”Det är så många barn kvar i Syrien att hjärtat brister”

Naham är förskollärare och flydde tillsammans med sin familj från Syrien efter att hennes fyraårige son dödats i en bombattack. Se videon där hon och hennes barn öppenhjärtigt berättar om sina tankar och känslor kring Syrien och att vara på flykt.

Vi träffar Naham och hennes barn vid mottagningscentret för flyktingar i Gevgelija, Makedonien. Här har UNICEF en barnvänlig trygg plats där barn och familjer får en chans att återhämta sig. Naham berättar om beslutet att fly, och om drömmen att kunna resa tillbaka till Syrien när freden återvänder.

– Hela världen uppmärksammade den lilla pojken på stranden, men det är så många barn kvar i Syrien att ditt hjärta brister, säger Naham. Vi vill att den här katastrofen tar slut. Det allra viktigaste är att kriget i Syrien slutar nu.

UNICEF är på plats och kämpar för barnen som drabbas av konflikten, både inne i Syrien, i flyktingläger och längs flyktvägen. Du kan hjälpa till. Ge en gåva idag.


10 miljoner barn i Jemen är i akut behov av hjälp

Efter sex månader av våld i Jemen har minst 505 barn dödats, 702 skadats och 1,7 miljoner riskerar att drabbas av undernäring. UNICEF finns på plats och ser till att barn får rent vatten, utbildning och behandling mot undernäring. Men läget är akut.

Sabah, 10 år, och hennes lillebror Ahmed flydde från Jemen efter att deras hus förstörts i en raketattack. Nu lever de i ett flyktingläger i Djibouti. Sabah drömmer om att bli läkare när hon blir stor. Foto © UNICEF/Rita

Sabah, 10 år, och hennes lillebror Ahmed flydde från Jemen efter att deras hus förstörts i en raketattack. Nu lever de i ett flyktingläger i Djibouti. Sabah drömmer om att bli läkare när hon blir stor. Foto: © UNICEF/Rita

Nära tio miljoner barn i Jemen är idag i akut behov av humanitär hjälp. Mer än 1,4 miljoner människor har tvingats fly från sina hem.

– Varje dag får barnen se sina drömmar om framtiden krossas, säger Julien Harneis, chef för UNICEF i Jemen. Deras hem, skolor och samhällen förstörs, och deras liv hotas allt mer av sjukdomar och undernäring.

Undernäring hotar allt fler barn

Redan före konflikten var näringssituationen svår i Jemen. Landet producerar på egen hand mindre än tio procent av den mat befolkningen behöver, och är till största delen beroende av att importera mat. Det ökande våldet har lett till en ond spiral av matbrist och växande undernäring. Konsekvenserna blir som alltid svårast för barnen:

 • Antalet barn under fem år som riskerar svår akut undernäring har tredubblats under 2015. Nu är 537 000 barn i riskzonen, jämfört med 160 000 före konflikten.
 • Antalet barn under fem år som riskerar måttlig akut undernäring har nästan dubblerats. Från 690 000 barn före krisen, till 1,2 miljoner idag.

Konflikten skapar brist på mat och gör det svårt för människor att ta sig till exempelvis marknader och sjukhus. Detta i kombination med att människor förlorar sina jobb på grund av stridigheterna, ligger till grund för den ökande undernäringen.

Brist på bränsle, elektricitet, gas och vatten med mera förvärrar situationen ytterligare. Att hitta rent vatten har blivit en daglig kamp för överlevnad för mer än 20,4 miljoner människor.

Samtidigt ökar antalet attacker mot civila och samhällets infrastruktur. Sedan konflikten trappades upp i mars har UNICEF bekräftat att 41 skolor och 61 sjukhus har attackerats eller skadats i strider. Mer än 15 miljoner människor har förlorat tillgången till grundläggande vård, och mer än 1,8 miljoner barn kan inte gå i skolan.

Vad gör UNICEF?

Trots det mycket svåra läget har UNICEF funnits på plats och kämpat för barnen sedan konflikten började. Vi fokuserar våra insatser på att tillhandahålla rent vatten och sanitet, utbildning, att skydda barnen och behandla dem mot undernäring, diarré, mässling och lunginflammation:

 • Tillsammans med partners har vi sett till att tre miljoner människor har fått tillgång till rent vatten.
 • Mobila hälsoteam har vaccinerat över fem miljoner barn mot mässling och polio.
 • 93 500 barn har behandlats mot svår akut undernäring.
 • Över 520 000 barn har fått möjlighet att genomföra sina försenade examensprov.
 • Sedan årets början har UNICEF också sett till att 240 000 barn fått psykosocialt stöd och en möjlighet att hantera traumatiska upplevelser.
 • Omkring 360 000 människor har fått information om hur man kan undvika minor och skydda sig från ammunition som inte exploderat.

Som alltid i konflikter är det barnen som drabbas hårdast. UNICEF kommer att stanna så länge som barnen behöver oss, men mer resurser behövs. Var med och kämpa för barnen i Jemen och i andra katastrofer, ge en gåva idag. Tack.


