Gå till innehållet
Laddar…

Smutsigt vatten dödar 5000 barn varje dag

På internationella vattendagen den 22 mars vill UNICEF fokusera på att bristen på rent vatten fortfarande är en av de främsta sjukdoms- och dödsorsakerna bland barn under fem år.

 

Varje år dör över 2 miljoner barn på grund av diarré och andra vattenrelaterade sjukdomar. Barn som inte har tillgång till rent vatten är oftare sjuka och utvecklas långsammare jämfört med barn som har obehindrad tillgång till rent vatten.

Diarré sprids snabbt i områden med dålig sanitet och där det är svårt att få tag på rent vatten, t ex katastrofdrabbade områden. Barn som, på grund av fattigdom, redan är svaga är de första som blir sjuka och dör av vattenrelaterade sjukdomar som diarré, kolera och tyfus.

Efter en katastrof arbetar UNICEF hårt för att inom 72 timmar säkra tillgången till rent vatten och grundläggande sanitetsmöjligheter. UNICEF distribuerar t ex hinkar, tvål och vattenreningstabletter.

Katastrofer där UNICEF nyligen har hjälpt befolkningen att få tillgång till rent vatten är: jordbävningen i Bam i Iran, inbördeskriget i Liberia, översvämningar i Bangladesh och torka i Etiopien.

Lyckligtvis har antalet barn som dött av diarré halverats sedan 1980-talet då ungefär tre miljoner barn per år dog på grund av orent vatten.

“Bästa sättet att ligga steget före förödelserna av en naturkatastrof är att uppmana regeringar att avlägga resurser och göra investeringar som leder till att befolkningen får tillgång till rent vatten”, säger Carol Bellamy, UNICEFs högsta chef.

En droppe vatten-kampanjen
Insamlingskampanjen “En droppe vatten”, som startar på vattendagen, är UNICEF Sveriges bidrag till rent vatten till världens barn. För nionde året i rad lanseras kampanjen vars syfte är att samla in pengar till vatten- och sanitetsprojekt i drabbade länder. Genom försäljning av den lilla blå vattennålen och andra aktiviteter har UNICEF Sverige sedan starten 1995 samlat in över 30 miljoner kronor.