UNICEF agerar mot nya ebolafall i Liberia

UNICEF levererar just nu livräddande förnödenheter till Liberia efter landets första bekräftade fall av ebola på tre månader. Bland annat delar vi ut tält för att isolera dem som utsatts för smitta, hygienprodukter, klor och hinkar.

Barn köar för att tvätta händerna vid en skola i Monrovia, Liberias huvudstad. Foto: © UNICEF/Irwin

Barn köar för att tvätta händerna vid en skola i Monrovia, Liberias huvudstad. Foto: © UNICEF/Irwin

Ett barn testade positivt för ebola den 29 juni i Margibi. UNICEF har särskilda team på plats för att knacka dörr och informera i området om hur man skyddar sig mot ebola, för att minimera risken för fler infektioner och hjälpa dem som drabbats.

– Det har alltid funnits en risk att ebola skulle komma tillbaka till Liberia. Nu satsar vi allt vi kan för att se till att vi åter kommer ner till noll nya fall, säger Sheldon Yett, chef för UNICEF i Liberia. Vi var beredda och kunde agera mycket snabbt.

Under de kommande dagarna kommer skolan där barnet gick att saneras, nya hygienstationer kommer att byggas upp och tvål och klor kommer att delas ut. Stationer för handtvätt placerades vid entrén vid alla skolor i Liberia när de öppnade igen i februari. UNICEF har samarbetat med lokala myndigheter för att se till att stationerna finns kvar, även efter att landet deklarerades fritt från ebola i maj. Vi arbetar också för att se till att barnens temperatur mäts när de anländer till skolan, för att kunna upptäcka symptom.

I grannländerna Guinea och Sierra Leone rapporteras fortfarande nya infektioner, men mycket färre än när utbrottet var som störst. Sista veckan i juni rapporterades tolv nya fall i Guinea och åtta i Sierra Leone.

Ebolautbrottet är ännu inte över. Var med oss och kämpa för barnen, ge en katastrofgåva idag.


Kan nya utvecklingsmål stoppa våldet mot barn?

I FN:s arbete med att ta fram de nya globala utvecklingsmålen har barn själva fått svara på frågan om vad de anser vara viktigast för framtiden. Svaret: stoppa våldet mot barn. Vid gårdagens seminarium i Almedalen diskuterades om de nya utvecklingsmålen kommer att lyckas med detta.

Från vänster: moderator för seminariet Monica Lorensson, Plan; Isabella Lövin, biståndsminister; moderaternas biståndspolitiske talesperson Sofia Arkelsten.

Från vänster: moderator för seminariet Monica Lorensson, Plan Sverige; Isabella Lövin, biståndsminister; moderaternas biståndspolitiske talesperson Sofia Arkelsten.

Trots stora framsteg på andra områden har inte det våld som miljoner barn i världen dagligen utsätts för minskat. I millenniemålen fanns sådana mål inte ens med, och i dagsläget är det endast femtio länder – varav Sverige var först 1979 – som förbjudit barnaga. Enligt en UNICEF-rapport från förra året utsätts idag sex av tio barn för våld, och ungefär en av tio flickor har utsatts för sexuellt våld. Tre av tio vuxna tycker att aga är en nödvändig del av uppfostran.

För att reda ut om de nya utvecklingsmålen* faktiskt kan vara verktyg för Sverige att verka för att stoppa våldet mot barn i världen – och använda biståndspolitiken för att motverka kränkningarna av barns rättigheter – bjöd UNICEF Sverige, Plan, SOS Barnbyar, Barnfonden och Rädda Barnen in till ett gemensamt seminarium. Medverkande var biståndsminister Isabella Lövin (Mp), moderaternas biståndspolitiske talesperson Sofia Arkelsten samt Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

– Det är ofantligt viktigt med barnrättsperspektiv i utvecklingsmålen och biståndet, menade Isabella Lövin, och otroligt nog är det väldigt kontroversiellt för många länder att förbjuda våld mot barn. Men vilket privilegium och fantastiska möjligheter vi nu får att nå verkliga framsteg för frihet från våld, fortsatte Lövin som även underströk jämställdhetsarbete och stärkandet av kvinnor och flickor som en nyckelfaktor i arbetet.

Inger Ashing, ordförande Rädda Barnen, och barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Inger Ashing, ordförande Rädda Barnen, och barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Biståndsministern tycker inte att det varit för mycket fokus på flickor i biståndet, men nämnde att vi inte får glömma att pojkar utsätts för våld i hög utsträckning. Inger Ashing från Rädda Barnen poängterade att pojkar utsätts för mer våld än flickor, och att pojkar och män sedan i sin tur utövar våld:

– Betydelsen av manliga förebilder och vikten av förebyggande arbete går inte att underskatta.