Tillsammans för Världens Barn

Ikväll är det åter dags för Världens Barn-galan. UNICEF är en av alla de organisationer som tillsammans med SVT och Radiohjälpen kraftsamlar för att ge fler barn runt om i världen en bättre framtid. Galan sänds 20.00 i SVT1 och bidraget till UNICEF går i år till vårt arbete för barnen som drabbats av konflikten i Syrien.

Foto: © UNICEF/Khuzaie

Foto: © UNICEF/Khuzaie

Samtidigt som insatserna trappas upp för att möta de akuta behoven hos dem som flyr genom Europa, krävs fortsatt ett omfattande stöd i Syrien och grannländerna, som tagit emot merparten av alla syriska flyktingar.

Pengarna till UNICEF från årets Världens Barn-insamling kommer att ge stöd till barnen som är kvar i Syrien. Många av dem lever under mycket svåra förhållanden. Två miljoner barn står utanför skolan och ytterligare 446 000 löper akut risk att hoppa av. En av fyra skolor i Syrien har blivit förstörda och de som fortfarande är igång har brist på vatten, el och undervisningsmaterial.

Stöd till utbildning är prioriterat

Vid en kris eller katastrof är det oerhört viktigt att så snart som möjligt få igång skolundervisningen. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men också för att det är en bra plats för de barn som råkat illa ut och som behöver återhämta sig från svåra upplevelser.

Några exempel på UNICEFs insatser:

 • Vi tillhandahåller utbildningsmaterial som skrivböcker, skolväskor och pedagogiskt material, och sätter upp tillfälliga skolor i flyktingläger.
 • Vi bistår med att skapa trygga platser för barn där de kan leka och få psykosocialt stöd.
 • Vi reparerar skolor och bidrar med vatten och toaletter.

Förutom stödet inom utbildning, ser vi bland annat till att fler får tillgång till rent vatten och toaletter i flyktingläger och ger stöd till nödvändig sjukvård. Vi vaccinerar även barn mot polio och mässling, samt undersöker och behandlar barn mot undernäring. Läs gärna mer här.

Arbetet med att förändra villkoren för de barn som har det allra tuffast kräver långsiktighet. Det är sjuttonde året i rad som ett stort antal organisationer kraftsamlar till förmån för barn i världen. Målet är att tillsammans samla in 80 miljoner kronor.

Galan för Världens Barn sänds i SVT1 klockan 20.00 ikväll, och imorgon den 3 oktober är det den andra stora insamlingsdagen.


Flyktingkrisen sträcker sig långt utanför Europas gränser

Konflikter och instabilitet tvingar miljontals barn på flykt. Mer än en halv miljon människor har korsat Medelhavet för att nå Europa sedan årets början, men krisen sträcker sig mycket längre än så, rapporterar UNICEF från FN:s toppmöte om flyktingkatastrofen.

– Fruktansvärda bilder har skapat stor uppmärksamhet kring barnens situation i den europeiska flyktingkrisen. Men katastrofen sträcker sig långt utanför Europas gränser, säger Afshan Khan, chef för UNICEFs katastrofprogram. Världen upplever just nu den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Miljoner familjer har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt och förföljelse i länder som Afghanistan, Somalia, Sydsudan, Sudan och Syrien.

Foto: © UNICEF/Georgiev

En pojke på flykt bärs längs ett tågspår i Makedonien på väg till gränsen mot Serbien. Foto: © UNICEF/Georgiev

Sedan årets början har mer än en halv miljon människor sökt sig till Europa. Omkring en femtedel av dem är barn. Men medan situationen i Europa har väckt världens intresse fortsätter katastrofen för miljoner flyktingar runt om i världen:

 • I Syrien har den brutala konflikten tvingat fyra miljoner människor att fly till flyktingläger, tillfälliga boenden och överväldigade värdsamhällen i Jordanien, Irak, Libanon och Turkiet.
 • Läget i Afghanistan är den andra största källan till flyktingkrisen – här har mer än 2,6 miljoner människor tvingats lämna landet.
 • I Somalia har konflikt, instabilitet och svält tvingat nära en miljon människor – varav hälften är barn – att fly från landet.
 • Nära 666 000 människor är på flykt från konflikten i Sudan.
 • Omkring 760 000 människor, varav två tredjedelar är barn, har flytt från Sydsudan sedan konflikten bröt ut i december 2013.

Barn i konfliktdrabbade länder utsätts dagligen för hot. De riskerar att kidnappas, skadas, rekryteras och dödas. Resan mot säkerhet är kantad av svåra risker. De tvingas bära de fysiska och psykiska bördor som kommer av krig, flykt och utsatthet, och oavsett om de flyr till havs eller på land hamnar de ofta i händerna på smugglare.

De miljoner barn som befinner sig på flykt behöver omfattande och hållbara insatser som bygger på samarbete.

Vad gör UNICEF?

