Gå till innehållet

Brist på vatten ständigt pågående katastrof

Världen måste förstärka sina insatser för att uppnå FNs millenniemål nummer sju. Mer än 2,6 miljarder människor - över 40 procent av världens befolkning - har inte tillgång ens till de enklaste toaletter och över en miljard människor saknar fortfarande rent dricksvatten. Det visar en ny rapport som lanseras idag av WHO och UNICEF.

Världen måste förstärka sina insatser för att uppnå FNs millenniemål nummer sju. Mer än 2,6 miljarder människor – över 40 procent av världens befolkning – har inte tillgång ens till de enklaste toaletter och över en miljard människor saknar fortfarande rent dricksvatten. Det visar en ny rapport som lanseras idag av WHO och UNICEF.

Pojke dricker vid pump i Bolivia. Den nya rapporten Meeting the Millennium Development Goals drinking water and sanitation target – A mid-term assessment of progress visar i detalj framstegen i varje land och region samt i världen som helhet, från och med 1990 som är det år mätningarna utgår ifrån och till och med år 2002, d v s halvvägs till år 2015, då millenniemålen ska utvärderas. Siffrorna är alarmerande. Rapporten visar att världen måste förstärka insatserna när det gäller målet att halvera antalet människor som saknar tillgång till rent vatten och toaletter:

  • Sanitetsmålet kommer att missas med en halv miljard människor – de flesta på landsbygden i Afrika och Asien – vilket innebär att avfall och sjukdomar kommer att spridas och döda miljontals barn.
  • Världen har egentligen kommit en bra bit på väg när det gäller att uppnå målet för rent dricksvatten, men befolkningstillväxten innebär ett hot mot framstegen. Siffrorna hittills visar att 800 miljoner människor kommer att sakna rent vatten år 2015.

Läs eller ladda ner hela rapporten på http://www.unicef.org/media/files/watsan.pdf