Oppositionspolitikern Sofia Arkelsten tog stafettpinnen och både hennes och barnombudsmannen Fredrik Malmbergs instämmande resonemang speglade att i Sverige råder en unik enighet om vad som är viktigt i bistånds- och utvecklingspolitiken:

– Sverige är respekterat i de här sammanhangen, men har en tradition av att ställa jobbiga frågor och driva på. Vi måste hålla i idén om biståndet som ett medel att lyfta människor ur fattigdom och förtryck.

Arkelsten menade att våld mot barn är accepterat som uppfostringsmetod i väldigt många länder, vilket kan göra det svårt med internationella regelverk för att förhindra våld mot barn:

– Det är inte så himla lätt att göra politik av frågor som ligger så nära människor, men det här nya dokumentet som FN ska klubba igenom ger oss en möjlighet att göra det. Jag tror det är viktigt att vi håller i samverkan mellan regering, opposition och civilsamhälle och sedan stenhårt kräver att andra länder tar ansvar.

Barnombudsmannen menade att vi även behöver sopa framför egen dörr för att vara trovärdiga – även i Sverige finns våldet nära alltför många barn.

*Punkt 16.2 i de nya globala utvecklingsmålen: Stoppa övergrepp, exploatering, människohandel och alla former av våld och tortyr mot barn.


Syrien: akuta insatser krävs mot barnarbete

Konflikten och den humanitära krisen i Syrien tvingar allt fler barn till skadligt arbete. Stora insatser krävs för att vända trenden, enligt en ny rapport från UNICEF och Rädda Barnen.

När hans pappa dödades i konflikten blev Omar, 12, tvungen att börja arbeta för att hjälpa sin mamma att försörja familjen. Varje dag går han med en svamp och en hink till en bränslemarknad i norra Syrien. Med svampen suger han upp bränsle som spillts och kramar ur det i sin hink för att sälja. Foto: © Ahmad Baroudi/Rädda Barnen.

När hans pappa dödades i konflikten blev Omar, 12, tvungen att börja arbeta för att hjälpa sin mamma att försörja familjen. Varje dag går han med en svamp och en hink till en bränslemarknad i norra Syrien. Med svampen suger han upp bränsle som spillts och kramar ur det i sin hink för att sälja. Foto: © Ahmad Baroudi/Rädda Barnen.

Rapporten visar bland annat att i tre av fyra undersökta hushåll inom Syrien bidrar barnen nu till familjens uppehälle. I Jordanien är nära hälften av de syriska flyktingbarnen delvis eller själva ansvariga för familjeförsörjningen bland de hushåll som deltagit i undersökningen. Barn så unga som sex år arbetar i vissa delar av Libanon. De allra mest utsatta barnen är de som tvingas strida, utnyttjas sexuellt eller exploateras som tiggare eller av människohandlare.

– Barnarbete hindrar barns utveckling. Ofta tvingas de jobba långa dagar mot mycket liten betalning, och i farliga och ohälsosamma miljöer, säger Dr Peter Salama, UNICEFs regionchef i Mellanöstern och Nordafrika.

– Krisen i Syrien har dramatiskt minskat människors möjlighet att försörja sig, och försatt miljontals hushåll i fattigdom, säger Dr Roger Hearn, regionchef för Rädda Barnen i Mellanöstern och Eurasien. Ju mer desperata familjerna blir, desto större roll kommer barnen att spela ekonomiskt.

Rapporten visar att ett snabbt ökande antal barn nu arbetar under farliga och svåra förhållanden, med ökad risk för deras välmående och hälsa. Tre av fyra arbetande barn som deltagit i undersökningen i det stora flyktinglägret Za’atari i Jordanien har rapporterat hälsoproblem kopplade till arbetet. 22 procent av de barn som arbetar inom jordbruket i Mafraq och Jordandalen har skadats under arbetet.

Barn som arbetar löper också mycket högre risk att hoppa av skolan, vilket ytterligare ökar risken för att barnen i Syrien blir en ”förlorad generation”.

UNICEF och Rädda Barnen uppmanar nu partners, det internationella samfundet, civilsamhället och regeringarna i de länder som tagit emot syriska flyktingar att vidta åtgärder, för att ta itu med barnarbetet i Syrien och i alla länder som påverkas av krisen.

 • Möjligheterna till försörjning måste förbättras, bland annat genom att göra mer medel tillgängliga för verksamheter som kan ge inkomst.
 • Säker utbildning av god kvalitet måste ges till alla barn som drabbas av krisen.
 • Sätt fokus på att stoppa de värsta formerna av barnarbete.
 • Investera i att stärka de nationella system och tjänster som redan finns för att skydda barn.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här.

De syriska barnen betalar ett högt pris för världens oförmåga att stoppa konflikten. Var med och kämpa för barnen. Ge en gåva idag. Tack.