UNICEF är på plats och kämpar för barnen i krigshärjade områden, i flyktinglägren och på flyktvägen:

 • Syrien ser vi till att barn får rent vatten och sanitet, att de har möjlighet att gå i skolan och vaccineras mot farliga sjukdomar.
 • Serbien, Makedonien och Kroatien har UNICEF bland annat etablerat flera barnvänliga trygga platser där barn får en chans att leka och återhämta sig. Vi stöttar också regeringar och partners i Grekland, Ungern, Slovenien och Österrike för att barnen ska få den hjälp de har rätt till.
 • Vi fortsätter också arbetet med att påverka regeringarna i de länder i Europa som tar emot flyktingar, för att se till att barnens bästa prioriteras.

Mer information om våra insatser för barn på flykt och i ursprungsländerna hittar du här.

Två flickor leker vid en av UNICEFs barnvänliga trygga platser, i Preševo i Serbien. Foto: © UNICEF/Georgiev

Två flickor leker vid en av UNICEFs barnvänliga trygga platser, i Preševo i Serbien. Foto: © UNICEF/Georgiev

För barnen på flykt i Europa planerar UNICEF att göra följande de kommande 12 månaderna:

 • Sätta upp fler barnvänliga trygga platser och andra tjänster vid mottagningscenter för flyktingar.
 • Ge stöd inom hälsa och näring till barn och familjer.
 • Stötta program för utbildning.
 • Erbjuda teknisk support och stöd till regeringar och andra partners inom barns rättigheter och skydd av barn, psykosocialt stöd, förebyggande arbete och hantering av våld, skydd mot människohandel och stöd för ensamma barn som kommit ifrån sina familjer.

Men mer resurser behövs nu för att kunna hjälpa alla barn som behöver de här insatserna.

30 miljoner barn befinner sig nu just nu på flykt i Europa och övriga världen. UNICEF kommer att kämpa för barnen så länge som de behöver oss. Men behoven är enorma. Din hjälp behövs nu, ge en gåva till barn på flykt.


Målen framåt är satta!

Efter flera år av tuffa förhandlingar har världens ledare enats om 17 mål som kommer att göra livet bättre för miljarder människor. UNICEF välkomnar särskilt de långsiktiga satsningarna på att få ner barnadödligheten och förbättra barns liv.

Under högtidliga former antog FN:s 193 medlemsländer i fredags de nya globala utvecklingsmålen. Detta följdes av ett stort firande i New York med bland annat tal av Stefan Löfven och uppträdande av Beyoncé.

Och vi har anledning att fira. Efter flera år av tuffa förhandlingar har världens ledare enats om 17 mål som kommer att göra livet bättre för miljarder människor, och förhoppningsvis styra in utvecklingen på en hållbar kurs som går mer i linje med vad vår planet klarar av.

Village Vaghpura, Sami Block, Dist. Patan, Gujarat, INDIA. Hardik Momabhai Rabari play with Sheetal Shankarbhai Thakur on slider outside at Anganwadi centre in Patan District, Gujarat.Early years in the life of a child are extremely crucial for the holistic development of a child. Studies show that a failure to offer a stimulating physical and psycho social environment at this stage can have detrimental effects and the poorest and most marginalized are more likely to drop out of primary school when the foundations of school readiness are not strong. To address the growing concern about quality of early education, UNICEF began work in 2009 to develop an Early Childhood Education (ECE) programme in Gujarat with Anganwadi Centres as the focal point. This programme included introduction of Early Childhood Education (ECE) learning kits for Anganwadi Centres (government sponsored child-care and mother-care center), training of Anganwadi workers and development of parenting education materials. This initiative has been instrumental in bringing the focus of Early Childhood Education (ECE) in the Gujarat Right to Education (RTE) rules. The way forward for the Early Childhood Education (ECE) initiative in Gujarat includes expansion and coverage to all Anganwadis of the state and sustenance of quality inputs in terms of learning materials, capacity building of front-line workers. UNICEF India/2013/Dhiraj Singh

Barnen Village och Sami leker tillsammans i Patan, Gujarat, Indien. Foto: UNICEF Indien/Dhiraj Singh

Framgångarna med de åtta millenniemålen visar att vi når mätbara framsteg när alla aktörer; regeringar, företag och civilsamhälle strävar mot samma mål. På 25 år har mödradödligheten, barnadödligheten och den extrema fattigdomen halverats och 2,6 miljarder fler människor fått tillgång till rent vatten.

De nya utvecklingsmålen är många och mycket ambitiösa, något som det riktats kritik mot. Men för att möta komplexa problem behövs många olika insatser som alla tjänar på att synliggöras och mätas.

För att ytterligare få ned barnadödligheten behöver vi till exempel öka familjers tillgång till vatten och sanitet, förbättra sjukvården, se till att fler flickor och pojkar går ut grundskolan och att ändra diskriminerande attityder mot kvinnor och flickor. Alla dessa områden har fått egna mål, som alltså samverkar med varandra.

De nya målen täcker även in områden som många saknade i millenniemålen: som vikten av en hållbar tillväxt, bredare deltagande i beslutsprocesser, större jämlikhet och att få bort system och attityder som diskriminerar delar av befolkningen.

