liv i Syrien.


Medicinska ålders­bedömningar för barn återupptas

Rättsmedicinalverket (RMV) fick tidigare i år ett uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur medicinska åldersbedömningar av asylsökande kan genomföras i Sverige. UNICEF Sveriges barnrättsjurist Karin Ödquist Drackner kommenterar förslaget som presenterades i fredags.

Vi ser positivt på att regeringen åter tagit upp frågan för att göra det möjligt för barn att kunna bevisa sin ålder som asylsökande. De metoder som använts tidigare har haft stora felmarginaler och varken varit tillfredsställande eller rättssäkra.

Medicinska åldersbedömningar kan aldrig bli hundra procent säkra och faktiskt bestämma en exakt ålder, men förslagen är ett steg i rätt riktning och kan utgöra en grund för en uppskattning av en persons ålder.

Den nya metoden som föreslås innebär att man gör en tandröntgen av visdomständer samt magnetröntgen av knäleden. Arbetet ska utföras av två oberoende tandläkare och röntgenläkare. Den samlade medicinska åldersbedömningen som Rättsmedicinalverket lämnar kommer sedan att göras av rättsläkare.

Nästa steg i arbetet är att upphandla medicinska tjänster för genomförandet nu under hösten. Förhoppningen är att de medicinska åldersbedömningarna kan påbörjas i början av nästa år.

Viktigt att ta hänsyn till helheten

När arbetet kommer igång under nästa år är det fortsatt viktigt att medicinska åldersbedömningar inte ensamt ligger till grund för en bedömning av en persons ålder. Det är också viktigt att de kompletteras av psykosociala underlag från exempelvis psykolog, barnläkare, lärare och socialsekreterare. I resultatet av den medicinska åldersbedömningen ska den lägsta åldern i åldersspannet gälla.

För rättssäkerheten och i enlighet med barns rättigheter är det fortsatt viktigt att barnet ger sitt samtycke och att beslutet ska kunna överklagas. Det måste Sverige följa enligt EU-lagstiftning och FN:s barnkonvention.


Tioårsjubileum för Operakällarens insamling till UNICEF

I veckan arrangerade Operakällaren Foundation, i samarbete med UNICEF, heldagseventet Operakällaren Trophy. Under dagen samlades det in totalt 4 miljoner kronor som oavkortat går till UNICEFs vattenprojekt i Somalia. Hedersgäst för dagen var den internationella världsartisten och UNICEF-ambassadören Nana Mouskouri.

Frukostseminariet som startade dagen leddes av UNICEF-ambassadören Mark Levengood och panelen bestod av Johan Rockström, professor i miljövetenskap, Carl Bildt och Anna Maria Corazza Bildt. Hedersgäst var UNICEF-ambassadören Nana Mouskouri.

14196159_1345473832144417_3629212427722655762_o

Nana Mouskouri, internationell UNICEF-ambassadör, tillsammans med Alexandra Pascalidou, skribent och programledare. Foto: finest.se

Under dagen samlades totalt 4 miljoner kronor in som oavkortat går till UNICEFs vattenprojekt i Somalia där knappt en tredjedel av invånarna har tillgång till rent vatten. Även på platser där det finns vatten är kvaliteten ofta dålig på grund av att vattensystem, brunnar och källor är gamla och vanskötta. Stödet från Operakällaren Foundation är viktigt för UNICEFs fortsatta arbete för barns överlevnad och hela samhällens långsiktiga utveckling.

Vi riktar ett stort tack till initiativtagaren Abbe Ibrahim, Operakällaren Foundation och alla som på ett eller annat sätt bidrog till en fantastisk dag och kväll.

Gästskribent: Alexandra Pascalidou

Alexandra Pascalidou var en av gästerna på Operakällaren Foundations årliga heldag till förmån för UNICEF. Hon fick en pratstund med hedersgästen Nana Mouskouri. Det här är Alexandras text om mötet med den nu 82-åriga världsartisten.

”Det är en solig septembermorgon när jag lämnar min 8-åring i skolan. Det som är en självklarhet för oss i den välmående vrån av världen är en lyx för 37 miljoner barn som inte kan gå i skolan på grund av krig och katastrofer läser jag i ett mail från UNICEF. Denna morgon bjuder UNICEF och Operakällaren in till ett frukostseminarium som spänner från barns rätt till rent vatten till flyktingbarnens rättigheter. Hedersgäst är UNICEF-ambassadören och världsartisten Nana Mouskouri som jag beundrat sedan barnsben. Med rötter i Grekland och fötter som nått långt utanför vårt hemlands gränser är den nu 82-åriga ikonen Nana Mouskouri en veteran i barns rättigheter.