Miljontals barn i Jemen riskerar sjukdom och undernäring

Den pågående konflikten i Jemen drabbar landets sjukvårdssystem mycket hårt. Miljontals barn hotas nu av sjukdomar som går att förebygga, enligt UNICEF.

En pojke kör en skottkärra fylld med vattendunkar i Jemens huvudstad Sana’a. Brist på rent vatten, sanitet och hygien utgör ett stort hot mot barns hälsa. Foto: © UNICEF/Yasin

En pojke kör en skottkärra fylld med vattendunkar i Jemens huvudstad Sana’a. Brist på rent vatten, sanitet och hygien utgör ett stort hot mot barns hälsa. Foto: © UNICEF/Yasin

– Barn vaccineras inte. Antingen för att hälsocentren inte har möjlighet att hålla vaccinet kallt och dela ut det, eller för att föräldrar på grund av konflikten inte vågar riskera att ta med sina barn för att vaccinera dem, säger Dr Peter Salama, chef för UNICEF i Mellanöstern och Nordafrika. Det får tragiska konsekvenser där barn dör av mässling och lunginflammation som egentligen går att förebygga.

Enligt UNICEF riskerar nu 2,6 miljoner barn under 15 år att drabbas av mässling – en sjukdom som kan vara dödlig och som sprids snabbt vid konflikter och då många är på flykt. 2,5 miljoner barn riskerar att drabbas av diarré på grund av brist på rent vatten, dålig sanitet och brist på vätskeersättning, en ökning med en miljon barn jämfört med före konflikten.

Undernäring är också ett växande hot. UNICEF uppskattar att mer än en halv miljon barn under fem år riskerar att drabbas av svår akut undernäring inom ett år om situationen fortsätter att förvärras. 1,2 miljoner barn under fem riskerar måttligt akut undernäring, nära en fördubbling jämfört med före konflikten.

Vad gör UNICEF?

Trots de mycket svåra förutsättningarna fortsätter UNICEF och partners att vaccinera barn och se till att de som är sjuka eller undernärda får vård. I de hårdast drabbade områdena har vi bland annat mobila hälsoteam på plats liksom lokala vaccinationskampanjer, för att kunna bevaka utvecklingen och svara med rätt insatser.

Tillsammans med partners fortsätter vi också arbetet för att barnen och deras familjer ska ha tillgång till rent vatten, bra sanitet och hygien – viktiga insatser för att förebygga en hälsokris.

Minst 279 barn har dödats och 402 skadats i konflikten som eskalerade i mars. UNICEF upprepar uppmaningen från FN:s generalsekreterare om ett uppehåll i striderna för att den humanitära hjälpen ska kunna nå fram till alla som behöver det.

Som alltid i konflikter är det barnen som drabbas hårdast. Var med och kämpa för barnen i Jemen och i andra katastrofer, ge en gåva idag. Tack.


Utsatta barn kan inte vänta

Under tisdagseftermiddagen arrangerade UNICEF Sverige sitt första seminarium under Almedalsveckan, på temat "Glöm aldrig Yara". Syftet var att diskutera system- och myndighetsbrister när det gäller skydd av utsatta barn. Hur kan vi se till att barn inte faller mellan stolarna?

Medverkade vid seminariet gjorde Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd i Stockholm, Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Sabina Wikgren Orstam, chef för avdelningen öst på IVO (Inspektionen för vård och omsorg), och Christina Heilborn, programchef på UNICEF Sverige. Moderator var Niklas Svensson, Expressen.

Medverkade vid seminariet gjorde Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd i Stockholm, Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Sabina Wikgren Orstam, chef för avdelningen öst på IVO (Inspektionen för vård och omsorg), och Christina Heilborn, programchef på UNICEF Sverige. Moderator var Niklas Svensson, Expressen.

Bakgrunden till seminariet var fallet med åttaåriga Yara som dog efter att ha utsatts för våld i hemmet. De brister som framkommit i Yaras fall är inte några enskilda misstag, utan bekräftar bilden av ett bristande skyddsnät för barn.

De närvarande var så gott som eniga om problematiken: nedtyngda socialsekreterare som ofta saknar tillräcklig kunskap och verktyg för att hantera barnens behov på rätt sätt, dokumentations- och administrationsproblem, samt dåligt fungerande samverkan mellan myndigheter.

Sabina Wikgren Orstam, chef för avdelningen öst på IVO, påpekade också skillnader mellan stora och små kommuners förmåga att leva upp till sina skyldigheter mot barnen. Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, höll med:

– Barn har samma rättigheter till skydd och omsorg överallt, men det är stor skillnad mellan till exempel Arvidsjaur och Stockholm med miljonbefolkning att leva upp till sina skyldigheter.

Han fick medhåll av Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd i Stockholm, som berättade om hur framgångsrikt initiativet med barnahus i Stockholm varit:

– Här samlas flera myndigheter, polis och social omsorg under samma tak och kan ta emot orosanmälningar dygnet runt.