Vi är också glada för att många av delmålen tydligt anger ambitionen om att alla barns rätt till utbildning, hälsovård, vatten och sanitet, inflytande och skydd från våld och övergrepp ska bli verklighet. Det är i den egna vardagen som barn världen över kommer märka om vi har lyckats eller inte. Om 15 år har vi svaret.

Här kan du läsa mer om målen: unicef.se/vad-vi-gor/de-nya-globala-utvecklingsmalen


Svenska artister släpper låt för barn på flykt

I dag släpps låten ”Alla kan göra nåt” till förmån för UNICEFs arbete för barn på flykt. Bakom låten står artisterna Mauro Scocco, Patrik Isaksson, Uno Svenningsson, Sarah Dawn Finer, Molly Sandén, Plura Jonsson och Lilla Namo.

Foto: © Bingo RImér.

Foto: © Bingo Rimér.

Artisternas intäkter från bland annat Spotify och iTunes går till UNICEF. Låten är en påminnelse om att alla på ett enkelt sätt kan bidra till flyktingbarnen och deras familjer.

Mauro Scocco, Patrik Isaksson och Uno Svenningsson skrev låten tillsammans och kopplade sedan in övriga artister. Artisterna menar att låten måste bli ett sätt att påminna människor om att bidra när medias fokus inte längre ligger på flyktingkatastrofen.

– Folks utsatthet. Barnen som far illa. Vi har alla sett bilderna. Alla kan bidra med något. Man blir lätt handlingsförlamad och bara stänger av alltihop. Att ladda ner vår låt har till exempel alla råd med och är ett superenkelt sätt att bidra, säger Mauro Scocco i en intervju i Expressen.

Vi på UNICEF tackar alla artister för initiativet och engagemanget för barn på flykt!

Ladda ner och lyssna på låten via iTunes, eller lyssna direkt här via Spotify:

30 miljoner barn befinner sig nu just nu på flykt i Europa och övriga världen. UNICEF gör stora katastrofinsatser i krigshärjade områden, i flyktinglägren och på flyktvägen. Men resurserna räcker inte. Din hjälp behövs nu, ge en gåva till barn på flykt.


Mobila team hjälper barn på flykt i Kroatien

Bara under den senaste veckan har omkring 10 000 barn och kvinnor på flykt anlänt till Kroatien. För att hjälpa barnen har UNICEF nu etablerat två mobila team av experter inom skydd av barn.

Vid UNICEFs barnvänliga trygga platser får barn möjlighet att leka och bara vara barn, samt att återhämta sig från svåra upplevelser. Foto: © UNICEF/Georgiev

Vid UNICEFs barnvänliga trygga platser får barn möjlighet att leka och bara vara barn, samt att återhämta sig från svåra upplevelser. Foto: © UNICEF/Georgiev

Med de mobila teamen kan barnen få samma typ av hjälp som vid våra barnvänliga trygga platser – de får psykosocialt stöd och en chans att vila, leka och bara vara barn.

Tillsammans med partners finns UNICEF på plats och erbjuder humanitärt stöd vid olika mottagningscenter i Kroatien. Vi har satt upp barnvänliga trygga platser och delar ut blöjor, flaskvatten och informerar om amning. I katastrofer och på flykt är det särskilt viktigt att små barn ammas, då amning ger barnet alla näringsämnen och den vätska barnet behöver upp till sex månaders ålder.

Vi delar också ut flygblad för att varna dem som är på väg in i Kroatien om faran med landminor som finns kvar i gränsområdena sedan Balkankriget på 90-talet. Mer än 7 000 flygblad på arabiska och engelska har delats ut vid gränsen, bland annat av våra mobila team.

Barn utgör en fjärdedel av alla som sökt asyl hittills i Europa i år. Under årets första sju månader sökte 133 000 barn asyl inom EU, en ökning med nästan 80 procent sedan 2014. Många är på flykt från våldet i Syrien, Irak och Afghanistan.

30 miljoner barn befinner sig nu just nu på flykt i Europa och övriga världen. Vi gör stora katastrofinsatser i krigshärjade områden, i flyktinglägren och på flyktvägen. Men resurserna räcker inte. Din hjälp behövs nu, ge en gåva till barn på flykt.


Rättsligt vakuum för barn till EU-migranter

Barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige befinner sig i ett rättsligt vakuum utanför samhällets skyddsnät. Deras ställning är till och med sämre än papperslösa barns. Det visar en ny rapport från UNICEF som har undersökt det rättsliga läget för dessa barn.

Foto: © Frank Aschberg

Foto: © Frank Aschberg

Barn till så kallade EU-migranter, som till exempel vistas i Sverige för att tigga, behandlas inte bara annorlunda än andra barn i Sverige. Det råder också stor oklarhet och förvirring kring deras rätt till utbildning, hälso- och sjukvård samt socialt skydd och stöd.

Rapporten Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige? visar på otydliga regler och tolkningar av gällande lagstiftning från myndigheters och beslutsfattares sida. Följden blir att det är högst godtyckligt vilka insatser och stöd som barnen får från exempelvis skola, sjukvård och socialtjänst.

