Gå till innehållet
Laddar…

Stora Enso samarbetar med UNICEF

Skogsindustrikoncernen Stora Enso är UNICEFs första globala företagspartner när det gäller grundläggande utbildning till barn. Med årliga bidrag på nära 2 miljoner kronor samt frivilligt insamlingsarbete räknar Stora Enso med att under femårsperioden bidra med närmare 20 miljoner kronor för att hjälpa UNICEF att ge barn över hela världen en grundläggande utbildning.

Skogsindustrikoncernen Stora Enso är UNICEFs första globala företagspartner när det gäller grundläggande utbildning till barn. Med årliga bidrag på nära 2 miljoner kronor samt frivilligt insamlingsarbete räknar Stora Enso med att under femårsperioden bidra med närmare 20 miljoner kronor för att hjälpa UNICEF att ge barn över hela världen en grundläggande utbildning.

– Precis som UNICEF vet vi att utbildning är avgörande både för den personliga utvecklingen och landets utveckling, sade Stora Ensos koncernchef Jukka Härmälä i samband med överlämnandet av de första två miljoner kronorna.

UNICEFchefen Carol Bellamy menar att partnerskap med företag är en viktig del i UNICEFs uppdrag. – Ett företagssamarbete såsom detta visar att en förbättring av barns situation kräver uppoffringar och bidrag från både offentlig och privat sektor. Det finns ingen som inte på något sätt kan hjälpa till och bidra inom detta angelägna område.