Viktigast att lyssna på barnen

Cecila Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, påpekade seminariets kanske mest avgörande faktum – att det viktigaste inslaget för att lösa krisen är att inrätta system för att lyssna på barnen själva, att inkludera dem och ge dem möjlighet att få inflytande över sin egen situation.

Christina Heilborn, programchef UNICEF Sverige, menade att förutom brister i samverkan mellan myndigheter är en tydlig förklaring att man inte låtit principen om barnets bästa få vara ledande:

– För att verkligen sätta barnets bästa i centrum är det viktigt att även förändra vilka ord vi använder i omsorgen om utsatta barn; ”familjerätten” behöver bli ”barnrätten”, en ”barntjänst” i stället för socialtjänst, och så vidare.

Anna König Jerlmyr menade att synen på socialtjänsten kan vara ett hinder:

– Vi behöver förändra bilden av socialtjänsten, idag finns en bild av att socialtjänsten innebär något negativt och att om man gör en orosanmälan kommer socialtjänsten ta barnet från föräldrarna. Vi ska jobba öppet med föräldrastöd och förändra synen på socialtjänstens möjligheter att ge stöd.

Utsatta barn kan inte vänta

Avslutningsvis fick seminariedeltagarna göra var sitt medskick till Cecilia Grefve, vars utredning ska vara klar i början av 2017.

– Den här problematiken är inget nytt, och vi förstår alla problemen. Vi måste växla upp arbetet på området och inte sitta och vänta på en utredning, sade Sabina Wikgren Orstam.

Christina Heilborn konstaterade att det kommit många bra förslag och goda intentioner. Men utsatta barn kan inte vänta. Nu krävs handling.


Fler åtaganden för barns rättigheter men ännu ingen klagorätt

I januari granskades Sverige av FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) i Genève. Nu har Sveriges rapport antagits av rådet med svar på de rekommendationer man fått. Glädjande är fler åtaganden för barns rättigheter, men Sverige vill ännu inte ratificera tilläggsprotokollet till barnkonventionen om individuell klagorätt.

Granskningen som gjordes av Sverige i januari var ett tillfälle för regeringen att redogöra för vad de har gjort för att uppfylla sina åtaganden enligt samtliga grundläggande FN-konventioner inklusive barnkonventionen. MR-rådet granskar mänskliga rättigheter i alla stater. Förhöret går till så att regeringen redovisar vad de gjort sedan den senaste granskningen (2010 i Sveriges fall) och sedan får samtliga FN:s medlemsländer ge rekommendationer på vad som skulle kunna förbättras.

Andra aktörer får också möjlighet att rapportera till FN kring Sveriges uppfyllande av mänskliga rättigheter genom att skicka in en alternativrapport som FN sammanställer och har med i sin bedömning. UNICEF Sveriges alternativrapport finns att läsa här.

Rekommendationerna som ges under granskningen får landet som granskas välja att acceptera, det vill säga åtgärda, eller avvisa.

Flera positiva åtaganden från regeringen

26 juni antogs Sveriges rapport av FN:s MR-råd innehållande svar på de rekommendationer man fått. UNICEF Sverige ser många positiva åtaganden från regeringens sida vad gäller barns rättigheter i de frågor som vi särskilt arbetar med. Sverige har bland annat accepterat och åtagit sig att:

 • inkorporera barnkonventionen i svensk lag
 • överväga att instifta en klagomekanism för barn på nationell nivå
 • arbeta aktivt mot diskriminering av särskilt utsatta barn
 • papperslösa barn får tillgång till utbildning och hälsa och övriga rättigheter i praktiken
 • säkerställa att barnets bästa är vägledande i arbetet med asylsökande ensamkommande barn
 • främja barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv i svenskt utvecklingssamarbete
 • överväga ratificering av tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen gällande en individuell klagomekanism för barn

Ingen ratificering av tredje tilläggsprotokollet ännu

Regeringen har dock avvisat rekommendationerna om ratificering av det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen gällande en individuell klagomekanism för barn. Man har alltså godkänt att överväga att ratificera men vill inte åta sig att ratificera. Regeringen har under lång tid varit avvaktande i frågan och nu säger de själva att Sverige inte kan åta sig att ansluta sig till protokollet innan de gjort en ordentlig utredning i frågan.

UNICEF Sverige vill att regeringen omedelbart tillsätter en förberedande utredning och snarast tillkännager sitt ställningstagande. Det är en grundläggande rättighet att få sin sak prövad och därmed avgörande att ge barn tillgång till en klagomekanism.

Det är också viktigt att regeringen tar fram en handlingsplan kring hur de ska genomföra sina åtaganden och att man samråder med ideella organisationer och andra relevanta aktörer under arbetets gång.