– Vi visste att rättsläget var oklart, men det visade sig att de här barnen i princip helt saknar rättsligt skydd. De befinner sig längst ner i samhället, säger Christina Heilborn, programchef vid UNICEF Sverige.

Forskare vid Barnrättscentrum vid Stockholms universitet har på UNICEF Sveriges uppdrag genomfört granskningen. Där framkommer att till och med barn som är papperslösa i Sverige har starkare och tydligare rättigheter än EU-migranternas barn.

FN:s barnkonvention slår fast att alla barn som vistas i ett land har samma rätt till exempelvis skola, sjukvård och skydd, men trots det finns en överhängande risk för att dessa barn nekas sina grundläggande rättigheter.

– Vi ser en ovilja hos politiker att garantera alla barn samma rättigheter. Det är märkligt med tanke på att det är 25 år sedan Sverige skrev under barnkonventionen, säger Christina Heilborn.

Rapporten pekar på det faktum att EU:s principer om likabehandling och fri rörlighet inte är anpassade efter samhället idag, där ett växande antal fattiga unionsmedborgare kommer till Sverige för att söka försörjning. Därför krävs det lagändringar och politiska ställningstaganden, anser UNICEF Sverige som bland annat föreslår att:

 • Barnkonventionen måste följas så att alla barn får sina rättigheter respekterade.
 • Lagstiftningen måste ändras så att barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet får sina rättigheter tillgodosedda.
 • Kommuner och myndigheter måste få riktlinjer och vägledning för att undvika godtycklig tolkning av gällande rätt, och för att främja likhet inför lagen för alla barn.

Läs hela rapporten här.

Om barnkonventionen gällde som lag skulle fler svenska lagar och bestämmelser som rör barn tas på större allvar och gälla alla barn i Sverige. Läs mer om barnkonventionen.


Syrienkonflikten får fruktansvärda konsekvenser för barnen

Våldet i Syrien leder till att allt fler barn drabbas av undernäring. Samtidigt saknar mer än två miljoner barn möjlighet att gå i skolan. UNICEF är på plats för att rädda barns liv och ge barnen en bättre framtid.

En hälsoarbetare mäter en pojkes arm för att undersöka om han lider av undernäring, i ett flyktingläger i Syrien. Foto: © UNICEF/Rashidi

En hälsoarbetare mäter en pojkes arm för att undersöka om han lider av undernäring, i ett flyktingläger i Syrien. Foto: © UNICEF/Rashidi

Den nära fem år långa konflikten i Syrien har lett till en dramatisk ökning av undernäring bland barn. Den svåra konflikten har lett till stora flyktingströmmar, ett svårt skadat sjukvårdssystem, arbetslöshet och brist på rent vatten och sanitet. Alla bidragande orsaker till ökningen av undernärda barn. UNICEF kämpar över hela landet för att nå och behandla barnen – och förhindra att situationen förvärras ytterligare.

Konflikten fortsätter också att hindra barn från att nå sin fulla potential i skolan. Vissa barn har aldrig ens satt sin fot i ett klassrum – andra har förlorat fyra år av sin skolgång. Utbildning är en väg för barnen att bygga sig en bättre framtid. Skolan är också viktig för att barnen inte ska stanna i sin utveckling. Särskilt i katastrofer är det en bra plats för de barn som råkat illa ut och som behöver återhämta sig från svåra upplevelser.

Men 5 000 skolor runt om i landet har förstörts, skadats eller används som flyktingförläggningar eller av militära styrkor. Många föräldrar oroar sig för att skicka barnen till skolan på grund av de risker som finns längs vägen eller i själva skolan. Under 2014 attackerades 60 skolor, ibland medvetet. Syriens lärare har också drabbats mycket hårt – mer än en fjärdedel av lärarkåren har lämnat sina arbeten.

– Trots de fruktansvärda omständigheterna fortsätter de syriska barnen att kämpa för att gå i skolan, eftersom de längtar efter en bättre framtid, säger Hanaa Singer, chef för UNICEF i Syrien. Vi måste alla investera i Syriens barn då de är landets framtid och kommer hjälpa till att återuppbygga landet när freden återvänder.

Två syriska flickor gör sina läxor utanför tältet där de bor i ett flyktingläger i Irak. Foto: © UNICEF/Romenzi

Två syriska flickor gör sina läxor utanför tältet där de bor i ett flyktingläger i Irak. Foto: © UNICEF/Romenzi

Vad gör UNICEF?

Vi kämpar mot undernäring

 • UNICEF arbetar för att nå 1,3 miljoner barn med näringsbehandlingar under året. Vi trappar upp insatserna för att undersöka barn och behandla mot undernäring. Bland annat utbildar vi fler hälsoarbetare och frivilliga.
 • 15 nya näringscenter kommer att sättas upp i Homs, Hama och Aleppo, vilket ökar antalet center till sammanlagt 75.