Född på Kreta, uppväxt i Aten, flyttade hon till Paris 1960 för att numera pendla mellan sina hem i Frankrike och Schweiz. När hon var fyra år bröt andra världskriget ut. Nanas pappa gick med i motståndsrörelsen när tyska nazister invaderade grekiska gator. Människor avrättades, torterades, deporterades och tiotusentals människor svalt ihjäl. Allt detta har satt sina spår i Nana som flera gånger återkommer till krigets fasor och följder för barn.

– Jag bär fortfarande på skammen som kriget klibbar fast på människor. En skam som härrör från fattigdom, förödmjukelser, förnedring och förluster, säger Nana som nyligen besökte flyktingkrisens epicentrum, Pireus hamn i Aten, tillsammans med representanter från UNICEF.

När multitalangen och UNICEF-ambassadören Mark Levengood berättar att Nana sålt 350 miljoner album (troligen mer än Celine Dion och Madonna tillsammans) vrider sig Nana på stolen. Nana Mouskouri har bland mycket annat tävlat i Eurovision för Luxemburg, gett ut över 800 skivor och sjungit hem över 300 guld- platina- och diamantalbum. Hon talar åtta språk och har sjungit in sånger på 15 språk.

– Jag gillar inte siffror, envisas Nana som ser exakt ut som på alla bilder jag sett. De svarta glasögonen som blev hennes signum, röda läppar och naglar, svartvita kläder och en röst lika mild som en medelhavsbris.

Siffrorna har ju blivit vår tids lingua franca, försöker jag. Ett språk alla förstår. Siffror som ett kvitto på framgång. En måttstock. Vi behöver siffrorna för att förstå vidden av det som sker. Att det just nu är 65 miljoner människor på flykt. Och 28 miljoner av dessa människor är barn. De mest utsatta och sårbara. Många av dem flyr ensamma. Dessa barn brinner Nana Mouskouri för.

– Tänk på barnen, uppmanar hon auditoriet. De som försvinner på flykten. De som utnyttjas fysiskt, psykiskt, sexuellt, säger hon med vibrerande röst. Barnen som alltför ofta blir en siffra i de namnlösa massornas statistik.

Av de 59 000 flyktingar som just nu sitter strandade i Grekland – ett land som bokstavligt talat går på knäna efter sju års ekonomisk kris – är ca 23 000 barn. Många finns i något av de 35 organiserade flyktinglägren medan tusentals lever på gator och torg, under broar, i övergivna byggnader eller hemma hos empatiska medmänniskor. Den gamla flygplatsen i Aten har det senaste halvåret varit ett hem för tusentals flyktingar som sover på den heta asfalten. Här köar mammor vid en vattenslang för att tvätta sina barn i hettan, här leker ungar med gamla leksaker och äter sig mätta tack vare volontärer.

– Jag är en fältarbetare och försöker se allt med barnens ögon, säger Nana som tog över UNICEF-ambassadörskapet 1993 efter en annan ikon- Audrey Hepburn. Genom åren har hon besökt Mexiko, Bosnien, Guatemala, Vietnam och otaliga andra kris- krigs- och katastrofhärdar i världen. Nu senast Grekland.

– Jag mötte ensamma mammor, gravida och äldre, barn och ungdomar men de flesta orkade inte ens prata med mig. De hade tröttnat på alla löften om att få komma vidare. Ingen vill stanna i Grekland. De sa att landet är underbart, att människorna är oerhört hjälpsamma men där finns ingen framtid. Det enda de önskade var en stämpel i sina pass för att kunna resa vidare. Jag försökte förklara att gränserna är stängda och att de inte får ge upp hoppet. UNICEF gör ett utomordentligt jobb på plats och erbjuder platser med hygienmöjligheter. På Victoria-torget erbjuds duschmöjligheter och vård och lek för barnen. På sjukhuset jag besökte berättade de för mig om barn som våldtas, utnyttjas, säljs som sexslavar. säger Nana med sprucken röst.