En halvtidsöversyn av regeringens arbete ska lämnas till FN 2017 och nästa granskning av Sverige äger rum 2019.


Barn hjälpte barn vid välbesökt ritstuga

Idag anordnades världens första Unicoin-ritstuga vid Tekniska museet i Stockholm. Många barn tog färgglada kritor till hjälp för att berätta om sina framtidsdrömmar. Samtidigt fick de möjlighet att bidra till att barn världen över också får tillgång till block och pennor.

Polis, dataspelsprogrammerare och fotbollsproffs var några av drömyrkena som tecknades. Dagens aktivitet var en del av den globala kampanjen Unicoin, ett samarbete mellan UNICEF och H&M Conscious Foundation. Syftet är att öka kunskapen om vikten av barns tidiga utveckling, och samtidigt erbjuda barn och deras föräldrar en chans att vara med och bidra.

Genom att byta en teckning mot en Unicoin på unicoins.org kan barn med hjälp av sin fantasi se till att barn i utvecklingsländer får block och pennor.

Tack till Tekniska museet och till alla ritglada barn och föräldrar som kom!

Vill du och ditt barn också vara med? På unicoins.org kan ni ladda upp teckningar fram till den 9 juli. Tillsammans kämpar vi för barns rätt till utbildning och utveckling över hela världen!


UNICEF Sverige i Almedalen 2015

På söndag inleds årets Almedalsvecka. UNICEF Sverige finns på plats för att lyfta frågor som de nya utvecklingsmålen och system- och myndighetsbrister när det gäller skydd av barn i utsatta situationer.

Bild från ett av våra seminarium i Almedalen 2014.

Bild från Almedalen 2014.

Skandia Idéer för Livet bjuder oss även i år på lokal, teknik och marknadsföring av arrangemangen i Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3.
Här nedan hittar du vårt program.

Tisdagen den 30 juni kl 14:30-15:30 i Skandias trädgård
Glöm aldrig Yara
Mot bakgrund av det omtalade fallet då åttaåriga Yara Al-Najjar i april 2014 avled på grund av den misshandel hon utsatts för i sitt hem vill vi diskutera system- och myndighetsbrister när det gäller skydd av barn i utsatta situationer.
Medverkande: Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M); Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i socialförsäkringsutskottet (S); Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården; Sabina Wikgren Orstam, chef avdelningen öst, IVO; Christina Heilborn, programchef, UNICEF Sverige.
Moderator: Niklas Svensson, Expressen
Seminariet på Facebook

Onsdagen den 1 juli kl 15:30-16:15 i Skandias trädgård
Skydda barnen mot våld – kommer de nya utvecklingsmålen att lyckas?
De nya globala utvecklingsmålen spikas snart. Trots stora framsteg på andra områden har inte det våld som miljoner barn i världen dagligen utsätts för minskat. Frågan är om de nya målen kommer att ändra på detta? Vad krävs för att skydda barn mot våld? Hur kan Sverige bäst bidra?
Medverkande: Isabella Lövin, biståndsminister; Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen; Pernilla Stålhammar, riksdagsledamot och biståndspolitisk talesperson (MP); Sofia Arkelsten, riksdagsledamot och biståndspolitisk talesperson (M); Inger Ashing, ordförande Rädda Barnen.
Moderator: Monica Lorensson, Plan Sverige.
Seminariet på Facebook

Onsdagen den 1 juli kl 16:15-17:00 i Skandias trädgård
Mingel med Nätverket för barnkonventionen – Har barn rätt att klaga?
Det årliga minglet för alla intresserade av barnrättsfrågor i Almedalen. I år lyfts frågan om barns individuella klagorätt. Vilka är de vanligaste klagomålen? Vilka barn faller mellan stolarna? Bör Sverige underteckna tilläggsprotokollet till barnkonventionen som ger barn klagorätt till FN:s barnrättskommitté?
Medverkande: Ida Hellrup, Barnrättsbyrån; Karin Fagerholm, Rädda barnen; Caroline Dyrefors Grufman, barn- och elevombud; Fredrik Malmberg, Barnombudsman.
Moderator: Lisa Ericson, UNICEF Sverige och ordf. Nätverket för barnkonventionen.
Seminariet på Facebook

Dessutom är vi med i Sverige i Världens arrangemang:
Vem bestämmer hur en stat ska styras?
Tisdagen den 30 juni kl 16:00-16:45 OBS! på Donnersgatan
Nya utvecklingsmål håller på att tas fram. Kan välden enas om hur en stat ska styras, genom till exempel mål kring demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa?

Ska du också till Almedalen? Varmt välkommen till våra spännande samtal! Sprid också gärna vår information om evenemangen. Tack!