Alla barn ska ha en plats i en skolbänk

 • 2,2 miljoner barn kommer att nås genom en kampanj för att få dem att börja skolan igen.
 • Mer än en miljon barn kommer att få skolmaterial, väskor och skolböcker.
 • UNICEF startar också ett program för självinlärning som kommer att nå 500 000 barn som missat flera år av skolgång. Programmet fokuserar främst på att nå barn i de områden där striderna har varit som värst och där skolorna är stängda.
 • Ett annat program satsar på att hjälpa 200 000 barn att komma ikapp med sin utbildning och åter få in dem i vanlig skola. UNICEF trycker skolmaterial och böcker på plats för att dela ut till barnen.
 • För att se till att barn har tillräckligt med platser för att gå i skolan har mer än 700 så kallade skolklubbar öppnat runt om i landet, i områden där många barn är på flykt.
 • 600 skolor har reparerats och 300 färdigbyggda klassrum levereras för att hjälpa ytterligare 300 000 barn. UNICEF kämpar för att se till att alla barn i Syrien och på flykt får sin rätt till skolgång uppfylld.

Sedan konflikten började har UNICEF och våra partners sett till att miljoner barn och deras familjer har fått tillgång till rent vatten och sanitet, utbildning, vård, vaccin och psykosocialt stöd, trots det enormt svåra säkerhetsläget och den brutala konflikten. Men ännu mer hjälp behövs. Barnen måste skyddas i alla lägen.

Läget är mycket svårt men du kan hjälpa till. Ge en gåva till vårt katastrofarbete för barnen som drabbats av konflikten i Syrien.


Elever samlade in 2,7 miljoner till rent vatten i Tanzanias skolor

Sju skolor i Stockholms län placerar sig, tillsammans med skolor från Uppsala, Göteborg och Lund, på tio-i-topplistan när resultatet för vårens Operation Dagsverke räknats samman. Tillsammans samlade alla elever in över 2,7 miljoner kronor till rent vatten i Tanzanias skolor.

Mellan den 19 och 25 maj gav sig elever från över 100 högstadie- och gymnasieskolor runt om i Sverige ut för att göra ett dagsverke. Över 22 000 elever från hela landet engagerade sig för att se till att fler elever i Tanzania får tillgång till toaletter och rent vatten på skolorna.

UNICEF-ambassadören Danny Glover besökte Vasa Real i Stockholm. Foto: © UNICEF

UNICEF-ambassadören Danny Glover besökte Vasa Real i Stockholm. Foto: © UNICEF

Vasa Real gjorde även i år en fantastisk insats och slog sitt eget rekord från 2014, och samlade även in mest av alla skolor. Eleverna fick ett celebert besök när de gratulerades och fick ta emot diplom av Hollywoodstjärnan och UNICEF-ambassadören Danny Glover. Nathalie Holmström, 13 år, berättade att hon redan är peppad för nästa års insamling till Mongoliet:

– Man blir så motiverad när de kommer hit från UNICEF, nu kommer det att vara ännu roligare att kämpa för att få ihop pengar.

Läraren Stina Karlsson berättade att skolan hade en temavecka där de bland annat visade filmen från UNICEF och diskuterade situationen i Tanzania och barns rättigheter i stort, innan de gav sig ut på sina dagsverken.

Primaskolans elevråd i Farsta. Foto: © UNICEF

Primaskolans elevråd i Farsta. Foto: © UNICEF

I Farsta gratulerades Primaskolans elevråd med tårta då eleverna tog hem kampanjens Instagram-pris. Skolan har genomgående utmärkt sig under kampanjperioden och skildrat sina aktiviteter på Instagram under #operationdagsverke och därmed bidragit till att sprida kunskap och engagemang till flera.

Tack vare pengarna som samlades in genom Operation Dagsverke 2014 kommer fler skolor i Tanzania att få rent vatten och toaletter. Foto: © UNICEF

Tack vare pengarna som samlades in genom Operation Dagsverke 2015 kommer fler skolor i Tanzania att få rent vatten och toaletter. Foto: © UNICEF

Operation Dagsverke är en insamlings- och informationskampanj som har arrangerats av svenska elever sedan 1960-talet. Från och med 2013 drivs kampanjen av UNICEF Sverige.

– Tack vare elevernas insats kan UNICEF se till att fler barn i Tanzania får tillgång till rent vatten i skolorna. Att skolorna satsat på att öka elevernas kunskap om barns rättigheter är också ett viktigt resultat av kampanjen, säger Christina Heilborn, programchef på UNICEF Sverige.

Nu ser vi fram emot nästa års Operation Dagsverke där eleverna kommer att samla in pengar till UNICEFs utbildningsprojekt i Mongoliet. Projektet har som mål att fler barn med funktionsnedsättningar ska komma in i det vanliga skolsystemet på landets skolor. Anmäl er skola redan idag.