– Skolan är livsviktig för barn. De måste fortsätta läsa sitt språk men också värdlandets språk och det är något UNICEF jobbar med. Inte sedan kriget har jag sett Europa på det här sättet. Inte Frankrike, inte Tyskland. Flyktingkrisen blev en katalysator för alla andra problem också. Vi i Europa måste inse att vi alla bär ansvar, säger Nana som mellan 1994-1999 satt för Grekland i Europaparlamentet och nu konstaterar: Vi gör inte tillräckligt. Inte i praktiken. Europa behöver vävas samman och kopplas ihop, inte bara ekonomiskt. Vi behöver förenas och visa större solidaritet. Min dröm var att bli en bro. En bro som överbryggar skillnader mellan europeiska länder. Min röst, mina sånger är mitt verktyg, säger Nana som kallats för ”The human voice”. En röst i UNICEF tjänst.”

Alexandra Pascalidou


Ännu enklare att samla in pengar för varenda unge

Äntligen har det blivit ännu enklare att samla in pengar för varenda unge! Idag lanserar vi en uppdaterad och bättre version av egna insamlingar.

Idag lanserar vi äntligen nya versionen av UNICEFs egna insamlingar som gör det ännu enklare att samla in pengar för varenda unge. Det här är några av nyheterna:

 • Du kan ha flera insamlingar igång samtidigt.
 • Du kan sätta upp mål för insamlingen för att peppa dig själv och de som skänker till din insamling.
 • Du kan välja en egen omslagsbild för att göra insamlingen mer personlig.
 • Lättare att hitta och navigera tack vare en ny, förenklad design.
Bild på UNICEFs Egna insamlingar

Med UNICEFs nya egna insamlingar är det enklare än någonsin att samla in pengar för varenda unge. Testa du också!

Har du en insamling sedan tidigare som du vill fortsätta använda så går såklart jättebra. Din insamling har då fått den nya designen och du kan fortsätta samla in pengar precis som vanligt.

Är det kanske dags att starta en ny insamling? Det är busenkelt och är klart på två minuter. Testa själv så får du se: unicef.se/egna-insamlingar

P.S Vi vill jättegärna veta vad du tycker om uppdateringen av egna insamlingar. Skicka ett mejl till Aline Müller och dela med dig av ris och ros. Dina åsikter hjälper oss att bli ännu bättre!


Barn på flykt blir allt fler

Nära 50 miljoner barn i världen har ryckts upp från sina hem och tvingats lämna dem bakom sig. 28 miljoner av dessa barn har flytt undan krig och konflikter, medan andra söker ett bättre och säkrare liv. Barn utgör en oproportionellt stor del av alla flyktingar, visar en ny rapport från UNICEF.

Rapporten ”Uprooted: The growing crisis for refugee and migrant children” skildrar den verklighet av krig och våld som miljoner barn och deras familjer upplever, och som gör att de hellre väljer en farlig flykt framför att stanna kvar hemma. Barnen, som ofta redan är traumatiserade av vad de har upplevt, riskerar att under färden utsättas för en rad faror som drunkning, undernäring, uttorkning, trafficking, kidnappning, våldtäkt och till och med mord.

Ett barn på flykt löper fem gånger större risk att inte få gå i skolan jämfört med andra barn. Foto: ©UNICEF/Georgiev

Ett barn på flykt löper fem gånger större risk att inte få gå i skolan jämfört med andra barn. Foto: ©UNICEF/Georgiev

Rapporten visar att:

 • Barn utgör en tredjedel av världens befolkning, men hälften av alla flyktingar. Barn utgör därmed en oproportionellt stor del – som dessutom är växande – av alla som söker skydd utanför sina hemländer. Antalet barn som befinner sig på flykt har fördubblats de senaste tio åren.
 • 28 miljoner barn har flytt från sina hem undan krig och konflikter. Av dem är tio miljoner flyktingar, en miljon är asylsökande, och uppskattningsvis 17 miljoner är internflyktingar inom sina egna hemländer, och i stort behov av humanitär hjälp.
 • Allt fler barn reser ensamma. Under 2015 var det över 100.000 ensamkommande barn som sökte asyl i 78 länder – en tredubbling sedan 2014. Ensamma barn löper störst risk för att utnyttjas och utsättas för övergrepp.
 • Cirka 20 miljoner barn har lämnat sina hem av en rad olika orsaker som exempelvis extrem fattigdom och flykt undan gängvåld. Många är särskilt utsatta för övergrepp och frihetsberövanden eftersom de saknar identitetshandlingar, har oklar rättslig status och det inte finns någon systematisk uppföljning av vad som händer med dem.