UNICEF trappar upp insatserna mot handel med barn i Nepal

Minst 245 fall där barn riskerat trafficking eller olagliga barnhemsplaceringar har stoppats sedan den första jordbävningen drabbade Nepal för två månader sedan. UNICEF samarbetar med nepalesiska myndigheter och polisen för att minska risken för handel med barn, och uttrycker oro för ökad "volonturism" till barnhem.

Foto: © UNICEF/Panday

Foto: © UNICEF/Panday

– Vi oroade oss för ökad handel med barn efter de två jordbävningarna. Förlorade arbeten och förvärrade livssituationer kan göra det lättare för människohandlare att övertyga föräldrar att ge upp sina barn, genom att lova dem skolgång, mat och en bättre framtid. Men verkligheten innebär tyvärr för många barn exploatering och övergrepp, säger Tomoo Hozumi, chef för UNICEF i Nepal.

Vad gör UNICEF?

UNICEF samarbetar med Nepals regering och andra partners för att trappa upp insatserna mot handel med barn:

 • UNICEF har etablerat 141 barnvänliga trygga platser där 14 000 barn får en chans att återhämta sig från traumatiska upplevelser. Här kan också barn som riskerar att utsättas för trafficking identifieras och skyddas.
 • Vi har också satt upp tillfälliga skolor och levererat skolmaterial som hjälper barn att stanna i skolan trots katastrofen. Skolorna skyddar barn från exploatering och utnyttjande och informerar om hur barnen kan hålla sig trygga och friska.
 • Efter jordbävningarna lanserade UNICEF en informationskampanj om hur barn kan skyddas i Nepal. Vi har bland annat delat ut 40 000 flygblad med information om hur man kan förebygga att familjer separeras, i de drabbade distrikten, på polisstationer och i flyktingläger med mera. Information går också ut till omkring 70 procent av befolkningen via Radio Nepal.

Efter katastrofer som jordbävningar ökar risken för handel med barn. Det finns också en ökad risk att familjer skickar sina barn till barnhem efter löften om säkerhet och utbildning. Före jordbävningen levde omkring 15 000 barn i barnhem i Nepal och riskerade potentiellt osäkra adoptioner, exploatering och övergrepp. Mer än 85 procent av dessa barn hade minst en förälder i livet.

Volontärresor till barnhem oroar

UNICEF uttrycker oro över att familjer runt om i världen uttryckt önskan om att hjälpa barn i Nepal genom att adoptera dem eller komma och besöka barnhem.

– I vissa fall tas barn från sina familjer och placeras på barnhem för att locka adoptivföräldrar, betalande volontärer och andra givare, säger Tomoo Hozumi. Även om många volontärer vid barnhem har goda intentioner är de ofta inte medvetna om att de ofrivilligt kan utsätta barn för fara. Ofta kontrolleras inte heller volontärernas bakgrund vilket ytterligare kan utsätta barn för risker.

För att sprida kunskap om riskerna med volontärer som reser till barnhem (så kallad ”volonturism”) samarbetar UNICEF med bland annat turismsektorn. Till exempel har vi kontaktat 40 nationella och internationella organisationer som rekryterar volontärer till barnhem i Nepal och uppmuntrat dem att avbryta volontärprogrammen. Åtta av dem har redan stoppat verksamheten.

– Det absolut bästa sättet att hjälpa barn återhämta sig från jordbävningarna i Nepal är att återuppbygga samhällena på plats och hjälpa familjer att hålla samman, avslutar Tomoo Hozumi.

Var med och kämpa för barnen i Nepal och i andra katastrofer. Ge en katastrofgåva idag.


Läget akut för barn i Jemen

9,4 miljoner barn är i akut behov av hjälp i Jemen. Hundratals barn har skadats eller dödats i konflikten. UNICEF ser till att barn får rent vatten, medicin och behandling mot undernäring. Men behoven är enorma.

Som alltid i konflikter är det barnen som drabbas hårdast. Var med och kämpa för barnen i Jemen och i andra katastrofer, ge en gåva idag. Tack.


Fokus krävs på de fattigaste barnen

Miljoner av världens fattigaste barn lämnas på efterkälken när resten av världen gör stora framsteg. De riskerar att inte få gå i skola, att drabbas av kronisk undernäring och att dö innan de har fyllt fem år. Världen sviker dessa barn och nu krävs ett fokus på dem, fastslår UNICEF i en ny rapport.

Foto: © UNICEF/Volpe

Foto: © UNICEF/Volpe

Slutsatsen i rapporten Progress for Children, där UNICEF följer upp hur världens länder har uppfyllt FN:s millenniemål, är att det har gjorts betydande framsteg för många, samtidigt som de allra mest fattiga och utsatta barnen halkar efter.

– Millenniemålen har hjälpt världen att inse vilka framsteg som görs, men de har också visat oss hur många barn som vi lämnar bakom oss, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige. Dessa barns liv och framtid spelar roll, inte bara för dem själva, utan också för deras familjer och samhällen.