Tio i topp: insamlat per skola 2015

Vasa Real Stockholm          143 917 kr
Mälarhöjdens skola Hägersten          119 679 kr
Johan Skytteskolan Älvsjö            95 158 kr
Rålambshovsskolan Stockholm            92 240 kr
Fribergaskolan Danderyd            90 358 kr
Sofia skola Stockholm            86 862 kr
Kunskapsskolan Nacka AB Nacka            86 443 kr
Tunaskolan Lund            71 064 kr
Nordlyckeskolan Torslanda            66 984 kr
Katarinaskolan Uppsala            66 246 kr

Krisen i Nigeria har tvingat 1,4 miljoner barn på flykt

Sammanlagt är nu mer än 1,4 miljoner barn på flykt i nordöstra Nigeria och grannländerna. Bara under de senaste fem månaderna har 500 000 barn tvingats på flykt efter en kraftig ökning av attacker från Boko Haram, rapporterar UNICEF.

Bello, 12, och lillebror Alei Kolo, flydde tillsammans med sin familj från Nigeria till flyktinglägret i Tchad där de nu bor. Foto: © UNICEF/Cherkaoui

Bello, 12, och lillebror Alei Kolo, flydde tillsammans med sin familj från Nigeria till flyktinglägret i Tchad där de nu bor. Foto: © UNICEF/Cherkaoui

– Varje barn som tvingas på flykt får sin barndom förstörd, säger Manuel Fontaine, chef för UNICEF i Väst- och Centralafrika. Det är skrämmande att se hur barn och kvinnor fortsätter att dödas, kidnappas och tvingas bära bomber.

Bara i norra Nigeria har nära 1,2 miljoner barn – varav mer än hälften är under fem år – tvingats lämna sina hem. Ytterligare 265 000 barn har tvingats på flykt i Kamerun, Tchad och Niger.

Vad gör UNICEF?

UNICEF har trappat upp sina livräddande insatser i området och samarbetar med regeringar och partners i alla de fyra drabbade länderna. Några exempel på våra insatser sedan årets början:

 • Mer än 315 000 barn har vaccinerats mot mässling
 • Mer än 200 000 människor har fått tillgång till säkert vatten
 • Omkring 65 000 barn på flykt har fått tillgång till skolmaterial och en chans att fortsätta sin utbildning
 • Nära 72 000 barn på flykt har fått psykosocialt stöd och hjälp
 • Omkring 65 000 barn under fem år har fått behandling mot svår akut undernäring

Men mer resurser behövs. På grund av att pengar saknas har ännu inte 124 000 barn kunnat vaccineras mot mässling, 83 000 saknar tillgång till rent vatten och mer än 208 000 står utanför skolan.

– Ju fler som tvingas på flykt desto svårare blir det för oss att genomföra de livräddande insatser som behövs när vi inte har tillräckliga resurser, säger Manuel Fontaine. Utan tillräckligt stöd riskerar hundratusentals barn att inte få sjukvård, rent dricksvatten eller utbildning.

30 miljoner barn befinner sig just nu på flykt världen över. UNICEF kommer att kämpa för barnen så länge som de behöver oss. Men behoven är enorma. Du kan hjälpa till, ge en gåva till barn på flykt.


Arbetet mot malaria har räddat miljontals barns liv

Under de senaste 15 åren har vi sett mycket stora framsteg i kampen för att besegra malaria. Antalet dödsfall i sjukdomen har minskat med 60 procent sedan år 2000 och 6,2 miljoner liv har därmed räddats, enligt en ny rapport från UNICEF och WHO.

Foto: © UNICEF/Hallahan

Foto: © UNICEF/Hallahan

Antalet malariafall har minskat med 37 procent under de senaste 15 åren. Därmed har millenniemålet för malaria uppnåtts med råge. Ett allt större antal länder är på väg att utrota sjukdomen. 2014 rapporterade 13 länder noll fall av sjukdomen, och sex länder rapporterade färre än tio fall. Den snabbaste minskningen har skett i Kaukasus och Centralasien, som rapporterade noll fall 2014, samt i östra Asien.

Två av tre dödsfall i malaria drabbar barn under fem år. Mellan år 2000 och 2015 har antalet dödsfall i den åldersgruppen minskat med 65 procent och därmed har 5,9 miljoner barns liv räddats. Ett enormt framsteg, men malaria är fortfarande ett mycket stort hälsoproblem i många regioner – särskilt i Afrika, söder om Sahara.

– Malaria drabbar främst små barn, särskilt de som lever i mycket fattiga och avlägsna områden. Så det bästa sättet att fira framgången i kampen mot sjukdomen är att vi satsar ännu mer på att nå och behandla dem, säger Anthony Lake, chef för UNICEF. Vi vet hur vi kan förebygga och behandla malaria och därför måste vi göra just det.

Malariamyggan sticker oftast på kvällen och under natten och det bästa sättet att skydda barn är att se till att de sover under myggnät. Sedan år 2000 har omkring en miljard myggnät behandlade med insektsmedel delats ut i Afrika – något som starkt bidragit till att rädda miljoner barns liv. På 15 år har antalet barn som sover under ett behandlat myggnät ökat från under två procent till 68 procent, söder om Sahara.

UNICEFs och WHOs gemensamma rapport finns att läsa här.

