Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF ger omedelbar hjälp till barn och familjer i katastrofdrabbade Asien

Jordskalvet i helgen, med efterföljande flodvågor, orsakade enorm förödelse i Sri Lanka, Thailand, Maldiverna, Malaysia, Indonesien och Indien. Sri Lanka och Maldiverna har bett om internationell hjälp och UNICEF Sverige startar nu en insamling till förmån för de katastrofdrabbade.

Jordskalvet i helgen, med efterföljande flodvågor, orsakade enorm förödelse i Sri Lanka, Thailand, Maldiverna, Malaysia, Indonesien och Indien. Sri Lanka och Maldiverna har bett om internationell hjälp och UNICEF Sverige startar nu en insamling till förmån för de katastrofdrabbade.

I länderna distribuerar UNICEF nu bland annat hälsovårdsutrustning, socker-saltlösning, högproteinkex och vattenreningstabletter.

Fiskarbefolkningen i kustområdena, som till stor del redan lever under fattigdomsstrecket, hör till de värst utsatta. Många barn som hjälpte sina föräldrar på stränderna eller befann sig i fiskebåtar ute till havs försvann i flodvågen. De överlevandes situation kommer ytterligare att förvärras på grund av förödelsen, många är nu hemlösa. Särskilt hårt slår katastrofen mot Sri Lanka som redan är ett av regionens fattigaste länder. – Hundratusentals barn i kustområdena i sex länder kan befinna sig i allvarlig fara, säger UNICEF-chefen Carol Bellamy i ett uttalande.

UNICEFs distributionsenhet i Köpenhamn arbetar dygnet runt för att kunna förse området med förnödenheter som sedan delas ut via ett lager i Dubai.

UNICEF Sverige öppnar sitt insamlingskonto för alla som vill ge en gåva. Ge via vårt postgiro
90 20 01 – 7 och märk talongen ”Katastrofen i Asien ”.

På längre sikt, i ett uppbyggnadsskede, kommer länderna även att behöva utrustning till rent vatten och sanitet, hälsoutrustning och utbildningsmaterial.

Vi uppdaterar informationen kontinuerligt.