Ojämlikheterna både mellan och inom länderna är fortfarande stora. Barn i de fattigaste familjerna löper dubbelt så stor risk att dö före sin femte födelsedag, och fem gånger så hög risk att inte få gå i skolan jämfört med barn i familjer som har det bättre ställt.

Om man fortsätter att misslyckas med att nå ut till de fattigaste barnen kommer det att få dramatiska följder:

 • Ytterligare 68 miljoner barn kommer att dö innan de har fyllt fem år av orsaker som kan förhindras, innan år 2030.
 • Uppskattningsvis 119 miljoner barn kommer fortfarande att vara kroniskt undernärda 2030.
 • En halv miljard människor kommer fortfarande att uträtta sina behov utomhus 2030, vilket medför en allvarlig risk för barns hälsa.

Men rapporten framhåller också de stora framsteg som har gjorts sedan 1990, då millenniemålen antogs:

 • Barnadödligheten har mer än halverats: från 90 dödsfall per 1 000 barn som föds levande, till 43 dödsfall per 1 000 barn.
 • Kronisk undernäring bland barn har minskat med 41 procent.
 • Mödradödligheten har minskat med 45 procent.

Det går också att se att gapen mellan de fattigaste och de rika minskar på många håll. I många länder ökar barns överlevnad och deras skolgång även i de allra fattigaste familjerna. Men rapporten pekar på att framstegen exempelvis inte når de nära sex miljoner barn som varje år dör innan de hunnit fylla fem, eller de 289 000 kvinnor som varje år dör när de föder barn.

Världens ledare förhandlar nu fram de nya globala utvecklingsmål som ska ersätta millenniemålen som gäller till december 2015. UNICEF slår i rapporten fast att världssamfundet måste fokusera på de fattigaste och mest utsatta när de nya målen för de kommande 15 åren antas. Länderna måste till exempel bli bättre på att samla in data och kunskap om dessa grupper för att kunna rikta rätt insatser till dem. Bättre lokal hälsovård, utbildning och sociala skyddsnät kan hjälpa barn att överleva och utvecklas. Och smarta investeringar som är skräddarsydda för de mest utsatta barnen kan skapa förbättringar både på kort och lång sikt.

Vill du vara med och kämpa för utsatta barn världen över? Bli Världsförälder idag.


UNICEF fördömer brutalt våld mot barn i Sydsudan

Våldet mot barn i Sydsudan har blivit allt mer brutalt. Under tre veckor i maj dödades 129 barn i Unity State. UNICEF fördömer de fruktansvärda handlingarna.

– Våldet som barnen utsätts för är så hemskt att man inte ens vill tala om det, men vi måste ändå göra det. Pojkar har kastrerats och lämnats att förblöda. Flickor så unga som åtta år har våldtagits och mördats. Barn har också kastats in i brinnande byggnader, säger Anthony Lake, chef för UNICEF.

Barn rekryteras dessutom på ett mycket aggressivt sätt till väpnade styrkor på båda sidor av konflikten och i allt högre utsträckning. Omkring 13 000 barn tvingas delta i en konflikt som de inte har varit med och skapat.

– Vi kan bara föreställa oss de fruktansvärda konsekvenser detta får på barns fysiska och psykiska mående, inte bara det våld de utsätts för utan även de handlingar de tvingas begå mot andra, fortsätter Lake. I mänsklighetens namn – våldet mot de oskyldiga måste upphöra.

UNICEF är på plats och arbetar för att hjälpa barnen som drabbas av konflikten. Ge en gåva idag så är du med och kämpar för barn i katastrofer. 


Barn på flykt har också rättigheter

Idag på den internationella flyktingdagen vill UNICEF Sverige särskilt uppmärksamma de barn som befinner sig på flykt runt om i världen och framför allt de som söker sig till Europa för trygghet och skydd av olika anledningar.

Foto: © UNICEF/Khuzaie

Foto: © UNICEF/Khuzaie

Varje vecka rapporterar media om nya båtar som anländer till södra Europa och om olyckor och dödsfall kring de båtar som inte kommer iland. EU har under en lång tid diskuterat hur man gemensamt ska ta sig an migrationen till Europa men frågan är känslig och det kan verka svårt att hitta en gemensam lösning.

EU har dock under våren tagit fram en gemensam migrationsagenda med fokus på att rädda liv och bekämpa flyktingsmugglare men också med förslag på mer långsiktiga lösningar. Utgångspunkten är att asylrätten ska värnas, men behovet kring att särskilt belysa och påtala barns rättigheter och möjlighet att tillgodose dem är stort. Barnrättsperspektivet är svagt och helt enkelt inte en tillräckligt prioriterad fråga.

Frågan är angelägen med tanke på det antal barn som befinner sig på flykt av olika anledningar. Under andra delen av 2014 var en av tre asylsökande under 18 år.

