Gå till innehållet
Laddar…

En miljard barn går miste om sin barndom

Mer än hälften av världens barn - drygt en miljard - är hårt drabbade av fattigdom, krig och aids. Detta trots att det nu är 15 år sedan i stort sett hela världen ställde sig bakom FN:s konvention om barnets rättigheter.

Mer än hälften av världens barn – drygt en miljard – är hårt drabbade av fattigdom, krig och aids. Detta trots att det nu är 15 år sedan i stort sett hela världen ställde sig bakom FN:s konvention om barnets rättigheter.

Det visar Unicefs årliga rapport State of the World’s Children som presenterades idag torsdag den 9 december.

Rapporten slår fast att regeringar har möjlighet att satsa mer på barns hälsa och säkerhet. Men många gånger gör man medvetet inte det valet. Därmed följer länderna inte de löften de gav när de skrev under FN:s barnkonvention som tillkom 1989.

Tre stora hot

De tre stora hoten mot barnen i världen är väpnade konflikter, fattigdom och hiv/aids.

 • Väpnade konflikter

Nära hälften av de 3,6 miljoner människor som har dödats i krig sedan 1990 har varit barn. Barn blir i allt högre utsträckning själva måltavlan för attacker, vilket gisslandramat mot skolbarnen i ryska Beslan i september visar. Väpnade konflikter driver bort miljoner barn från deras hem, tvingar dem att bli barnsoldater, att utstå hunger, sjukdomar och trauman. En av de mest alarmerande tendenserna är att våldtäkt allt oftare används som ett medvetet vapen i krig, även mot barn. På senare tid har det till exempel förekommit i Sierra Leone, Liberia och Darfur.

 • Fattigdom

Enligt rapporten upplever barn fattigdom på ett annat vis än vuxna. Det innebär att de traditionella sätten att mäta inkomst och konsumtion inte fångar hur fattigdom verkligen påverkar barn.
Hälften av barnen i utvecklingsländerna saknar en eller flera av de förnödenheter och tjänster som är nödvändiga under barndomen.

Till exempel så är:

 • 90 miljoner barn nära svältgränsen
 • 270 miljoner barn utan tillgång till hälso- och sjukvård
 • 400 miljoner barn utan rent vatten
 • 140 miljoner barn, de flesta flickor, helt utanför skolan

Ekonomisk tillväxt i ett land betyder inte automatiskt att barnen får det bättre. Tillgång till tjänster, skydd och grundläggande vård är mycket viktigare för barnen. Med en god socialpolitik och kloka ekonomiska val är detta möjligt att åstadkomma även i fattiga länder, enligt rapporten.

Inte bara u-länder

Det framgår också att fattigdom inte enbart finns i utvecklingsländer. I 11 av 15 i-länder, med jämförbar statistik, har andelen barn som lever i hushåll med låg inkomst ökat under det senaste decenniet. Det gäller bland annat i Sverige, Finland, Tyskland, Italien, Österrike och Polen. Samtidigt var det bara i Sverige, Finland och Norge som mindre än fem procent av barnen levde i fattiga hushåll år 2000.
Ekonomiska sanktioner mot ett land kan få förödande effekter för barnen. Dödligheten för barn under fem år mer än fördubblades i Irak mellan 1990 och 2002.

 • Hiv/aids

Världen över är aids nu den största dödsorsaken i åldrarna 15-49 år. 15 miljoner barn hade vid slutet av 2003 förlorat en eller två föräldrar i aids. Samma år var två miljoner barn själva drabbade av hiv/aids, och miljoner andra lever i hushåll med sjuka och döende familjemedlemmar.
När en förälder dör i aids påverkar det hela barnets liv. Föräldralösa barn slutar oftare skolan, och de löper större risk att exploateras sexuellt eller utnyttjas i barnarbete.
Aidskrisen kommer att förvärras under de närmaste tio åren, eftersom det finns en tidsförskjutning mellan den inledande hivinfektionen och dödsfallet i aids. Rapporten slår fast att länderna måste hindra spridningen av aids, hålla vuxna med hiv vid liv och se till att föräldralösa barn får omvårdnad.

Vår gemensamma framtid hotas

Slutsatsen i State of the World’s Children 2005 är att när så många barn går miste om sin barndom, äventyras också hela vår gemensamma framtid. Vi kommer inte att uppnå FN:s millenniemål utan att skydda barn under de avgörande barndomsåren.
Unicef kräver därför att:

 • De mänskliga rättigheterna måste beaktas vid allt socialt och ekonomiskt utvecklingsarbete, med särskild betoning på att nå de mest utsatta barnen.
 • Allt utvecklingsarbete ska ha riktlinjer som särskilt har barnen i åtanke.
 • Regeringar och givare måste satsa mer på barnen. Regeringarna måste analysera hur det egna landets statsbudget påverkar barnen.
 • Inte bara regeringar måste arbeta för att förbättra barns liv, utan även enskilda individer, familjer, företag och samhällen.

Ta del av rapporten i sin helhet och läs annan relaterad information på www.unicef.org/