Enligt rapporten är det Turkiet som på senare tid har tagit emot flest flyktingar, och som troligen har det största antalet flyktingbarn i världen. Men i förhållande till befolkningsmängden är det Libanon som har tagit emot flest flyktingar – en av fem invånare i Libanon är en flykting. Om man däremot beaktar ett lands inkomstnivå, så är det Demokratiska republiken Kongo, Etiopien och Pakistan som har den högsta koncentrationen av flyktingar.

Barn som har lämnat sina hem går ofta miste om sin utbildning. Ett barn på flykt löper fem gånger större risk att inte få gå i skolan jämfört med andra barn. När de får möjlighet till skolgång hamnar de dessutom ofta i ett utanförskap och möts av diskriminering i olika former.

Utanför klassrummet finns det rättsliga hinder som gör att flyktingar och migranter inte får tillgång till sina rättigheter på samma sätt som övriga barn i landet ifråga. I värsta fall kan främlingsfientligheten trappas upp till direkta attacker. Enbart i Tyskland har myndigheterna kartlagt 850 attacker mot flyktingboenden under 2015.

– Barn bär aldrig ansvaret för krig och konflikter. Men de är alltid de mest utsatta, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

– Vi måste ta ett delat globalt ansvar för att minska lidandet för barn på flykt och stärka deras rättigheter. För det krävs politisk vilja och handlingskraft.

UNICEF lyfter i rapporten sex förslag till åtgärder som kan skydda och stärka dessa barns rättigheter:

 • Barn som befinner sig på flykt måste skyddas från övergrepp, våld och utnyttjande.
 • Familjer måste hållas samman längs flyktvägen och vid slutdestinationen. Familjeåterföreningsärenden måste prioriteras och hanteras skyndsamt.
 • Frihetsberövande av barn som söker asyl måste upphöra. Det är inget brott att söka asyl och barn ska därmed inte frihetsberövas.
 • Alla barns rätt till oavbruten utbildning måste tillgodoses, samt att de har tillgång till vård, boende, mat samt juridiskt och psykosocialt stöd på samma villkor som övriga barn.
 • Beslutsfattare måste ta ansvar för att motverka grundorsakerna till de stora flyktingströmmarna.
 • Åtgärder som motverkar främlingsfientlighet, diskriminering och utanförskap måste främjas.

UNICEF finns på plats för barnen i konfliktdrabbade länder, i flyktingläger och längs flyktvägen. Men mer hjälp behövs. Var med och kämpa för barn på flykt, ge en gåva nu.


Behovet av medmänsklighet är större än på länge

Det är idag ett år sedan bilden av Alan spreds världen över. Pojken som ensam spolades i land vid en strand i Turkiet. I Sverige skedde en historisk omsvängning av vårt engagemang och vår förståelse för människor på flykt, skriver UNICEF Sveriges generalsekreterare Véronique Lönnerblad.

Bilden på Alan kom att bli sinnebilden av flyktingkatastrofens fasor. Den pågående flyktingsituationen blev verklig för oss även här.  Bilden väckte vår medmänsklighet och Alan blev allas barn.

Trots att mediernas rapportering har svalnat fortsätter människor på flykt att komma över Medelhavet. Häromdagen kunde vi läsa om en ny stor räddningsaktion där över 6 000 människors liv räddades av den italienska räddningstjänsten. Hittills i år har fler än 3 000 människor dött i Medelhavet.

I en tid som denna är det lätt att känna uppgivenhet. Uppgivenhet över hur många människor som är drabbade. Uppgivenhet över om det ens är möjligt att minska de drabbades lidanden.

Men i stunder som dessa är det viktigare än någonsin att hålla fast vid tilltron att vi kan förändra. Behovet av medmänsklighet är större än på länge. Barnen utgör idag mer än hälften av alla de människor som är på flykt. Och antalet barn på flykt ökar. Barnen bär aldrig ansvaret för krig och konflikter. Men de är alltid de mesta utsatta.