Det här tycker vi är riktigt goda nyheter! Vill du vara med och kämpa varje dag för fler framsteg för barnen? Bli Världsförälder nu. Du kan också köpa UNICEFs impregnerade myggnät i vår gåvoshop. Allt du köper i gåvoshopen skickas till de barn som behöver det mest.


UNICEF-seminarium om minderåriga EU-migranter 24/9

Torsdag den 24 september anordnar UNICEF Sverige ett seminarium om vilka rättigheter barn har som lever i Sverige som utsatta EU-medborgare. Samtidigt släpps en rapport som belyser det rättsliga läget för de här barnen i Sverige idag.

En grupp barn som uppmärksammats särskilt på senare tid är barn som är EU-medborgare och som lever i utsatthet i Sverige. Barnens rättsliga ställning är oklar och det råder oenighet kring vilka rättigheter de har. För att få mer kunskap i frågan har UNICEF Sverige gett i uppdrag till Barnrättscentrum på Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, att ta fram en rapport som belyser det rättsliga läget för dessa barn, sett ur ett barnrättsperspektiv.

Medverkar gör bland annat Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta unionsmedborgare som vistas tillfälligt i Sverige

Tid: Torsdagen den 24/9 kl 9-11 (Kaffe och smörgås serveras från kl 08.30)
Plats: Sveavägen 9 (ett av Hötorgshusen)

Anmäl dig här, senast 20 september. Var vänlig uppge både namn och organisation vid anmälan. För frågor om seminariet och anmälan, kontakta Therése Quiding: therese.quiding@unicef.se

Rapporten kommer att finnas tillgänglig och delas ut till samtliga deltagare på seminariet.

Varmt välkomma!


Syrien: Minst 19 barn döda i attack i Aleppo

UNICEF fördömer tisdagens granatattack där minst 19 barn dödades i civila områden i Aleppo. Sex av barnen befann sig vid en av UNICEFs barnvänliga trygga platser, en plats där barn bara ska kunna få leka och vara barn.

– Barnvänliga trygga platser ger barnen en möjlighet att leka och för en stund glömma krigets fasor. De får aldrig vara måltavlor, säger Hanaa Singer, chef för UNICEF i Syrien. Men attacken visar att till och med när barn leker är de i fara i Syrien.

– Under de senaste veckorna har barn dödats och skadats i flera urskillningslösa attacker i civila områden. Attackerna visar på ett förakt för krigets lagar. Ingen plats i Syrien är säker för barnen.

UNICEF uppmanar alla parter i konflikten att genast upphöra med attackerna mot civila, skolor, sjukhus och vatteninfrastruktur. Alla civila, inklusive barn, måste skyddas i alla lägen.

Var med oss och kämpa för barnen i Syrien och i andra konflikter och katastrofer. Ge en katastrofgåva idag.


Ett öppet brev till statsministern

EU måste agera nu för barn på flykt. Inför EU-förhandlingarna i Bryssel på måndag uppmanar UNICEF Sverige regeringen att fokusera på följande krav för att ge skydd och stöd till barn på flykt.

 • Rädda barns liv genom utökade hjälpinsatser för dem i nöd på havet och på land.
 • Öppna lagliga vägar in till EU såsom humanitära visum, borttagande av transportöransvaret samt större kvoter, så att det finns andra alternativ för barn på flykt än människosmugglare.
 • Följa barnkonventionens bestämmelser och särskilt principen om barnets bästa.
 • Inrätta barnvänliga mottagningscenter med tillgång till sjukvård, psykosocialt stöd, lekmöjligheter och utbildning när barnen anländer.
 • Anlita utbildade specialister med särskild kompetens i barnrättsfrågor för att hjälpa och ge råd till barnen och deras familjer.
 • Hantera asyl- och familjeåterföreningsansökningar skyndsamt och rättssäkert.

Omkring en fjärdedel av de som söker sin tillflykt till Europa i år är barn. Mer än 106 000 barn har sökt asyl i Europa under årets första sex månader – en ökning med 75 procent jämfört med förra året.

Många barn som är på flykt i Europa lever under svåra omständigheter. De är utmattade, uttorkade och hungriga och riskerar att utsättas för övergrepp. Många sover under bar himmel. När vintern närmar sig hotas barnens hälsa, bland annat av sjukdomar som lunginflammation.

Samordnat agerande av EU:s regeringar krävs nu, och vi hoppas att den svenska regeringen initierar ett barnrättsperspektiv när skyddsåtgärder och lösningar diskuteras.

Den här typen av insatser för barn är förankrade i barnkonventionen, som är till för att skydda alla barn oavsett juridisk status, och oavsett var de befinner sig. En konvention som samtliga länder i EU ratificerat och därmed är skyldiga att följa.

Vänliga hälsningar
UNICEF Sverige


1847

Ge pengar varje månad

Hjälp barn överallt, varje dag, året runt. Från 100 kr per månad.

Bli Världsförälder

48870

Ge bort något meningsfullt

Köp produkter som räddar barns liv. Få ett gåvobevis att ge bort.

Handla i gåvoshopen