Gå till innehållet

UNICEF vädjar om villkorslöst frisläppande av barnen i ryska gisslandramat i Beslan

UNICEF vädjar att de runt 200 barn som tagits som gisslan i Ryska staden Beslan omedelbart och villkorslöst släpps.

UNICEF vädjar att de runt 200 barn som tagits som gisslan i Ryska staden Beslan omedelbart och villkorslöst släpps.

– Barn får aldrig användas i politiska syften och skolor måste vara helt fredade från våldshandlingar och endast en arena för lärande och lek, sade UNICEFs chef Carol Bellamy, i ett uttalande.

– Om vi inte har respekt för barndomen så har vi ingenting, menar Bellamy.

UNICEF betonar att barnens rättigheter och säkerhet måste vara första prioritet och vädjar till alla involverade parter att ta hänsyn till detta.

Fotnot
UNICEF har arbetat i Ryssland sedan 1997.