En flicka på flykt står utanför mottagningscentret för flyktingar i Gevgelija, på gränsen mellan Makedonien och Grekland. Foto: © UNICEF/Georgiev

En flicka på flykt står utanför mottagningscentret för flyktingar i Gevgelija, på gränsen mellan Makedonien och Grekland. Foto: © UNICEF/Georgiev

UNICEF arbetar varje dag världen över för att göra vad vi kan för att förbättra livet för alla barn och vi grundar allt arbete på barnkonventionen. Barnkonventionen säkerställer att barns rättigheter gäller i alla situationer. Även i krissituationer. Konventioner om mänskliga rättigheter, såsom barnkonventionen, är särskilt viktiga att slå vakt om i kristider.

Vi måste göra vad vi kan för att minska lidandet för barnen. För det krävs politisk vilja, handlingskraft och ansvar.

Idag tänker vi med särskild respekt på alla de barn och vuxna som flyr undan krigets och konflikternas fasor. Idag påminner vi oss också om att en bättre värld, trots allt, är möjlig att nå.

UNICEF kommer att fortsätta kämpa för barnen så länge de behöver oss.


Fler barn räddas till livet med ökat bidrag

Idag fick vi goda nyheter i och med beskedet att UNICEF får fördubblat bidrag i svenska regeringens höstbudget. Det innebär att insatserna i glömda katastrofer kan öka.

Regeringen utökar bidraget till UNICEF så att det i år blir 1025 miljoner kronor, vilket är en fördubbling jämfört med de senaste åren. Stödet är inte öronmärkt, det vill säga det är inte knutet till ett särskilt land eller tematiskt område. Det gör det möjligt för UNICEF att använda pengarna där de bäst behövs.

– Det kommer att rädda många barns liv. Det innebär att vi kan öka insatserna i världens glömda katastrofer, som till exempel Sydsudan och Jemen, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Fler människor än någonsin tidigare är idag i behov av humanitärt stöd. Samtidigt saknas det finansiering i många konfliktområden för att ge människor grundläggande hjälpinsatser. Därför är det ökade stödet från den svenska regeringen extra viktigt och avgörande.

Under förra året gav UNICEF humanitär katastrofhjälp i 102 länder, vilket till exempel bidrog till att 25 miljoner människor fick tillgång till rent vatten, 7,5 miljoner barn kunde gå i skolan och 2 miljoner barn behandlades mot akut undernäring.


Sidiq, 7, börjar skolan trots svårt läge i Sydsudan

Skolan är livsviktig i katastrofer. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men också för att det är en bra plats för barn att återhämta sig från svåra upplevelser. Möt Sidiq, som med hjälp av UNICEF fått möjlighet att börja skolan i konfliktdrabbade Sydsudan.

Sidiq, 7 år, är ett av hundratusentals barn som drabbats hårt av konflikten i Sydsudan. Foto: © UNICEF/Holt

Sidiq, 7 år, är ett av mer än två miljoner barn som drabbats hårt av konflikten i Sydsudan. Foto: © UNICEF/Holt

Sidiq är sju år och har precis registrerats för att börja skolan vid ett registreringscenter för barn och familjer som drabbas av konflikten i Sydsudan. Vid centret ser UNICEF till att barn som Sidiq får en möjlighet till utbildning. Sedan krigets början har nära en miljon barn tvingats fly från sina hem och 400 000 har fått sluta i skolan.

För barn som Sidiq utgör skolan en viktig livlina, den skapar en känsla av vardag och trygghet i en traumatisk situation. Att barn får gå i skolan är också en investering, inte bara i barnen själva men också i ländernas framtid.

Vad gör UNICEF?

Sedan 2014 arbetar UNICEF och WFP (FN:s livsmedelsprogram) med en gemensam insats för att nå människor i avlägsna, konfliktdrabbade områden i Sydsudan. Vid just den här insatsen i Thanyang nåddes omkring 15 000 barn och vuxna med mat, vaccin och sjukvård, 900 barn registrerades för att gå i skolan och två nya klassrum byggdes upp.

Under hösten arbetar UNICEF för att se till att ännu fler barn får komma tillbaka till skolan i Sydsudan. Vi delar ut skolmaterial, bygger upp nya tillfälliga skolor och utbildar lärare och volontärer.

Men 37 miljoner barn världen över kan just nu inte gå i skolan alls, på grund av konflikter eller katastrofer. UNICEF kämpar för att se till att alla barn ska få komma tillbaka till skolbänken. Vi behöver din hjälp.