Barn är en särskilt utsatt grupp

Barn på flykt står i många fall utan föräldrar eller annan vårdnadshavare som kan se till dem. De som reser ensamma löper mycket stor risk att utsattas för övergrepp och andra livshotande situationer. Människosmugglare utnyttjar dessutom ofta barn och familjer som redan befinner sig i en desperat situation.

Barnkonventionen har ratificerats av samtliga EU:s medlemsstater och är därmed juridiskt bindande för alla. Den ska därmed vara vägledande för den gemensamma asyl- och migrationspolitiken. Medlemsstaterna har en skyldighet att tillämpa barnkonventionen för alla barn inom deras jurisdiktion. Oavsett var eller i vilka situationer barn befinner sig i.

Barn har rätt till ett barnanpassat mottagande

UNICEF arbetar på global nivå med att säkerställa att barns särskilda rättigheter enligt barnkonventionen uppfylls, oavsett i vilken situation barnen befinner sig. Inom EU:s gemensamma politik arbetar UNICEF särskilt med att säkerställa att barn får ett barnanpassat mottagande som de har rätt till.

UNICEF Sverige har skrivit ett brev till migrationsministern där vi uppmanar den svenska regeringen att föra fram barns rättigheter inom EU:s gemensamma migrationsagenda, och påminna om samtliga EU-länders rättsliga åtagande att leva upp till alla barns rättigheter enligt barnkonventionen. Läs hela brevet här.

För att minska risken för övergrepp och riskfyllda situationer på flykt anser vi att en av knäckfrågorna för politiker i alla medlemsländer är att diskutera och gemensamt besluta om lagliga sätt för människor att ta sig till EU och söka asyl. Här anser vi att Sverige kan gå i bräschen och stå upp för en human migrationspolitik med respekt för mänskliga rättigheter och rätten att få söka asyl.


Tack och hej från Börje!

Börje Salmings praktik på UNICEF i Sverige är nu över. Idag gästbloggar Börje själv om sin tid hos oss och vill rikta ett stort tack till alla som peppat och stöttat honom.

Hej!

Nu är min praktik på UNICEF slut och jag skulle vilja tacka alla för det fina stöd jag har fått under min tid här. Jag är själv Världsförälder och vill säga att de här pengarna som vi tillsammans bidrar med gör faktiskt stor nytta. De kan rädda barn och familjer från misär och ge dem en drägligare tillvaro. Jag har sett med egna ögon och vet att det fungerar!

Stort tack för att ni hejat på mig under min tid som praktikant. Det värmer och det känns i hjärtat. Och tack alla nya och gamla Världsföräldrar för allt NI gör!

Glad sommar!

Kram Börje

p.s. Det är aldrig för sent att bli Världsförälder och vara med och kämpa för barnen. Läs mer och anmäl dig här. Eller tipsa dina vänner! Tack! d.s.


För Amira blir livet aldrig som förut

Bara sju år gammal har Amira upplevt saker inget barn någonsin ska behöva göra. Konflikten i Syrien har pågått i över fyra år och riskerar att ge en hel generation barn skador för livet. UNICEF är på plats och kämpar för att ge barnen allt de behöver. Men mer hjälp behövs.

Foto: © UNICEF/Romenzi

Amira, 7 år. Foto: © UNICEF/Romenzi

För många syriska barn har minnet av en fredlig tid helt suddats ut. Sjuåriga Amira är ett av alla de 14 miljoner barn som har drabbats hårt. Hon såg sin pappa dö i en attack i Homs och chockades så svårt att hon slutade äta och förlorade förmågan att gå, hennes ben bar henne inte.

Efter flera attacker flydde hon med sin mamma och bor nu i flyktinglägret Faida i Libanon. Där får hon psykosocialt stöd för att bearbeta det hon gått igenom och näringsbehandling för att utvecklas och växa. Tack vare hjälpen kan Amira gå igen men inte som förut. Hon mår mycket bättre och drömmer om att bli lärare när hon blir stor.

Amiras historia är tyvärr långt ifrån unik. Konflikten i Syrien har pågått i över fyra år och det finns inga tecken på att den kommer upphöra. Skoningslöst våld och förstörda hem riskerar att ge en hel generation barn skador för livet.

Vi finns på plats och genomför omfattande insatser. Men pengar saknas för att nå alla barn med det livsviktiga arbetet. Du kan se till att fler barn får psykosocialt stöd, näring, vaccin, skolgång och rent vatten. Ge en gåva nu.


1847

Ge pengar varje månad

Hjälp barn överallt, varje dag, året runt. Från 100 kr per månad.

Bli Världsförälder

48870

Ge bort något meningsfullt

Köp produkter som räddar barns liv. Få ett gåvobevis att ge bort.

Handla i gåvoshopen