Tillsammans kan vi se till att barn som Sidiq får möjlighet att gå i skolan och en chans till en bättre framtid. Ge fler barn en skolstart nu.


Boko Haram hotar över två miljoner barns liv

År av våld orsakat av Boko Haram har lett till en djup humanitär kris i länderna runt Tchadsjön i Afrika. 1,4 miljoner barn har tvingats på flykt och minst en miljon barn är instängda i områden som är svåra att nå, säger UNICEF i ny rapport.

Den nya rapporten visar hur Boko Harams våld har drabbat barnen i Nigeria, Kamerun, Tchad och Niger. Några exempel:

 • 2,6 miljoner människor befinner sig på flykt. Ytterligare 2,2 miljoner – varav hälften är barn – befaras vara i stort behov av hjälp och instängda i områden som kontrolleras av Boko Haram.
 • 38 barn har använts som självmordsbombare i området runt Tchadsjön i år. Sammanlagt har 86 barn tvingats utföra dåd sedan 2014.
 • Det uppskattas att 475 000 barn i området kommer att lida av svår akut undernäring I år, en ökning från 175 000 i början av året.
 • Bara i nordöstra Nigeria har omkring 20 000 barn separerats från sina familjer.

Rapporten visar också att mer än åtta av tio som tvingats på flykt nu bor med släktingar eller grannar, något som ytterligare ökar trycket på några av världens mest utsatta samhällen.

Vad gör UNICEF?

UNICEF samarbetar med partners för att se till att barnen och deras familjer får det stöd de behöver i konfliktdrabbade områden. Hittills i år har nära 170 000 barn fått psykosocialt stöd, nära 100 000 har fått behandling mot akut undernäring och mer än 100 000 har fått hjälp att fortsätta sin skolgång.

Läget för barnen i Nigeria, Niger Tchad och Kamerun är akut. Hittills har UNICEF bara fått in 13 procent av de pengar som behövs för att hjälpa alla de familjer som drabbas av Boko Harams härjningar. Ditt stöd är ovärderligt.

Ge en gåva idag och hjälp oss trappa upp insatserna för de barn som drabbas av Boko Harams våld. Tillsammans kan vi rädda barns liv.


”Krypskytten verkade njuta av att sikta på barnen på rasterna”

Nya strider i Syrien har kraftigt förvärrat situationen för barnen i staden Aleppo. Under de senaste veckorna har många skolor attackerats, vilket får förödande konsekvenser för barnens möjlighet till utbildning.

En odetonerad raket sticker upp ur skolgården. Foto: © UNICEF

En odetonerad raket sticker upp ur skolgården vid en skola i Aleppo. Foto: © UNICEF

Skolan på bilden byggdes av UNICEF i Aleppo 2013 och blev en viktig plats för hopp och framtidstro för många barn på flykt i området. Men efter kraftiga strider de senaste veckorna står skolan tom. En odetonerad raket syns sticka upp ur skolgården som tack och lov var tom när raketen slog ner.

Vid skolan gick 2 500 elever tidigare i år. Hanaa Singer, chef för UNICEF i Syrien, träffade några flickor vid skolan i februari och inspirerades av barnens styrka och fortsatta tro på framtiden. Men flickorna berättade också om vilka faror det innebär att gå till skolan i ett land som Syrien:

– Jag kunde knappt tro mina öron när de berättade om en krypskytt som verkade njuta av att sikta på barnen då och då, på väg till skolan eller på rasterna, för att skrämma dem, säger Hanaa Singer.

Efter det byggde UNICEF tillsammans med skolan en stor vägg av stål för att skydda barnen på rasterna. Barnen målade sedan väggen och döpte den till ”hoppets vägg”. Det är den som syns på bilden ovan, bakom raketen. Den 31 juli blev striderna så intensiva i staden att lärarna skickade hem alla elever. Och sedan dess har ingen kunnat komma tillbaka.

Alla barn har rätt att gå i skolan

För barnen som lever i Aleppo och i Syrien är skolgången under attack. Och de är inte ensamma. Sammanlagt finns det 37 miljoner barn som just nu inte kan gå i skolan på grund av konflikter eller katastrofer världen över.

Hiba, 7 år, har flytt från Syrien till Turkiet. Och här har hon äntligen kunnat börja skolan, i flyktinglägret Akcakale. Skolan har byggts av UNICEF. Foto: © UNICEF/Yurtsever

Hiba, 7 år, har flytt från Syrien till Turkiet. Och här har hon äntligen kunnat börja skolan, i flyktinglägret Akcakale. Skolan har byggts av UNICEF. Foto: © UNICEF/Yurtsever

UNICEF kämpar för att se till att alla barn som drabbas av katastrofer och konflikter får komma tillbaka till skolbänken. I Aleppo har UNICEF satt upp sammanlagt 130 färdiga klassrum för att se till att barnen som drabbats av konflikten i Syrien ska kunna fortsätta sin skolgång.

Under förra året såg vi till att 7,5 miljoner barn i katastrof- och konfliktdrabbade länder fick möjlighet att gå i skolan. Men vi behöver din hjälp för att nå alla som drabbas. Tillsammans kan vi ge fler barn en skolstart.

37 miljoner barn kan just nu inte gå i skolan på grund av konflikter eller katastrofer. Du kan förändra deras liv. Ge fler barn en skolstart nu.


Elever samlade in 2,5 miljoner genom Operation Dagsverke

Operation Dagsverke 2016 är nu över och elever runt om i Sverige lämnar ett fantastiskt bidrag efter sig. Tillsammans har de samlat in över 2,5 miljoner kronor som kommer att gå till UNICEFs utbildningsprogram för barn med funktionsnedsättning i Mongoliet.

Över hundra skolor deltog i årets Operation Dagsverke. Eleverna har gjort allt från att klippa gräsmattor och sälja plånböcker gjorda av mjölkpaket, till att anordna disco och uppträda på stan. Vasa Real i Stockholm är en av de skolor som har gjort fantastiska insatser flera år i rad, och var den skola som i år samlade in mest pengar. Hela 161 883 kronor, ett nytt rekord!

– Jag tycker Operation Dagsverke är en otroligt bra kampanj och jag hoppas det är en tradition som kommer att leva vidare här på Vasa Real, säger Christina Karlsson, lärare och ansvarig för elevrådet på skolan.

Men pengarna är inte allt. Eleverna och lärarna arbetar även praktiskt med barnkonventionen och lär sig grundläggande värderingar och mänskliga rättigheter. Unn, 16 år, går på Vasa Real och tycker att det är betydelsefullt att hjälpa till.

– Det är viktigt att visa att vi bryr oss. Vi har det så bra här i Sverige och det är viktigt att kunna hjälpa andra.

Unn och hennes tre klasskompisar befann sig på Odenplan under en hel dag och sålde bullar och kaffe. Foto: © UNICEF

Unn och hennes tre klasskompisar befann sig på stan under en hel dag och sålde bullar och kaffe. Foto: © UNICEF

Saron och Felicia, 15 år, pluggar på Johan Skytteskolan i Stockholm och stod under en hel dag i Gamla stan och spelade samt sjöng tillsammans med två klasskompisar.

– Det har varit kul att se folks reaktioner när vi har spelat och att många bryr sig och är villiga att hjälpa till, säger Saron.

Tjejerna tycker det är bra att deras skola är med i Operation Dagsverke. Deras tips för att skapa ett roligt dagsverke är att komma på någonting tillsammans med sina vänner.

– Det är mycket roligare att göra det i grupp än ensam, säger Felicia.

Klasskompisarna Felicia, Saron, Sara och Sandra ville göra något kreativt med sitt dagsverke Foto: © UNICEF

Klasskompisarna Felicia, Saron, Sara och Sandra ville göra något kreativt med sitt dagsverke. Foto: © UNICEF

Tack vare årets medverkande skolor kan UNICEF se till att fler barn med funktionsnedsättning i Mongoliet får det stöd de behöver. Att de svenska eleverna ökar sin kunskap om barns rättigheter och allas lika värde är också ett viktigt resultat av kampanjen.

2,5 miljoner insamlade kronor är ett fantastiskt resultat som kommer att ge många barn i Mongoliet viktigt stöd och hjälp. Till exempel räcker 262 kronor till att ge ett barn tillgång till ett center för stödundervisning och fysisk träning. Här kan du se resultatet för de tio skolor som samlade in mest till Operation Dagsverke 2016.

Nytt för 2017 är att Operation Dagsverke kommer att ske under höstterminen i stället för på våren. Läs mer om kampanjen här. Stort tack till alla medverkande skolor, elever och lärare!